Vraag

Verantwoordelijkheid schade

  • 18 November 2019
  • 0 reacties
  • 548 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 0 reacties

Dag allemaal,

Een ingewikkelde vraag betreffende schade aan huis en wie daarvoor financiële verantwoordelijkheid draagt. Hopelijk hebben de lezers hier goede raad!

De situatie: na een periode van hoosbuien is er een lekkage opgetreden in het dak van een slaapkamer (uitbouw). Deze lekkage heeft zich later uitgebreid naar de aanpalende keuken (hoofddeel van het huis). Dit alles met een flinke ravage tot gevolg (in de slaapkamer: plafond moet vervangen worden; in de keuken: gipsplaten plafond moet vervangen worden, houten vloer - toch al niet in beste staat - is gaan rotten, algemene waterschade). Mij leek het voor de hand liggend dat de VVE hier op zijn minst aan mee zou betalen: het dak zou immers gemeenschappelijke verantwoordelijkheid moeten zijn. De instantie die de VVE (enkele jaren geleden opgezet, ruimschoots na koop van het huis en het opstellen van alle papieren) beheert, tekent hier bezwaar tegen aan. Voorts wees onderzoek in opdracht van de VVE uit dat de wateroverlast afkomstig was van het balkon van de bovenburen (de deelgenoot in de VVE).

Het probleem: in de optiek van de beherende instantie hoeft de VVE niet bij te dragen omdat de ruimte waar de lekkage begonnen is (slaapkamer) niet opgenomen is in de splitsingsakte uit 1970. Dat klopt, want de slaapkamer is pas bijgebouwd in de jaren ‘80 en was gereed was bij de koop van het pand. Bij oprichting van de nieuwe VVE enkele jaren geleden is men uitgegaan van een modelovereenkomst (die men mij niet kan overleggen) op basis van de achterhaalde splitsingsakte (zegt men). De beheerder weigert dus uit te keren. 

Mijn vraag: klopt deze voorstelling van zaken? De oude splitsingsakte kan niet meer van toepassing zijn, want bij de aankoop van het huis wordt de uitbouw in de koopakte vermeld. Die uitbouw is ook wettelijk in orde: vergunningen zijn destijds aangevraagd en afgegeven. Mij lijkt het dat bij het oprichten van de nieuwe VVE men moet uitgaan van de situatie zoals zij op moment van oprichting was, dus mét uitbouw.


0 reacties

Geen reactie

Reageer