Vraag

SWK Waarborgcertificaat nodig voor aanvraag hypotheek?

  • 20 June 2022
  • 1 reactie
  • 109 Bekeken

Beste leden,

Ik ben bezig met de aankoop van een nieuwbouwwoning. Verkoopcontract is inmiddels 4 weken geleden getekend. Hypotheekaanvraag is ook vergevorderd. Renteaanbod is getekend en het enige wat nog nodig is voor de hypotheekaanvraag te voltooien is het SWK waarborgcertificaat (zegt mijn hypotheekadviseur).

Het SWK waarborgcertificaat heb ik nog steeds niet. Mijn verkoopbegeleider van de aannemer geeft aan dat ze van klanten nog nooit een verzoek hebben gehad voor het SWK waarborgcertificaat. Ze geeft aan dat dit niet nodig is voor een hypotheekaanvraag. Mijn hypotheekadviseur blijft volhouden dat dit wel nodig is voor nieuwbouw. 

Kan iemand hier meer over vertellen? Heeft mijn hypotheekadviseur of de verkoopbegeleider gelijk?Ander puntje wat misschien te maken heeft met de reactie van de aannemer: 

in de aanneemovereenkomst staat dat er een aanvraag voor afgifte van het SWK waarborgcertificaat binnen 14 dagen na tekenen van de aanneemovereenkomst moet zijn gedaan door de aannemer. Nu heb ik vrijdag contact gehad met de aannemer, deze geeft aan dat dit na +21 dagen na tekenen niet is gedaan. Wat voor een stappen kan ik ondernemen en waar heb ik recht op?

 

Hieronder een passage uit de aanneemovereenkomst:

Garantie- en waarborgregeling; SWK waarborgcertificaat
Artikel 8
1. De Ondernemer verklaart, dat de woning, die het onderwerp is van deze overeenkomst, deel
uitmaakt van een door SWK geregistreerd project en door haar is ingeschreven onder
planregistratienummer 21-325 en verbindt zich tegenover de Verkrijger ter zake van deze
woning de verplichtingen uit de SWK Garantie- en waarborgregeling te zullen nakomen.
2. De Ondernemer verplicht zich tegenover de Verkrijger om overeenkomstig de toepasselijke SWK
Garantie- en waarborgregeling terstond doch uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van
de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen tot afgifte van een SWK
waarborgcertificaat aan de Verkrijger.

 

Bij voorbaat dank!


1 reactie

Reputatie 2

@GvTergouw Ik zie dat er nog geen reactie is vanuit de Community. Je kunt voor je vraag telefonisch contact opnemen met mijn collega's van de Financiële Ledenservice. We zijn te bereiken via 033 450 77 50 van maandag tot donderdag van 09.00 tot 18.00 vanavond en op vrijdag van 09.00 tot 16.30. Groet, Stephanie

Reageer