Nieuwe Box-3-regeling belast VVE-saldo met 5,69% forfaitair rendement

  • 22 October 2022
  • 4 reacties
  • 316 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 1 reactie

Onlangs ontving ik de aanslag Inkomstenbelasting 2021. De Belastingdienst heeft de Box-3-heffing “gerepareerd” zodat die geacht wordt te voldoen aan de uitspraak van de Hoge Raad.

Maar wat blijkt? Je aandeel in het VVE-saldo dat je moet aangeven onder “overige bezittingen” wordt geacht een rendement van 5,69% te behalen.  Maar deze gelden bestaan vrijwel geheel uit de reservering voor toekomstig onderhoud en zulke gelden moet volgens de wettelijke bepalingen op een bankrekening staan. En zoals wij weten, wordt daarover geen of nauwelijks rente vergoed. Dat was een belangrijk element in de aanleiding om deze regeling aan de Hoge Raad voor te leggen.

Alweer een belangrijke misslag van onze overheid als het gaat om Box-3.

Afhankelijk van de hoogte van de reserve kan de belasting flink oplopen.

CONTROLEER JE AANSLAG EN MAAK EVENTUEEL BEZWAAR.


4 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Op basis waarvan kun je bezwaar maken?

Want blijkbaar wordt de VVE reservering - wat mijns inziens idd gewoon spaargeld is - als een belegging gezien. En valt daardoor dus onder het 5,69% tarief.

Maar ik zou niet weten hoe je bezwaar kunt maken tegen het feit dat VVE reserve als ‘Overig’ en dus een soort belegging wordt gezien?
Overige bezittingen (belastingdienst.nl)
Nieuwe berekening box 3-inkomen, hoe werkt dat? (belastingdienst.nl)


Mss iets voor de VEH om eens aan te kaarten?

Anne.

Reputatie 1

Hoi @Anne, bedankt voor je bijdrage. Ik heb je suggestie, om deze informatie aan te kaarten, doorgestuurd naar onze belangenbehartigers.  

Mijn collega's van de financiële/fiscale afdeling kunnen eventueel telefonisch advies en informatie geven over het bezwaar maken. Zij doen dit uitsluitend telefonisch voor leden. 
Ze zijn te bereiken via 033 450 77 50 van maandag tot donderdag van 09.00 tot 18.00 en op vrijdag van 09.00 tot 16.30. Groet, Willem

Inmiddels zijn er al rechterlijke uitspraken gedaan waarbij het reserve aandeel in VvE als banksaldo wordt meegenomen. Ook is in belastingplan van 2024 deze regeling opgenomen met terugwerkende kracht vanaf 2023

Inderdaad. Het heeft even geduurd, maar gelukkig heeft de regering deze “fout” onderkend en toegezegd er iets aan te doen. Nu maar hopen dat de uitvoering daarvan zonder problemen verloopt.

Reageer