Beantwoord

Vervanging salderingsregeling door terugleversubsidie gunstig met veel panelen.


Reputatie 7
Badge +4

(Toevoeging 19 november 2019. In april 2019 heeft minister Wiebes besloten dat de salderingsregeling pas vanaf 1 januari 2023 wordt afgebouwd).

 

Minister Wiebes wil, op zijn vroegst op 1 januari 2021, de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Dankzij de salderingsregeling bespaar je nu € 0,12286 per verbruikte (en dus gesaldeerde) kWh aan energiebelasting (en Opslag Duurzame Energie) en zo'n € 0,04 aan btw. Dit zal na 1 januari 2021 dus vervangen worden door een terugleversubsidie van misschien (een grote slag om de arm) van € 0,10. Misschien dat de energieleverancier nog wel blijft salderen (met de netto kWh-prijs) of dat de energieleverancier voor de teruglevering de terugleververgoeding (nu meestal € 0,06 of € 0,07) gaat hanteren. We gaan er dan op achteruit (het is immers een bezuinigingsmaatregel). Voor mensen met al zonnepanalen wordt een soepele overgangsregeling beloofd. Maar … als je veel panelen hebt met een jaarlijks overschot aan kWh's krijg je nu slechts de € 0,06 of € 0,07 terugleververgoeding. In het geval van een terugleversubsidie krijg je daar boven op dus nog de terugleververgoeding.

Voorbeeld.
Nu jaarlijks 4000 kWh waarvan 400 rechtstreeks verbruikt. Met een afname van 1600 kWh uit het net blijft er een jaarlijks overschot van 2000 kWh over. Met de huidige (salderings) regeling blijft er dus een teruggave van 2000 à € 0,07 is € 140,- over.

Met een terugleversubsidie i.p.v. saldering wordt dat dus

  • de 400 rechtstreeks verbruikte kWh blijft gratis (de slimme meter kan het überhaupt niet meten).
  • de afgenomen 1600 kWh was eerst gratis maar ga je nu 1600 x € 0,23 = € 386,- betalen.

Deze 1600 kWh lever je natuurlijk wel terug. Derhalve een terugleversubsidie van 1600 x € 0,10 = € 160,- en de bestaande teruglevergoeding van 1600 x € 0.07 = € 112,- (totaal € 272,-) dus netto een verlies van 386 minus 272 = - € 114,- .

  • over de overschot à 2000 kWh kreeg je eerst slechts de terugleververgoeding à € 0,07 is € 140,- maar komt nu dus de terugleversubsidie van 2000 x € 0,10 = € 200- er bovenop.

Dat is derhalve een gunstig effect van 200 - 140 = € 70,-

Conclusie: Als men (veel) meer panelen heeft dan het eigen verbruik kan de vervanging van de salderingsregeling door een terugleversubsidie dus gunstig uitpakken.

Op zich is dat gunstig want

  1. Zonder salderingsregeling wordt besparing van op het elektriciteitsverbruik interessant.
  2. Hoe meer panelen men laat installeren (als men daar voldoende -zonnige- ruimte voor heeft) hoe goedkoper de prijs (vooral de installatiekosten) per paneel.
icon

Beste antwoord door KoosB 9 March 2019, 12:44

Bekijk origineel

54 reacties

Reputatie 3
Dank @driepinter kun je misschien voor de leek (zoals ik) uitleggen wat de Salderingsregeling inhoudt? Wat doet die? en waarom?

gr.
Reputatie 7
Badge +4
https://www.eigenhuis.nl/eigen-huis-kopen/huis-duurzaam-maken/energiehuis/zonnepanelen

Overdag en vooral in de zomer produceren zonnepanelen meer stroom dan je rechtstreeks verbruikt (voor bijvoorbeeld de koelkast, TV, radio). Dat gaat het openbare net op en wordt door de slimme meter ook aangegeven (een oude draaischijfmeter draait dan terug). Als je 1000 kWh terug levert maar 's avonds en ín de wintermaanden 1000 kWh verbruikt worden thans die verbruikte kWh verrekend met de kWh's die je geleverd heb. Je verbruik van 1000 kWh wordt dus weggestreept door de 1000 kWh die je geleverd hebt. Hiervoor betaal je dus niets. Geen transportkosten. En ook geen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. De overheid loopt die inkomsten dus mis en zien de meeste politici als een vorm van subsidiëring. Omdat er steeds meer zonnepanelen bij particulieren verschijnen wil de regering op termijn de salderingsregeling vervangen door een versoberde terugleversubsidie.
Reputatie 2
De meer groene leveranciers hanteren vaak wel een hogere teruglevertarief dan 7 cent. 10 - 11 cent is nu haalbaar (Greenchoice).
Reputatie 1
https://www.eigenhuis.nl/eigen-huis-kopen/huis-duurzaam-maken/energiehuis/zonnepanelen

Overdag en vooral in de zomer produceren zonnepanelen meer stroom dan je rechtstreeks verbruikt (voor bijvoorbeeld de koelkast, TV, radio). Dat gaat het openbare net op en wordt door de slimme meter ook aangegeven (een oude draaischijfmeter draait dan terug). Als je 1000 kWh terug levert maar 's avonds en ín de wintermaanden 1000 kWh verbruikt worden thans die verbruikte kWh verrekend met de kWh's die je geleverd heb. Je verbruik van 1000 kWh wordt dus weggestreept door de 1000 kWh die je geleverd hebt. Hiervoor betaal je dus niets. Geen transportkosten. En ook geen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. De overheid loopt die inkomsten dus mis en zien de meeste politici als een vorm van subsidiëring. Omdat er steeds meer zonnepanelen bij particulieren verschijnen wil de regering op termijn de salderingsregeling vervangen door een versoberde terugleversubsidie.


Transportkosten betaal je aan de netwerkbeheerder, via je energieleverancier. De transportkosten betaal je gewoon, of dat je saldeert of niet.
Reputatie 7
Badge +4
Transportkosten betaal je aan de netwerkbeheerder, via je energieleverancier. De transportkosten betaal je gewoon, of dat je saldeert of niet.

Inderdaad. Dat zijn de vaste netwerkkosten.
Reputatie 7
Badge +4
De meer groene leveranciers hanteren vaak wel een hogere teruglevertarief dan 7 cent. 10 - 11 cent is nu haalbaar (Greenchoice).

Het is de vraag wat de energieleveranciers gaan doen na vervanging van de salderingsregeling. Nu betalen de energieleveranciers 6 tot 11 cent voor elke kWh die ná saldering wordt teruggeleverd. Dus in mijn eerste voorbeeld niet over slechts 2000 kWh maar dus ook over de 1600 kWh die, na vervanging van de salderingsregeling, niet meer gesaldeerd kan worden. Dat kost de energieleverancier dan dus 1600 x € 0,05 = € 80,- meer.
Reputatie 4
ik heb ooit eens uitgerekend hoeveel het afschaffen van de salderingsregeling gaat schelen voor
Jan-de-particulier. Hierbij is rekening gehouden met afbouw van de terugleversubsidie van Wiebes (want ALLE subsidieregelingen die er ooit zijn geweest zijn voortijdig gesneuveld. Men kan de berekening vinden in het blaadje van de Zonnestroom Producenten Vereniging, jaargang 14 (2017) nummer 2, blz 14. (www.zonnestroomproducenten.org). Bij een 3,5 kWp zonnestroomsysteem kan dat - met een hele reeks aannamen - kan dat 200 euro per jaar schelen vergeleken met salderen. Een oplossing? Accuopslag wordt in het post-salderingstijdperk interessant. Net zoals elektrische auto's.
Reputatie 7
Badge +4
. Een oplossing? Accuopslag wordt in het post-salderingstijdperk interessant. Net zoals elektrische auto's.
Zonder saldering of terugleversubsidie zijn panelen nooit rendabel. Accuopslag is helemaal geen oplossing. Die zijn veel te duur en ook gaat er veel energie verloren aan warmte. En omdat de grondstof Lithium schaars is eigenlijk al een maatschappelijk probleem op zich. Zomeropslag is al helemaal onzinnig (je zolder kan het gewicht van die accu's in eens niet dragen) want in de winter is er een overschot aan windenergie. Ze gaan nog net niet het winteroverschot aan windenergie opslaan voor de zomer (wanneer er weer een overschot is aan zonnestroom).
Accuopslag mag nooit het standpunt worden van de Vereniging Eigen Huis.
Reputatie 4

. Een oplossing? Accuopslag wordt in het post-salderingstijdperk interessant. Net zoals elektrische auto's.Zonder saldering of terugleversubsidie zijn panelen nooit rendabel. Accuopslag is helemaal geen oplossing. Die zijn veel te duur en ook gaat er veel energie verloren aan warmte. En omdat de grondstof Lithium schaars is eigenlijk al een maatschappelijk probleem op zich. Zomeropslag is al helemaal onzinnig (je zolder kan het gewicht van die accu's in eens niet dragen) want in de winter is er een overschot aan windenergie. Ze gaan nog net niet het winteroverschot aan windenergie opslaan voor de zomer (wanneer er weer een overschot is aan zonnestroom).
Accuopslag mag nooit het standpunt worden van de Vereniging Eigen Huis.


Toch lijkt mij een accu pakket interessant, niet te groot, maar dat je in de zomer maanden geen stroom uit het net gebruikt.
Dat is dus niet voor de besparing, maar gewoon voor de kick om een zo laag mogelijk verbruik te realiseren.
zelfs in de zomer zou ik niet volledig op accu’s kunnen draaien, je moet er nogal een paar parallel hebben staan als je gaat koken.
de inductie plaat hier in huis trekt bij vol vermogen al 7Kw, dan zou ik hier dus 4 accu pakketten moeten ophangen. ONBETAALBAAR.
Het is heel jammer dat de salderingsregeling na 2020 niet meer bestaat. De teruglever subsidie is slechts een armzalige pleister op de wonde, want die subsidie zal ook steeds minder gaan worden en uiteindelijk wel helemaal verdwijnen. Mijn dak ligt vrijwel vol met zonnepanelen, waarvan het merendeel tweedehands is, via marktplaats gevonden. Het zijn er in totaal 22 van wel 6 verschillende typen. Alles heb ik zelf geïnstalleerd op een aparte groep in de meterkast. Ik ben er mee begonnen in augustus 2009, toen ik mijn eerste 3 kleine zonnepaneeltjes met een OK4E micro inverter aansloot. Steeds kocht ik er weer een paar bij als ik die goedkoop kon vinden via marktplaats. Alleen in 2012 heb ik 6 nieuwe zonnepanelen gekocht, die ik voordelig via marktplaats vond. In 2017 kocht ik voor heel weinig geld mijn laatste 3 zonnepanelen, en nu produceer ik ruim boven mijn jaarverbruik. De saldering pakt voor mij dus gunstig uit, en zolang die er is zie ik mijn geïnvesteerde bedrag elk jaar kleiner worden. Wel moet ik er even bij vermelden dat ik al een paar keer wat micro inverters heb moeten vervangen, vandaar dat ik tot nu toe tweederde van mijn investering terug heb verdient.
Echter, als ik nu voor de keuze zou staan om aan zonnepanelen te beginnen, dan zou ik daar niet eens meer aan beginnen, gezien het onbetrouwbare gedrag van onze overheid. Men zegt wel, dat je de aanschaf in 7 jaar moet kunnen terugverdienen, maar in de praktijk is dat niet zo, omdat je ook nog je renteverlies moet meerekenen. Verder hoor ik her en der verhalen, dat er sommige gemeenten zijn, die je huis een hogere WOZ waarde toerekenen vanwege je zonnepanelen. Hoe dat zit in Almere weet ik nog niet, maar het is toch een grof schandaal, dat degenen die duizenden Euro's uitgeven om hun huis te verduurzamen, daar vervolgens voor gestraft worden! Als de WOZ waarde vanwege zonnepanelen verhoogd wordt, dan wordt het steaks zelfs onaantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen.
Accu's plaatsen lijkt mij erg zinloos, ze zijn veel te duur, en je kan nooit de winter overbruggen. Tijdens de maanden november tot en met januari leveren zonnepanelen hooguit 10% van het vermogen op, vergeleken met de zomermaanden.
Reputatie 1
Globaal rekensommetje m.b.t. eigen opslag in accus bij netonafhankelijke toepassing van zonnepanelen.
Jaarlijkse opbrengst van de panelen: 4800 kWh
Precies voldoende voor mijn huishouden, gemiddeld dus 400 kWh per maand.
Echter in de maand december : Opbrengst zonnepanelen : 100 kWh.
Dus 300 kWh tekort.
Hiervoor zijn 22 Powerwalls nodig (13,5 kWh per stuk).
Dit kost netto aan accus 22 x 7.000 Euro = 154.000 Euro.
Er zullen echter nog meer Powerwalls nodig zijn omdat ook de andere wintermaanden te weinig energie leveren om de Powerwalls voldoende op te laden.
(dit nog los van andere problemen als gewicht, volume, brandgevaar, enz)
Reputatie 7
Badge +4
Dit lezende dacht ik ook niet gelijk aan het volgende : Het verlies aan warmte door eerst het laden van de batterijen en daarna het lossen uit de batterijen. Wie weet wel 30 % verlies. Dan kost het dus geen 154.000 euro maar 200.200 euro. Met 19 andere personen kan je daar voor 4 miljoen euro een windturbine van 4 MWpiek op zee weg zetten. Hoef je ook geen stroom op te slaan.
De productie van die windturbine zou zijn 4 x 24h x 365 dagen x 40 % productiefactor = 14.016 MWh = 14.016.000 kWh per jaar.
Terwijl een investering in opslag voor powerwalls geen enkele kWh extra oplevert.
Het afschaffen van de salderingsregeling is om meerdere redenen een onzalig plan.
- het remt de broodnodige toename van zonnepanelen
- er moet bij iedere zonnepaneelbezitter een dure slimme meter geïnstalleerd worden, die wij linksom of rechtsom zelf betalen.
- de slimme meter kent diverse nadelen, zoals een soms onverwacht hoger verbruik, lastig afleesbaarheid en privacyschending.
- de slimme meter is niet geschikt om in de toekomst met een variabele prijs te kunnen werken, en is dus eigenlijk al verouderd.
- de terugleversubsidie leidt tot een enorme administratie die veel geld kost. Dat is de reden dat Eneco er niet meer actief aan mee wil werken.

De thuisbatterij is nog veel te duur: ca. €1.000 per kWh opslag. Mogelijk biedt de zoutbatterij in de toekomst mogelijkheden. Die zou veel goedkoper worden. Maar dan praat je nog steeds over opslag voor hooguit enkele dagen. In de zomer de accu's vullen voor de winter (als je verbruik het hoogst is) zit er niet in.

Het beleid van de overheid is niet te volgen. Mocht de energietransitie doorgaan, dan zal ons huishoudelijk stroomverbruik misschien wel 5x zo hoog worden dan nu i.v.m. de warmtepomp en de EV. Het afremmen van zonnestroom is dan ongewenst. Als gas-, olie-, kern- en kolencentrales gesloten worden, vraag ik mij af waar ons veel hogere stroomverbruik mee afgedekt wordt. Maar dat terzijde.

Hierboven wordt gesuggereerd dat de terugleververgoeding boven je totale eigen verbruik gelijk zal zijn aan de vergoeding binnen je eigen verbruik. Het is maar de vraag of dat waar is.

Als de salderingsregeling een terugleververgoeding wordt, kan ik de opgewekte stroom waarschijnlijk beter helemaal zelf verbruiken. Bijvoorbeeld door een electrische boiler variabel in te zetten waardoor er geen stroom meer teruggeleverd wordt.
@driepinter
"Dan kost het dus geen 154.000 euro maar 200.200 euro. Met 19 andere personen kan je daar voor 4 miljoen euro een windturbine van 4 MWpiek op zee weg zetten. Hoef je ook geen stroom op te slaan. De productie van die windturbine zou zijn 4 x 24h x 365 dagen x 40 % productiefactor = 14.016 MWh = 14.016.000 kWh per jaar. Terwijl een investering in opslag voor powerwalls geen enkele kWh extra oplevert."

Een windturbine draait niet altijd, dus zul je sowieso stroomopslag nodig hebben.
Je kunt ook anders rekenen. Ik produceer 2000 KWh meer dan ik normaliter gebruik. Die voed ik in het stookseizoen voornamelijk aan een elektrisch kacheltje in de woonkamer. Dat bespaart me 1300 m3 gas (oorspronkelijk 2600 m3). Dus, kosten: 2000 KWh x € 0,06/KWh = € 120. Opbrengst: 1300 m3 x € 0,65/m3 = € 845. Als gas volgend jaar een dubbeltje duurder wordt € 975.
Welbeschouwd lever ik dus (bijna) niets terug maar gebruik de netbeheerder als tijdelijke opslag van de door mij opgewekte elektriciteit. De enige heffing die dan volgens mij redelijk is, is de ODE en de transportkosten.
@tpgr
De "Opslag" in de afkorting ODE staat niet voor opslag van electriciteit, maar voor een fiscale opslag. De ODE en de transportkosten die jij betaalt zijn volstrekt onvoldoende om de energie van de zonnepanelen voor jou op te slaan zodat je in de winter er je electrisch kacheltje op kunt laten draaien.

Om 2000 kWh aan opgewekte stroom op te slaan heb je bijvoorbeeld 150 Tesla Powerwalls nodig à €7.000 = ca. €1.000.000.
Reputatie 7
Badge +4
Om 2000 kWh aan opgewekte stroom op te slaan heb je bijvoorbeeld 150 Tesla Powerwalls nodig à €7.000 = ca. €1.000.000.

Hele volksstammen geloven nog in seizoensopslag in accu's.
Het is nog erger. Want als je 2000 kWh opslaat hou je na opladen en ontladen met de 500 kilo aan Tesla accu's nog maar 1500 kWh over.
Reputatie 7
Badge +4
Ik produceer 2000 KWh meer dan ik normaliter gebruik. Die voed ik in het stookseizoen voornamelijk aan een elektrisch kacheltje in de woonkamer. Dat bespaart me 1300 m3 gas (oorspronkelijk 2600 m3).


Dat elektrisch kacheltje zal dan door de warmtestraling dan wel een extra hoge behaaglijkheidstemperatuur geven. Of dankzij uw elektrisch kacheltje kan de cv temperatuur van uw hr-ketel omlaag waardoor het rendement van de hr-ketel toeneemt. Want normaal komt 2000 kWh overeen met de verbrandingswarmte van 220 m3 aardgas (rendement cv-ketel meegerekend). Derhalve levert het verbruik van de 2000 kWh overproductie met € 120,- aan waarde slechts een besparing op van 220 x € 0,65 = € 143,- aan aardgas.
Daarbij komt dat dergelijke elektrische kacheltjes ook branden als er een stroomtekort is en de stroom dus duur geproduceerd moet worden door gasturbines (met een rendement van slechts 30 % )

Om 2000 kWh aan opgewekte stroom op te slaan heb je bijvoorbeeld 150 Tesla Powerwalls nodig à €7.000 = ca. €1.000.000.Hele volksstammen geloven nog in seizoensopslag in accu's.
Het is nog erger. Want als je 2000 kWh opslaat hou je na opladen en ontladen met de 500 kilo aan Tesla accu's nog maar 1500 kWh over.

Ik vrees dat onze politici die het klimaatakkoord geformuleerd hebben, dit ook denken. Ik heb n.l. nog niet het begin van een oplossing voor een stroomvoorziening gebaseerd op wind en zon gezien, wanneer alle fossiele, bio en kerncentrales hun deuren hebben gesloten.
Het klimaatakkoord is gebaseerd op wensdenken.
Reputatie 1

Ook wij leveren nu 2000kwh terug aan het net. Dit hadden wij ooit berekend om een warmtepomp of infrarood aan te schaffen, immers de 2000kwh wordt hoofdzakelijk in de zomer opgewekt en kun je straks kon je weer opmaken in de winter. Voor ons heeft dit echter rust gebracht, het voortdurend kijken naar oplossingen hebben wij los gelaten. Immers elke poging die wij doen wordt toch weer teniet gedaan. Deze zomer kopen wij een jacuzzi zodat win er zelf plezier van hebben, vragen ons wel af of dit achteraf dan de bedoeling was. Conclusie? Wij stoppen met verduurzamen want het levert niks op.

Reputatie 3

Helaas niets meer gelezen over een subsidie in het nieuwe plan, alleen een garantie voor minimaal 80% van de kale stroom prijs. Dat is dan 80% van zeg €0,06 wat dan €0,048 wordt (minimaal)

Als er geen subsidie komt en de greenchoices etc willen geen €0,11 meer betalen kan het dus terugzakken naar een cent of 5 a 6.

 

Ik heb maar met hulp van iemand op tweakers.net een spreadsheet gemaakt waarin ik de data (opwek en levering uit net) uit pvoutput per 5 minuten haal. Er wordt dan berekend of je in die 5 miniten interval stroom  netto opwekt, vanuit net binnenhaalt, of het net instuurt.

we wonen all electric, en verbruiken dus redelijk veel electra..


Je ziet hier uitgezet de kosten in euro per dag van de maanden januari, februari, maar en half April. Mijn Solar systeem is een vrij vlak liggend  Oost/West systeem wat matig presteert in de winter. Je ziet pas met de mooie dagen in maart dat de grafieken van de accus’s gaan dalen ten ten opzichte van de lijn zonder accu. De kosten worden berekend als €0,23 voor kW vanuit net, en €0,08 voor een gesaldeerde kW.

Als ik dat excel model de voordelen van de accu optel tot en met 16 April
Zonder accu: €586,21
Met 10 kWh accu: €500,98 (-€85,23)
Met 13 kWh accu:: €484,55 (-€101.66)
Met 20 kWh accu: €462,92 (-€124.19)
Met 26 kWh accu: €455,14 (-€131.07)

Tot nu toe levert een grotere accu niet direct veel (meer) winst op, maar de maand April en Mei heb ik nog wel veel verschoven energie als de WP verwarmt in de nacht. Verder heb ik veel sluip verbruik wat natuurlijk ook doorloopt als de solar set niet oplevert.

 

ik plan dit maar een jaar lang in te vullen, dan wordt het inzichtelijk wat een accu voor voordeel op kan leveren, en welke maat het meest zinvol is.

 

Reputatie 7
Badge +4

10 kWh?  Een denkfout. U kan in de zomer voor dag-nacht opslag namelijk niet meer opslaan dan dat u tijdens de avond en nacht en vroege ochtend verbruikt. Dat is in de zomer niet meer dan 1 of 2 kWh. Hoe komt u er dan bij om een 10 kWh accu aan te willen schaffen?

Een warmtepomp is alleen interessant als er goed geisoleerd is. Met goede isolatie kan je er wel van uitgaan dat er in april en mei nog amper verwarming nodig is.

Als het verbruik hoog zou zijn om ‘s avonds of 's morgens te douchen bent u beter uit met een elektrische boiler. In de zomer kan die overdag op zonnestroom laten ‘branden’ en in de winter 's nachts op windstroom (uit het landelijke net).

Een accu om overdag stroom op te slaan om rond die zelfde momenten de piekverbruiken op te vangen (voor waterkoker, wasmachine e.d.) is voor de energie transitie ook volkomen nutteloos. Want in plaats van uit een accu wordt overdag piekverbruiken al groen opgevangen, namelijk door de zonnepanelen van de buurtbewoners (daarom lijkt het mij ook redelijk dat de saldering niet volledig wordt afgebouwd.

 

Reputatie 3

Wij hebben helaas bijna 500 watt rust stroom met alle toeters en bellen..

Dus van zons ondergang als er geen 500 watt meer geleverd wordt door het solar systeem totdat die het wel weer levert is zeg 20:00 tot 08:00. Dat is dan 12:00 uur a 500 watt wat dan al 6 kWh is. Draait de WP om boiler weer op te warmen, weer zeg 2 kWh.

10 kWh is wel de ondergrens voor mij. Als ik half maart toen de zon goed ging schijnen kijkt dan zie je dat ik naar 0 euro toe beweeg. Maar dan gebruik ik wel 20-30 kWh per dag. Die accu dient dus enkel om dag opwek over een dag uit te smeren.

Ik ben verder aan het kijken of het als backup kan werken. Nu hebben we nog maar 2x netwerk onderhoud gehad in de 1.5 jaar dat we hier wonen, maar het is erg vervelend als de ventilatie uit valt. 
 

let op, dit is enkel kijken wat verschillende accu maten voor impact hebben. Misschien komt er wel uit dat de 10 kWh eigenlijk te groot is.

tot nu toe kom ik op een 13-20 kWh uit. 

Reputatie 7
Badge +4

10 kWh?  Een denkfout. U kan in de zomer voor dag-nacht opslag namelijk niet meer opslaan dan dat u tijdens de avond en nacht en vroege ochtend verbruikt. 

Sorry, tenzij u natuurlijk 's nachts op het net gaat leveren. Maar er is geen enkel betalingssysteem die dat beloont.

Reputatie 7
Badge +4
  1. Voor wat betreft een accu als backup bij een stroomuitval moet het wel zo getest zijn dat er dan géén stroom op het net komt. Zoals zonnepanelen ook geen stroom mogen leveren als er een stroomstoring is. Anders krijgt de elektricien die de storing verhelpt een stroomshock.
  2. Uw thuisaccu dient in de praktijk dus alleen om de piekvraag overdag (als de zon schijnt en er landelijk een stroomoverschot is) op te vangen. Waarom zou je duizenden euro's investeren om overdag extra eigen stroom te gebruiken terwijl er op dat zelfde moment een stroomoverschot is ?

Reageer