Vraag

Zonnepanelen op plat sedumdak, aanbieders, subsidie, coöperatie

  • 21 June 2023
  • 7 reacties
  • 132 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 1 reactie

Welke VVE heeft er ervaring met het plaatsen van zonnepanelen op een plat dak van een VVE? Een commissie binnen onze VVE heeft regelmatig gehoord dat aanbieders niet in zee gaan met VVE"s. Er is maar 1  (?) aanbieder die dat wel doet namelijk Solar Sedum, echter nu is een prijsvergelijking niet mogelijk omdat er geen andere aanbieders zijn (voor VVE's).

Vragen:

  1. andere aanbieders bekend? (met goede referenties)
  2. subsidie aanvraag mogelijk voor VVE's?
  3. ervaring met externe coöperaties waar de VVE zich inkoopt? Daardoor wel meedoet met verduurzamen, echter niet in eigen pand.

Vriendelijke groet,

Norbert


7 reacties

Reputatie 3

Ik lees hier op deze website dan een lichtgewicht sedumdak 50kg/m2 weegt en een normaal 80kg/m2.

Voor dakbelasting wordt naast het eigen gewicht een variabele belasting aangehouden van 100kg/m2 gelijkmatig verdeeld, of een lijnlast van 100kg/m1 of een puntlast van 100kg. Alles op de ongunstigste plek genomen. Bij een plat dak is dat in het midden van de korte overspanning. Deze drie varabele belastingen worden geacht niet tegelijk op te treden.

Als het dak daar niet vooraf op berekend is, dan snoept een sedumdak 50 of 80kg/m2 af van die variabele belasting. Er blijft dan nog maar 50 of 20kg/m2 over. Als dan een keer die sneeuw of regen en windbelasting komt van 100kg/m2, dan is een sedumdak 50 of 80kg/m2 overbelast. Dat mag niet, dat is in strijd met het bouwbesluit. Een sedumdak moet dus altijd constructief versterkt zijn. Bijvoirbeeld door een tweede gording naast elke bestaande aan te brengen.

Als op een sedumdak dan nog zonnepanelen worden gelegd, wellicht op een rek met verzwaarde staanders, dan neemt die ook de variabele belasting in beslag. Er is dan helemaak geen variabele belasting meer over voor het dak.

Ik denk daarom dat veel leveranciers van zonnepanelen hier helemaal niet aan willen beginnen omdat ze geen claims achteraf willen. Ik denk dat hun referenties maar bijzaak zijn vergeleken de controle of het dak constructief voldoende versterkt is voor sedum én zonnepanelen en of er een constructieberekening is met het stempel van de gemeente erop van de omgevingsvergunning waaruit dat blijkt. Zonder stempel van de gemeente erop is niet voldoende.

Reputatie 7
Badge +2

Volgens @NS ging het om het niet in zee willen gana met VVE’s,
niet zo zeer om het niet willen combineren van zonnepanelen en groendak?

Vreemd genoeg wordt er volgens mij zo goed als nooit een dakconstructie berekening gemaakt.
En wel degelijke vaker een combi van groendak en zonnepanelen geinstalleerd.
Er wordt zelfs beweerd - ik heb daar nog steeds mijn twijfels over - dat een groendak een wezenlijke rendementsverbetering voor de zonnepanelen zou opleveren.

Anne.

Reputatie 3

Een constructieberekening zit altijd bij de bouwvergunning. Die kan je opvragen/inzien via de website van de gemeente. Van prefab betonvloeren en dakplaten levert de fabrikant de constructieberekening. Die kun je achteraf indienen bij de gemeente. Al het overige, zoals de gordingen van de daken, lateien boven de kozijnen, sterkte van het gevelmetselwerk, stalen liggers en kolommen, wapening in de fundering, maakt een constructeur de berekening en die moet bij de vergunningaanvraag zitten, anders krijg je geen bouwvergunning. 

Bij vergunningsvrij bouwen gaat er geen berekening naar de gemeente, maar je moet dan nog wel volgens het bouwbesluit bouwen en is een berekening nodig.

Na een verkopp hebben nieuwe bewoners met succes kunnen procederen dat er een verborgen gebrek was omdat de constructie niet voldeed aan de berekening en het dak bijvoorbeeld teveel doorbuiging had. Je mag dan achteraf alsnog de constructie van het dak herstellen conform berekening. Bij vloeren en daken mag in de eindtoestand de doorbuiging maximaal 0,004 x de overspanning zijn.

Reputatie 7
Badge +2

Aanleg van zonnepanelen en groendaken is volgens mij op veel plaatsen vergunningsvrij?

Wat niet wil zeggen dat je je dan niet hoeft te houden aan de regels. Maar dan kun je het dus niet opzoeken in de vergunning.

Zoals gezegd ken ik geen enkel voorbeeld waarbij bij particulieren - VVE’s vaak wel - een berekening is uitgevoerd voordat er een groendak of zonnepanelen zijn geïnstalleerd.
Overigens ken ik ook geen voorbeelden waar dat later tot problemen heeft gevoerd.
Dat heeft me wel altijd een beetje verbaasd.
(dat er niet berekend wordt bedoelde ik O:))

Anne.

Reputatie 2

Als aandachtspunt wil ik aangeven dat het installeren van zonnepanelen op het dak van een appartementengebouw consequenties kan hebben voor de opstalverzekering.

De verzekeraar kan een periodieke keuring eisen van de volledige installatie. De kosten van een dergelijke keuring kunnen flink oplopen naar gelang het aantal zonnepanelen en aantal omvormers dat wordt geïnstalleerd.

Dank allen,

Ik heb zeker goede aanvullende informatie van jullie verkregen.

Echter mijn 3 vragen zijn nog niet beantwoord 😉

Goedemiddag  @NS,

Wij van Easy Sedum hebben ervaring met het plaatsen van zonnepanelen op sedumdaken voor VVE's en zijn u graag van dienst! Ook begeleiden wij bij het subsidieproces. Het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met een groendak is maatwerk, waarbij wij zeker rekening houden met de draagkracht van de constructie, dakbedekking, dakopstanden en waterafvoer. Voor meer informatie, klik hier

U kunt bij ons terug voor kleine woonprojecten tot VVE-projecten. Mocht u nog interesse hebben, kunt u contact met ons opnemen!

Reageer