Staatssecretaris Snel : "Voor eind dit jaar duidelijkheid over afschaffing salderingsregeling vanaf 2023"

 • 22 October 2019
 • 20 reacties
 • 498 Bekeken

Reputatie 7
Badge +4

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19726/staatssecretaris-snel-eind-2019-duidelijkheid-over-afbouwpad-salderingsregeling-voor-zonnepanelen

[quote]

Vergoeding teruggeleverde zonnestroom

De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf en anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

[/quote]

 1. [tekstverklaring] “Waar dit nu nog het geval is” slaat “dit” waarschijnlijk op dat deel van de, vooral in de zomer, terug geleverde kWh's dat na 1 januari 2023 nog wel met de afgenomen kWh's verrekend zal worden.
 2. Staatssecretaris Snel wil dat dus doen door het terug betalen van de energiebelasting over die kWh's. En gaat er dus vanuit dat het energiebedrijf een vergoeding geeft voor de kWh's die worden terug geleverd (tot nu toe is dat alleen over de kWh's die worden terug geleverd boven het aantal kWh's dat thans gesaldeerd wordt (produceer je 2000 kWh maar is je jaarlijkse afname 1500 kWh dan betaalt de energieleverancier dus over 500 kWh een terugleververgoeding, van thans tussen de 6 en 11 eurocent per kWh). In dat geval gaan we er dus sowieso op achteruit. Want zonder saldering betalen we immers toch ook btw (en opslag duurzame energie) over de afgenomen kWh's?
 3. De kWh's die thans geleverd worden boven de afgenomen aantal kWh's vallen dus buiten de vergoeding van de overheid (had ik al verwacht).
 4. “De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.". Dat laatste is onzin. Want de overheid kan, ook met de slimme meter niet, niet meten hoeveel zelfopgewekte kWh's rechtsstreeks worden verbruikt.
 5. Beloofd was rekening te houden met een terugverdientijd van maximaal 7 jaar voor efficiënt geïnstalleerde PV-installaties.

Uiteindelijk moet de Kamer met deze wijzigingen toestemmen. Volgens mij is een terugleversubsidie (van de overheid dus, bovenop de terugleververgoeding van de energieleverancier) beter. Die zou wat mij betreft nu al ingevoerd moeten worden, i.p.v. de huidige saldering. Dat bevordert dat eigenaren van zonnepanelen zelf zuiniger omgaan met stroom (besparing brengt nu immers slechts de terugleververgoeding van 6 à 11 cent op) én wordt ook bevorderd dat huiseigenaren meer zonnepanelen aanschaffen. Voor de huidige (teruglever) vergoeding is meer panelen dan nodig voor het eigen verbruik thans immers niet rendabel en dat is jammer want hoe meer zonnepanelen in één keer worden geïnstalleerd hoe lager de kostprijs per paneel.


20 reacties

Reputatie 7
Badge +1

@Driepinter Ik kan niet zien wat er beter? aan is als de overheid de "terugleververgoeding” zelf uitbetaalt. Dit stond wel in het eerste voorstel, maar toen de beoogde uitvoeringsinstantie, het RVO, al “protesteerde” van wegen administratieve aanloopproblemen (lees nieuwe ict-systemen) werd dit veranderd. De uitvoering door de energiebedrijven te laten doen is zeker goedkoper
en als een energieleverancier er een administratieve puinhoop van maakt is hij zeer snel een groot aantal klanten kwijt.

Just my 2cts

Reputatie 3

Ik heb me altijd afgevraagd wat nu de kosten voor de overheid van salderen nu precies zijn.

Een zonnepannel installatie levert 10 kWH op boven eigen gebruik.

Deze 10 kWh vertegenwoordigd een keer €0.50 aan waarde (stel productie zonder belastingen is €0.05 per kWh)

Aangezien het energie net geen batterij is wordt het ergens door een andere opwekker minder het net op gezet en ook door iemand afgenomen.

Die afnemer betaald heffingen over die 10 kWh en die krijgt de overheid.

Nu neemt de zonnepaneel eigenaar op enig ander moment in de tijd weer stroom af en hoeft dan over deze 10 kWh geen heffingen te betalen omdat deze gesaldeerd worden.

Ik zie best wel dat het aan de energie productie kant wel een kostenpost opbrengt. Als in de zomer de energie goedkoop is bouw je een saldeerbuffer op, en in de wintertijd is energie duurder om te produceren als het weer als salderen afgenomen wordt.

Ik zie echter niet dat de overheid veel verlies lijdt met salderen. Het enige wat ik kan bedenken is dat elke kWh die we zelf opwekken eigenlijk de overheid €0.16 aan heffingen minder opleveren, want die nemen we niet af uit het net en kunnen ze dus niet belasten.

Kan iemand mij uitleggen of ik dat helemaal verkeerd zie en indien zo, uitleggen hoe het dan wel zit ?

Reputatie 6
Badge

Ik heb me altijd afgevraagd wat nu de kosten voor de overheid van salderen nu precies zijn.

Kan iemand mij uitleggen of ik dat helemaal verkeerd zie en indien zo, uitleggen hoe het dan wel zit ?

Beste @JvN .

De belangrijkst posten die je in je verhaal over het hoofd ziet zijn de kosten van transport en capaciteit van het energie net.

Saldering betekent dat de netbeheerder gratis bij jou het overschot aan elektrische energie komt ophalen, dit “opslaat” in de flexibiliteit van productie en inkoop en het ook weer gratis bij je terug komt brengen als jezelf energie tekort komt.

Het heen en weer transport verloopt tegelijk met de distributie van energie voor allerlei andere gebruikers en kost netwerk capaciteit (extra rijstroken op de snelweg). Concrete opslag van elektrische energie kan niet zomaar en wordt gerealiseerd door flexibiliteit in productie en inkoop;  de kosten hiervan worden ergens anders gemaakt maar zijn er wel degelijk, en komen uiteindelijk ook in de energie prijs terecht.

Als in de toekomst steeds meer huishoudens hun eigen PV-systemen gaan krijgen betekent dat 10-tallen procenten extra vraag aan netwerk capaciteit.

Als ook nog eens veel gebruikers naar een “all electric” omgeving gaan en ook verwarming en mobiliteit elektrisch gaan voorzien, kan er maar zo een verdubbeling van de capaciteit nodig zijn. Deze capaciteitsgroei moet waarschijnlijk uit de algemene middelen worden gefinancierd, daar betalen we dus met z’n allen aan mee.

Een salderings-regeling past hier echt niet meer in.

 

Reputatie 3

Dus die kosten liggen bij de netbeheerder en de energie producenten. Maar waar komt dan de overheid erbij ?

saldering zou nu 80 miljoen per jaar kosten en als de groei doorzet zou dat te snel stijgen en onbetaalbaar of onwenselijk duur worden.

 

Meer solar komt er toch wel, al die SDE+ subsidies gaan toch wel naar zonnevelden. En die subsiedie wordt opgebracht door.. 

Reputatie 6
Badge

Dus die kosten liggen bij de netbeheerder en de energie producenten. Maar waar komt dan de overheid erbij ?

saldering zou nu 80 miljoen per jaar kosten en als de groei doorzet zou dat te snel stijgen en onbetaalbaar of onwenselijk duur worden.

 

Meer solar komt er toch wel, al die SDE+ subsidies gaan toch wel naar zonnevelden. En die subsiedie wordt opgebracht door.. 


Overheidssubsidies worden allemaal door ons (belastingbetalers) betaald en gebruikt om mensen te verleiden dingen te doen die de overheid/politiek graag wil dat we doen.

De overheid is de enige aandeelhouder van de nederlandse energienetten  en de voorwaarden waaronder netbeheerders opereren worden volledig door de overheid/politiek bepaald.

Operationele tekorten t.g.v. allerlei stimuleringsregelingen komen dus ook uiteindelijk bij de overheid terecht. (en dus ook bij de belasting betaler)

Reputatie 3

Dus die kosten liggen bij de netbeheerder en de energie producenten. Maar waar komt dan de overheid erbij ?

saldering zou nu 80 miljoen per jaar kosten en als de groei doorzet zou dat te snel stijgen en onbetaalbaar of onwenselijk duur worden.

 

Meer solar komt er toch wel, al die SDE+ subsidies gaan toch wel naar zonnevelden. En die subsiedie wordt opgebracht door.. 


Overheidssubsidies worden allemaal door ons (belastingbetalers) betaald en gebruikt om mensen te verleiden dingen te doen die de overheid/politiek graag wil dat we doen.

De overheid is de enige aandeelhouder van de nederlandse energienetten  en de voorwaarden waaronder netbeheerders opereren worden volledig door de overheid/politiek bepaald.

Operationele tekorten t.g.v. allerlei stimuleringsregelingen komen dus ook uiteindelijk bij de overheid terecht. (en dus ook bij de belasting betaler)

Dat is het stuk transport, daar betaal je inderdaad ook niet meer voor bij iedere kW die je saldeert. Alleen de normale prijs is erop gebaseerd dat een electron vanuit een centrale ver weg naar een afnemer gaat. Bij opwek zal de energie niet naar andere kant van het land gaan, maar eerder lokaal blijven.

Vanuit die redenatie hoeft de transport capaciteit er dus niet dubbel te zijn omdat je het alleen bij weer opnemen uit de energie centrale haalt. Wellicht te simpel voorgesteld.

Reputatie 6
Badge

Dat is het stuk transport, daar betaal je inderdaad ook niet meer voor bij iedere kW die je saldeert. Alleen de normale prijs is erop gebaseerd dat een electron vanuit een centrale ver weg naar een afnemer gaat. Bij opwek zal de energie niet naar andere kant van het land gaan, maar eerder lokaal blijven.

Vanuit die redenatie hoeft de transport capaciteit er dus niet dubbel te zijn omdat je het alleen bij weer opnemen uit de energie centrale haalt. Wellicht te simpel voorgesteld.

@JvN 

Inderdaad een beetje te simpel voorgesteld, over bijvoorbeeld de transportverliezen hebben hebben we  het nog niet eens gehad.

Misschien de moeite waard om nog eens door te lezen, onderstaande links. Je ziet hier ook dat zelfs de SDE+ subsidie niet zomaar meer wordt toegekend; de netbeheerder moet op voorhand verklaren dat hij de opgewekt energie ook werkelijk kan verwerken, anders is er geen subsidie meer.

Problemen Flevoland

Overbelasting Liander

Dit soort berichten doen wekelijks de ronde in de pers

Reputatie 7
Badge +4

“De belangrijkst posten die je in je verhaal over het hoofd ziet zijn de kosten van transport en capaciteit van het energie net."

Alleen zijn die transportkosten helemaal niet de reden voor de overheid om de salderingsregeling af te bouwen. Anders zou de overheid (als eigenaar van de monopolie-netbeheerders) gewoon een vast transporttax in kunnen voeren (zoals in Vlaanderen). Daarnaast heb je die netcapaciteit ook nodig voor onze warmtepompen (die diezelfde netcapaciteit in de winter nodig hebben).

Bovendien. Als ik stroom op het net zet en mijn buurman neemt die direct af, heb je juist minder transport nodig dan wanneer die zelfde stroom 100 kilometer (en 4 transformatoren) verder moet komen. 

Reputatie 7
Badge +4

 

; de netbeheerder moet op voorhand verklaren dat hij de opgewekt energie ook werkelijk kan verwerken, anders is er geen subsidie meer.

Ik ga mij in die SDE_+ subsidie niet verdiepen. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dakeigenaren die zonnepanelen laten plaatsen besteden de SDE subsidieaanvraag immers ook uit.

Ik weet wel dat er een verschil is in hoogte van subsidiering als de stroom zelf wordt afgenomen (dus koeling van een appelopslagloods), deze is hoger, en stroom die wordt verkocht.

Ook krijg je alleen SDE subsidie voor kWh's die daadwerkelijk geleverd worden. De miljarden SDE subsidies worden dus (geschat) toegekend over een periode van 15 jaar. Als een windturbine direct uit elkaar valt, ontvang je geen enekele cent SDE subsidie. En als de stroom niet getransporteerd kan worden (en dus niet geproduceerd) krijg je ook geen enkele cent SDE subsidie. Dat is een logisch technisch gevolg en dus niet het gevolg van beleid.

Reputatie 7
Badge +4

Kan iemand mij uitleggen of ik dat helemaal verkeerd zie en indien zo, uitleggen hoe het dan wel zit ?

Elke kWh die wij op het net zetten wordt door een andere energiebelasting- en btw-betaler verbruikt. Dus elke kWh die ik in de zomer voor € 0,05 lever, levert voor de overheid dus inderdaad € 0,16 energiebelasting en btw op. Saldering kost de overheid dus niets.

Zover klopt uw (en mijn) redenering helemaal.

Alleen zonder het zomers-overschot aan PV-stroom wordt die zelfde stroom ook geleverd (door gas- en kolencentrales en SDE-gesubsidieerde wind- en zonneparken) en ontvangt de overheid die € 0,16 ook.

Reputatie 7
Badge +4

 


Overheidssubsidies worden allemaal door ons (belastingbetalers) betaald en gebruikt om mensen te verleiden dingen te doen die de overheid/politiek graag wil dat we doen.

 

Precies. Een hogere energiebelasting op aardgas en een lagere op stroom moet ons aanzetten tot de aanschaf van een warmtepomp. Afschaffing van de salderingsregeling (of een voortzetting daarvan in de vorm van een terugleversubsidie) is daarmee volledig in strijd.

Rutte had ons € 1000 beloofd. Door de salderingsregeling te handhaven zou hij die belofte enigszins (voor PV-eigenaren) enigszins tegemoet kunnen komen.

Wiebes spreekt over “oversubsidiering". Oversubsidiering zou dan zijn dat PV eigenaren te veel zouden verdienen. Maar van werkelijke oversubsidiering is alleen maar sprake als er te veel PV-stroom geproduceerd gaat worden. Dan is dat echter vooral het gevolg van zonneparken met zonnepanelen precies op het zuiden (i.p.v. oost-west). Aangezien particuliere daken per definitie niet allemaal precies op het zuiden liggen heb je dus juist bij particuliere PV installaties die oversubsidiering veel minder snel.

Reputatie 6
Badge

@JvN  en @Driepinter,  Toch maar even een paar discussiepunten aanscherpen

Natuurlijk, als er geen energie meer geproduceerd wordt omdat de windmolen is omgevallen wordt er ook geen subsidie meer uitgekeerd. Daarvóór is er echter een moment waarop de RVO bepaalt of iemand wel of niet in aanmerking komt voor subsidie. Als een aanvrager géén verklaring van de lokale netbeheerder kan overleggen dat de geleverde energie kan worden verwerkt en, dat hij ook de net capaciteit heeft om dit te doen, dan kan er al helemaal geen aanspraak op subsidie gemaakt worden, voor die aanvragen geldt de regeling niet eens.

De situatie in Vlaanderen is niet echt met de Nederlandse situatie te vergelijken. De kwaliteit van de energie infrastructuur is in Vlaanderen aanzienlijk lager en de financiering loopt totaal anders. Mooi voorbeeld daarvan is dat in Vlaanderen al subsidie gegeven wordt aan huiseigenaren voor opslag van elektrische energie en niet voor  de opwekkingscapaciteit.

Een hogere energiebelasting op aardgas en een lagere op stroom moet ons aanzetten tot vermindering van gasverbruik en laat daarbij een verhoging van elektriciteitsverbruik toe zonder extra kosten. Dit heeft niet met een warmtepomp te maken. Het afbouwen van de salderings-regeling is een signaal dat de bedoelde aanmoediging zijn effect heeft gehad en tegelijkertijd de overheid nu tegen de capaciteitsgrenzen van de infrastructuur aanloopt; voor zover haalbaar zijn de doelen bereikt , meer verleiding is er niet nodig. Over-subsidiering betekent niet dat PV eigenaren teveel verdienen, maar dat de overheid zelf indirect extra geld moet uitgeven om de directe subsidie te kunnen handhaven.

“Saldering zou  de overheid niets kosten”. Inderdaad is het zo dat elk kWh dat via het net aan betalende verbruikers wordt geleverd voor de overheid belastinginkomsten oplevert. Elke particuliere leverancier van kWh aan het energie net zal echtere ook zelf, achter zijn kWh meter, een groot deel van de zelf opgewekte energie verbruiken. Dit verbruik wordt door PV eigenaren aan belasting heffing onttrokken en is niet per sé meerverbruik t.o.v. een situatie zonder PV panelen. Het onttrekken van dit verbruik aan de belasting heffing zijn direct minder belastinginkomsten van de overheid.

Reputatie 7
Badge +4

 Elke particuliere leverancier van kWh aan het energie net zal echtere ook zelf, achter zijn kWh meter, een groot deel van de zelf opgewekte energie verbruiken. Dit verbruik wordt door PV eigenaren aan belasting heffing onttrokken en is niet per sé meerverbruik t.o.v. een situatie zonder PV panelen. Het onttrekken van dit verbruik aan de belasting heffing zijn direct minder belastinginkomsten van de overheid.

 1. Het is van de zotte dat men überhaupt denkt aan het belasten van het kWh verbruik dat direct door de PV eigenaar “achter de meter” verbruikt wordt. Derhalve ook van de zotte dat men spreekt over “mislopen van belasting” op kWh die men zelf direct verbruikt. Daarnaast is het de overheid zelf (althans die ambtenaren en politici die nog gevaarlijk loslopen) die “opslag van PV-stroom” bepleiten (terwijl accu's daartoe veel te duur zijn en seizoensopslag van PV-stroom onzinnig is aangezien er in de winter weer juist een overschot aan windstroom is). De overheid kán, ook met de slimme meter, zelfs het eigen verbruik niet aflezen. Dat kan alleen door naar mijn omvormer op zolder te kijken.
 2.  Het (direct) verbruik achter de meter is ook maar een zeer klein deel van de totale opbrengst. Dat kan een PV-installatie nooit rendabel maken.
 3. Ik ben derhalve ook van mening dat ook na het volledig afbouwen van de salderingsregeling toch zo'n 10 % gesaldeerd moet worden. Dat zijn dan de kWh's die een PV-eigenaar als de installatie produceert even wat stroom afneemt (de wasmachine die 2 kW verbruikt terwijl de PV installatie bijvoorbeeld maar 500 Watt produceert. De buren leveren dan immers die 1,5 kW en wordt dus, overdag als de zon schijnt, even geleend. Het zou immers ook idioot zijn dat na verdwijning van de salderingsregeling wasmachines, waterkokers e.d. zouden moeten worden aangepast om, over een langere tijd, een lager vermogen te vragen. Allemaal extra kosten, met als resultaat 0,0 extra opwekking of kWh-besparing. Dezelfde besparing die men ook zóu krijgen door alle PV-installaties in één straat aan elkaar te koppelen (zonder salderingsregeling is dat huidige verbod ook niet te handhaven).

 

Reputatie 3

Ik neem op basis van rechts gelijkheid dan maar aan dat de door RVO vastgestelde prijs die groene opwek per jaar voor een kWh zou moeten kosten als minimale prijs gezet wordt.

Op die basis wordt de SDE+ vergoeding uitbetaald: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/aanvragen-sde/berekening-sde

voor 2019 is dat €0,099 als voorbeeld. 

Op de spotmarkt kost een kWh maar iets tussen  3 en 4.6 cent als ik het goed zie voor vandaag: https://www.apxgroup.com/market-results/apx-power-nl/dashboard/

Reputatie 6
Badge
 1. Het is van de zotte dat men überhaupt denkt aan het belasten van het kWh verbruik dat direct door de PV eigenaar “achter de meter” verbruikt wordt. Derhalve ook van de zotte dat men spreekt over “mislopen van belasting” op kWh die men zelf direct verbruikt. Daarnaast is het de overheid zelf (althans die ambtenaren en politici die nog gevaarlijk loslopen) die “opslag van PV-stroom” bepleiten (terwijl accu's daartoe veel te duur zijn en seizoensopslag van PV-stroom onzinnig is aangezien er in de winter weer juist een overschot aan windstroom is). De overheid kán, ook met de slimme meter, zelfs het eigen verbruik niet aflezen. Dat kan alleen door naar mijn omvormer op zolder te kijken.

Beste @Driepinter , Excuses, ik heb je blijkbaar even op het verkeerde been gezet.

Ik heb op geen enkele manier willen suggereren dat er belasting geheven zou moeten worden op wat wij met z’n allen achter de meter doen.

Ik constateer alleen dat het hebben van eigen PV-panelen op het dak van gebruikers een negatief effect heeft op de belastinginkomsten van de overheid. Niets meer en niets minder.

 

Reputatie 6
Badge
 1.  
 2.  Het (direct) verbruik achter de meter is ook maar een zeer klein deel van de totale opbrengst. Dat kan een PV-installatie nooit rendabel maken.
 3.  

Dat “zeer kleine deel” is bij mij  toch wel 30% van mijn totale productie. Het is inderdaad nu de uitdaging om met slim gebruik dit percentage te verhogen. Hier is zeker nog het nodige te verdienen; zonder die zogenaamde uitruil met de buren, dat gaat inderdaad nooit werken.

Als ik die onbetaalbare accuopslag doorreken kom ik op ca 65% van de eigen de productie die achter de meter blijft.

Je PV installatie wordt pas echt rendabel als je een “all electric” koers inzet en je je energieverbruik slim en efficiënt verhuist van fossiel (gas en benzine) naar electra. Als je per saldo met PV panelen je kWh op nul kunt krijgen kun je in ieder geval stellen dat al dat energie verbruik echt groen is.

 

Reputatie 7
Badge +4
 1.  
 2.  Het (direct) verbruik achter de meter is ook maar een zeer klein deel van de totale opbrengst. Dat kan een PV-installatie nooit rendabel maken.
 3.  

Dat “zeer kleine deel” is bij mij  toch wel 30% van mijn totale productie. Het is inderdaad nu de uitdaging om met slim gebruik dit percentage te verhogen. Hier is zeker nog het nodige te verdienen; zonder die zogenaamde uitruil met de buren, dat gaat inderdaad nooit werken.

Als ik die onbetaalbare accuopslag doorreken kom ik op ca 65% van de eigen de productie die achter de meter blijft.

Je PV installatie wordt pas echt rendabel als je een “all electric” koers inzet en je je energieverbruik slim en efficiënt verhuist van fossiel (gas en benzine) naar electra. Als je per saldo met PV panelen je kWh op nul kunt krijgen kun je in ieder geval stellen dat al dat energie verbruik echt groen is.

 


Dat kán niet. Zonnepanelen produceren zo'n tweederde van hun stroom in de zomermaanden (inclusief April, waarbij met een redelijke isolatie en gebruik passieve zonne energie (zoninval door de ramen) je voor verwarming al weinig kWh nodig hebt). Stroom die je voor verwarming in de winter nodig hebt. Die kan je nooit rendabel opslaan. 

Uitruil met de buren overdag in de zomer om onze individuele stroompieken op te vangen vindt al plaats. Automatisch. Het moet alleen nog maar erkend worden. Als ik in de zomer om 09:00 h mijn waterkoker aanzet (1800 Watt) terwijl mijn eigen panelen pas rond 10:00 zonlicht vangen waarom zou ik dan moeilijk doen. Als ik Wiebes zijn zin geef, laat ik dan 3 van de 9 panelen verplaatsen aan de westkant van mijn dak. Dan hoef ik inderdaad minder te salderen. Maar de energiewinst is, net als met de nutteloze opslag van elektriciteit overdag, 0,0.

Ook met een warmwaterboiler die zomers overdag op PV stroom draait, kan je niet alle opgewerkte kWh op een zomerdag benutten. 

Reputatie 3

> 30% eigen gebruik in de zomer is wel bij ons in July:


opname uit net: 420 kWh
Solar opbrengst: 1060 kWh
terug geleverd: 644 kWh
eigen gebruik dan: 1060 - 644 + 420 = 836 kWh
Dat is dan (1060-644= 416 kWh)   ~40% eigen gebruik..

Te wijten aan veel koeling en veel data van servers over copieren.

Reputatie 6
Badge

@Driepinter“Kan niet” is wel een hele boute uitspraak die bij mij met harde cijfers wordt weerlegd.

@JvN   In een zomermaand is het natuurlijk gemakkelijk, de wintermaanden doen dat wel weer wat teniet.

Mijn situatie zal wel niet representatief zijn maar is wel zo optimaal mogelijk ingericht om een echte energie transitie te realiseren. Ik denk dat daar het grote verschil zit. (Ik gebruik geen gas meer)

Hieronder de cijfers over een vol jaar,  1/10/2018 – 1/10/2019, met daarbij de kanttekening dat nu nog vanwege het financiële voordeel  de auto met name ’s nachts wordt opgeladen. De installatie kan ook zo worden afgesteld dat er alleen vanuit het overschot aan zonne-energie (dus overdag) geladen wordt. Zolang er nog gesaldeerd kan worden is er voor mij nog geen reden om dat te doen.

 1. Totaal geproduceerd (bron PV omvormers): 12.875 kWh
 2. Totaal teruggeleverd aan energieleverancier ( bron : P1 slimme meter)          9.240 kWh
 3. Totaal afgenomen van energieleverancier (bron:  P1 slimme meter)                9.660 kWh
 4. Totaal eigen verbruik: (domoticz)                                                                          13.296 kWh
  1. Regulier huishoudelijk verbruik                                        6.134 kWh        
  2. Warmtepomp (verwarming, heet tapwater, Koeling)    5.422 kWh
  3. Elektrische auto                                                                  1.740 kWh

Op dit moment wordt er op jaarbasis ( 1- 9240/12875) = 28% direct achter de meter verbruikt.

Bij 50% laden op zonnestroom (dus overdag)  komt dat percentage al op  33%

 

Reputatie 7
Badge +4

Mijn situatie zal wel niet representatief zijn maar is wel zo optimaal mogelijk ingericht om een echte energie transitie te realiseren. Ik denk dat daar het grote verschil zit. (Ik gebruik geen gas meer)

 

Niet zal maar ís niet representatief. Zonnepaneelbezitters hebben niet allemaal een elektrische auto. Het rechtvaardigt dus totaal niet de afschaffing van de salderingsregeling. Bovendien komen de oplaadpalen vooral op de openbare parkeerplaatsen. Als ik niet met mijn buren de stroom(pieken) mag uitwisselen, waarom, met een hoop techniek, dan wel met de oplaadpaal in diezelfde straat.

Bovendien is het voor een groot deel van de tijd ook niet beter om overdag de elektrische auto op te laden aan het beetje PV-stroom dat dan geproduceerd wordt. In de winter is er namelijk vooral 's nachts een overschot aan (zeewind) stroom.

Reageer