Beantwoord

Vervanging salderingsregeling door terugleversubsidie gunstig met veel panelen.Toon eerste bericht

54 reacties

Reputatie 1

Mijn voorbeeld is meer om aan te geven dat bij een overschot aan zonne-energie van je zonnepanelen je je niet direct rijk moet rekenen en verder moet kijken dan alleen de terugleververgoeding. Dat er iets gaat gebeuren met de tarieven is een zekerheid voor mij.

 

Ik ben van mening dat je de afbouw van de salderingsregeling en warmtepompen wel integraal moet bekijken, het maakt onderdeel uit van de energietransitie. Waarbij je ziet dat mensen energie neutraal bouwen en verwachten te zijn, mede door de salderingsregeling. Met het afbouwen en uiteindelijk vervallen van de salderingsregeling ontstaat mogelijk een situatie waarbij een warmtepomp niet rendabel is.

 

Naar mijn inzicht heeft waterstof wel toekomst. Het grote voordeel is dat je het kan opslaan en makkelijker in grote energie volumes kan transporteren dan elektriciteit. Het rendement van elektrolyse is nu idd nog beperkt, maar ontwikkelingen gaan hard. Nu bestaat er nog geen keuze mogelijkheid, maar als we eens tien jaar verder kijken.  Ik heb de verwachting dat waterstof al een heel stuk verder is doorontwikkeld en een belangrijk onderdeel zal zijn voor onze energievoorziening (o.a. energie opslag, mobiliteit).

Reputatie 7
Badge +1

@RoelJ Mijn huidige verbruiks/verwarmingssituatie (per jaar)

  • ca. 800 m³ gas (ca. 700m³ cv + ca.100 m³ sww)
  • laagtemperatuurverwarming (max. 45°C/33°C)
  • ca. -150 kWh door pv-panelen (saldering)

Ik heb quasi als drop-in een l/w-warmtepomp + warmtepompboiler “geplaatst" en tegen de huidige tarieven de nieuwe energiekosten per jaar "berekend” (met hopelijk realistische aannames over rendementen cv-ketel (cv en sww); warmtepomp (cv) en warmtepompboiler (sww)).

Het resultaat (per maand) -volledig salderen

  • met gas: ca. € 42
  • all-electric: ca. € 7

Hoe zich de gasprijs tegenover de elektraprijs precies ontwikkelt weet ik niet, maar ik veronderstel dat door de belastingen de gasprijs (veel) sterker stijgt en de elektraprijs (een beetje) zakt.
Met de afbouw van de salderingsregeling zal de elektrarekening vanaf 2023 helaas (weer sterker) stijgen.

Wat een toekomstige (na 2030) waterstofeconomie betreft laat mijn oude kristallen bol helaas niet veel zien, in tegendeel bij een bevraging begint hij barstjes te vertonen. Misschien maar op Internet een nieuwe bol bestellen. Hopelijk krijg ik geen fake bol geleverd.

De energietransitie is idd. veel breder te zien dan de aanleg van zonneparken en windturbines, de warmtetransitie hoort er net zo goed bij en de energieopslag sowieso. Helaas gaat de RES (Regionale Energie Strategie) op dit moment nog bijna uitsluitend over zonneparken en windturbines (o.a. zoekgebieden aanwijzen, draagvlak creëren).

Het corona-effect op de economie zal ook niet zonder repercussies op de energietransitie en het klimaatakkoord  blijven. Misschien verandert hierdoor ook de afbouw van de salderingsregeling?

Reputatie 6
Badge +1

@RoelJ

Hieronder een knipje uit jouw post

Ik ben van mening dat je de afbouw van de salderingsregeling en warmtepompen wel integraal moet bekijken, het maakt onderdeel uit van de energietransitie. Waarbij je ziet dat mensen energie neutraal bouwen en verwachten te zijn, mede door de salderingsregeling. Met het afbouwen en uiteindelijk vervallen van de salderingsregeling ontstaat mogelijk een situatie waarbij een warmtepomp niet rendabel is.

 

Je hebt daar helemaal gelijk in, maar toch is de huidige salderingsregeling een doodlopende weg in de energietransitie. De beprijzing is niet goed. De mensen die panelen of windturbines hebben profiteren, terwijl de benodigde netwerkkosten door mensen wordt betaald zonder eigen energieopwekking. En er zijn mega investeringen nodig als iedereen een elektrische warmtepomp heeft.

Het probleem is de seizoensopslag. In de zomer opwekken en in de winter gebruiken. Jij hebt als oplossing het waterstof. Net als @darkfiber heb ik daar mijn twijfels over. Zeer sterk zelfs. Vroeger in mijn MTS tijd beloofden de docenten al een waterstofeconomie. Het is er nog steeds niet. Als er in 2030 één procent van ons gas bestaat uit waterstof dan is dat wel heel veel. Waar moet je die groene energie vandaan halen. Zonnepanelen hebben een winterdip, dus moet het van windmolens komen of andere vormen.

Biogas of synthetisch gas heeft waarschijnlijk een grotere toekomst. Wat in de toekomst misschien ook weer kan is WKK in combinatie met een warmtepomp. Van Warmte Kracht Koppeling hoor je tegenwoordig niet meer van, maar kan zo weer rendabel worden. Daar is niet zo'n grote update van ons elektriciteitsnet voor nodig.

De toekomst zal een combinatie zijn van heel anders bouwen, zonneboilers, zonnepanelen, windenergie en veel duurdere energie.

Zo hebben nog veel mensen nog enkel glas, ongeïsoleerde muren, gewoon thermopane. Gewoon omdat het nog niet lonend genoeg is om hier in te investeren. Ik heb zelf nog één enkel glasraam. Die gaat er in de zomer ook uit en dat is mijn huis voorzien van geheel HR++ glas. Ook dat laatste raam is niet lonend om te vervangen, maar principes tellen ook mee.

Reputatie 7
Badge +3

Anderen die de hogere netwerkkosten voor mensen met zonnepanelen moeten betalen.

  1. Met in mijn omgeving 1 op de 10 huizen met panelen zie ik die extra investeringen niet. En toch ken ik elke kWh kwijt op het net. 
  2.  Als er warmtepompen komen moe(s)t dat net toch verzwaard worden.
  3.  Betreffende waterstofgas zijn er dan geen hogere netwerkkosten maar heb je zeven keer zo veel windmolens nodig dan met warmtepompen. Bovendien kosten elektrolysers per vermogen even veel als een windturbine op zee. Namelijk 1 miljoen euro per MW.

Biogas kan hooguit 1 % van het aardgas vervangen. De biogasproductie van de twee grootste biogasproducenten (de 2 suikerfabrieken) is goed voor amper 5 % van het eigen verbruik. Laat staan dat ze heel Nederland kunnen verwarmen.

Reageer