Vraag

Wijziging bijdrageverdeling VVE

  • 3 February 2024
  • 6 reacties
  • 127 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 0 reacties

Als er een voornemen ligt om de verdeling van de bijdrage voor VVE op een andere manier te doen dan voorheen is vastgelegd in de splitsingsakte, heeft dit dan invloed op de verkoopwaarde van een appartement?

(nu is het b.v. berekend naar afmeting van de appartementen waarbij de grootste woningen 3 x het bedrag betalen van een kleiner appartement.)

 


6 reacties

Je kunt niet zomaar van de splitsingsakte afwijken want dan is het besluit nietig.
Wil je de verdeelsleutel wijzigen dan zul je de splitsingsakte moeten wijzigen; daar moeten alle eigenaren het mee eens zijn of of 80% van de eigenaren en het bestuur van de VVE.
Verder zul je daarna langs de notaris moeten …
En ja, uiteindelijk heeft een nieuwe verdeling invloed op de servicekosten van de individuele appartementen en dat kan bij verkoop invloed hebben op de verkoopprijs.

…… en langs o.a. alle hypotheekverstrekkers.

Reputatie 2

Hoe is de stemverdeling geregeld in de akte van splitsing? Op dezelfde manier als de bijdrage? Het zou mij dan niets verbazen dat in dit geval de regel van 80% en medewerking van het bestuur bij een kantonrechter geen stand houdt mocht een eigenaar van een kleiner appartement bezwaar maken...

In de Akte van Splitsing staat na de omschrijving van de appartementen per appartement aangegeven wat het breukddeel is en daarna meestal hoeveel stemmen er aan ieder appartement worden toegekend. Dat hoeft zeker niet gelijk te zijn aan het breukdeel 

Het komt wel voor dat ieder evenveel stemmen heeft in de ALV ondanks verschillende breukdelen.
Ook komt het voor dat bijvoorbeeld een garagebox 1 stem heeft en een woongedeelte 5 stemmen

Het is handig om op de presentielijst aan te geven hoeveel stemmen ieder heeft, dan kan bij de besluitvorming snel worden geteld wat de uitslag is als dat nodig is  

 

Als er een voorziening qua verduurzamen wordt geïnstalleerd, moet er dan ook volgens breukdeel de kosten verdeeld worden? Of als iedereen een gelijk voordeel heeft van de maatregel, moeten de kosten het dan per voordeur verdeeld worden? Er is vanuit onze VvE nu advies gevraagd voor aanleg zonnepanelen voor opwekking elektra gebruik algemene ruimtes. Is het dan billijk dat iedere voordeur hier een bijdrage aan levert? De kosten van elektra gebruik worden nu naar breukdelen verdeeld.

Wat telt is wat in de splitsingsakte met het model reglement  staat over de verdeling van kosten en baten. Of dat fair is komt pas bij een rechtszaak aan de orde. En bij een nieuwe installatie moet vaak een grotere meerderheid voor zijn, ook afhankelijk van de aktes.

Reageer