Vraag

Slimme meter


Ik (en ik vermoed iedereen die zonnepanelen heeft) wil een slimme meter die gewoon terugloopt. We moeten van die administratieve rompslomp en strijkstokbedrijven af.

Wie kan zo’n meter ontwikkelen en hoe krijg je die ingevoerd in de wetgeving?


15 reacties

Reputatie 7
Badge +1

@Bas Loeve De volgorde is waarschijnlijk:
Eerst de wetgeving en dan de meter (die er natuurlijk al “ontwikkeld” is).


Omdat de wetgeving niet zal veranderen door de wens van zonnepaneelbezitters/exploitanten blijft de roep naar een slimme "terugdraaiende”  meter vermoedelijk een vrome wens.

Naar mijn mening zou de realisatie van deze droom in het kader van de energietransitie ook contraproductief zijn.

P.S.: Ik heb nog een ferrarismeter

U had een meter die terug kon lopen, namelijk de oude meter met telwerk. 

Reputatie 7
Badge +1

@boristraa Resultaten uit het verleden  . . ., maar is er ook iets nieuws te vertellen?
Bijvoorbeeld over een slimme, “terugdraaiende” meter? - Die er hoogstwaarschijnlijk niet komt.

@Bas Loeve Wie zijn de “strijkstokbedrijven” & wat bedoelt u met “administratieve rompslomp” i.v.m. de huidige "slimme meters”?

Reputatie 7
Badge +4

Het zijn de netbeheerders die de slimme meter af kunnen lezen en die cijfers door kunnen geven aan uw energieleverancier. Bijvoorbeeld op gaslicht.com kunt u de leverancier uitkiezen die u het best schikt. Als u jaarlijks niet meer kWh teruglevert dan dat u verbruikt is er van ‘strijkstokbedrijven’ sowieso geen sprake want wat u dan teruglevert wordt wettelijk weggestreept met wat u verbruikt heeft.

Een terugdraaiende slimme meter is technisch mogelijk, maar zal er nooit komen. Want dan kan er geen verschillend tarief gerekend worden voor de opgenomen elektrische energie en geleverde elektrische energie. 

Reputatie 7
Badge +1

Waarschijnlijk heeft de TS  @Bas Loeve deze draad sinds zijn eerste post niet meer gelezen. Misschien zit het gewenste ook niet onder de antwoorden.😜

Reputatie 7
Badge +2

De terugdraai meter zal idd moeten zijn verdwenen op het moment dat de afbouw van de saleringsregeling begint.

Dan moet nl nauwkeurig kunnen worden bepaald wanneer je energie aan het verbruiken was van het net en dat kan niet met een terugdraaiende meter.

Stel je zet je wasmachine aan als de zon schijnt maar er komt een wolk langs,
dan moet geregistreerd worden dat die stroom uit het net is gehaald.
Ook al lever je de rest van de dag alleen maar stroom terug,
dan nog zul je voor dat beetje van de wasmachine het volle pond moeten betalen - als de regeling helemaal is afgeschaft.

Helaas zijn veel apparaten nog niet zo slim dat je ze kunt aansturen op  basis van de productie van je zonnepanelen. En kan dat ook niet met een slimme schakelaar, omdat veel apparaten tegenwoordig de ‘weg kwijt zijn’ of zelfs uit staan als ze even uit zijn geweest.

Anne.

Als je meer energie levert dan dat je gebruikt dan draait de oude ferrarismeter bijvoorbeeld linksom en als je minder energie levert draait hij dan rechtsom. 
Als je momentaan meer energie gebruikt dan je levert aan het elektriciteitsnet dan zal de slimme meter dit registreren als geleverde energie en als je minder gebruikt dan je levert dan zal dit als opgenomen energie worden geregistreerd. Als er een wolk voorbij komt dan wordt dit vanzelf in de metingen verwerkt. De richting van de energiestroom is dus bepalend voor wat je moet betalen of ontvangen. Als je overdag 10 kWh aan het net levert en ‘s-nachts 10 kWh opneemt hoef je nu niets te betalen, maar als de salderingsregeling afgeschaft is betaal je ‘s-nachts het dure tarief  (bijvoorbeeld 25 ct/kWh) en overdag krijg je het goedkope tarief van bijvoorbeeld 7 ct/kWh. Voor deze dag wordt  dan 250 - 70 = 180 ct verrekend.  Dat betekent dat je je energiegebruik moet verdelen over zoveel mogelijk overdag en zo weinig mogelijk ‘s-nachts. Dat is erg onhandig als je een elektrische auto hebt. En als je die overdag oplaadt moet je dat niet te snel doen want anders overschrijd je het door de zonnepanelen geleverde vermogen. 

 

Reputatie 7
Badge +4

In de zomer moet tussen 11:00 en 16:00 h het daltarief gaan gelden i.p.v. nu het piektarief. Want het is ook een misvatting dat alleen eigenaren van zonnepanelen in de zomer overdag meer stroom zouden moeten verbruiken.

Reputatie 7
Badge +4

Daarnaast werkt het elektriciteitsnet weldegelijk, gedeeltelijk, als een batterij. Als ik mijn waterkoker (1800 Watt) aanzet en mijn panelen leveren op dat moment slechts 1000 Watt haal ik dus 800 Watt van het net. maar dat is dan stroom van een andere panelenbezitter en ik lever weer stroom als hij even te veel stroom verbruikt. Dat is dan vooral in de zomer. maar in de winter heb je weer het effekt dat als PV-bezitter windstroom verbruik waarbij is dus mijn zomers PV-overschot gedeeltelijk compenseer. Ik ben dus van mening dat bij een volledige afschaffing van de salderingsregeling zo'n 30 % behouden moet blijven.

Reputatie 7
Badge +1

@boristraa De netbeheerders hebben het over lever- en teruglevertelwerk (eventueel normaal & dal), dus praten we over geleverde en teruggeleverde = “opgenomen” energie bij jou?

Overdag heb je meestal ook een levering - naast de eventuele teruglevering.
Het gaat daarom het “eigen verbruik” van de pv-opwek voor de meter te maximeren.
Het doel moet zijn om overdag het verbruik in huis zoveel mogelijk in balans te brengen met de pv-productie. Hierbij kan slimme domotica helpen.

Voor de elektriciteitsbedrijven moet het verschil tussen het verbruik overdag en ‘s-nachts zo klein mogelijk zijn. Om dat te bevorderen is piek en dal (voorheen dag en nacht) tarief ingevoerd. Dus een dal tarief overdag zal er niet komen.

Reputatie 7
Badge +1

@boristraa   Dit was misschien in het verleden zo (resultaten uit het verleden . . .)
op dit moment ziet de prijsstructuur o.a. door het (over)aanbod aan hernieuwbare energie
wel wat anders uit als toen. Zie bijvoorbeeld op de EPEX-handelsbeurs op 28 mei (via nieuwestroom.nl).

 

Het telwerk registreert niet de hoeveelheid gebruikte energie en de hoeveelheid opgewekte energie. Als het geleverde vermogen minus het opgenomen vermogen positief is dan  gaat aan de hand van dit verschil de teller voor de teruggeleverde energie lopen. Als het geleverde vermogen minus het opgenomen vermogen negatief is dan gaat  aan de hand van dit verschil de teller voor de geleverde energie lopen. Zijn de vermogens gelijk dan staan beide tellers stil.

Reputatie 7
Badge +1

@boristraa   O.K. - als vermogen aan de leveringskant = vermogen aan de terugleveringskant
dan staan beide tellers stil - helemaal mee eens. Ik heb ook niet beweerd dat de telwerken de hoeveelheid gebruikte energie of de hoeveelheid opgewekte energie registreren.

Voor het eerste - gebruikte energie - moet je een berekening uitvoeren:
(geleverde energie + (opgewekte energie - teruggeleverde energie) en voor het tweede (opgewekte energie) heb ik een geijkte productiemeter in de meterkast.

 

Reageer