Wie heeft met nieuwe zonnepanelen al een terugverdientijd van minder dan 7 jaar ?

  • 4 September 2019
  • 17 reacties
  • 822 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3
Minister Wiebes wil "omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden" en er daardoor "oversubsidiëring" zou ontstaan vanaf 1 januari 2023 de salderingsregeling versoberen. Hij belooft voor efficiënt geplaatste panelen (dus op daken met een goede zonligging en niet te veel schaduw) een terugverdientijd van niet meer dan 7 jaar.

Maar worden zonnepanelen wel goedkoper ? Huishoudens die nú nog zonnepanelen leggen moeten in hun offerte derhalve nu al kunnen zien dat de terugverdientijd in de buurt van de 7 jaar komt.

De terugverdientijd is afhankelijk van de ligging en de grootte van de installatie. Hoe meer panelen hoe lager de kosten per paneel. Panelen op een platdak zijn duurder dan op een schuindak (als het platte dak het extra gewicht voor het extra gewicht om de installatie stormbestendiger te maken überhaupt kan dragen). Daken op het zuiden met een hoek tussen 36 en 45 graden vangen het meeste zonlicht. Daken op het oosten en westen minder. Dat vooral als dergelijke daken ook schuiner worden. Daarnaast is de terugverdientijd ook afhankelijk van je stroomverbruik. Als je zelf (over het hele jaar, de saldering geldt nog immers) weinig stroom verbruikt leveren de extra panelen immers alleen maar stroom die slechts de terugleververgoeding van amper 6 à 11 cent per kWh opbrengen. Verder is het ook een feit dat de kWh-opbrengst over 2018 en 2019 dankzij de extra zonuren zo'n 25 % hoger lag.

Ook is de terugverdientijd langer als gekozen wordt voor panelen die langer mee gaan. Zoals de duurdere glas-glas panelen, die wel 30 jaar mee kunnen gaan. Ook zijn panelen zonder optimizers natuurlijk ook goedkoper, maar als na enkele jaren één paneel van slechtere kwaliteit wordt, neemt het rendement van de andere panelen ook af. Nog afgezien van het nadeel als er op één paneel schaduw valt en de andere panelen dus ook een lagere opbrengst krijgen.

Daarnaast brengen de eigen kWh's ook minder op want de belasting op de bespaarde stroom gaat omlaag (terwijl je voor aardgas wel meer belasting gaat betalen).

Kortom. Wiebes kan wel beweren dat zonnepanelen (inclusief de montage e.d.) steeds goedkoper worden maar blijkt dat ook in de praktijk !

17 reacties

Reputatie 6
Badge
Beste @Driepinter
Ik geef er de voorkeur aan, als er dan toch over terugverdientijd gesproken moet worden, om het in een wat breder perspectief te zien.
Ik heb niet in opwekkingscapaciteit geïnvesteerd om alleen mijn historische verbruik goedkoper te maken, maar als basis voor een "all electric" woon oplossing. Hierbij is er sprake van een complete energie transitie en er wordt geen gas en geen benzine meer verbruikt.
Ik heb de neiging om dat in de rendements calculatie mee te nemen. Daarmee kom ik dan toch wel heel dicht bij die 7 jaar.
Reputatie 7
Badge +3
Beste @Driepinter
Ik geef er de voorkeur aan, als er dan toch over terugverdientijd gesproken moet worden, om het in een wat breder perspectief te zien.


Het is minister Wiebes die het wel in terugverdientijd ziet (en ik geef hem daarbij gelijk). Als het over terugverdientijd gaat, gaat het natuurlijk uitsluitend over de kosten van de installatie (na teruggave van de btw) en de jaarlijkse besparingen op de energierekening (los van een eventuele afsluiting van het aardgasnet).
Reputatie 5
Badge +1
Beste mensen,

Feitelijk heeft minister Wiebes gelijk wat betreft de prijsdaling van de zonnepanelen en dus wordt er in verhouding meer subsidie per paneel verstrekt.

Of de omstandigheden op de installatiemarkt en de toegenomen vraag uiteindelijk zullen meewerken aan een verdere totale kostendaling, is wat mij betreft zeer onzeker.

In hoeverre er daadwerkelijk sprake zal kunnen zijn van het zogenaamde terugverdienen lijkt me, op langere termijn bezien, eveneens de vraag.

Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in de kabel capaciteit van het net, de eventuele waterstof toepassing, in kernenergie en ook in andere alternatieve energiemogelijkheden.
Links- of rechtsom zullen deze investeringen uiteindelijk betaald moeten worden door ons, de gebruikers.
En ook .....als we werk willen maken van wezenlijke CO2 reductie in plaats van "feel good" compensatie, ook dan zullen we meer moeten bijdragen.

De tijd c.q. de praktijk zal leren in hoeverre het voorspelde, maar niet gegarandeerde, terugverdienen ook werkelijkheid wordt.
Reputatie 6
Badge

In hoeverre er daadwerkelijk sprake zal kunnen zijn van het zogenaamde terugverdienen lijkt me, op langere termijn bezien, eveneens de vraag.

Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in de kabel capaciteit van het net, de eventuele waterstof toepassing, in kernenergie en ook in andere alternatieve energiemogelijkheden.
Links- of rechtsom zullen deze investeringen uiteindelijk betaald moeten worden door ons, de gebruikers.
En ook .....als we werk willen maken van wezenlijke CO2 reductie in plaats van "feel good" compensatie, ook dan zullen we meer moeten bijdragen.
De tijd c.q. de praktijk zal leren in hoeverre het voorspelde, maar niet gegarandeerde, terugverdienen ook werkelijkheid wordt.


Beste @GeertN , Ik kan in grote lijnen met je meegaan, voor mij is ook de economie van het terugverdienen niet de echte drijfveer.
Wat me wel opvalt is dat veel mensen blijven afwachten tot alles "duidelijk" is geworden of totdat een terugverdien model gegarandeerd wordt; dat heeft m.i. alleen een averechtse werking.

Allerlei stimuleringsmaatregelen hebben meestal maar een beperkte levensduur.
Als je de terugverdiening van die regelingen wilt halen moet je juist niet te lang wachten, dan ben je te laat en kom je eraan tekort.
  • De salderingsregeling al een mooi voorbeeld, alle paneel investeringen van ná 2015 zijn eigenlijk al te laat.
  • Volgend jaar verschuift er belasting van elektra naar gas, het is nu dus het moment om gasloos te zijn. Nu beginnen is te laat.
  • Het wegenbelasting voordeel van volledig elektrische auto's heeft waarschijnlijk ook al zijn langste tijd gehad,
Het werkelijk terugverdienen van dit soort investeringen lukt alleen goed als je er als de kippen bij bent of zelfs voor de muziek uit gaat lopen.
Uiteindelijk zal de overheid al die middelen toch weer moeten terughalen en zullen onze effectieve kosten waarschijnlijk meer worden dan ze waren.
Regeren is vooruitzien, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.
Reputatie 7
Badge +3
Of de installatiemarkt en de toegenomen vraag uiteindelijk zullen meewerken aan een verdere totale kostendaling, is wat mij betreft zeer onzeker.
Installatiekosten horen gewoon bij de kosten van zonnepanelen op je dak. Als Wiebes een terugverdientijd van ten hoogste 7 jaar belooft, horen die kosten er natuurlijk ook bij.

Er zal veel geïnvesteerd moeten worden in de kabel capaciteit van het net, de eventuele waterstof toepassing, in kernenergie en ook in andere alternatieve energiemogelijkheden.

A.g.v. zonnepanelen op daken op woonhuizen hoeft er niet extra geïnvesteerd te worden in kabelcapaciteit want a.g.v. het opladen van de toekomstige elektrische auto's en het gebruik van warmtepompen zal het kabelnetwerk sowieso verzwaard moeten worden. Ik heb de pleitbezorgers van kernenergie ook nog nooit horen beweren dat kerncentrales gesubsidiëerd moeten worden (behalve dan het onderzoek). Maar dit staat ook volledig los van het feit dat Wiebes beweert dat de terugverdientijd van eigen zonnepanelen in de nabije toekomst onder de 7 jaar zou komen.
Reputatie 7
Badge +1
Ik heb een t.v.t. van < 6 jaar (installatie 24 juli 2015)

Investering € 3303 voor 2565 Wp (na teruggaaf btw): € 1,29/Wp
- gemiddelde opbrengst 2850 kWh/jaar
Bijna optimale ligging, maar niet in Zeeland (helaas).

De prijs per geïnstalleerde Wp samen met de opbrengst per jaar (ligging!)
en de prijs per vermeden kWh afname bepaalt hoofdzakelijk de tvt.
Hierbij ga ik er van uit dat je niet meer opwekt dan je afneemt!

Had ik zelf de panelen geplaatst en de omvormer opgehangen en
alleen de elektraaansluiting door een electriciën laten doen
was de tvt < 4,4 jaar.
YMMV
Reputatie 6
Badge +1
De belofte van een minister is natuurlijk geen wet. Een volgende minister mag daar gerust anders over denken.
Aan de salderingsregeling zitten ook nadelen. Zoals mensen die niet meer zuinig zijn op energie, omdat ze maar € 0.05 terugkrijgen van een kWh die ze teveel opwekken. Ik heb bijvoorbeeld een onzuinige koelkast. Het is niet lonend om een nieuw aan te schaffen. Vervanging halogeenlampen idem dito.
Wat denk je van het elektrisch verwarmen in december, omdat je dan gas bespaard. (trouwens niet lonend)
Met de afbouw van de salderingsregel ben je die grappen kwijt.
Reputatie 7
Badge +1
@Rakker In hoofdlijnen ben ik met je eens wat het effect van de aangekondigde afbouw/ombouw van de salderingsregeling betreft. Maar de vraag van de TS ging over de t.v.t. van (nieuwe) zonnepanelen,
uiteraard mag je (moet je) hierbij de huidige regeling en de afbouw vanaf 2023 mee nemen.
Ik voor mijn part heb bijvoorbeeld in 2015 de grootte van de pv-installatie min of meer geijkt aan het verwachte verbruik tot 2020.
Reputatie 7
Badge +3
Aan de salderingsregeling zitten ook nadelen. Zoals mensen die niet meer zuinig zijn op energie, omdat ze maar € 0.05 terugkrijgen van een kWh die ze teveel opwekken. Ik heb bijvoorbeeld een onzuinige koelkast. Het is niet lonend om een nieuw aan te schaffen. Vervanging halogeenlampen idem dito.
Wat denk je van het elektrisch verwarmen in december, omdat je dan gas bespaard. (trouwens niet lonend)
Met de afbouw van de salderingsregel ben je die grappen kwijt.


Dat is inderdaad een nadeel van de salderingsregeling. Dat iemand vanwege de salderingsregeling geen onzuinige koelkast vervangt of halogeenlampen aanschaft, kan ik niet kwalijk nemen. Maar personen die elektrisch gaan verwarmen om gas te besparen ((terwijl het bovendien niet lonend is)) verpesten het voor de rest. Komt nog bij dat die elektrische kacheltjes vaak branden als er een stroom tekort is en dus inefficiënte gasturbines moeten draaien.

Feit is dat er zonder subsidiëring er bij huishoudens nagenoeg geen zonnepanelen op daken zouden liggen (in 'zonneparken' en op daken van bedrijven worden ze immers ook gesubsidieerd - middels de SDE subsidie). De salderingsregeling is de eenvoudigste manier om zonnepanelen op daken bij huishoudens mogelijk te maken.

De beste manier van subsidiëren zou vervanging van de salderingsregeling zijn door een terugleversubsidie voor elke op het net geleverde kWh. Dus bovenop de terugleververgoeding van de energieleverancier.
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb een t.v.t. van < 6 jaar (installatie 24 juli 2015)

Investering € 3303 voor 2565 Wp (na teruggaaf btw): € 1,29/Wp
- gemiddelde opbrengst 2850 kWh/jaar


  1. Is deze investering ook met optimizers à circa 40 euro per paneel? Een installatie moet natuurlijk wel jaren mee kunnen gaan.
  2. 2017 en 2018 waren veel zonniger dan gemiddeld. Normaal geldt per Wattpiek een opbrengst van 1 kWh per jaar.
Reputatie 7
Badge +1
@Driepinter
ad 1. Mijn installatie heeft geen optimizers nodig, pal zuid en geen schaduw.
zie ook pvoutput.org voor de ligging, opbrengsten etc..
En wat optimizers betreft, die verlengen in ieder geval niet de levensduur van je installatie.
Die kunnen kapot gaan en gaan dus ook kapot (veel vaker dan de panelen), recent nog bij een buurman gezien na amper een jaar.

ad 2. Mijn opbrengst in 2017 was namelijk lager dan 2016, en idd 2018 was uitzonderlijk hoog, bij mij 3204 kWh (1,249 kWh/Wp). Gemiddeld reken ik met 2850 kWh (1,111 kWh/Wp). - De locatie speelt een grote rol: Vergelijk maar Zeeland met de Veluwe qua zonuren.

Ik geef toe dat mijn installatie niet typisch is voor de gemiddelde pv-installatie in NL, maar ook geen uitzondering.
Reputatie 4
Verder is het ook een feit dat de kWh-opbrengst over 2018 en 2019 dankzij de extra zonuren zo'n 25 % hoger lag.

Kun je dat onderbouwen want ik zie deze dermate hoge verschillen ook niet terug.
Reputatie 6
Badge

Verder is het ook een feit dat de kWh-opbrengst over 2018 en 2019 dankzij de extra zonuren zo'n 25 % hoger lag.Kun je dat onderbouwen want ik zie deze dermate hoge verschillen ook niet terug.


Ik heb hierover ook wel wat twijfels.
Natuurlijk speelt de lokatie hierin wel degelijk mee en is het niet altijd overal even zonnig.
25% afwijking heb ik in ieder geval niet kunnen vaststellen.

Mijn plaatje tot vandaag over 8 jaar voor een setje van 12 panelen met totaal 2800Wp.
(Start was 1 febr 2012)

Reputatie 4
Dit is inderdaad ook mijn beeld uit regio Breda.
2019 is nog niet helemaal gedaan, dus die kan nog wat hoger uitvallen.
Dit ziet er uit als max. 10% hoger voor de jaren 2018 en 2019 (als je heel positief kijkt), maar zeker geen 25%
Reputatie 6
Badge
Goed dan toch maar even alleen naar de nieuwe panelen gekeken.
Installatie febr 2017, dubbelglas Solarwatt met optimizers in totaal 11 kWp (40 panelen).
Orientatie in 3 vlakken, Oost (19 panelen), Zuidoost (14 panelen), Zuid-zuidoost (7 panelen)
Gemiddelde jaaropbrengst tot nu toe is ruim 10MWh/jaar.
Investering voor de complete installatie ex. BTW was 14.020,-
Bij een gemiddeld tarief van 21 cent heb ik net iets meer als 6 1/2 jaar nodig om mijn investering terug te verdienen.
Mijn auto en mijn warmtepomp zijn de grote slobberaars, waarmee ik mijn netto verbruik stuur op "0"
Gas is afgesloten.
Reputatie 4
Dan dalen de prijzen dus toch wel, of EH had een erg goede aanbieding.
Ik was in jan. 2019 vrijwel hetzelfde bedrag kwijt voor 39 panelen, met optimizers, maar dan incl. BTW.
Alles ligt op oost, maar toch kom ik boven de 10 MWh/jaar uit, en dus terugverdientijd ook rond de 7 jaar (verbruik is lager dan opwek). Mijn slobberaar is voorlopig alleen de warmtepomp, elektrische auto komt wellicht op termijn.
Reputatie 1
Mijn 12 panelen met optimizers zijn juli dit jaar geïnstalleerd, oost-zuid-oost oriëntatie, totaal vermogen 3,78 kWp.
Hiermee zal ik vermoedelijk 700 kWh op jaarbasis meer opwekken dan mijn verbruik is.
Echter rekening houdend met de toekomst (gezinsuitbreiding, geiser vervangen voor elektrische boiler, IR-paneel badkamer), verwacht ik deze 700 kWh wel te gaan verbruiken.

Gerekend met een tarief van 21 cent ligt mijn t.v.t. op 6,4 jaar.

Reageer