Wie heeft er ervaring met MJOP inclusief Conditiemeting

  • 9 May 2024
  • 1 reactie
  • 15 Bekeken

  • Actieve deelnemer
  • 19 reacties

Tot nu toe wordt er vooral gediscussieerd over alleen het MJOP. Dat is begrijpelijk omdat het MJOP voor vele gezonde VvE’s de basis is voor de jaarlijkse storting Onderhoudsreserve.

Op internet vind ik dat het MJOP een belangrijke relatie heeft met de “conditiemeting”. Zie: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/mjop-meerjarenonderhoudsplan/#:~:text=In%20de%20conditiemeting%20staat%20namelijk,waarin%20de%20bouwdelen%20nu%20verkeren.

 

wie heeft er ervaring met deze conditiemeting?


1 reactie

Conditiemeting is voor ern VvE-bestuur verstandig bij gebouwen waarvan het onderhoudsverloop onzeker is of niet gedocumenteerd. 

Bij jonge gebouwen is er wellicht nog een Bouwgarant van toepassing. 

Conditiemetingen kunnen, na afloop van de Bouwgarant periode, meegenomen worden in de 5-jaarlijkse actualisatie van het MJOP. 

Reageer