Waar komen de standpunten vandaan die VEH uitdraagt richting de politiek en hoe kan de community daaraan bijdragen?

  • 15 October 2021
  • 7 reacties
  • 158 Bekeken

De VEH zegt haar standpunten regelmatig onder de aandacht van de politiek te brengen. Prima idee, maar waar komen die standpunten eigenlijk vandaan? Draagt de community daar iets aan bij? Kun je zelf ideeen en/of argumenten aandragen?

Recent timmert de DNB aan de weg om het eigen huis in BOX 3 te plaatsen. Diverse politieke partijen propageren dit ook. Ik kan nergens het standpunt van de VEH hierover vinden maar ik vermoed dat er wel leden zullen zijn die hier een mening over hebben. Het lijkt me goed hierover in discussie te gaan. Uiteraard niet alleen met de community leden maar zeker ook met de VEH.


7 reacties

Reputatie 1

Dag Rik, leden kunnen telefonisch of per e-mail suggesties of ideeën met de vereniging delen. Deze sturen wij (de ledenservice) door naar de afdeling Belangenbehartiging.  Verder is er een ledenraad die elke 4 jaar wordt gekozen. Er wordt regelmatig vergaderd met de ledenraad met onder andere onze directie over wat leden bezighoudt en de algemene ontwikkelingen worden eveneens hierin besproken. Groet, Alexander

Hi Alexander, ik zie nergens een email adres waar ik suggesties op kan inleveren. Alle contactmogelijkheden gaan over specifieke vragen die mensen kunnen hebben.

Groeten, Rik

 

Reputatie 1

Hoi Rik, je mag altijd een e-mail sturen naar ledenservice@eigenhuis.nl. Ook het contactformulier mag je gebruiken voor het indienen van een algemene suggestie, tip of opmerking. Dan kies je voor “overig”. 

Reputatie 1
Standpunt VEH over woning in box 3 en de uitspraak Hoge Raad 14.12.2021 ( ECLI:NL:HR:2021:1963 ) geen vermogensheffing totdat de noodwetregeling is aangenomen.
 

Welk standpunt neemt VEH hierin?

Vanaf 01.01.2025 wordt door de fiscus bij vermogensheffing rekening gehouden met het werkelijk behaalde rendement op vermogen. Dit wordt een lastige taak om ingevoerd te krijgen in het computersysteem van de Belastingdienst voor 01.01.2025. Gezien de huidige problemen: afhandeling compensatie gedupeerde toeslagouders en afwikkeling 200.000 bezwaarschriften welke gegrond verklaard zijn door de Belastingdienst op 04.02.2022, aangaande onredelijkheid van fictief vastgestelde 4% rendement op vermogen sinds 2017.

Sinds de uitspraak Hoge Raad 24.12.2021( ECLI:NL:HR:2021:1963 ) over de fiscaliteit van je vermogen. Dit ging specifiek over vermogensbelasting over de periode 2017-2022 voor degene die bezwaar hadden gemaakt tegen de opgelegde belastingaanslagen. Rechtsgevolgen van deze uitspraak HR is, dat de Belastingdienst per direct vermogens van belastingplichtigen niet mag belasten. Zolang er geen noodwetgeving is die dit gat in de wet dicht, blijft dit de situatie zoals deze nu is.

De fiscus beschouwt een eigen woning als  vermogen dat inkomsten oplevert in de vorm van gratis of goedkoop wonen. WOZ-waarde toestandsdatum 01.01.2022. Daarom moet er een bedrag bij het inkomen worden opgeteld: het eigenwoningforfait. Eveneens wordt de aftrekpost wegens geen/geringe eigenwoningschuld ( Wet Hillen ) vanaf 2019 afgebouwd, hierdoor wordt het vermogen in je eigen huis ( eventuele pensioenvoorziening ) zwaarder belast.

Heeft de uitspraak HR nu ook rechtsgevolgen voor het eigenwoningforfait?

Reputatie 7
Badge +3

De community staat volledig los van de standpunten van de Vereniging Eigen Huis. En terecht. De vereniging heeft daarvoor een ledenraad. De community is gericht op technische vragen. En discussie is geen enkel probleem. 

Reputatie 1

Hoi @Dre2021  Inzake je vraag van 7 februari over de uitspraak van de HogeRaad en of het gevolgen heeft voor het eigenwoningforfait hebben onze experts de volgende reactie opgesteld:

 

Vereniging Eigen Huis volgt de ontwikkelingen in box 3 nauwgezet. Op dit moment valt de woning niet in box 3 en het is niet duidelijk hoe de fiscale behandeling van de eigen woning in de verre toekomst wordt. Uit het coalitieakkoord en de startnota blijkt dat het nieuwe kabinet in deze regeerperiode geen plannen heeft de woning van box 1 naar box 3 te plaatsen. De Hoge Raad uitspraak van 14 december 2021 heeft dan ook geen gevolgen voor de eigenwoningregeling en het eigenwoningforfait.

In box 3 wordt van een fictief bepaald rendement uitgegaan (dus een fictieve opbrengst uit de vermogensbestanddelen). Dat fictieve rendement staat al jaren ter discussie. Eerst het percentage van 4%, maar sinds 2017 ook de gedifferentieerde percentages die daarvoor in de plaats zijn gekomen. Het eigenwoningforfait belast echter niet het rendement, maar het genot van de woning. Doordat de Hoge Raad-uitspraak betrekking heeft op het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) en niet op het inkomen uit werk en woning (box 1) en het rendement ter discussie stelt, heeft de uitspraak geen gevolgen voor het eigenwoningforfait.

Reputatie 1

@Alexander-VEH 

De fiscus beschouwt in box 1 voor belastingaangifte 2021: een eigen woning als  vermogen dat inkomsten oplevert in de vorm van gratis of goedkoop wonen. WOZ-waarde toestandsdatum 01.01.2021 of peildatum 01.01.2020. Daarom moet er een bedrag bij het inkomen worden opgeteld: het eigenwoningforfait. Eveneens wordt de aftrekpost wegens geen/geringe eigenwoningschuld ( Wet Hillen ) vanaf 2019 afgebouwd, hierdoor wordt het vermogen in je eigen huis ( eventuele pensioenvoorziening ) zwaarder belast.

Heeft de uitspraak HR nu ook rechtsgevolgen voor het eigenwoningforfait?

Gezien het feit, dat een huiseigenaar allerlei kosten moet maken om zijn woning in goede staat te houden of energiezuiniger-energieneutraal of klimaatbestendiger te maken. Evenzo aardgasloos maken woning om de doelstellingen van de klimaatafspraken van Nederland te halen. Klimaatbestendiger maken woning en tuin gezien het extremere weer, met name regenwateroverlast: overstromingen in Limburg/België/Duitsland vorig jaar. Nieuwe inventarisatie risicogebieden en zorgen voldoende hemelwateropslag. Dit kan je al in je eigen tuin/woning doen door afkoppelen hemelwaterafvoer van vuilwaterriool of schoonwaterriool. Overschot ondergrondse waterberging in de grond laten infilteren, zodat het grondwaterpeil op niveau blijft of zelfs verhogen i.v.m. bodemdaling door uitdroging en lager grondwaterpeil met gevolg inklinking ( oxidatie veenlagen ) en alle gevolgen welke dit weer heeft.

Daar ik voordeel zou hebben t.o.v. de overbuurman, die een huur van € 852,-/mnd betaald voor zijn huurwoning. Alle woningen in mijn wijkdeel zijn gelijktijdig gebouwd door dezelfde bouwmaatschappij. Dus redelijk vergelijkbaar. Maar in de huur zitten kosten: onderhoud huurwoning, verzekeringen voor huurwoning, eigenaren deel WOZ-beschikking gemeente, kosten noodzakelijke/verplichte verbeteringen. De overheid wil, dat met name de woningen periode 1600 - 1992 ( koop en huur ) energiezuiniger worden door verbetering thermische schil van de woning en/of aanpassing/uitbereiding/vernieuwen technische installaties om minder energie te gebruiken en/of zelf op te wekken. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/waarom-een-verplicht-energielabel

Aldus hoe is het percentage eigenwoningforfait berekend door de Belastingdienst? Is dit eveneens een fictief percentage? Ik heb net online een scriptie van autrice Jolanda Luitwieler van 08.07.2009 gevonden: De eigen woning - HBO Kennisbank. Vanaf 1971 is het huurwaardeforfait ingevoerd, welke in 2001 is omgedoopt tot eigenwoningforfait. De wet Hillen werd in 2005 ingevoerd.

Ik moet ook kosten maken voor onderhoud woning, verzekeringen voor de woning, eigenaren deel WOZ-beschikking, verbeteringen aanbrengen ( soms door gebrek verhelpen aan de woning: voorbeeld vervangen CV-ketel/warmwatervoorziening ) om energiezuiniger/energieneutraler woning ( PV-installatie, zonneboiler, naisolatie begane grondvloer + dak en al het gevelkozijnen glas minimaal HR++ gemaakt ) te krijgen, zo ook beter energielabel ( dus hogere WOZ-waarde ), klimaat bestendiger maken woning en tuin.

Daar dit verschillend is per woning, in hoeverre heeft de Belastingdienst hiermee rekening gehouden met bepalen percentage eigenwoningforfait?

Bij mij speelt nog een andere factor mee: dat een onderdeel van mijn pensioenvoorziening zit in de Waarde van mijn woning. Over 4 jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd. En mijn andere pensioenvoorzieningen worden pas belast bij betaling uitkering.

Reageer