VvE elektrische auto's in inpandige garages

  • 8 January 2022
  • 30 reacties
  • 1141 Bekeken

Reputatie 2
  • Actieve deelnemer
  • 67 reacties

Met de groei van elektrische auto's hebben we een groot en nog onopgelost probleem gekregen. Namelijk dat zulke auto's bij branden niet te blussen zijn en dan een groot gevaar opleveren. En een brand is niet denkbeeldig: als er elektrisch iets mis gaat in de accu of de auto, dan krijg je door het grote vermogen direct oververhitting (vergelijk een elektrische lasser). De brandweer blust zo een auto niet, maar dompelt de auto lange tijd in een waterbak.
Bijvoorbeeld de brand in de Singelgarage in Alkmaar op 1 juli 2020 was heel heftig.
De oorzaak was geen elektrische auto, maar er was wel een elektrische auto aan het branden. Die kan dus niet geblust worden en werd vervoerd naar Leiden en zal langdurig in een speciaal bad liggen. De brandweer had zoiets nog niet meegemaakt! Ze hadden ook nul zicht.

De grote angst is dat zo een brand in een inpandige parkeergarage de constructie verzwakt. Mensen worden dan geëvacueerd en kunnen lange tijd niet meer naar huis. Zulke risico’s zijn onacceptabel, dus zulke auto’s horen niet in een inpandige garage! Dus een elektrische auto kun je beter voor de deur laten staan en zeker niet in een inpandige garage zetten.
Maar er zijn wel maatregelen die het gevaar verminderen. Een maatregel is een strikt verbod van elektrische auto's in parkeergarages en eigen garages aan huis. Een andere maatregel is het inrichten van speciale parkeerterreinen voor elektrische auto's op veilige plaatsen, bijvoorbeeld aan de rand van de stad.


30 reacties

Reputatie 7
Badge +2

Tot nu toe zijn auto’s met brandstof motor nog een groter gevaar voor (garage) branden.

Het idee dat EV auto’s disproportioneel gevaar opleveren is niet op meetbare feiten gebaseerd.
Electric Car Fire Risk Exaggerated, Towing Myth Rejected, But Existential Risks Loom (forbes.com)

Ook de genoemde brand in Alkmaar was niet het gevolg van een brand in een EV die aan het laden was en die heeft volgens het rapport zich ook niet wezenlijk anders gedragen dan de brandstof auto die er naast stond - de schade aan de betonconstructie was juist boven de brandstof auto groter, de schadeplek boven de EV dan weer breder maar dus minder zwaar.

Wel moeten accu branden idd soms anders geblust worden.
Maar dat is een kwestie van juiste training.

Kortom opletten is goed,
maar dat het nodig zou zijn om EV’s uit parkeergarages te verbannen is vooralsnog niet ergens op gebaseerd.

Anne. 

Reputatie 1

In afwachting tot wet/regelgeving is er bij ons besloten om EV's uit de kelder te weren.

Twee tips:

  • wellicht de feiten goed bestuderen, en die scheiden van allerlei indianen-verhalen of meningen
  • opletten met te snel onderscheid maken: op deze wijze kunnen we ook wel ‘eigenaren die roken’ of ‘te dikke mensen die de lift veel gebruiken’ gaan weren uit een appartementencomplex. Idee is dat je in een VVE er samen wat van maakt en moet omarmen dat er verschillen zijn, en het lijkt mij niet gezond onderscheid te gaan maken
Reputatie 3

Brandende benzine- en dieselauto's zijn wel te blussen met schuim, brandende elektrische auto's zijn niet te blussen anders dan langdurig onderdompelen in water. Elektrische auto's en scooters kunnen spontaan in brand vliegen. Als de laadpalen achterin de garage liggen kan de brandweer er niet bij omdat de garage niet hoog genoeg is. Brand van accu's van elektrische voertuigen is veel intenser en duurt een paar dagen. Dat is bij benzine en diesel niet zo. De schade aan de betonconstructie is bij elektrische voertuigen dus veel groter. In mijn woonplaats is een apoartementencomplex een jaar na de brand nog niet bewoond. De draagconsteuctie is aangetast.

Reputatie 7
Badge +2

@DouweJ. Ik ben wel benieuwd of iemand daar bezwaar tegen maakt.
Want er zijn idd veel verhalen, maar altijd maar heel weinig feiten te vinden.
En het zal denk ik lastig zijn iets te verbieden op basis van enkel anekdotisch bewijs - wat trouwens geen bewijs is.

Het is zeker niet zo dat een brand bij een EV altijd erger is of moeilijker te blussen dan bij een diesel of benzine auto.

En ook het verhaal dat de draagconstructie er altijd meer onder te lijden heeft heb ik nog nooit iets zinnigs over kunnen vinden. Dat zoemt wel rond op het internet, maar blijkt niet echt te onderbouwen zijn. Vaak komt dat terug op de brand in de Singel garage in Alkmaar.
Daar wordt weliswaar in gehint dat de brand van de EV wat intensiever is geweest, maar feitelijk blijkt hier helemaal geen gegeven over bekend. Dat is zoals gezegd een eigen leven gaan leiden op het internet.

Dit is wel een interessant artikel.
Maar daar valt dus niet de conclusie uit te trekken dat EV’s brandgevaarlijker zijn volgens mij.

Overigens zijn er wel maatregelen die je kwa brandveiligheid kunt nemen waar waarschijnlijk niemand bezwaar tegen zal maken. Bijvoorbeeld door laadpunten dicht bij de ingang van de garage te plaatsen.

Anne.

Reputatie 1

@Anne in onze kelder heeft iedere bewoner een eigen garage. Dat houdt in dat elke auto ook nog eens achter een deur staat. Binnen het bestuur is er over nagedacht en mede door het advies van de brandweer is het besluit genomen om EV te weren. Dit is via een mailing ook overgebracht naar de eigenaren en niemand heeft geprotesteerd. Op de begane grond zijn er winkels/zaken gevestigd en ook hun gaan er volledig mee in. Mocht er namelijk brand ontstaan dan zijn zij waarschijnlijk de zwaarst gedupeerden. Ze vonden onze actie positief.

Reputatie 1

@Anne dan nog even aanvullend; bij ons is de entree ook nog redelijk nauw; er kan geen reddingsvoertuig naar binnen. Een brandstof auto is vaak na korte tijd uitgefikt, maar een EV moet gedompeld worden en krijg die maar eens uit een “eigen”garage.

Reputatie 7
Badge +2

Er zijn nogal wat variabelen.
Het is zeker niet zo dat elke EV nadat er brand is geweest altijd in een dompelbak moet.
Voor zover ik begrijp is dat zelfs een uitzondering. Dan kan als het nodig is ook door de auto uit de garage te slepen en in zo’n bak worden gezet. Dat dompelen is vooral bedoeld om te voorkomen dat de accu alsnog weer een brand veroorzaakt. Maar dat is dus alleen van belang als het accupakket beschadigd is geraakt.

Volgens de rapporten hierboven is de kans dat een EV gaat branden kleiner, de brand intensiteit niet noodzakelijkerwijs groter en het het dus ook geen gegeven dat er meer schade aan de constructie zal ontstaan. Wel is bij EV waarvan het accupakket kapot is een heet is geworden de kans dat opnieuw brand ontstaat op het moment dat hij geblust lijkt.

Maar goed, zoals gezegd: er is volgens mij nog heeel erg weinig harde data.
En dat zou het verbieden ook best lastig kunnen maken kan ik me voorstellen. 

Anne.

Reputatie 2

In de akte van splitsing van ons gebouw is opgenomen dat eigenaren zonder toestemming van de ALV een laadpunt kunnen installeren. (Dit geldt overigens voor alle appartementen waar Modelreglement 2016 van toepassing is). Een melding met een plan van aanpak aan het bestuur volstaat. Wel kan de ALV aanvullende eisen stellen, maar een laadpunt volledig verbieden kan niet want is in strijd met de akte van splitsing.

In ons huishoudelijk reglement hebben wij aanvullende eisen gesteld. Zo is dynamic load balancing verplicht, moet elke laadpunt jaarlijks gecontroleerd worden door een installateur en mogen elektrische voertuigen met schade niet geparkeerd worden in de garage. Een noodstop buiten de garage is verplicht.

Inmiddels zijn er drie laadpunten gerealiseerd.

Overigens bestond er tijdens de bouw de mogelijkheid reeds een voorbereiding te maken voor een laadpunt tegen meerprijs.

Reputatie 2

De verzekeraar Centraal Beheer adviseert om elektrische auto’s altijd in de buitenlucht op te laden, vanwege het gevaar van brand. Want een autobrand in een parkeergarage kan uit de hand lopen. (Bert Dikker, risico expert verzekeraar Centraal Beheer). Ook wordt aangeraden om alleen een goedgekeurde laadpaal te gebruiken en die te laten installeren door een erkend installateur. En alleen de laadkabels te gebruiken die bij die laadpaal horen.

Dat is al vaker aangekaart. Met de groei van elektrische auto's hebben we een groot en nog onopgelost probleem gekregen. Namelijk dat zulke auto's bij branden niet te blussen zijn en dan een groot gevaar opleveren. En een brand is niet denkbeeldig: als er elektrisch iets misgaat in de accu of de auto, dan krijg je door het grote vermogen direct oververhitting (vergelijk een elektrische lasser). De brandweer blust zo een auto niet, maar dompelt de auto lange tijd in een waterbak.
Dus een elektrische auto kun je beter voor de deur laten staan en niet in een inpandige garage zetten.

 

De brandweer houdt dit nauwlettend in de gaten en proberen regelgeving te adviseren:
https://www.brandweer.nl/onderwerpen/laadpaal-elektrische-autos/

 

Maar meer relevant in deze discussie is de grote onrust bij de VVE-besturen (Verenigingen Van Eigenaren):
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/alarm-vve-besturen-geen-verplichte-laadpunten-e-auto-in-ondergrondse-garage

De discussie over oplaadplaatsen in parkeergarages onder woningen is ook financieel heel moeilijk. Het is niet alleen een laadpaal aanleggen bij parkeerplaatsen. Je krijgt ook dure gebouwaanpassingen, brandwerende afdekkingen, sprinklers, laadplaatsen moeten bij de uitgang liggen, enzovoort. Maar ook moet nogal eens de elektriciteitsaansluiting verzwaard worden. Het gaat steeds meer naar zwaardere 3-fase aansluitingen toe die sneller opladen.
Ja, de eigenaar van een parkeerplaats betaalt zijn eigen laadpaal, maar wie betaalt de (grote) rest?

Eigenaren zonder elektrische auto's willen niet meebetalen. Die parkeergarages onder woningen liggen meestal in de stad en dan zegt men "Als je milieuvriendelijk wilt zijn, dan kun je ook de fiets en OV nemen”. Kortom een eindeloze discussie.

Reputatie 7
Badge +2

Tja, volgens mij heb ik hier boven al aangegeven dat mbt het brandgevaar dit allemaal veels te brede en niet te onderbouwen statements zijn?

Ze herhalen maakt het niet duidelijker.

Heeft CB zijn voorwaarden al aangepast op basis van enige onderzoek dat duidelijkheid gaf?

Volgens mij zijn er vooral veel verhalen en theorieën, maar geen harde data op basis waarvan je een beslissing kunt nemen die niet succesvol zou kunnen worden aangevochten?

De feiten die wel bekend zijn, zoals hierboven in het gelinkte onderzoek ook vermeld, is dat elektrische auto’s niet eerder branden - het lijkt er juist op dat ze vaak zelfs minder snel in brand gaan - en dat de brandintensiviteit niet groter is.
Het enige punt van aandacht is dat als bij een EV de ‘brandstof tank’ gecompromitteerd is je deze op een iets andere manier moet blussen dan wanneer een benzinetank is.

Anne.

Reputatie 2

Dat aanvullende regelgeving dringend nodig is blijkt uit de recente dakbranden met zonnepanelen waar de brand barrières niet zijn opgenomen in de bouw.

Bij inpandige garages focust de discussie zich op garages met bovenliggende woningen. Bij garages zonder bovenliggende woningen vindt men meestal de risico’s aanvaardbaar. Wat er nog bij komt zijn de psychologische problemen van mensen die boven zo een inpandige garage wonen.

De regelgeving discussie is moeilijk omdat groene partijen geen beperkingen willen voor EV-auto’s, maar ik mag hopen dat de brandweer en veiligheidsinspecties hier het laatste woord krijgen.

Een lichtpuntje is wel dat de EV-markt onderweg is naar solid state accu’s en dan lijkt het probleem grotendeels opgelost. Dat duurt nog een aantal jaren, maar is te overzien.

Zelf ontwijk ik die discussie door een hybride elektrische auto aan te schaffen.😏

 

Reputatie 2

Er is onderzoek gedaan (AutoInsuranceEZ op basis van gegevens van National Transportation Safety Board in de VS) naar het aantal autobranden per soort voertuig. Omdat er veel meer brandstof auto’s zijn dan elektrische en hybride auto’s werden de cijfers omgerekend naar branden per 100,000 verkochte voertuigen. Uit dit onderzoek blijkt dat er méér branden zijn van hybride auto’s (3475 op 100,000) dan van brandstof (1,530 op 100,000) of volledig elektrische auto’s (25 op 100,000).

Dus @Aart, ik denk niet dat je de discussie kan ontwijken door een hybride elektrische auto aan te schaffen!

 

Reputatie 2

Er is onderzoek gedaan (AutoInsuranceEZ op basis van gegevens van National Transportation Safety Board in de VS) naar het aantal autobranden per soort voertuig. Omdat er veel meer brandstof auto’s zijn dan elektrische en hybride auto’s werden de cijfers omgerekend naar branden per 100,000 verkochte voertuigen. Uit dit onderzoek blijkt dat er méér branden zijn van hybride auto’s (3475 op 100,000) dan van brandstof (1,530 op 100,000) of volledig elektrische auto’s (25 op 100,000).

Dus @Aart, ik denk niet dat je de discussie kan ontwijken door een hybride elektrische auto aan te schaffen!

 

Je stelt dat de kans dat een EV ontbrandt klein is.
Echter "Risico = Kans * Gevolg". Zo denken veiligheidsorganisaties zoals de brandweer.
Omdat het Gevolg bij een EV heel groot kan zijn is het Risico heel groot.
(Denk bij gevolg bv aan de recente dakbranden met zonnepanelen.)

De accu in een hybride is veel kleiner dan de accu in een 100% "Full Electric" EV.
Een ruwe indicatie:
  - Hybride accu 2 - 4 kWh
  - Plug-in hybride 10-20 kWh
  - Full Electric 40-120kWh
Dus bij ontbranding is de warmteontwikkeling bij een hybride navenant kleiner en beter beheersbaar.

In Amsterdam bouwt men nu de eerste parkeergarages onder de grachten. Dat is een goede oplossing. Maar je wilt er niet boven wonen. Je kunt wel verplichte maatregelen nemen als brandisolatie op muren en plafonds, compartimentering en sprinklers, maar dat wordt onbetaalbaar.

Reputatie 6
Badge

...

Een lichtpuntje is wel dat de EV-markt onderweg is naar solid state accu’s en dan lijkt het probleem grotendeels opgelost. Dat duurt nog een aantal jaren, maar is te overzien.

Zelf ontwijk ik die discussie door een hybride elektrische auto aan te schaffen.😏

 

Solid state accu’s hebben nog een lange ontwikkel weg te gaan voordat ze een enigzins acceptabele levens duur hebben.

Maar sommige auto’s  die je vandaag de dag kan kopen hebben geen Li-Ion accu’s maar LiFePo4 accu’s en die hebben niet de issues met brandgevaarlijkheid en deze auto’s hoeven ook niet in een bak water gezet worden mocht er door wat voor reden dan ook brand uit breken in de garage.

 

Een 65 kWh LiFePo4 accu is vele malen minder brand gevaarlijk dan een 2-4 kWh Li-Ion accu...

 

 

Reputatie 2

...

Een lichtpuntje is wel dat de EV-markt onderweg is naar solid state accu’s en dan lijkt het probleem grotendeels opgelost. Dat duurt nog een aantal jaren, maar is te overzien.

Zelf ontwijk ik die discussie door een hybride elektrische auto aan te schaffen.😏

 

Solid state accu’s hebben nog een lange ontwikkel weg te gaan voordat ze een enigzins acceptabele levens duur hebben.

Maar sommige auto’s  die je vandaag de dag kan kopen hebben geen Li-Ion accu’s maar LiFePo4 accu’s en die hebben niet de issues met brandgevaarlijkheid en deze auto’s hoeven ook niet in een bak water gezet worden mocht er door wat voor reden dan ook brand uit breken in de garage.

Een 65 kWh LiFePo4 accu is vele malen minder brand gevaarlijk dan een 2-4 kWh Li-Ion accu...

 

Dank je wel, een prima bijdrage. Ik ken de LiFePo4 (lithium-ijzerfosfaat) accu's van Tesla.
Echter, ze kunnen minder vermogen produceren voor hetzelfde gewicht en de prestaties zijn kwetsbaarder bij koud weer. Daarom zitten die  LiFePo4 accu's alleen in mid-range modellen en nog niet in de long-range modellen.

Tesla gebruikt nog geen solid-state accu's omdat ze nog veel te duur zijn en moeilijk in massa te produceren.

Toyota zegt dat ze dat opgelost hebben en solid-state vanaf 2027/8 in massa productie nemen. De voordelen zijn evident, groter bereik bij hetzelfde gewicht en heel snelle laadtijden. En er is bij Toyota een nieuw type in ontwikkeling met 900 mijl bereik. Wel is er ook kritiek op de optimistische Toyota berichten. Zie bijvoorbeeld:

Toyota Solid State

Wat gaat het worden?  Geen idee. Zelf wacht ik de ontwikkelingen nog even af

Met de groei van elektrische auto's hebben we een groot en nog onopgelost probleem gekregen. Namelijk dat zulke auto's bij branden niet te blussen zijn en dan een groot gevaar opleveren. En een brand is niet denkbeeldig: als er elektrisch iets mis gaat in de accu of de auto, dan krijg je door het grote vermogen direct oververhitting (vergelijk een elektrische lasser). De brandweer blust zo een auto niet, maar dompelt de auto lange tijd in een waterbak.
Bijvoorbeeld de brand in de Singelgarage in Alkmaar op 1 juli 2020 was heel heftig.
De oorzaak was geen elektrische auto, maar er was wel een elektrische auto aan het branden. Die kan dus niet geblust worden en werd vervoerd naar Leiden en zal langdurig in een speciaal bad liggen. De brandweer had zoiets nog niet meegemaakt! Ze hadden ook nul zicht.

De grote angst is dat zo een brand in een inpandige parkeergarage de constructie verzwakt. Mensen worden dan geëvacueerd en kunnen lange tijd niet meer naar huis. Zulke risico’s zijn onacceptabel, dus zulke auto’s horen niet in een inpandige garage! Dus een elektrische auto kun je beter voor de deur laten staan en zeker niet in een inpandige garage zetten.
Maar er zijn wel maatregelen die het gevaar verminderen. Een maatregel is een strikt verbod van elektrische auto's in parkeergarages en eigen garages aan huis. Een andere maatregel is het inrichten van speciale parkeerterreinen voor elektrische auto's op veilige plaatsen, bijvoorbeeld aan de rand van de stad.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een benzine auto en een benzine hybride auto meer brandgevaarlijke zijn dan EV,s. Veel indianenverhalen. Elektrische fietsen staan met grote hoeveelheden in de parkeergarage en die zijn vele malen onveiliger. 

Reputatie 2

 

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een benzine auto en een benzine hybride auto meer brandgevaarlijke zijn dan EV,s. Veel indianenverhalen. Elektrische fietsen staan met grote hoeveelheden in de parkeergarage en die zijn vele malen onveiliger. 

Het gaat om het risico. In de veiligheidskunde is RISICO = KANS * GEVOLG.
De kans kan heel klein zijn, maar het gevolg (bij inpandige garage waarboven mensen wonen) kan heel groot zijn. Dan is het risico heel groot!

Dus het risico bij een EV auto is dan veel groter dan een elektrische fiets of een benzine auto.
Zo denken en adviseren veiligheidsprofessionals zoals de brandweer.

 

Overigens komen er accu's op de markt die veel brandveiliger zijn, maar dan houden we nog lang een voorraad auto's met gevaarlijker accu's.

 

Bovenstaande geeft veel discussie bij VVE's. Namelijk wie betaalt alle dure brandwerende voorzieningen. En de brandweer adviseert dringend om EV's dicht bij de ingang te zetten, dus anderen raken hun fijne plek kwijt.

Met de groei van elektrische auto's hebben we een groot en nog onopgelost probleem gekregen. Namelijk dat zulke auto's bij branden niet te blussen zijn en dan een groot gevaar opleveren. En een brand is niet denkbeeldig: als er elektrisch iets mis gaat in de accu of de auto, dan krijg je door het grote vermogen direct oververhitting (vergelijk een elektrische lasser). De brandweer blust zo een auto niet, maar dompelt de auto lange tijd in een waterbak.
Bijvoorbeeld de brand in de Singelgarage in Alkmaar op 1 juli 2020 was heel heftig.
De oorzaak was geen elektrische auto, maar er was wel een elektrische auto aan het branden. Die kan dus niet geblust worden en werd vervoerd naar Leiden en zal langdurig in een speciaal bad liggen. De brandweer had zoiets nog niet meegemaakt! Ze hadden ook nul zicht.

De grote angst is dat zo een brand in een inpandige parkeergarage de constructie verzwakt. Mensen worden dan geëvacueerd en kunnen lange tijd niet meer naar huis. Zulke risico’s zijn onacceptabel, dus zulke auto’s horen niet in een inpandige garage! Dus een elektrische auto kun je beter voor de deur laten staan en zeker niet in een inpandige garage zetten.
Maar er zijn wel maatregelen die het gevaar verminderen. Een maatregel is een strikt verbod van elektrische auto's in parkeergarages en eigen garages aan huis. Een andere maatregel is het inrichten van speciale parkeerterreinen voor elektrische auto's op veilige plaatsen, bijvoorbeeld aan de rand van de stad.

Groter probleem is dat de brandweer bij te grote hitte niet in staat is een brandende auto uit een parkeergarage te slepen. Of het nu een auto met fossiele brandstof of een EV is. Als VvE hebben we een grote nieuwe ondergrondse parkeergarage voor een kleine 200 voertuigen waar (helaas) nog geen oplaadpunten waren aangebracht - nog net niet verplicht. Maar er stonden wel vele fossiele, hybride en volledig elektrische  auto's in.

Op de vraag aan de brandweer wat er gebeurd als er een (fossiele of elektrische) auto in brand vliegt: ‘Zolang de hitte die we zelf ervaren niet te groot is blussen we, anders gaan we de parkeergarage uit en wachten we af tot we er wel in kunnen'. De garage en de bovenliggende gebouwen kunnen dus enorme schade oplopen ‘dat is voor de verzekering’. Als een garage maandenlang onbruikbaar is of de bovenliggende appartementen teveel rookschade hebben opgelopen en eveneens maandenlang gereinigd moeten worden is dat een groot probleem voor de eigenaren c.q. de VvE! De verzekering vergoedt meestal maar beperkt de kosten van herhuisvesting gedurende die tijd. 

Een voertuig wordt door een sleepbedrijf uit een garage gesleept, dat kan alleen wanneer er geen giftige dampen, rook of hitte aanwezig zijn, want een sleper heeft geen adem- en andere bescherming. Ik vind het nogal een dingetje dat de regiobrandweer niet een robot of iets dergelijks kan inzetten om een brandend voertuig uit een parkeergarage te slepen om de schade te beperken. Leg dat probleem eens voor aan uw burgemeester of aan het hoofd van uw Veiligheidsregio!

Reputatie 2

Groter probleem is dat de brandweer bij te grote hitte niet in staat is een brandende auto uit een parkeergarage te slepen. 

Dank je wel Han, een prima bijdrage. wat kleine aanvullingen:

De brandweer heeft een nieuwe lage (1,85 m) brandweerauto op basis van de Toyota Hilux 6×6, die speciaal is ontworpen om EV branden te bestrijden. De auto is laag genoeg om in de parkeergarage te kunnen rijden en beschikt over een speciale blusinstallatie die is ontworpen om de accu’s veilig te blussen. Met het Coldcut Cobra-systeem kan een koelvloeistof in een accupakket worden 'geïnjecteerd'. Hierdoor kan de brand snel en effectief worden aangepakt en is de rest van de garage veilig.

Ook vraagt de brandweer aan VVE's om de EV voertuigen dicht bij de ingang te parkeren, zodat zij ze makkelijker uit de garage kan slepen. Dat geeft wel ruzie in de VVE's omdat mensen hun favoriete plekje niet willen krijtraken.

Een fossiele brandende auto is meestal wel makkelijker te blussen dan een elektrische auto. Je kunt ze inpakken in schuim en dan is de brand meestal voorbij. Bij een elektrische auto blijft de intense hitteontwikkeling in de accu voortduren, maar mogelijk is de Coldcut Cobra-blussysteem dan effectief.

Dag Aart, ik weet niet over welke brandweer jij het hebt die zo'n speciaal laag voertuig in hun wagenpark heeft, maar in de VRU (Veiligheid Regio Utrecht) heeft geen enkele brandweerpost een dergelijk voertuig. Het zou wel een uitkomst zijn als dat voertuig snel voorhanden zou zijn.

EV auto's dichtbij de ingang parkeren in een VvE garage is meestal uitgesloten. Parkeerplaatsen zijn vrijwel altijd notarieel aangewezen en onderling ‘ruilen’ stuit op vele bezwaren. Naast dat men inderdaad de toegewezen plaats om allerlei moverende redenen niet wil afstaan (ruilen), bijvoorbeeld ook als het appartement en dus de parkeerplaats van eigenaar wijzigt, die kan alle onderling afspraken met recht weer terugdraaien.

Reputatie 2

Dag Aart, ik weet niet over welke brandweer jij het hebt die zo'n speciaal laag voertuig in hun wagenpark heeft, maar in de VRU (Veiligheid Regio Utrecht) heeft geen enkele brandweerpost een dergelijk voertuig. Het zou wel een uitkomst zijn als dat voertuig snel voorhanden zou zijn.

Excuses dat ik wat onduidelijk ben. Dit lage brandweervoertuig van  Prospeed UK is nieuw en nog niet bij een brandweer regio in gebruik.
Maar ik hoorde van een brandweer vrijwilliger dat ze wel zeer geïnteresseerd zijn.
Ze zullen ook dat Coldcut Cobra-systeem om EV accu's te koelen/blussen willen testen.

Er is nog wel een ander aandachtspunt. Dit voertuig is zwaar voor een parkeergarage. 
Maar dat geldt ook voor veel EV auto's.

Reputatie 2

Het zijn niet alleen de parkeergarages:

"Het blussen van het vrachtschip dat in brand staat bij Ameland, is lastig door de 25 elektrische auto's aan boord."

Reputatie 2

Met de brand in de parkeergarage in Den Bosch is duidelijk dat de hiervoor genoemde risico's absoluut geen fictie zijn. Ook de brandweer heeft dat vaker aangekaart.
https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuws/grote-brand-parkeergarage-velderwoude-in-de-haverleij/

Daarbij moet je altijd kijken naar de risico's (kans*gevolg) en niet of het maar zelden gebeurt. En een groot risico is niet acceptabel als er mensen wonen boven zo een inpandige garage, waarbij de bouwconstructie aangetast kan worden door de hitte. In deze rubriek zijn alle feiten al eerder genoemd, dus lees even terug.

En in Den Bosch is inderdaad de bouwconstructie aangetast. Dit is niet makkelijk te repareren omdat de verzwakking in het gewapend beton zit.

Vanwege het risico (niet de kans) hebben EV's speciale aandacht nodig. Daarbij moet je vermelden dat branden in EV's meestal niet ontstaan bij het laden, dat is relatief veilig. Wel vraagt de brandweer om EV's dicht bij de ingang te parkeren, zodat de brandweer ze makkelijker kan wegslepen.
En natuurlijk kunnen brandstof auto's ook branden, maar die zijn veel makkelijker te blussen.

De eerste noodzakelijke maatregelen zijn een sprinkler installatie en compartimenteren met brandwerende schotten. Dat laatste heeft echter ook invloed op de sociale veiligheid. Het grote voordeel van een sprinkler installatie is dat de brandweer veel meer tijd krijgt om in te grijpen.
 

Reputatie 2

In het geval van de Freemantle Highway is de oorzaak van de brand niet een EV geweest en zijn de meeste EV’s niet in brand gevlogen. In Den Bosch is niet bevestigd door de brandweer dat er op het moment van de brand EV’s in de garage aanwezig waren. 

Reageer