In welke box kun je energiebelasting terugvragen bij het gebruik van de postcoderoosregeling?

  • 14 augustus 2019
  • 10 reacties
  • 394 Bekeken

Wij hebben een ATAG hybride warmtepomp aangeschaft om het gasverbruik te reduceren. Onze CV is nog geen twee jaar oud, dus te jong om te vervangen. De besparing moet ca. 50 tot 70 % worden op ons gasverbruik van ca. 2200 m3 per jaar. Ik reken met 50% wat inhoudt dat wij met een netto investering van €4550,00 ongeveer 1100 m3 à €0,70 per m3 moeten kunnen besparen.Deze vergroening van onze energieconsumptie is ook financieel rendabel.
Voor de extra kWh die de warmtepomp vraagt hebben wij 22 certificaten van zonnepanelen gekocht (via een lokale Energiecoöperatie) op andermans dak, gebruikmakend van de zgn. postcoderegeling. De ligging van onze woning was niet ideaal om zelf zonnepanelen aan te brengen vanwege hoge bomen en de dakhelling. De bedoeling is dat wij onze totale behoefte aan stroom, van ca. 5700 kWh op deze wijze ook kunnen vergroenen. De investering is €5300,00. Wij kunnen gedurende 15 jaar lang de energiebelasting terugvragen. Momenteel zou het terugontvangen van de energiebelasting ca. €700,00 kunnen zijn. Hier zit een risico, maar dat accepteren wij. Na de periode van 15 jaar worden de panelen voor €1,00 overgedragen aan de eigenaar van het dak.
Omdat er in totaal 240 panelen op het dak worden gelegd, hebben wij met onze 22 panelen een belang van ca. 9%. Dit is fiscaal een meerheidsbelang.
Mijn vragen:
  • valt dit in Box 2, en zo ja wat zijn dan de fiscale gevolgen op onze jaarlijkse aangifte?
  • wat valt er precies in Box, is dat het dividend of de uitkering?
  • is Box 2 verplicht of is Box 3 ook toegestaan?
Wie heeft hierin ervaring?
Ik heb overigens VEH ook gevraagd om hier eens een meer uitgebreid artikel aan te besteden, omdat niet iedereen eigen zonnepanelen kan aanschaffen.

10 reacties

Reputatie 6
Badge
Ik denk dat je een beetje te ver zoekt.
Je kunt wel een aanmerkelijk belang in de coöperatie hebben maar je hebt geen werkelijke inkomsten uit die coöperatie dus hoef je ook niets aan te geven.
i.p.v. inkomsten heb je het recht op belastingvermindering op de door jou aangekochte kWh-en bij het energiebedrijf.
Het moet niet te gek worden door over de ontvangen belastingkorting weer belasting te moeten betalen.
Reputatie 7
Badge +2
De titel die u gekozen heeft is verwarrend. Bij het lezen van de titel dacht ik eerst dat u uw zonnepanelen op het dak van uw buren kon leggen (dat zou dan niet onder de -energiebelasting voordelen van de- salderingsregeling vallen en komt bij mijn weten dan ook nooit voor). Waar u aan deelt neemt is echter de postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief). De belastingtelefoon kan u daar een duidelijk en 100 % betrouwbaar antwoord op geven. Tel 0800 0543. Een betere titel zou dus zijn 'postcoderoos en belastingaangifte'.

Maar antwoorden zijn al te vinden.

"De panelen die je hebt in de coöperatie gelden als deel van je eigen vermogen. Dat wil zeggen dat je deze op moet voeren in de belastingaangifte als vermogen in Box 3".

U heeft € 5300,- aan vermogen aan gekochte (zonnepaneel) certificaten. Met de Vermogensrendementheffing betaalt u alleen over het forfaitaire rendement en dus, net als bij elk vermogen (boven de vrijstelling van ca €25000 per belastingplichtige), 1,2 %. Deze is forfaitair dus zaken als verzekeringspremie, kWh-opbrengst ect doen niet ter zake.

Het enige waar u met uw belastingaangifte rekening mee moet houden is het vrijgestelde deel van uw vermogen (volgens mij ca € 25.000,- per persoon) én … de jaarlijkse afschrijving van 100/15 = 6,6666 % per jaar.

Voordeel van de postcoderoosregeling

Voordeel van de postcoderoosregeling i.p.v. panelen op uw eigen dak is dat door de grotere aantallen de kost- en installatieprijs per paneel lager is (€ 5300,- voor 22 panelen is in vergelijking met meestal een beperkt aantal panelen op het eigen dak goedkoop). Alleen zijn er extra kosten zoals eventueel huur van het dak (wat redelijkerwijs lager zal zijn gezien de dakeigenaar na 15 jaar de installatie - en waarschijnlijk de omvormers die meestal na 12 jaar al vervangen moeten worden- voor € 1,- kan overnemen), een aparte kWh meter, inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel, de eventuele verzwaring van de stroomkabel naar de openbaar net (dat in het geval van een oost-west ligging van de panelen lager uit kan vallen) en het jaarlijkse tarief voor de netaansluiting. De coöperatie verkoopt de stroom (meestal voor een laag tarief van 3 à 5 cent per kWh) en betaalt daaruit de kosten voor huur van het dak, aansluitingstarief, verzekering ect. Het door u genoemde 'dividend of uitkering' zal dus laag zijn. Maar het grote voordeel is de teruggave van de energiebelasting en opslag duurzame energie gedurende de eerste 15 jaar. Meestal is de terugverdientijd daardoor ongeveer 10 jaar. Het aantal te leggen panelen op een dak kan beperkt worden door de bestaande aansluiting en het hogere jaarlijkse tarief na een eventuele verzwaring. Mogelijk dat in een mogelijke oost-west ligging met meer panelen de kabel en aansluiting niet verzwaard hoeven te worden.
Ik ben het van harte eens met de opmerking om de titel aan te passen.
Dank ook voor de uitleg.

Voor mij rest echter de vraag of dit een aangifte moet zijn in Box 2 of Box 3, omdat wij volgens mij een aanmerkelijk belang hebben met ca. 9%. Of geldt dit niet voor dit onderwerp? Ik hoor ook verhalen dat wanneer de aangifte in Box 2 valt, dan wordt er niet afgeschreven, maar mag na afloop van de 15 jarige periode (als de panelen worden overgedragen aan de eigenaar van het dak voor €1,00), het volledige aankoopbedrag in de aangifte ten laste worden gebracht van het inkomen in Box 1. Wel moet er in Box 2 tijdens de loopperiode van 15 jaar een hoger belastingtarief worden afgedragen.
Wie kan mij hier nog wat meer duidelijkheid in verschaffen?
Reputatie 6
Badge
Ik ken je specifieke situatie niet in detail, dat maakt het lastig
Je zou in ieder geval de volgende link eens kunnen bekijken, misschien kom je dan iets verder
Belastingaangifte en je zonnepanelen
Reputatie 4
Badge +3
@Driepinter, @Koopmans ik heb de titel aangepast. Probeer als je een nieuw topic aanmaakt in de titel je vraag of discussie zo volledig mogelijk uit te schrijven. Dan kunnen andere communityleden gelijk zien waar het over gaat. 💡
Reputatie 6
Badge
Ik ben het van harte eens met de opmerking om de titel aan te passen.
Dank ook voor de uitleg.

Voor mij rest echter de vraag of dit een aangifte moet zijn in Box 2 of Box 3, omdat wij volgens mij een aanmerkelijk belang hebben met ca. 9%. Of geldt dit niet voor dit onderwerp? I
Wie kan mij hier nog wat meer duidelijkheid in verschaffen?


Misschien nog wat meer gedetailleerde aanvulling op mijn eerdere link
Belasting aangifte bij Postcoderoos regeling

Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de afschrijving na 15 jaar nog in aanmerking komt voor aftrek in Box 1.
Van belasting in box 2 zal zoals ik al eerder aangaf m..i. geen sprake zijn omdat er uit de coöperatie geen inkomsten komen. Er is alleen sprake van rechten op vermindering van energiebaelasting
Reputatie 7
Badge +2
Teruggave van de energiebelasting voor deelnemers van een postcoderoosregeling staat helemaal los van de inkomstenbelasting en derhalve inkomstenbelasting-boxen !
Uw energieleverancier kan deze namelijk al verrekenen op uw energierekening. Een eventueel probleem kan zijn dat niet elke energieleverancier die service kan of wil verlenen. (Dat is dan ook meteen een nadeel van de postcoderoosregeling: U bent afhankelijk van uw energieleverancier en mogelijk moeten de deelnemers aan een postcoderoosregeling dan ook van energieleverancier verwisselen).

Er is de standaard vermindering energiebelasting van € 311,62 die iedereen die een aparte energiemeter heeft krijgt (deze bedroeg over 2018 nog € 377.11). Deze 'vermindering energiebelasting' moet men dus niet verwarren met de 'teruggave energiebelasting'. Deze geldt immers alleen voor deelnemers aan een postcoderoosregeling ((en ook voor verenigingen, stichtingen en bedrijven)).
Reputatie 7
Badge +2
Zie deze link die uitkomt op een FAQ van hieropgewekt.nl. De strekking van het antwoord gaat als volgt:

"Dat klopt. Maar belasting wordt pas geheven als er sprake is van een zogenoemd regulier voordeel na aftrek van de kosten. Bij dit reguliere voordeel gaat het dan om uitgekeerde winst (in dit geval de netto opbrengst uit verkoop van de opgewekte stroom) door de coöperatie aan haar leden, niet om de belastingkorting zelf. Van de inkomsten die het lid ontvangt voor de verkoop van zijn deel van de stroom, mogen de kosten voor het 'terugkopen' van die stroom van de leverancier worden afgetrokken".

Belastingtelefoon

U kunt hierover de belastingtelefoon bellen. Er moet namelijk sprake van een regulier voordeel in de vorm van uitgekeerde winst maar de verwachting op uitgekeerde winst is bij een postcoderoosregeling echter nihil. Het voordeel van de postcoderoosregeling is immers de teruggave van de energiebelasting gedurende 15 jaar. De verkoop van de stroom levert immers een schamele 3, 4 of in het gunstigste geval 5 cent per kWh op. Daar gaan een hoop kosten af. Verzekering, reservering voor vervanging van de omvormers - die immers slechts 12 jaar mee gaan- eventueel huur van het dak, jaarlijks tarief voor de netaansluiting ect ect.
Reputatie 7
Badge +2
Het is u betaalt belasting in box 3 (vermogen) of u betaalt in box 2 (aanmerkelijk belang).

Naar mijn weten:
Liggen de panelen op iemands eigen dak komt de waarde van de panelen (waarvan jaarlijks de waarde vermindert) bij de WOZ-waarde van je eigen huis en daarover betaal je thans geen vermogensrendementheffing.
Liggen de panelen middels de postcoderoosregeling niet op je eigen dak dan vallen ze wel onder de vermogensrendementheffing. Deze panelen worden jaarlijks 6,666 % minder waard tot ze na 15 jaar volledig zijn afgeschreven.

Heeft u meer dan 5 % van de panelen dan heeft u een aanmerkelijk belang en vallen de panelen (althans de schamele en zeer waarschijnlijk niet bestaande winstuitkering - het voordeel van de postcoderoosregeling is immers over 15 jaar de teruggave van de energiebelasting-) onder box 2. Over deze schamele en zeer waarschijnlijk niet bestaande winstuitkering - het voordeel van de postcoderoosregeling is immers gedurende 15 jaar de teruggave van de energiebelasting- betaalt u dan 25 %. Over 15 jaar is de investering van € 5500,- niets meer waard en zou u dit "verlies" zelfs tegen eventuele andere inkomsten in box 2 kunnen wegstrepen ((mijns inziens, net als de vermogensrendementheffing op panelen, belachelijk. Aan professioneel advies over dergelijke rompslomp bent u mogelijk veel meer kwijt)).

https://www.postcoderoosregeling.nl/blog/deel-1-deelname-pcr-cooperatie-en-belastingaangifte/
Reputatie 7
Badge +2
Ik hoor ook verhalen dat wanneer de aangifte in Box 2 valt, dan wordt er niet afgeschreven, maar mag na afloop van de 15 jarige periode (als de panelen worden overgedragen aan de eigenaar van het dak voor €1,00), het volledige aankoopbedrag in de aangifte ten laste worden gebracht van het inkomen in Box 1.

Dit moet zijn "het volledige aankoopbedrag in de aangifte ten lasten worden gebracht van het inkomen in Box 2". (i.p.v. 1).

Reageer