Voorstel energiebedrijven: Teruggave energiebelasting over alle teruggeleverde stroom.

  • 30 November 2019
  • 1 reactie
  • 245 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3

Energiebedrijven presenteren eigen voorstel voor ombouw salderingsregeling. Omdat de door minister Wiebes voorgestelde voorstellen te https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i20029/essent-ombouw-salderingsregeling-leidt-tot-onduidelijke-factuur-voor-consument-met-zonnepanelen ingewikkeld zijn 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i20030/energiebedrijven-presenteren-eigen-voorstel-voor-ombouw-salderingsregeling

“De energiebedrijven en koepelorganisatie Energie-Nederland hebben een eigen voorstel ontwikkeld voor de ombouw van de salderingsregeling. Uitgangspunt is vermindering van energiebelasting op teruggeleverde stroom.

De bedachte regeling is voor energieleveranciers eenvoudig uit te voeren en volgens hen bovendien makkelijk uit te leggen aan eigenaren van zonnepanelen. De gedachte is gebaseerd op het afschaffen van het salderen en het toekennen van een vermindering van de energiebelasting per teruggeleverde kilowattuur zonnestroom. Deze vermindering is een vast bedrag in eurocent per kilowattuur, die kan worden afgebouwd naar 0 in 2031.

6 voordelen
In zijn zienswijze op de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen schrijft Energie-Nederland dat het voorstel 6 voordelen heeft:

  1. Afschaffen van salderen prikkelt consumenten om energie direct te gebruiken en op te slaan. Door daarnaast de vermindering van de energiebelasting af te bouwen wordt stapsgewijs de markt voor flexibiliteitsmaatregelen ontsloten. Lokale elektricteitsnetten worden minder zwaar belast en opties voor lokaal congestiemanagement worden mogelijk.
  2. De energierekening is transparant en inzichtelijk voor de consument. De hoeveelheid afgenomen en ingevoede stroom komen overeen met de waardes op de eigen energiemeter en de jaarafrekening.
  3. De Nederlandse overheid is compliant aan Europese regelgeving en voorkomt het risico op gedwongen aanpassing van de regelgeving, vanuit Europa.
  4. Er vindt volledige btw-afdracht plaats over geleverde goederen (stroom). Er is geen verschil qua omvang van de fiscale afdracht tussen het voorstel vanuit het ministerie en de voor de energiebedrijven werkbare uitvoering via belastingvermindering.
  5. De energieleveranciers nemen de volledige uitvoering voor hun rekening. De Belastingdienst wordt ontzien. Er zijn bij de Belastingdienst géén systeemaanpassingen nodig. De huidige aangifteformulieren van de circa 60 leveranciers blijven ongewijzigd. Een derde partij voert de controle uit.
  6. Hoge implementatie- en uitvoeringskosten worden vermeden en zijn slechts een fractie van de inschatting van de kosten als gevolg van het voorstel van het ministerie. De energienota wordt niet onnodig verhoogd en deze vermijdbare kosten worden niet gesocialiseerd over alle verbruikers.”

Dit lijkt verdacht veel op de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ of te wel de postcoderoosregeling, de regeling waarbij leden van een coöperatie de over de stroom die ze op afstand opwekken de energiebelasting en opslag duurzame energie kunnen terug vragen. Maar nu, zie punt 5,  nemen de energieleveranciers de volledige uitvoering voor hun rekening.

In het voorstel van de energieleverciers ontbreekt, mijns inziens onnodig, echter de teruggave van de btw over de teruggeleverde stroom. 

 

 


1 reactie

Reputatie 6
Badge

Ik denk dat de overheid van deze alternatieve voorstellen geen gebruik zal maken.

De fiscus of de RVO etc. wil rechtstreeks de uitvoering kunnen doen/beïnvloeden, waarschijnlijk om later nog snel aan de een of andere stelschroef te kunnen draaien.

En de door Wiebes voorgestelde methodiek houdt waarschijnlijk meer ambtenaren  aan het werk:sleeping: .

Verder vrees ik het ergste als ik aan de vele mislukte en peperdure ICT-projecten van de overheid denk.

Reageer