BTW teruggaaf over zonnepanelen en je dak eronder

  • 18 April 2019
  • 10 reacties
  • 1198 Bekeken

Reputatie 3
Voordat je begint met lezen: er is door het ministerie van financiën hoger beroep ingesteld.
Dus het is nog geen gelopen race.

Twee uitspraken die beide gaan over hetzelfde waarbij de burger heeft gewonnen en het ministerie heeft verloren (zie hierboven: ze zijn in hoger beroep gegaan):

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/btw-op-woning-door-zonnepanelen-voor-21-5-procent-aftrekbaar/

https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBGEL:2019:1163

Waar gaat het om.
Een burger legt op zijn nieuwbouwhuis zonnepanelen. Hij is van mening dat hij recht heeft op een teruggaaf van de BTW van de zonnepanelen EN van het dak eronder. Eigenlijk wilde hij veel meer maar de rechter heeft beslist dat hij, via een ingewikkelde berekening, behalve de BTW van de panelen ook de BTW van een stuk dak terug krijgt.

De rechter heeft de m2 van de panelen genomen, dat was het makkelijke deel.
Daarnaast neemt hij de totale oppervlakte van alle ruimtes onder dak, die zijn namelijk dienstbaar aan het dak, plus het oppervlak van het totale dak. Dit telt hij bij elkaar op.
En dan de berekening:
(m2 panelen : m2 alle oppervlaktes plus het dak) x de totale BTW van de woning = teruggaaf dak BTW.
In cijfers:
(30m2 panelen : 290m2 oppervlaktes) x € 40.000 BTW hele woning = € 4.138 teruggaaf dak BTW
En daarnaast uiteraard de BTW van de panelen zelf.

De rechter is namelijk van mening dat het dak onder panelen behalve dienstbaar aan de woning ook dienstbaar is aan de energielevering.

Een erg mooie redenering die mensen die een nieuwbouwhuis kopen, tegenwoordig standaard voorzien van panelen lijkt het, aardig wat op kan leveren.
Reken je nog niet rijk, zoals ik ben begonnen, het ministerie is in hoger beroep gegaan en het zou zelfs tot cassatie kunnen komen als in hoger beroep het ministerie weer verliest.

Voorlopig liggen er deze uitspraken en het lijkt me verstandig, om je rechten veilig te stellen, te vragen om teruggaaf van de BTW op het dak. Je verzoek wordt afgewezen maar als je daar dan bezwaar tegen maakt verzoek je om het bezwaarschrift aan te houden tot in hoogste instantie is beslist.
En als je het verzoek om teruggaaf dak BTW niet op de aangifte kan doen, kan je altijd bezwaar maken als je de teruggaaf ontvangt en dus feitelijk een aanvullend verzoek doet.
Misschien iets voor VEH om hier in te springen?

10 reacties

Reputatie 7
Badge +2
Dit lijkt mij een vorm van oversubsidiëring. Dan zou het al rendabel worden om zonnepanelen op de noordzijde van een dak te leggen. Maar als ik de link goed lees gaat het sowieso over een btw-ondernemer (met een adviesbureau) dus een bedrijfspand.
Reputatie 3
Hallo Driepinter,
Iedereen die zonnepanelen legt wordt ondernemer voor de BTW.
Een ondernemer kan alleen de BTW terugkrijgen voor zover het zaken zijn in zijn onderneming. Zonnepanelen behoren daar niet bij behalve als hij energieleverancier is, en dat is een adviesbureau niet.
Maar we moeten afwachten wat het hoger beroep laat zien.
De afdeling omzetbelasting waar ik contact mee heb gehad gaf aan dat dit voor iedereen geldt die ondernemer wordt op grond van zonnepanelen.
Reputatie 7
Badge +2
Hallo Driepinter,
Iedereen die zonnepanelen legt wordt ondernemer voor de BTW.


Dat klopt. Anders zouden we überhaupt geen BTW terug kunnen krijgen. Maar er zit wel degelijk een verschil tussen alleen de PV-installatie of ook het eventuele nieuwe dak zelf. Dat laatste lukte de betreffende advies-ondernemer al dan niet voorlopig alleen omdat hij al ondernemer was.
Ik zou deze ontwikkeling absoluut niet toejuichen. Sowieso is btw-teruggaaf en de salderingsregeling c.q. terugleversubsidie een subsidie aan de rijkeren betaalt door de armen. (Waarbij ik wel wil aankaarten dat er gezien de stimulering van duurzame energie in dit geval wel een maatschappelijk belang is - zolang je het met een btw teruggaaf voor nieuwe daken natuurlijk niet oversubsidiëerd).
Reputatie 3
Ik wilde dit bericht delen omdat bij de meeste mensen het zoeken naar uitspraken en het lezen ervan geen dagelijkse kost is.
We moeten gewoon afwachten wat uit het hoger beroep komt.

Dit is en een signaal naar alle mensen die dit jaar een aangifte BTW doen voor zonnepanelen maar ook voor VEH.
Maar ook voor mij is het afwachten.
Er zijn al diverse uitspraken van verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Bij 1 zaak heeft de Belastingdienst zelf al voorgesteld om een deel van de BTW van de nieuwbouw met zonnepanelen terug te geven, dat staat in de uitspraak. Gelijkheidsbeginsel?
Ik zou zeggen volg het advies van VEH om een deel van de BTW van de nieuwbouwwoning terug te vragen. Dat kan nog met terugwerkende kracht vanaf 2015 (5 jaarstermijn).
Reputatie 3
De laatste uitspraak:
17 mei 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:3986)

Overigens loopt er meer dan een jaar een zaak bij de Hoge Raad waarbij de Belastingdienst het niet eens is met de uitspraken dat er recht bestaat op een gedeeltelijke teruggaaf van BTW van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen.
De zaak is nog lang niet beslist.
De uitspraak van het Gerechtshof is van november 2017. De Belastingdienst is in beroep in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Onduidelijk is wanneer een uitspraak te verwachten is.
Uitspraak Hoge Raad in deze zaak is in september 2019 te verwachten.

Beste @RobvanV,

Is er al meer bekend over deze zaak?

Heeft het nu (jan2020) nog steeds zin om behalve de BTW-teruggave pv panelen ook BTW-teruggave van het dak aan te vragen?

Reputatie 3

Ja, het arrest is voor de consument gunstig. De Belastingdienst heeft verloren.

Ik heb echter vernomen dat er nog een zaak bij de Hoge Raad loopt en dat de Belastingdienst de ongunstige uitspraak (voor hun) niet als richtsnoer neemt, in afwachting van het volgende arrest.
Ik zou zeker ook de BTW over het onderliggende dak terugvragen. Dat zal waarschijnlijk worden afgewezen. Hierop kunt u bezwaar maken onder verwijzing naar het arrest en indien ze het daar niet mee eens zijn aangeven dat u wil wachten op het volgende arrest.

Overigens staat het u vrij om bij een afwijzende beslissing op uw bezwaarschrift (dat ze verloren hebben nemen ze maar niet als richtsnoer, is dat behoorlijk?) in beroep te gaan. Dan komt u bij een rechtbank en dan kunt u verwijzen naar het voor u gunstige arrest.
Naar mijn mening zal de rechtbank (of gerechtshof) een standpunt innemen naar de op dat moment geldende jurisprudentie (en dat is de door de Belastingdienst verloren zaak). 

Een andere optie is om nog te wachten met het verzoek om teruggaaf van de BTW.  Ik zou die zeker in het jaar van plaatsing doen, de termijn is zelfs binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar van plaatsing.

De BTW op de panelen komt in ieder geval terug, maar misschien nog even wachten.
Aan ieder de keus.

Reageer