Vraag

Wie heeft ervaring met de postcoderoosregeling?

  • 13 april 2019
  • 7 reacties
  • 186 Bekeken

Reputatie 6
Badge +2
Sinds drie jaar is er de postcoderoosregeling of te wel de Regeling Verlaagd Tarief. Leden van een vereniging van eigenaren of een daartoe op te richten vereniging kunnen daarbij gezamenlijk panelen installeren, bijvoorbeeld op een sporthal. Ze kunnen daarbij de stroom verkopen aan een energieleverancier (dat is meestal € 0,04 of € 0,05 per kWh) maar hebben als voordeel dat over de stroom die ze gezamenlijk opwekken op hun eigen rekening gedurende 15 jaar de energiebelasting terug krijgen. Omdat de panelen in grote aantal gelegd kunnen worden is de installatiekosten per paneel lager maar vaak moet voor het bedrijfsdak huur betaald worden. Als ook moet er een aparte meter worden aangeschaft met de bijbehorende vaste aansluitkosten. Om te voorkomen dat het net verzwaard moet worden is het aantal te leggen panelen beperkt tot ca 700 stuks of komen alleen oost-west daken in aanmerking. Als je het zonder advieskosten kunt doen kom je op een terugverdientijd van circa 10 jaar. Vorige zomer gaf minister Wiebes al aan vanwege de ingewikkeldheid van de regeling af te willen. Net elke leverancier wil aan de regeling mee werken zodat je misschien ook nog eens van energieleverancier moet wisselen.

Zelf heb ik zo'n project mee willen oprichten maar de eigenaar kon uiteindelijk nu nog niet beslissen wat hij over 15 jaar met de panelen op zijn dak wilde doen (terwijl ze dan ondanks de teruglopende productie toch ruim € 4000,- per jaar opbrengen (bij een prijsniveau van € 0,04 per kWh) en overwoog dan ook zijn dak met de meergebruikte SDE-subsidie vol te leggen.

7 reacties

Reputatie 3
Badge +2
@HvdW Jij wist hier toch meer over? Zou je hier iets meer over kunnen vertellen aan @Driepinter. Via deze link kun je je alvast iets meer inlezen in ieder geval.
Reputatie 3
Bij de Groene Regentes hebben ze daar ervaring mee.
Reputatie 3
Badge +2
@Anne, kun je daar iets meer over vertellen, de groene regentes? Ik heb de website bezocht en het zag er erg indrukwekkend uit! Ben jij betrokken bij dit burgerinitiatief? Leuk als je hier meer over kunt delen!
Reputatie 3
Ik kan daar iets meer over vertellen, maar ik ben niet direct betrokken bij de postcode roos projecten die zij uitvoeren. Wel bij een ander initiatief rond duurzaamheid in de wijk.

Het is een initiatief van buurtgenoten die zelf niet de mogelijkheid hadden om (veel) zonnepanelen op hun dak te leggen en toen samen een groot veld van 320 panelen op een lokaal theater hebben laten leggen.

Iedereen die in de buurt woonde (binnen een bepaald postcode gebied) kon mee doen.
Dat waren postcodes 2562 en de aangrenzende postcodegebieden 2517, 2518, 2561, 2563, 2565, 2566 en 2571.

Zoals ik het begrijp hoe de regeling nu is hoef je geen energiebelasting te betalen over de kWh die je thuis gebruikt ter hoogte van de energie productie van jouw aandeel in de installatie.
Dus stel dat er 10 panelen van jou zijn en die 2200kWh opwekken in een jaar, dan hoef je over 2200kWh van je eigen verbruik thuis geen energie belasting te betalen, alleen de 'netto' prijs, vaak iets van 6 cent per kWh. Dat scheelt nu dus iets van 18 cent per kWh.

Er zitten nog wel wat voorwaarden aan, maar dit is het principe.

Helaas is het beleid van de overheid nog steeds erg zwabberend, het is dus niet duidelijk hoe lang deze regeling nog blijft bestaan.

De kans is aannemelijk dat deze net zoals de salderingsregeling zal worden aangepast naar een veel minder interessante regeling.

Bij de salderingsregeling zal je verplicht worden een meter te plaatsen die zowel verbruik als levering kan tellen. Over je verbruik (meeste in de winter) zal je dan altijd de energiebelasting moeten betalen, zelfs al lever je (meeste in de zomer) meer terug dan je in totaal verbruikt.

Effectief leveren je zonnepanelen op je eigen dak dan nog maar ca 6 cent per kWh op.
Dat zal bij een postcode roos waarschijnlijk iets dergelijks worden.

Bij een opbrengst per paneel van ca 280kWh/j levert 1 paneel dan 280 * 0,06 = € 16,83 per jaar op.
De regering gaat in hun plannen er van uit dat je een zonnepaneel (installatie) in 2023/2030 in ca 7 jaar kunt terug verdienen, zij verwachten dus dat 1 paneel dan 7 * 16,83 = € 118,= kost om op je dak (of een postcoderoos project) te leggen.
Dat lijkt me wat optimistisch, maar zeker voor mensen die begin vorig jaar een installatie op hun dak hebben gelegd kan dat wat zuur zijn (**).

Anne.

(*) Mijns inziens maakt de geplande aanpassing het overstappen naar een lucht - water warmte pomp aanzienlijk minder interessant, maar dat is een ander verhaal.
(**) Maar het is niet de 1e keer dat de overheid niet echt een betrouwbare partner is gebleken als het gaat om investeringen in duurzaamheid.
Reputatie 6
Badge +2
Dus stel dat er 10 panelen van jou zijn en die 2200kWh opwekken in een jaar, dan hoef je over 2200kWh van je eigen verbruik thuis geen energie belasting te betalen, alleen de 'netto' prijs, vaak iets van 6 cent per kWh. Dat scheelt nu dus iets van 18 cent per kWh.
Je krijgt (gedurende 15 jaar) over je aandeel de energiebelasting, btw en 'opslag duurzame energie' terug. Je betaalt dan dus alleen de netto prijs. Daarnaast verkoopt de coöperatie ook de stroom (voor 3 à 4 cent per kWh) maar daar staan allerlei variabele kosten tegenover (verzekering, verenigingskosten en in veel geval ook de huur van het dak). Vaak gaat na 15 jaar de installatie over naar de eigenaar van het dak.

Helaas is het beleid van de overheid nog steeds erg zwabberend, het is dus niet duidelijk hoe lang deze regeling nog blijft bestaan.

Er is bij een postcoderoos gedurende 15 jaar een overeenkomst met de belastingdienst. We kunnen er dus van uit gaan dat de postcoderoosregeling juist meer zekerheid biedt dan de salderingsregeling.

Bij de salderingsregeling zal je verplicht worden een meter te plaatsen die zowel verbruik als levering kan tellen.

De meeste huishoudens hebben al een 'slimme' meter.

Effectief leveren je zonnepanelen op je eigen dak dan nog maar ca 6 cent per kWh op.
Dat zal bij een postcode roos waarschijnlijk iets dergelijks worden.

Bij een opbrengst per paneel van ca 280kWh/j levert 1 paneel dan 280 * 0,06 = € 16,83 per jaar op.
De regering gaat in hun plannen er van uit dat je een zonnepaneel (installatie) in 2023/2030 in ca 7 jaar kunt terug verdienen, zij verwachten dus dat 1 paneel dan 7 * 16,83 = € 118,= kost om op je dak (of een postcoderoos project) te leggen.

Je maakt een denkfout. Gedurende de eerste 7 jaar is en blijft er juist wel een al dan niet gedeeltelijke saldering. En als zonnepanelen niet goedkoper zouden worden (hopelijk wordt niet 'vergeten' dat door de lagere energiebelasting op elektriciteit de terugverdientijd ook langer wordt) dan zou de salderingsregeling minder snel worden afgebouwd. Want Wiebes belooft een terugverdientijd van te hoogste 7 jaar - voor efficiënt aangelegde installaties-.

Daarnaast levert een klein deel van de opgewekte stroom ook na afschaffing van de salderingsregeling de bruto kWh prijs op. Namelijk de stroom die opgewekt wordt maar direct zelf wordt verbruikt. Maar dat betreft hooguit 10 %.
Reputatie 3
Omdat ik niet zo veel vertrouwen in de overheid heb als het gaat om verduurzaming vertrouw ik er ook niet op dat de 15 jaar inderdaad gestand gedaan zal worden.

In zijn brief schrijft Wiebes: "Het kabinet onderzoekt hoe de Postcoderoosregeling zal worden gewijzigd of zal worden vervangen door een subsidieregeling."

Het kan zijn dat hij daar alleen mee bedoelt dat de regeling zo moet worden aangepast dat niet iedereen in postcode roos projecten gaat mee doen als ze zelf ook al zonnepanelen hebben liggen, oftewel de afbouw van de salderingsregeling gaan proberen te omzeilen (want dat zou natuurlijk ongewenst zijn).

Wat wel nog kan gebeuren is dat de energiebelasting op stroom nog gaat stijgen. Dan waarschijnlijk niet zo snel als die van gas, om de overschakeling van gas naar stroom interessant te houden.
Dat het goedkoper gaat worden geloof ik niet zo.


Als je het hebt dat de 1e 7 jaar er wel saldering plaats vindt, over wel periode heb je het dan?
Tot 2023 blijft salderen zoals het nu is, dat is nog ca 3 jaar, dan wordt de saldering in 7 jaar afgebouwd, ik neem aan vrij lineair. Maar dan heb je dus over 4 jaar al geen complete saldering meer en zit je over 7 jaar al onder de helft van wat het nu is, toch?

Anne.


Terzijde:
Veel mensen hebben idd een slimme meter, ik heb er echter nog 1 die netjes terug draait. Aan het eind van het jaar kun je daar dus aflezen hoeveel energie ik feitelijk heb afgenomen. Maar die zal dus verplicht moeten worden vervangen voor 2023, enkel en alleen om de afbouw van de saldering te kunnen faciliteren. Ik ga dan dus energiebelasting betalen die ik onder de streep helemaal niet gebruik.
En ja, ik snap het, ergens moet belasting vandaan komen, maar dit voelt niet echt goed en doet ook al geen goed aan mijn beeld van de overheid waar het duurzaamheid betreft.
Reputatie 6
Badge +2
Wiebes garandeert bij de versobering van de salderingsregeling een terugverdientijd van ten hoogste 7 jaar. Daar doe ik het mee. Een subsidieregeling in plaats van de postcoderoosregeling lijkt mij ook een goed idee. De postcoderoosregeling is immers een hoop rompslomp. De energieleverancier moet thans immers mee werken met de verrekening van de energiebelasting, btw en opslag duurzame energie.

Reageer