Het nut van lokale opslag van elektrische energie in de woonomgeving


Reputatie 6
Badge
In diverse topics is aangegeven dat eigen lokale opslag van energie veel te duur en zinloos is.
Deze uitspraken zijn veelal gedaan in de context van opslag van PV overschotten tbv nacht- respectievelijk seizoenstekorten bij opwekking van zonne-energie.
Er zijn echter nog een aantal andere argumenten om lokale opslag van elektrische energie te overwegen. De gedachte is met name ook opgekomen uit zorg om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de bestaande infrastructuur.
Lokale opslag is hierbij bedoeld als gedistribueerde opslag voor een , of een cluster van bij elkaar liggende woningen. In deze fase hoeven we nog even niet naar de beschikbaarheid van de technologische oplossing te kijken of naar de mogelijke rol van overheid of marktpartijen, maar kunnen we ons eerst beperken tot wat de mogelijke perspectieven van een dergelijk concept zouden kunnen zijn.

Overwegingen bij een dergelijke opslag kunnen zijn:
 1. Lokale buffering van energie voor een beter beheersbaarheid van de totale netbelasting.
 2. Wegfilteren van pieken en dalen van gebruikers,
 3. Delen van overschotten tussen gebruikers in een cluster.
 4. Nood voorziening voor gevallen waarbij de netspanning uitvalt (Bij uitval van de netspanning zullen ook de meeste omvormers geen zonne energie meer omzetten.
 5. Een betere standaard oplossing voor de groeiende hoeveelheid veilige DC laagspannings apparatuur in huis (alle opladers het huis uit).
 6. Continuïteit van de lokale buffer door voeding/opladen vanuit het publieke net (management van de netbelasting).
 7. Mogelijke meer efficiënte laadvoorziening voor EV (incl. fietsen, scootmobiels, etc ).
Graag hoor ik meer ideeën van andere forum deelnemers over mogelijke voordelen of juist argumenten waarom dit soort zaken niet zullen gaan lukken

19 reacties

Reputatie 7
Badge +4
In diverse topics is aangegeven dat eigen lokale opslag van energie veel te duur en zinloos is.
Deze uitspraken zijn veelal gedaan in de context van opslag van PV overschotten tbv nacht- respectievelijk seizoenstekorten bij opwekking van zonne-energie.


Interessant onderwerp !

Helaas behoren wij daarbij maar tot de happy few. Hele volksstammen geloven helaas nog in opslag van PV-overschotten.

De gedachte is met name ook opgekomen uit zorg om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de bestaande infrastructuur.


Dan blijft het toch beter om te (laten) investeren in een betere infrastructuur. Zowel in de infrastructuur zelf als betere voorlichting over wat de gevolgen zijn als men bij zeer koude buitentemperaturen 1:1 elektrisch gaat verwarmen en dan tegelijkertijd ook nog eens de elektrische auto op gaat laden ect. De kosten die men gaat maken voor een betere infrastructuur en de kosten om zelf (of als buurt) overschotten op te slaan gaan zich waarschijnlijk verhouden van 1 :100. Dat is toch een beetje zonde. En dat terwijl er bij opslag geen enkele kWh extra geproduceerd wordt.

In deze fase hoeven we nog even niet naar de beschikbaarheid van de technologische oplossing te kijken of naar de mogelijke rol van overheid …


In denk dat we juist wel moeten kijken naar de rol van de overheid. Want thans is het zo dat saldering alleen maar met je eigen stroom mag. En om als buurt samen stroom te delen ben je thans verplicht om met je buren een vereniging/ coöperatie op te richten (postcoderoosregeling) en dan heb je alleen de rompslomp teruggave van energiebelasting en btw als voordeel.
Reputatie 6
Badge
Bij een goed gebalanceerde lokale opslag kunnen de energie stromen in het net aanzienlijk worden beperkt en zal de netbelasting afnemen. Verdergaande investeringen kunnen daarop worden afgestemd. Dat kosten van een dergelijke lokale opslag het 100-voudige van de noodzakelijk investeringen in de bestaande infrastructuur zouden beslaan lijkt me een fabeltje. Ik laat me graag door een mooie berekening verrassen als een goed technische oplossing voorhanden is.

Het bewust verbruiken van elektrische energie door de consument is uiteraard een belangrijk aspect. Dit bewustzijn wordt door de huidige salderingsregeling niet echt aangewakkerd, integendeel.
Deze regeling is bedoeld geweest als aanmoediging voor particuliere huizen bezitters om ook eigen initiatieven te nemen in de energie transitie. Als we niet oppassen gaan we daar in de toekomst problemen mee krijgen. De energie markt moet wel gezond blijven en kosten en baten moeten eerlijk verdeeld blijven; er wordt hier veel te veel fiscaal kunst en vliegwerk toegepast.
Met de hypotheekrente aftrek hebben we al genoeg "verstoring" in de huizenmarkt.

Door lokale opslag kan de problematiek van wisselende belasting op het net wel veel beter zichtbaar gemaakt worden kan dit ook positief bijdragen aan de bewustwording.

Nu al roepen dat er geen geschikt wettelijk kader is, schiet niet op. Op enig moment zal ook de politiek/overheid eieren voor zijn geld moeten kiezen en aan de kant van de oplossing moeten gaan staan.
Reputatie 6
Badge

Overwegingen bij een dergelijke opslag kunnen zijn:
 1. Lokale buffering van energie voor een beter beheersbaarheid van de totale netbelasting.
 2. Wegfilteren van pieken en dalen van gebruikers,
 3. Delen van overschotten tussen gebruikers in een cluster.
 4. Nood voorziening voor gevallen waarbij de netspanning uitvalt (Bij uitval van de netspanning zullen ook de meeste omvormers geen zonne energie meer omzetten.
 5. Een betere standaard oplossing voor de groeiende hoeveelheid veilige DC laagspannings apparatuur in huis (alle opladers het huis uit).
 6. Continuïteit van de lokale buffer door voeding/opladen vanuit het publieke net (management van de netbelasting).
 7. Mogelijke meer efficiënte laadvoorziening voor EV (incl. fietsen, scootmobiels, etc ).
Graag hoor ik meer ideeën van andere forum deelnemers over mogelijke voordelen of juist argumenten waarom dit soort zaken niet zullen gaan lukken


Stel dat je lokale opslag economisch en praktisch kan realiseren, dan is dat vooral fijn voor punt 1 en 2.
3 zie ik niet zo snel gebeuren als het aandeel groene stroom toeneemt aangezien iedereen die zelf stroom opwekt, lokaal op het zelfde moment een overschot heeft en dat gedurende een langere periode tijdens de zomer maanden, je hebt voldoende huishoudens/industrie nodig die geen stroom opwekken maar wel verbruiken om dat overschot in relatief korte tijd na opwekking op te maken, anders heb je belachelijk veel opslag capaciteit nodig.
4 zou fijn zijn maar vereist wel dat de uitgevallen netvoeding (landelijk net) los geschakeld wordt van het lokale net anders leverd je lokale buffer heel even, heel veel stroom aan de rest van nederland en daarna is het gedaan met de pret al dan niet onder begeleiding van een flinke rookwolk.
6 zie ik in de zelfde lijn als 1
7 daar zal denk ik niet heel veel te winnen zijn, aangezien elke EV zijn eigen spanning heeft en de buffer er ook 1 zal hebben en er dus altijd voor een groot deel van de EV een DC DC conversie zal moeten plaats vinden met de bij behorende verliezen.

Persoonlijk denk ik dat je met veel zonne en wind energie voor stabiliteit zowel lokale als regionale buffers moet hebben alsmede een naar behoefte bij te schakelen energie bron (gas centrale/Thorium kerncentrale) die betrouwbaar kan leveren voor als de zon en wind het even laten afweten.

En voor de mensen die geen gas/kerncentrale erbij willen hebben is het alternatief een samenleving waarin er simpelweg geen 24/7 stroom voorziening is en dan zal je je daaraan moeten aanpassen.
Reputatie 6
Badge
3 zie ik niet zo snel gebeuren als het aandeel groene stroom toeneemt aangezien iedereen die zelf stroom opwekt, lokaal op het zelfde moment een overschot heeft en dat gedurende een langere periode tijdens de zomer maanden, je hebt voldoende huishoudens/industrie nodig die geen stroom opwekken maar wel verbruiken om dat overschot in relatief korte tijd na opwekking op te maken, anders heb je belachelijk veel opslag capaciteit nodig.

Opslag van seizoen overschotten elektrische energie moeten we inderdaad nooit willen. Reserves voor de nacht/dag cyclus buiten het zomerseizoen zijn daarentegen wel degelijk zinvol.

4 zou fijn zijn maar vereist wel dat de uitgevallen netvoeding (landelijk net) los geschakeld wordt van het lokale net anders leverd je lokale buffer heel even, heel veel stroom aan de rest van nederland en daarna is het gedaan met de pret al dan niet onder begeleiding van een flinke rookwolk.

Op dit vlak is er intussen een ruime beschikbaarheid van technische oplossingen in allerlei Battery-Back-Up systemen. Hieruit moeten we best een keus kunnen maken of iets uit af kunnen leiden.
In het tegenwoordige huishouden met zijn verdergaande automatisering en ICT infrastructuur zou dat niet misstaan, Laat in ieder geval PC.s , Routers WiFi netwerken, telefoons en eventueel andere kritische apparatuur gewoon doorwerken bij stroom uitval.
Het lijkt me ook dat een dergelijk Back-Up oplossing er juist voor moet zorgen dat PV panelen wel kunnen blijven werken, dat is nu niet het geval.
Uiteraard moeten er technisch goed op en afgeschakeld worden van het net, maar dat is niet nieuw.
Reputatie 7
Badge +4
Bij een goed gebalanceerde lokale opslag kunnen de energie stromen in het net aanzienlijk worden beperkt en zal de netbelasting afnemen. Verdergaande investeringen kunnen daarop worden afgestemd. Dat kosten van een dergelijke lokale opslag het 100-voudige van de noodzakelijk investeringen in de bestaande infrastructuur zouden beslaan lijkt me een fabeltje. Ik laat me graag door een mooie berekening verrassen als een goed technische oplossing voorhanden is.
Ik beperk me in mijn berekening tot de hoge kosten voor accu opslag in huis.
Reputatie 4
Badge +1
Beste JdeLeeuw

Ik vraag me af waarom je lokale opslag van stroom wilt, als dat de stroom vooral duurder maakt
Zoals anderen ook opmerken, het is veel goedkoper om in dikkere kabels te investeren
En voor het overige wat verkeersregels voor stroom af te spreken

Je schrijft:
Dit bewustzijn (variatie in de netbelasting) wordt door de huidige salderingsregeling niet echt aangewakkerd, integendeel.
Deze regeling is bedoeld geweest als aanmoediging voor particuliere huizen bezitters om ook eigen initiatieven te nemen in de energie transitie. Als we niet oppassen gaan we daar in de toekomst problemen mee krijgen. De energie markt moet wel gezond blijven en kosten en baten moeten eerlijk verdeeld blijven; er wordt hier veel te veel fiscaal kunst en vliegwerk toegepast.

Je argumenten kloppen niet.
De elektriciteitsmarkt is gezond, alleen bepaalde belangen zijn bang, dat stroomverbruikers hun eigen stroom gaan opwekken.
Maar dat zelf opwekken, is nu juist de essentie van de energietransitie.

Want steenkool en aardgas zijn alleen te krijgen voor wie het gebied met die grondstoffen bevat.
En het exploiteren van een centrale is echte ondernemerschap
Maar zon en wind is voor iedereen, overal om te zetten in stroom
Dat gaat automatisch, er is geen ondernemerschap voor nodig

Dat salderen is daar niet voor uitgevonden, het is ook geen regeling.
Salderen is vrij verkeer op de openbare weg voor stroom
Dat kon altijd al, en blijkt nu nuttig en voordelig voor de eigenaren van zonnepanelen, en straks kavels windpark en zonneweides.
Bedrijven kunnen nu al salderen met kavels windpark, zie Microsoft Nederland, dat een kavel van 90 MW kocht
De NS kocht bijna alle stroom van windpark Noord Oost Polder

is de markt daardoor kapot gegaan?
Nee, alleen wat kleiner geworden.

Ik begrijp dat de achtergrond van je zorg en vragen over opslag, de belasting van het lokale net is.
Daar zit wel een punt.
De kabels naar eindgebruikers, het lokale net, hebben een beperkte capaciteit.
Als er steeds meer zonnepanelen komen, en ook steeds meer laders van elektrische auto's, dan is het net een keer "vol"
Maar de feitelijke variantie van de hoeveelheid stroom is van geen enkel belang voor het net.
Het is koperdraad, dat slijt niet bij normaal gebruik, en variatie heeft geen enkele invloed op het net
De vraag is echter, of opslag dan een oplossing is.
Opslag is namelijk heel duur. En de basis uitvindingen om accu's orde van grootte goedkoper te maken, die ontbreken nog

Daarom is de mogelijke overbelasting van het lokale net, op dit moment, het simpelst te regelen met samenwerkende apparaten.
De netbeheerders doen hun werk niet goed, die zouden moeten publiceren hoe
"vol" het lokale net is. Maar ze meten dat niet eens.
Dus moeten zware apparaten in den blinde gaan samenwerken.
De enige indicatie van overbelasting op het net is de spanning.

Dat betekent dat zonnepanelen bij te te hoge spanning zouden kunnen uitschakelen, of terug regelen.
En laders van elektrische auto's, zouden minder stroom kunnen afnemen, als de netspanning te laag wordt.
Dat is technisch gedrag van apparaten, die moet worden afgedwongen door normen voor dergelijke apparaten.
Voor die normen kunnen netbeheerders weer een rol spelen, maar ik heb daar nog niet veel van gezien.

Dat zou deels verklaard kunnen worden doordat Nederland een dichtbevolkt land is, met dus ook een dicht bedraad land. Onze netbeheerders hebben ook de wettelijke taak te zorgen dat overal voldoende dikke kabels liggen.
Maar het uitbreiden van dat netwerk kost mer dan ergens een extra kabel aanleggen.
Dat leidt er toe dat vooral in het buitengebied, het voorkomt dat grote zonnedaken en weides niet meer op het net passen.

Er zijn echter voorbeelden van afgelegen dorpjes in Friesland, dacht ik, waar lokale opslag, aan het eind van een lange kabel, goedkoper is dan een dikkere kabel leggen. Maar dat zijn uitzonderingen.

Zo zijn er ook grote bedrijven, die zelf stroom opwekken, omdat ze anders met hun variatie in het bedrijf, de omliggende woonwijken te veel zouden verstoren. De eigen geregelde opwek vangt die variatie op, meestal met warmte opwekking, WKK
Reputatie 6
Badge
Beste Henk
Dank voor je reactie en je inbreng in de discussie


Je haalt een groot aantal aspecten naar voren die gelijk ook de complexiteit van de problematiek aangeven. Het is de kunst om zaken zo eenvoudig mogelijk te houden en niet te veel verstrikt te raken. Veel gevaar schuilt ook in vooringenomen standpunten die als feiten worden gezien maar dat eigenlijk (nog) niet zijn.


Ik had deze discussie met opzet gestart met 2 open uitgangspunten:
de beschikbaarheid van de technologie en de verwachtte aanpak van de overheid.
Het ging me puur om de vraag wat betekent het als we voor een deel eigen geproduceerde
overschotten zouden kunnen opslaan voor lokaal/eigen gebruik.
 • Wat betekent dat voor onze eigen woonomgeving ?
 • Wat betekent dat voor ons zelf als gebruikers ?
 • Wat betekent dat voor de capaciteit van het energie distributie net ?

Ik begrijp dat die insteek niet voor iedereen voor de hand ligt en dat al gauw ook eigen stokpaardjes uit de kast gehaald worden.
Daar is niks mis mee lokale opslag is misschien wel een van mijn stokpaardjes omdat ik me mateloos erger aan wereldwijd nodeloze , energieverslindende en vervuilende transportactiviteiten.
Activiteiten waarvoor dan ook nog een ontzettend kostbare infrastructuur in stand gehouden moet worden, die ook nog eens "nooit goed genoeg" is.


Waarom moeten de ananassen uit Costa Rica gehaald worden,
onze bloemen naar de VS worden gevlogen, Gigacontainerschepen chinees plastic
naar Europa vervoeren en waarom kunnen we wegkomen met vliegtickets van 35 Euro.
De pakketdiensten razen het hele land door en komen 3x aan de deur om een
webshop bestelling af te leveren (en weer op te halen) zonder transportkosten.


We moeten veel meer nadenken over “gebruik van lokale produkten” in de meest brede zin van het woord, goede voorbeelden zijn er: spreiding van datacenters (internetverkeer), thuiswerken etc.


Ik vraag me af waarom je lokale opslag van stroom wilt, als dat de stroom vooral duurder maakt
Zoals anderen ook opmerken, het is veel goedkoper om in dikkere kabels te investeren
En voor het overige wat verkeersregels voor stroom af te spreken

De vraag is echter, of opslag dan een oplossing is.
Opslag is namelijk heel duur. En de basis uitvindingen om accu's orde van grootte goedkoper te maken, die ontbreken nog

Dit is een aanpak die weer dezelfde kant op gaat, gewoon weer meer asfalt. Terwijl er nauwelijks moeite wordt genomen om echt goed naar de mogelijke kosten plaatjes te kijken én ervan uitgegaan wordt dat onze energie niet duurder mag worden.

Al in 2017 zijn er onderzoeksresultaten gepubliceerd over verbeterde accu systemen die 6000 laadcycli overleven en minder dan 100 $/ kWh opslag kosten.
Gewoon dikkere kabels leggen ? Waar, nieuw/vervangen, hoeveel wanneer, wie betaalt dat ?
En als het dan duurder zou worden, wat is daar dan mis mee, we vragen toch ook meer, we willen met z’n allen het milieu sparen een betere wereld voor onze kinderen nalaten en meer gemak en comfort.

Het publieke net is een door de overheid gereguleerde voorziening die volgt uit de zorgplicht van deze overheid jegens de inwoners en waar afnemers betalen voor geleverd product.
Zowel bedrijven als particulieren hebben het recht om daarnaast energie voor eigen gebruik op te wekken met alle middelen die wettelijk zijn toegelaten. Voor bedrijven is dat al heel lang zo en voor particulieren is dat met de komst van de zonnepanelen binnen de beschikbare mogelijkheden gekomen.
Het verrekenpunt moet echter voor elke partij altijd de specifieke aansluiting op het publieke net zijn.

Behalve teruglevering door gebruikers worden ook de afgenomen vermogens steeds groter. Door het “all electric effect” verschuift het gebruik van energie van gas en benzine/diesel naar elektra, wordt het net steeds zwaarder belast, transportverliezen nemen enorm toe, er ontstaan veiligheid issues en de infrastructuur is niet langer in staat aan de vraag te voldoen. Dit is niet een kwestie van alleen maar koper en gewoon een dikkere kabel leggen, de functie van het net is fundamenteel veranderd. De topologie van een centrale in het koppelnet met een distributie netwerk van aanvankelijk zware naar steeds lichter wordende kabels in de fijne vertakking van woonwijken is achterhaald. Er moet een nieuw koppelnet op een lager niveau komen om al die kleinere opwekkingseenheden effectief aan te kunnen sluiten, tenzij ze alleen voor echt lokaalgebruik zijn bedoeld en het net niet belasten.

De geografische spreiding van bronnen, de fysieke afstanden tussen bronnen en gebruikers maken het een complex geheel en veroorzaken een enorme toename aan vereffeningsstromen met bijbehorende verliezen. We hebben van de energie transitie een logistiek probleem gemaakt
.
Dit is wel een bekend logistiek probleem en heeft al sinds mensenheugenis een goede oplossing.
Een slim gekozen vorm van tussenopslag die transport zoveel mogelijk minimaliseert.
Er zijn honderden voorbeelden van dit concept waaronder ook enkele met relatief hoge opslagkosten die toch heel effectief werken.

Van buiten af door derde partijen energieverbruikers/opwekkers laten beïnvloeden voor load-balancing is echt een onzalig weg om op te gaan.
Hiervoor ontbreekt elk wettelijk kader en dit valt ook helemaal niet binnen het mandaat van de netbeheerders. Het lijkt ook op gespannen voet te staan met privacy wetgeving en een dergelijk voorstel zal bestormd worden met protesten en claims om uitzonderingen.

Laat zoveel mogelijk alle gebruikers het zelf regelen en gebruik de opslag als middel om dat effectief te doen, laat ze dus ook gewoon stroom op voorraad inkopen.
Reputatie 4
Badge +1
Beste JdeLeeuw

Dit is een interessant onderwerp, dank dat je erover begonnen bent.
Maar zoals je al aanhaalt, stokpaardjes klinken vaak in de discussie door, en dat is op zich helemaal niet erg, Hier zie ik echter wel een probleem, een conflict tussen de vrije markt en het beheer van een collectief goed, ons elektriciteitsnet.

Ik zie als jouw stokpaardje dat het iedereen voor zich is, met het gebruik van het gemeenschappelijke net, de vrije markt boven alles. Dat geeft problemen, dus kies jij lokale opslag als oplossing

Het probleem zit er nu in dat ons gemeenschappelijke net, niet door de markt geregeerd wordt.
En ik ben daar blij om, want dan kunnen we samen de beste oplossing kiezen voor de toekomst.
Wij gaan er over, en jouw item hier geeft de mogelijkheid er in alle openheid over te discussieren.

De kern van het probleem is dus dat de uitbreiding en beheer van het net niet markt gedreven is, maar door ons gebruikers bepaalt wordt, al is het geen democratie. Netbeheerders zijn echter wel publieke bedrijven.

Daarom kun je het gebruik niet aan de markt overlaten, zoals jij wilt.
We zullen het er samen over moeten hebben, wat de beste aanpak is.
En daar, voor gaan lobbyen, als VEH leden, of in welke andere vorm dan ook.

Dit is mijn korte samenvatting van het probleem, netbeheer, uit jouw laatste reactie.

 • de energietransitie zorgt voor veel decentrale opwek, en meer zware verbruikers
 • daardoor zijn er lokale dilemma's het net uitbreiden of met extra regels beperken
 • Welke technieken zijn er beschikbaar?
 • En in welke contexten zijn die een goede keus?
 • Je stelt dat accu's $100 per kWh kosten, bij 6000 laad/ontlaad cycli
 • Gebruikers gedrag kan de betrouwbaarheid van het net in gevaar brengen, als we niets doen
Netbeheerders moeten zorgen dat het net sterk genoeg is voor de gebruikers
Het hoogspanningsnet wordt al voldoende sterk gehouden, omdat daar bedrijfsbelangen achter zitten
Maar in woonbuurten kunnen we problemen verwachten.

Ik denk dat jouw oplossing, decentrale accu's nog veel te duur is. En daarom geen goede keus.
Bedenk dat het elektriciteitsnet niet slijt door alle transport en salderen. Er zijn wel verliezen, maar die heb je ook bij opslag.
Jouw kosten schatting, $100 per kWh kosten, bij 6000 laad/ontlaad cycli, leidt tot een kostprijs verhoging van een kWh, van 16 cent per kWh
Dus stroom die je opwekt voor 3 cent, met je zonnepanelen, wordt dan met je eigen accu, 19 cent per kWh
Wie gaat dat kopen?
Salderen is veel goedkoper, en simpeler, en de feitelijke opslag gebeurt door minder brandstof verbruik in centrales.
Dat blijkt uitstekend te werken, overal ter wereld.

Ik denk dat we het elektriciteitsnet moeten blijven dien als een openbare weg voor stroom, die blijft het als huishoudens niet meer mogen salderen.
Maar ik vind dat we moeten strijden voor het behoud van salderen, en uitbreiding naar salderen van de stroom van kavels windpark en zonneweides
Zie deze petitie https://salderenvanstroom.petities.nl/

Het gaat niet alleen om de goedkoop stroom, die salderen mogelijk maakt.
Maar ook om het heel goedkoop van het aardgas af gaan.
Met een kavel windpark, en een elektrische CV ketel, woon je duurzaam warm, voor de helft van de kosten van aardgas.
Want je hoeft niet te verbouwen, dat doe je alleen voor meer wooncomfort.
Dat zou de leden van de VEH eigenlijk meer moeten interesseren dan het nu doet.

Blijft over het gebruikers gedrag.
Of te veel zonnepanelen op een lokaal net, of te veel elektrische laders tegelijk in het stopcontact
Dat is op te vangen, met voorschakel appraten, die naar de netspanning kijken, of aangepaste zonnestroom inverters die terug regelen als de netspanning te hoog wordt,.
Of beter, als de netbeheerder aangeeft dat het lokale net bijna te zwaar belast wordt.
En idem voor de laders van elektrische auto's, die kunnen ook naar de netspanning kijken, en hun laadstroom reduceren als de netspanning daalt
Of, beter, naar een signaal van de netbeheerder luisteren.
Daarmee kunnen laders ook juist inschakelen, als de zon te veel stroom op het lokale net produceert. Juist dan kunnen laders dat opzuigen als een vorm van balanceren.

Maar gebruikers moeten hun apparaten daar wel voor instellen, en er zullen altijd niet zo gemeeenschaps gezinde figuren zijn die zich daar niet aan houden.
Dat hoort bij het leven in een gemeenschap.
Daar horen in de energietransitie ook verkeersregels bij voor het elektriciteitsnet
Reputatie 6
Badge
Beste JdeLeeuw

Ik denk dat jouw oplossing, decentrale accu's nog veel te duur is. En daarom geen goede keus.
Bedenk dat het elektriciteitsnet niet slijt door alle transport en salderen. Er zijn wel verliezen, maar die heb je ook bij opslag.
Jouw kosten schatting, $100 per kWh kosten, bij 6000 laad/ontlaad cycli, leidt tot een kostprijs verhoging van een kWh, van 16 cent per kWh
Dus stroom die je opwekt voor 3 cent, met je zonnepanelen, wordt dan met je eigen accu, 19 cent per kWh
Wie gaat dat kopen?


Beste Henk, Ik ga je reactie nog eens rustig bekijken maar er steekt wel een storende rekenfout in je calculatie.
Bij mij is de kostenopslag per kWh bij 100$ en 6000 laadcycli: 100/6000 = 1,6 $ cent. Dat levert toch wel aanzienlijk andere conclusies.
Ik kom erop terug
Reputatie 7
Badge +4

Bedrijven kunnen nu al salderen met kavels windpark, zie Microsoft Nederland, dat een kavel van 90 MW kocht
De NS kocht bijna alle stroom van windpark Noord Oost Polder

Dat heeft NIETS met opslag te maken. Als het niet waait, rijden de treinen van NS toch gewoon op fossiele stroom. Heeft ook niets met salderen te maken vanwege de simpele reden dat bedrijven geen energiebelasting en btw betalen. Het voordeel van salderen is er immers voor [b] consumenten[/] die (meestal met zonnepanelen) zelf stroom op wekken en derhalve energiebelasting en btw besparen over de kWh's die zij uit het net opnemen en tijdens de zomer weer op het net leveren.
De salderingsregeling is dus weldegelijk een regeling. Ook als iemand meent dat iedereen daar een quasi-grondwettelijk recht op heeft, blijft het een regeling.
Reputatie 7
Badge +4
Beste Henk, Ik ga je reactie nog eens rustig bekijken maar er steekt wel een storende rekenfout in je calculatie.
Bij mij is de kostenopslag per kWh bij 100$ en 6000 laadcycli: 100/6000 = 1,6 $ cent. Dat levert toch wel aanzienlijk andere conclusies.

Ik weet niet wie voor die prijs batterijen kan leveren. Het zullen in elk geval niet de lithium-ion batterijen zijn van Tesla (die ook geen 6000 laadcycli meegaan).
Feit is dat thuisopslag niet interessant is. Het meest efficiënt zal zijn waar opslag verzwaring van het net overbodig kan maken. Stel op een afgelegen boerenschuur is plaats voor 1000 panelen maar dan moet die boer nog wel € 75.000,- euro investeren om al zijn stroom op het openbare net te krijgen en houdt hij het derhalve bij slechts 500 panelen zodat hij de bestaande aansluiting niet hoeft te verzwaren (investeringskosten én jaarlijks hoger vastrecht). Als hij echter kiest voor opslag bespaart hij die € 75.000 aan verzwaring van de kabels (en hoger vastrecht) én kan hij zijn PV-stroom dus voor een hogere prijs leveren als de zon niet schijnt. Dergelijke batterijen zijn ook niet gebonden aan gewicht.
Reputatie 4
Badge +1
Je hebt gelijk, JdeLeeuw, foutje

Dit is een accu die nu te koop is,
https://www.cclcomponents.com/solarwatt-myreserve-matrix-7-2-7-2kw-battery-storage-system
7,2 kWh opslag
a 8100 GBP, ca 9000 EUR
Gaat ijv 10 jaar mee,
Stel elke dag, gemiddeld 5 kWh laden en ontladen
Dat is 1825 kWh per jaar, 10 jaar lang, voor die 9000 EUR
Dan kom ik op 49 cent per kWh
Deze accu zou 15 jaar mee gaan, en dan heeft hij nog 80% van de oorspronkelijke capaciteit
Dan nog is de kWh prijs ca 30 cent
Daar dacht ik aan

Dus eens met Driepinter, thuis opslag is veel te duur, de komende jaren

Salderen is de goedkoopste opslag, omdat centrales dan de verschillen opvangen tussen de sterk variërende opbrengst van zon en wind en het feitelijke verbruik. Die opslag kost ca 0,1 cent per kWh

Als de opbrengst van zonneweides en windparken toenemen, regelen centrales terug.
Centrales balanceren de hoevlheid opwek, zodat het totaal precies overeenkomt met de vraag.
Dat hebben centrales altijd al gedaan sinds ze bestaan
Nu is daar duurzame opwek bijgekomen, en moeten centrales die duurzame stroom voorrang verlenen. (een EU regel)
Bij dat voorrang verlenen, regelen ze terug, en sparen ze brandstof uit.
Die uitgespaarde brandstof wordt natuurlijk weer gedeeltelijk verbruikt, als de duurzame opwek eigenaren te kort komen aan hun eigen opwek.
Dan hebben zij fossiele stroom. Maar eerder, hebben anderen hun duurzame stroom verbruikt.

Zo is salderen een vorm van opslag, die ontstaat, door het regelen van centrales.
En omdat centrales dat in onderlinge concurrentie doen, of eigenlijk de eigenaren van de centrales concurreren tegen elkaar.
Door die concurrentie kost dat balanceren ca 0,1 cent per kWh
Dat is de prijs van opslag bij salderen

Dus wie 10.000 kWh opwekt met een eigen kavel windpark of zonneweide, en mag salderen, heeft zijn stroom voor ca 4 cent per kWh (bij een windpark op het land) en in die prijs zit dus 10 EUR per jaar, opslag kosten.
Wel op voorwaarde dat de markt voor opwek vermogen concurreert
Reputatie 7
Badge +4
Dus eens met Driepinter, thuis opslag is veel te duur, de komende jaren
Inderdaad. Komt nog bij dat men zeer waarschijnlijk elke avond en nacht nog geen kWh verbruikt. Het meeste verbruik is voor het opwarmen van warm water en dan is een elektrische boiler veel effiënter en goedkoper. Waarschijnlijk 2 kWh. Vergeleken met de rekensom met 5 kWh is de opslag dus 2 ½ keer zo duur.

Salderen is de goedkoopste opslag, omdat centrales dan de verschillen opvangen tussen de sterk variërende opbrengst van zon en wind en het feitelijke verbruik. Die opslag kost ca 0,1 cent per kWh

Volgens mij wordt hier een fout gemaakt. Het woord 'opslag' kan namelijk ook slaan op de toeslag=opslag die de elektriciteitscentrales nu mogen rekenen voor het wisselen van vermogen.


Salderen is de goedkoopste opslag

In elk geval wel wat betreft de zomer-winteropslag. In de zomer productie van zonnestroom, in de winter een overschot aan windstroom.

Als de opbrengst van zonneweides en windparken toenemen, regelen centrales terug.
Centrales balanceren de hoevlheid opwek, zodat het totaal precies overeenkomt met de vraag.
Dat hebben centrales altijd al gedaan sinds ze bestaan
Nu is daar duurzame opwek bijgekomen, en moeten centrales die duurzame stroom voorrang verlenen. (een EU regel)
Bij dat voorrang verlenen, regelen ze terug, en sparen ze brandstof uit.
Die uitgespaarde brandstof wordt natuurlijk weer gedeeltelijk verbruikt, als de duurzame opwek eigenaren te kort komen aan hun eigen opwek.
Dan hebben zij fossiele stroom. Maar eerder, hebben anderen hun duurzame stroom verbruikt.

Het punt is dat door het wisselen van vermogen het energetisch rendement van de fossiele stroomopwekking afneemt. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de reserve gasturbines met een rendement van amper 30 %. Of gasmotoren. Terwijl een moderne Stoom-en-gasturbine een rendement heeft van 56 %.
Dus wie 10.000 kWh opwekt met een eigen kavel windpark of zonneweide, en mag salderen, heeft zijn stroom voor ca 4 cent per kWh

In dat geval vraag ik mij af waarom dan windturbines (op land) en zonne'weides' nog gesubsidieerd moeten worden. Ik heb van u een berekening gezien als kostprijs van windstroom. Dat betrof de afschrijvingskosten. De onderhoudskosten ontbraken.
Reputatie 4
Badge +1
Bij mij betekent "opslag" het bewaren van energie, Driepinter
Dat is toch waar JdeLeuw over begint?

Opslag van stroom heeft inderdaad een korte en lange termijn toepassing
Hierbij gelden 2 regels in Nederland
 • het elektriciteitsnet is een openbare weg voor stroom
 • energieproducenten en bedrijven, de handelaars, concurreren om de laagste prijs
In de praktijk blijkt dat ze samen de meest kosten effectieve keus maken voor het korte termijn balanceren. Dat doen ze met he top en af regelen van hun opwek installaties.
Bij grote centrales gaat dat op haleb kracht werken ten koste van de brandstof efficiency.
Daarom hebben ze ook een verzameling kleine opwek eenheden, die ze aan opf uit schakelen, en een stukje van dat regeltraject laten doen

Dus als er van 10 naar 14 GW opwek vermogen geregeld moet worden, omdat de zon onder gaat, of er een wolkenfront over Nederland trekt, dan gaat dat in kleine stapjes met kleine minder efficiente generatoren, en als er 10 kleine aan staan, dan vervangen ze die door een grote.
Doordat dat allemaal gepland gebeurd, gaat de grote ook aan, als de kleintjes beginnen met opregelen, zodat de grote op stoom kan komen, en als de vraag 0,5 GW is gestegen, kan de centrale met 0,5 GW het overnemen van de 10 kleintjes.
Die kleintjes leveren dus tijdelijk stroom met minder brandstof efficiency, en die grote centrale die eersrt zijn 0,5 GW eenheid op stoom moet brengenvreet ook brandstof, zonder stroom te produceren.

Maar doordat ze dat allemaal in onderlinge concurrentie doen, gebeurt het toch zo efficiënt mogelijk.

Dat windparken op het land nog gesubsidieerd worden, komt door de krachtige lobby van de commerciële windpark huisjesmelkers in NWEA.
En omdat consumentenclubs als VEH, ANWB, Consumentenbond en vakbonden zich niet inzetten voor hun leden.
In Duitsland worden windparken op het land geveild, daar zijn kWh prijzen uitgekomen van 4,2 cent tot meer dan 5 cent, op het land

MIjn aanpak, salderen en kavels windpark verkopen, heeft ook geen SDE subsidie nodig
Consumenten betalen nu ca 14 tot 16 cent belasting per kWh, en consumentenbetalen ook ca 3 cent SDE subsidie aan die windpark huisjesmelkers.
Voor die 3 cent van consumenten gaan de windpark huisjesmelkers hun stroom comemrcieel verkopen, en dan krijgt de Staat daar die 14 tot 16 cent belasting voor.
Dat is het verdienmodel waar zowel de rechtse staat als bedrijven voordeel van hebben

Met salderen verschuift dat voordeel naar consumenten
Maar de Staat kan dat gemakkelijk compenseren met een vliegtax van 35 EUR.
Reputatie 6
Badge
Beste Pakdewind en Driepinter

Het spijt me maar jullie bijdragen aan dit topic dwalen een beetje weg van mijn doelstelling
“Het nut van lokale opslag”

De feitelijke gebruik- voordelen en nadelen komen nauwelijks aan bod en veel commentaren zijn op dit punt eigenlijk niet aan de orde en verstoren de discussie.

Samengevat zie ik als niet echt ter zake opmerkingen als
 • Accuopslag is veel te duur dus niet interessant
 • We moeten ons er niet mee bemoeien, de overheid moet maar zorgen dat de infrastructuur degelijk genoeg is. De energiecentrale moet maar opslaan (brandstof)
 • Allemaal de verantwoordelijkheid van de netbeheerder/overheid/belasting
 • De kreet “salderen” wordt te pas en te onpas gebruikt ook in heel andere betekenissen dan waarvoor die bedoeld is; het gaat hier helemaal niet om salderen
 • Stemmen winnen voor een onzalige petitie, volledig buiten de orde. (Ik ben tegen)
 • Zonder enige zelfkritiek kiezen voor de oplossing “dicht asfalteren”, dan wel verliezen op de koop toenemen en kosten afwentelen op de belastingbetaler.
 • Het benoemen van allerlei “achterhaalde” commentaar en acties, er wordt niet naar de toekomst gekeken en dat was nu net wel de bedoeling.
Toch nog maar een poging het in de context van de vraagstelling te krijgen

1. “Accu-opslag is te duur”
a. Accu-opslag is duur, dat klopt. Zeker als je het nu wilt hebben, als je per sé met Tesla accu’s wil werken of accu’s die een beperkte volume hebben en die zijn opgebouwd uit milieu vriendelijke materialen.
b. 10 jaar geleden, korter geleden dan 2030 nog van ons weg is, waren er geen electrische auto’s, geen WP’s voor huishoudelijk gebruik, alleen nog maar een paar kneuterige zonnepanelen. De wereld om ons heen is continu in verandering, inclusief de accu technologie.

2. Verantwoordelijkheid/bemoeienis van de overheid.
a. Hier gluurt te veel politiek om de hoek; inderdaad de overheid heeft een majeure verantwoordelijkheid voor collectieve voorzieningen
b. Dat betekent echter niet nog dat "alles" door de overheid geregeld moet worden en dat alles een overheidsverantwoordelijkheid is. We zijn er wel achter dat we daarmee kosten opdrijven en voorzieningen onbetaalbaar maken. We proberen al jarenlang te dereguleren en belastingdruk onder controle te krijgen, met nog veel te weinig resultaat.
c. Het energienet is een publieke voorziening waar wij als burgers zorgvuldig mee om moeten gaan. We moeten er operationeel geen misbruik van maken, maar ook niet allerlei truc’s bedenken om kosten op de voorziening af te wentelen (oneigenlijke subsidies en fiscale fraude)
d. De taken en bevoegdheden van de netbeheerder zijn puur technisch en operationeel en budgetten voor onderhoud en renovatie worden door de overheid/politiek bepaald.
e. Wij zelf hebben als burgers een plicht om de publieke dienstverlening mede op orde te houden dat geldt voor zaken als de openbare orde maar ook voor een goed gebruik van het elektriciteitsnet.

3. De salderingsregeling in zijn huidige vorm mag van mij worden afgeschaft en worden vervangen door een regeling waarbij alles achter de particuliere meter fiscaal vrij is, de afgenomen stroom netjes belast en betaald wordt en waarbij teruglevering van overschotten redelijk vergoed worden (tarieven energie leveranciers).

4. Het op orde houden van de net capaciteit bij een ongebreidelde groei van “grootverbruikers” en “kleinproducenten” in de woonomgeving, gaat vele malen meer kosten dan we denken.
Het gaat niet alleen om het aansluiten van zonneweides en windmolens.
Koper slijt inderdaad niet maar de vermogensverliezen gaan dramatisch toenemen.
Het bestaande netwerk versterken en opschalen gaat decennia duren met alle verstoringen in de openbare ruimte die daar bij komen.


In plaats van het allerlei zeer kostbare investeringen in het elektriciteitsnet te stoppen moeten we eerst meer tijd besteden aan het ontwikkelen van slimmere alternatieven. Al die investeringen zullen wij ook met z’n allen moeten betalen.

Als we dan toch het opwekken van energie in principe aan iedereen vrijgeven en tegelijkertijd de ruimte geven om veel meer energie af te nemen (WP, EV), dan ligt het voor de hand om dat lokaal op te lossen en zoveel mogelijk centrale voorzieningen te sparen.

We slaan nu naar de andere kant door. We willen ergens ver weg een windmolen laten draaien en thuis alleen maar betalen voor datgene wat we ten opzicht van de opbrengst “teveel” hebben verbruikt. Dat daarvoor een infrastructuur moet zijn, onderhouden moet worden en dat het achterliggende transport de nodige verliezen oploopt willen we liever niet weten, dat moet een ander maar betalen.

Die boer met zijn 1000 PV panelen en zijn windmolen die zijn overschot kwijt moet, zou dat grotendeels lokaal moeten afzetten zodat het transport grotendeels beperkt blijft tot zijn eigen lokatie
· Hij kan zijn stroom verkopen aan een dichtsbijzijnd snellaadstation voor EV.
· Hij kan met zijn eigen machine park gedeeltelijk overstappen van diesel naar elektrisch

Windmolen parken op zee kosten mega bedragen aan aanleg, aansluiting, verbindingen en onderhoud, zij fungeren eigenlijk als een nieuw soort centrale.
· Deze zouden ook een rol kunnen spelen in de eliminatie van zware stookolie in de grote vaart (Bunkerplaatsen voor elektrisch gedreven schepen of via Waterstofgas opslag).
Het positieve effect op de CO₂ uitstoot zou dan wel eens veel effectiever kunnen zijn.

Een beperkt stukje lokale opslag kan een hele boel druk van de ketel halen en zou vanwege de bufferwerking ook de energiecentrales aanzienlijk meer regelruimte kunnen geven.

Een investering waard ?
Reputatie 7
Badge +4
3. De salderingsregeling in zijn huidige vorm mag van mij worden afgeschaft en worden vervangen door een regeling waarbij alles achter de particuliere meter fiscaal vrij is, de afgenomen stroom netjes belast en betaald wordt en waarbij teruglevering van overschotten redelijk vergoed worden (tarieven energie leveranciers).
Zoals u dat beschrijft is het geen vervanging maar afschaffing van de salderingsregeling want "waarbij alles achter de particuliere meter fiscaal vrij is" is en blijft immers altijd het geval. Want ook met een slimme meter kan de overheid nooit meten hoeveel kWh van de zonnepanelen rechtstreeks verbruikt wordt (dat is namelijk alleen te berekenen aan de hand van de getallen op de slimme meter én de getallen op de omvormer (waar de overheid niet bij kan). Een ieder (inclusief minister Wiebes) die zegt "kWh die rechtstreeks verbruikt worden blijven onbelast" kraamt dus onzin uit.

Zonnepanelen bij consumenten zonder salderingsregeling of vervangende terugleversubsidie kan nooit rendabel zijn. Particuliere opslag is geen oplossing. Het maakt het voor particulieren alleen maar duurder.

Die boer met zijn 1000 PV panelen en zijn windmolen die zijn overschot kwijt moet, zou dat grotendeels lokaal moeten afzetten zodat het transport grotendeels beperkt blijft tot zijn eigen lokatie
· Hij kan zijn stroom verkopen aan een dichtsbijzijnd snellaadstation voor EV.
· Hij kan met zijn eigen machine park gedeeltelijk overstappen van diesel naar elektrisch

Dat zullen over heel Nederland slechts drie boeren zijn.
"en zijn windmolen". Slecht voorbeeld. Juist met zonnepanelen én een windturbine is dankzij cablepooling een aansluiting op het elektriciteitsnet extra rendabel. Grootschalige batterijopslag biedt juist een mogelijkheid als er alleen PV panelen gelegd kunnen worden. Door een dure zwaardere kabel te besparen. Zwaardere kabels hoeven er niet gelegd te worden in het geval van zonnepanelen op particuliere daken. Nu zie je dat boerendaken slechts voor een kwart of half vol liggen omdat als alle geschikte daken vol gelegd worden er ook een zwaardere aansluiting moet komen. Een opslagsysteem had dat probleem kunnen verhelpen.

Derhalve als opslag van PV-stroom interessant wordt, is dat bij afgelegen grootschalige PV-installaties (om de kosten voor een verzwaring van het net te besparen) en niet op particulieren daken. Ook is opslag (zowel de seizoensopslag als dag- en nacht opslag) bij particulieren géén alternatief voor vervanging van de salderingsregeling !!!!
Reputatie 4
Badge +1
.......
 • kosten afwentelen op de belastingbetaler.
 • er wordt niet naar de toekomst gekeken en dat was nu net wel de bedoeling.
Toch nog maar een poging het in de context van de vraagstelling te krijgen
......

2. Verantwoordelijkheid/bemoeienis van de overheid.
a. Hier gluurt te veel politiek om de hoek; inderdaad de overheid heeft een majeure verantwoordelijkheid voor collectieve voorzieningen
b. Dat betekent echter niet nog dat "alles" door de overheid geregeld moet worden en dat alles een overheidsverantwoordelijkheid is. We zijn er wel achter dat we daarmee kosten opdrijven en voorzieningen onbetaalbaar maken. We proberen al jarenlang te dereguleren en belastingdruk onder controle te krijgen, met nog veel te weinig resultaat.c. Het energienet is een publieke voorziening waar wij als burgers zorgvuldig mee om moeten gaan. We moeten er operationeel geen misbruik van maken, maar ook niet allerlei truc’s bedenken om kosten op de voorziening af te wentelen (oneigenlijke subsidies en fiscale fraude)
d. De taken en bevoegdheden van de netbeheerder zijn puur technisch en operationeel en budgetten voor onderhoud en renovatie worden door de overheid/politiek bepaald.
e. Wij zelf hebben als burgers een plicht om de publieke dienstverlening mede op orde te houden dat geldt voor zaken als de openbare orde maar ook voor een goed gebruik van het elektriciteitsnet.
.
.....
In plaats van het allerlei zeer kostbare investeringen in het elektriciteitsnet te stoppen moeten we eerst meer tijd besteden aan het ontwikkelen van slimmere alternatieven. Al die investeringen zullen wij ook met z’n allen moeten betalen.

........

Een beperkt stukje lokale opslag kan een hele boel druk van de ketel halen en zou vanwege de bufferwerking ook de energiecentrales aanzienlijk meer regelruimte kunnen geven.

Een investering waard ?


Beste JdeLeeuw
We worden het niet eens, omdat we grondig verschillen in onze politieke visie op de samenleving
Hier boven heb ik de hiervoor meest relevante teksten geciteerd

 • Jij vindt dat we moeten dereguleren en de belasting verlagen (zie vetgemaakt stukje citaat)
 • Ik vind het opbouwen van collectieve goederen nastrevenswaardig, als dat onze kosten verlaagt.
Als dat collectieve goedkoper is, voor ons allemaal, ben je het daar dan eigenlijk ook niet mee eens?

Merk op dat salderen ook een belastingverlaging is.
Belasting heeft 2 functies
 • inkomsten genereren voor collectieve voorzieningen
 • gedrag van burgers en bedrijven sturen
De belastingverlaging van salderen, maakt het voor burgers aantrekkelijk om decentraal goedkope en duurzame stroom op te wekken.
Dat is een gedragsverandering die we hoog nodig hebben, meer draagvlak voor decentrale duurzame opwek. Zoals Wiebes zegt, draagvlak gaat door de portemonnee
De lagere inkomsten zijn prettig te compenseren met een vliegtax van 35 EUR, als echt ieder huishouden gaat salderen.
Het is een groot probleem om de energie transitie op gang te brengen, dan is het voordeel van salderen toch een uitstekend middel?
Vooral omdat de kostn voor de overheid goed zijn te comepnseren met vliegtax

Ja, het elektriciteitsnet is niet gratis, het kost minimaal ca 200 EUR per jaar, en wie zijn auto sneller wil laden, 800 of 1200 EUR per jaar.
Daar zit nu een kans voor thuis opslag, zie verderop
Maar de kosten van de netaansluiting zijn dan de belangrijkste norm voor de kosten-baten afweging van accu's, toch?

Nog even naar jouw visie, minder belastingdruk. Ik maak het even persoonlijk, om te testen of ik je goed begrijp.
Je kunt off grid gaan, dan bespaar je die 200 EUR belasting, de aansluitkosten voor het gemeenschappelijke elektriciteitsnet.
Dan heb je geen zekerheid meer dat er altijd stroom is.
Tenzij je veel (goedkope) accus's koopt, die samen (NU) nog veel meer kosten dan die 200 EUR per jaar
Wat kies je in dit geval, die belasting van 200 EUR, in rui voor een netaansluiting, of zelf off grid gaan en zelf accu's kopen?
Of koop je dan een ronkende en stinkende benzine generator in de schuur?
(dat is ook dure stroom, overigens)
Misschien is het over 15 jaar hel anders, als de oude accus's uit oude EV's overal te koop zijn.
Helaas maken de huidige EV fabrikanten hun accu's nog onhanteerbaar groot.
Hopenlijk koemen ze snel met de innovatie om hem hanteerbaar voor mensen te maken.

Wat is jouw keus? Goedkoop en schoon collectief, of duur prive.
Overigens ben ik het helemaal eens met het kosten effectief houden van gemeenschappelijke voorzieningen, belangrijk is. Concurrentie waar mogleijk en benchmarks zijn dan nuttig. Dat zie je ook bij het balanceren van het elektriciteitsnet. Daarom moeten we kritisch zijn op collectieve voorzieningen. Streekvervoer OV is een goed voorbeeld.

Dan zie ik nog 1 plek waar thuis of lokale opslag nut heeft, of kan hebben
Dat is bij het laden van een elektrische auto
Meestal gebruiken we een auto 2 keer per dag 30 tot 60 minuten voor woon- werk-verkeer
De rest van de tijd staat hij stil, tijd zat om hem straks rustig op te laden.

Maar natuurlijk zijn er situaties dat iemand het heel belangrijk vindt hem snel op te laden.
Dan is een lokale accu wellicht nuttig, die kan stroom verzamelen, als die goedkoop is, wellicht. In ieder geval gedoseerd laden als het lokale net de ruimte heeft.
Als de accu vol is, kan iemand die zijn EV snel wil opladen, dat dan doen uit die accu.
Dat is waarschijnlijk eerder aantrekkelijk, omdat inderdaad, een zwaardere aansluiting is best duur. Geen 200, maar 800 of 1200 EUR per jaar
Maar ook hier blijft de vraag, hoeveel heb je over voor zo'n accu?
Want je kunt ook naar een commerciële of gemeenschaps snel laad punt gaan, dat vlak bij een transformator huisje staat.
Mijn verwachting is dat de meest mensen langzaam thuis laden veel prettiger vinden, en zo goed leren plannen, dat dat vaak lukt.
Maar wellicht dat snel laden zo snel ontwikkelt, dat het straks echt in een paar minuten kan.

Waarom staat "snellaadpunt" nog niet in het woordenboek van de browser?
Reputatie 6
Badge

 • Jij vindt dat we moeten dereguleren en de belasting verlagen (zie vetgemaakt stukje citaat)
 • Ik vind het opbouwen van collectieve goederen nastrevenswaardig, als dat onze kosten verlaagt.
Als dat collectieve goedkoper is, voor ons allemaal, ben je het daar dan eigenlijk ook niet mee eens?

Als ik dezelfde kwaliteit voor een lagere prijs kan krijgen en er geen onnodige extra verplichtingen aan verbonden zijn is me dat prima.
Te vaak blijkt echter dat de collectiviteit zeker niet automatisch betekent: lagere kosten.
Het overheids apparaat heeft wat dat betreft te veel krediet verspeeld.
Ik wacht dan toch eerst echte concrete plannen af.

Merk op dat salderen ook een belastingverlaging is.
Belasting heeft 2 functies
 • inkomsten genereren voor collectieve voorzieningen
 • gedrag van burgers en bedrijven sturen


Saldering is geen belasting verlaging !
Saldering is in bewaring geven zonder daarvoor te betalen
Ja, het elektriciteitsnet is niet gratis, het kost minimaal ca 200 EUR per jaar, en wie zijn auto sneller wil laden, 800 of 1200 EUR per jaar.


Ik laad mijn auto snel voor de gewone 200 Euro (3x25A + 10kW PV)
Nog even naar jouw visie, minder belastingdruk. Ik maak het even persoonlijk, om te testen of ik je goed begrijp.


Het lijkt erop dat je me niet begrijpt
 • Off grid gaan is helemaal nooit aan de orde geweest, integendeel
 • Mijn keus is schoon en privé, dat heeft niets met elkaar te maken. De collectieve stroom die we nu krijgen is verre van schoon
Dan zie ik nog 1 plek waar thuis of lokale opslag nut heeft, of kan hebbenDat is bij het laden van een elektrische auto
Als de accu vol is, kan iemand die zijn EV snel wil opladen, dat dan doen uit die accu.


Kan inderdaad voor noodgevallen, zal bij mij waarschijnlijk niet gebeuren
Reputatie 6
Badge
Bij toeval vandaag gespot op het installatiejournaal
Een implementatie van het beschreven concept.
Een signaal dat het in principe toch wel een haalbare kaart is
Off-grid accu-opslagsysteem voor appartementen

Reageer