Vraag

[Energiecrisis] Saldering alsnog accuut vervangen door een terugleversubsidie.

  • 13 September 2022
  • 4 reacties
  • 163 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3

 Het was eind augustus al in het nieuws dat Eneco de terugleververgoeding voor het (eventuele) salderingsoverschot heeft verlaagd tot 9 cent per kWh (voor de goede orde, alles wat voor 5 september op het net teruggeleverd is, wordt door Eneco nog wel voor de eerder afgesproken prijs betaald terwijl het bovendien ook alleen het eventuele overschot ná salderen betreft wat bij slechts 20 % van de panelenbezitters het geval is). Essent betaalt over het salderingsoverschot zelfs slechts 5,5 cent en Vattenfal 17 cent. Powerpeers heeft de vergoeding voor het salderingsoverschot juist verhoogd van 11 naar 21 cent per kWh.

 Het ergerde mij al langer dat PV-bezitters met  een overschot aan teruglevering dat overschot gebruiken voor een elektrisch kacheltje. Dat terwijl voor het produceren van elektriciteit er dan gezien het 50 % omzettingsverlies in de gascentrale er juist twee keer zoveel aardgas nodig is. Voor de crisis in Oekraïne was de prijs voor 10 kWh elektriciteit (= warmte-equivalent 1 m3 aardgas) nog ongeveer gelijk aan de prijs van 1 m3 gas. Dankzij een terugleververgoeding van minder dat 1/10 e van de prijs van 1 m3 aardgas is het ‘affakkelen’ van het salderingsoverschot echter, helaas, dikke winst.

 Overigens snijden Eneco, Vattenfal en Essent zich zelf alleen maar in de vingers. Want voor elke kWh die een deel van hun klanten extra gaan gebruiken omdat ze er maar een paar cent voor terug zouden krijgen, moeten zij immers tijdens zo’n windstille vriesnacht een kWh inkopen die dan vele malen duurder is. Dat even terzijde.

 Ik ben dan ook voor vervanging van de salderingsregeling door de invoering van een terugleversubsidie (dus een subsidie per kWh boven op de reeds bestaande terugleververgoeding van het energiebedrijf). Saldering kost de overheid immers thans ook geld door het mislopen van de energiebelasting, opslag duurzame energie en btw (in feite een salderingssubsidie). Dat bedraagt ongeveer 10 cent per kWh. Doordat door een overschot aan teruglevering niet elke teruggeleverde kWh een salderingssubsidie kost, zou de terugleversubsidie dus ongeveer 9 cent per kWh moeten kunnen gaan bedragen. Die cent verschil moet ook geen enkel probleem zijn aangezien panelenbezitters dankzij de energiecrisis dikke winst hebben en (zoals ondergetekende) zelfs ook nog eens de extra teruggave energiebelasting ontvangen.

 Inmiddels is er nóg een reden om de salderingsregeling accuut te vervangen door een terugleveringsubsidie: Veel aanbieders van nieuwe contracten weigeren de aan de vorige leverancier teruggeleverde zomerse zonnestroom de komende, dan dus zeer dure, winter te gaan salderen. De wet die dat verbiedt is nog niet rond. Dat houdt dus in dat de stroom die zij nu gaan afnemen niet gesaldeerd wordt met de eerder teruggeleverde kWh's. En dat voor prijzen van rond de 60 cent per kWh. Kortom. PV-bezitters hebben inmiddels belang bij vervanging van de salderingsregeling door een terugleversubsidie.

 Dan komt dan ook goed uit. Want voorkomen moet worden dat de elektriciteitsvoorziening in de winter helemaal wordt overbelast doordat veel PV-bezitters in de winter met elektrische kacheltjes gaan verwarmen. Wat gezien het lage rendement van aardgascentrales juist extra aardgas zou gaan kosten. .En aardgas en dus elektriciteit dus extra duur gaan maken.

 Eigenaren zonnepanelen benadeeld bij saldering per maand, CDA stelt Kamervragen | Wonen | AD.nl


4 reacties

Reputatie 4

Driepinter, los van het feit of ik het wel of niet met jou eens ben, ben ik benieuwd wanneer het antwoord op de gestelde vragen gegeven worden en vooral wanneer ze gepubliceerd worden.

Verder, typisch overheid, er worden er regels gemaakt over de afbouw van de salderingsregeling maar voordat die ingaan worden die aangepast en de afbouwpercentages ook. Jammer dat op dit punt de overheid minder (zacht gezegd) betrouwbaar is.
Het is nu afwachten of de laatste bekende afbouwregels WEL in stand blijven.

Reputatie 7
Badge +3

De beste regering is een regering die inspeelt op de actuele situatie. Zo is het nu vol uit kunnen laten draaien van kolencentrales (voor de ergste klimaatdrammers) een voorbeeld van een onbetrouwbare regering. maar gezien de huidige situatie (om aardgas te besparen) is het wel gewenst.

Reputatie 7
Badge +3

Je kan een energiebedrijf niet verplichten om met bezitters van zonnepanelen met nog te salderen kWh's een contract aan te gaan. Als die verplichting er zou komen okee. maar dan geen contract, zelfs geen tijdelijke bij een nieuwe leverancier.

Reputatie 7
Badge +2

Energiebedrijven gaan toch juist verplicht worden om minimaal 70% van hun netto prijs als terugleverprijs aan te bieden? Wrs pas vanaf 2025, maar ruim voordat de salderingsregeling helemaal is afgeschaft.

Voor energiebedrijven zal het altijd interessant zijn om energie aan mij door te verkopen, er van uitgaande dat ze die altijd goedkoper kunnen inkopen dan waarvoor ze het aan mij verkopen, dsu heel erg in hun vingers zullen ze zich niet snijden?

Als er geen saldering is en je krijgt voor je opgewekte kWh’s dezelfde prijs als wat je kostprijs is, dan is er geen reden om extra stroom te gaan gebruiken. Wel wordt eht dan steeds interessanter om je eigen stroom zoveel mogelijk te gaan gebruiken.
Maar je zult onder de streep (aanzienlijk?) meer kwijt zijn omdat je winter gebruik, die het grootst zal zijn, niet meer gecompenseerd wordt door alle kWu’s die je in de zomer hebt opgewekt.

Anne.

Reageer