Salderingsregeling zonnepanelen met 3 jaar verlengd!

  • 26 april 2019
  • 4 reacties
  • 298 Bekeken

Reputatie 5
Salderingsregeling verlengd tot 2023 - Rijksoverheid
/ Voor meer info zie o.a. de al lopende discussie op tweakers.net.
Over de echte reden voor de verlenging mag gespeculeerd worden.

4 reacties

Reputatie 7
Badge +2
Salderingsregeling verlengd tot 2023 - Rijksoverheid/ Voor meer info zie o.a. de al lopende discussie op tweakers.net.
Over de echte reden voor de verlenging mag gespeculeerd worden.

Behoud van de salderingsregeling is beter dan het totaal afschaffen van de subsidiering van zonnepanelen ((de salderingsregeling kan men immers zien als een vorm van subsidiering want je betaalt over de gesaldeerde kWh's geen energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw). Het is te hopen dat bezitters van zonnepanelen met een netto overschot dat netto overschot in de winter niet op dagen met landelijk een (duurzaam) stroomtekort gaan verstoken met elektrische kacheltjes om aardgas (dat wel steeds duurder wordt) te besparen. Ik had derhalve liever gezien dat de salderingsregeling wordt vervangen door een terugleversubsidie, door de energieleverancier samen met hun terugleververgoeding uit gekeerd. Als het in 2023 het ook nog niet lukt om de salderingsregeling te vervangen krijg je ook een te hoge kostenpost voor de overheid.
https://community.eigenhuis.nl/zonnepanelen-11/vervanging-salderingsregeling-door-terugleversubsidie-gunstig-met-veel-panelen-89
Reputatie 5
@Driepinter Ook de minister (de ambtenarij) had waarschijnlijk liever de terugleversubsidie gezien, gelet op zijn eerste voorstel (vermeerdering van aantal ambtenaren?).
- Als ik de brief van de minister aan de kamer goed lees wordt de voorwaarde na 2023, om voor de dan af te bouwen salderingsregeling=teruggleververgoeding in aanmerking te komen, een meter met teruglevertelwerk. In 2031 is de terugleververgoeding tot nul teruggebracht, volgens het nu liggende voorstel.
Het belangrijkste is, zo lees ik het: Er komt geen echte subsidie met het typische plafond per jaar, welke aangevraagd moet worden.
Als ik na de nieuwe uitvoering kijk is deze administratief ook veel eenvoudiger en dus goedkoper voor de overheid. - Voortschrijdend inzicht bij de overheid? - Maar dat is speculatie.
P.S.: De netbeheerders hebben al toegezegd dat iedere pv-installatie voor 2021/2022? van een meter met teruglevertelwerk wordt voorzien, dat is natuurlijk de absolute voorwaarde.
Reputatie 4
Badge +3
Op de website van Vereniging Eigen Huis kun je meer lezen over de salderingsregeling en de huidige status!
Reputatie 6
Badge
In 2031 is de terugleververgoeding tot nul teruggebracht, volgens het nu liggende voorstel.

Dit lees ik niet in de kamerbrief, De terugleververgoeding van de energiemaatschappij blijft gewoon bestaan, alleen de belasting vrijstelling via saldering wordt tot "nul" teruggebracht
citaat
De verwachte kostprijsdalingen van zonnepanelen richting 2030 maken investeren in
zonnepanelen ook zonder subsidie via de salderingsregeling voldoende financieel
aantrekkelijk. Op de lange termijn zullen naar huidige verwachting de inkomsten
uit de vermeden inkoop van elektriciteit door het direct eigen verbruik en de
terugleververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor
kleinverbruikers3 rendabel te laten zijn. Daardoor kan het fiscale voordeel van de
salderingsregeling worden afgebouwd naar nul in 2031. Op deze wijze kan op de
lange termijn met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst worden geboekt,
net als was voorzien in het regeerakkoord.
Einde citaat

Reageer