Waterstof ipv gas via je eigen cv ketel

  • 9 July 2019
  • 2 reacties
  • 524 Bekeken

Ik heb drie jaar geleden een nieuwe HRketel gekocht. De monteur zei desgevraagd dat deze ketel voor 150 euro omgezet kan worden op waterstof.
Het lijkt mij voor de hand liggen dat in de toekomst de gasleidingen gebruikt kunnen worden voor het vervoer van waterstof (duurzaam opgewekt). Hier lees ik niets over. Kan iemand mij op weg helpen of dit een haalbare transitie is of moet dit nog technisch ontwikkeld worden?

2 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Het lijkt mij voor de hand liggen dat in de toekomst de gasleidingen gebruikt kunnen worden voor het vervoer van waterstof (duurzaam opgewekt).

Als je in de toekomst al amper voldoende vermogen aan zonne- en windenergie kan creëren om aan de huidige vraag naar elektriciteit te voldoen hoe kan je dan ook nog eens van die groene stroom waterstof maken?

Daarnaast zal waterstof ook erg duur worden. Die kosten bestaan uit het verbruik aan stroom (met ook nog eens een verlies van 25 of 30 % ) à € 1,75 tot € 2,50 én de kosten van de elektrolyse installatie met nog eens € 1,50 per kg waterstof.

https://www.wattisduurzaam.nl/15443/energie-beleid/tien-peperdure-misverstanden-over-wondermiddel-waterstof/

"Er gaat minimaal 39 kWh in de productie van een kilo waterstof (HHV). Gebruikmakend van de aannames onder punt 2 hierboven kost de productie van deze waterstof (39 kWh / 75 procent rendement = ) 52 kWh windstroom. Transport van deze windstroom tot de kust kost grofweg (52 kWh x 1,4ct = ) ±75ct/kg waterstof. Onshore geproduceerde windwaterstof zou dan €1,75 tot €2,50 per kg kosten. Zeker niet negen keer duurder maar het scheelt daadwerkelijk een flinke slok op een borrel.

Dat gezegd zit er wel flink wat optimisme in de ramingen van Jepma. Zo zou de kostprijs van offshore wind nog eens moeten halveren, terwijl die de afgelopen jaren al opzienbarend gekelderd is. Als we rekenen met de laatst bekende prijs voor Nederlandse offshore windenergie dan kost een kilo waterstof alleen al aan stroom (5,45ct x 44 kWh = ) €2,40.
Gokje: De actuele prijs van windwaterstof is grofweg € 4,00/kg
Daar komt het energiegebruik voor het zoet maken van zeewater en het comprimeren van het waterstof nog bovenop, alsmede de kosten voor de elektrolyser, de ontziltingsinstallatie, de compressor en het onderhoud van alle installaties.

Nog een bierviltje: De studie noemt een actuele prijs van €1.255 per kilowatt elektrolysevermogen. Als je elke kilowattuur uit een windpark van 1 gigawatt wil omzetten in waterstof, is ook een elektrolyser van 1 gigawatt nodig. Die kost dan €1,26 mrd en gaat ongeveer 10 jaar mee. Voor het windpark neem ik een productiefactor van 50 procent, ofwel in tien jaar produceert het park (8766 uur x 50% x 10 x 1 GW x 1.000.000/52=) 843.000.000 kg waterstof. Dat betekent per geproduceerde kg waterstof zo’n €1,50 afschrijving, puur voor de elektrolyser.*"
Reputatie 2
Euhhh, dat zijn mooie rekensommen @Driepinter , maar ik mis eigenlijk een conclusie, verhaal laat me nuzweven, omdat er geen referentie wordt gemaakt met gewone electra en er mogelijk verwacht wordt dat ik die uit mijn hoofd weet 😋

Wat wil je nu echt vertellen in de rekensommen 😏

Reageer