Zonnepanelen voor iedereen

  • 15 January 2023
  • 3 reacties
  • 88 Bekeken

Reputatie 7
Badge +2
  • Verduurzamer
  • 864 reacties

In een recent artikel stelt de schrijver dat om iedereen zonnepanelen te laten krijgen de salderingsregeling eigenlijk zou moeten blijven bestaan.
Als die wordt afgeschaft - wat er wel naar uit ziet dat dat in 2025 begint en in 2031 zal zijn afgerond - dan zou op zijn minst gegarandeerd moeten worden dat bij terug levering je minimaal 80% van de netto prijs die jij voor je stroom betaald terug krijgt.

En voor het geval dat de stroomprijs om de 1 of andere reden sterk zou dalen, of de kosten voor PV systemen sterk zouden stijgen, zou daarnaast gegarandeerd moeten worden dat je een PV systeem in 7 jaar terug verdient.

Waarom je ueberhaupt een PV systeem zou moeten terug verdienen is al een discussie an sich waard. Je zou ook kunnen zeggen dat een PV systeem je zelf voor langere tijd goedkope energie levert.

Het enige dat eigenlijk gegarandeerd zou moeten worden om het voor iedereen - die het zich kan veroorloven - is dat de minimale terug lever prijs voor bijvoorbeeld 15 jaar vast ligt.
Als je weet dat je bijvoorbeeld 15 jaar lang minimaal 6 cent per kWu zult terug krijgen kun je uitrekenen na hoeveel jaar maximaal het systeem is terug verdiend.

Maar zoals de bijzin ook al aangeeft, dit zal zeker niet leiden tot zonnepanelen voor iedereen.
Net zoals de huidige - financieel gezien zeeeeer interessante - salderingsregeling er toe heeft geleid dat in ieder geval alle daken van huiseigenaren hun 1e woningen vol liggen met zonnepanelen.

Om iedereen zonnepanelen te geven zou een instantie met hele diepe zakken aan iedereen met de mogelijkheid om een PV systeem neer te leggen, aanbieden om dat voor hen te doen, de schuld dus op zich te nemen, en enkel een bijdrage te vragen die gegarandeerd altijd lager is dan de prijs die de bewoners elders voor stroom zouden moeten betalen.

Dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren.

Of zou er nog een andere methode zijn om nu eens echt meters te gaan maken met het volplempen van daken met PV systemen? Voor zover de branche dat natuurlijk bij kan houden.

Anne.


3 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Niemand kan garanderen dat élke PV installatie zich binnen 7 jaar terug moet verdienen. minister Wiebes voor Economische Zaken noemde die termijn van 7 jaar maar vermeldde er altijd bij ‘in gunstige omstandigheden gelegd'. Hij gaf dus geen garantie voor panelen op daken op de noordzijde. Of panelen waarvan je er niet meer dan 6 legt zodat de installatiekosten per gelegde paneel, en dus terugverdientijd, lager is. Het zelfde geldt voor panelen die op een plek komen te liggen waar veel schaduw is.

 Ook als je zoveel panelen legt dat de productie je eigen (jaar)verbruik verre overtreft. ((maar dat is dan óók één van de redenen om de salderingsregeling per direct te vervangen door een vaste terugleversubsidie)).

Reputatie 7
Badge +1

Zonnepanelen voor iedereen - ook voor huurders, bijvoorbeeld in flatgebouwen.

In Duitsland blijkbaar niet meer ongewoon :
Balkonkraftwerke überall: Photovoltaik ist endgültig angekommen

Qua kWp zet dit natuurlijk geen zoden aan de dijk en voor de energietransitie al helemaal niet, maar  het zal zeker nuttig zijn om mensen vertrouwder te maken met hun energiegebruik.


Ik denk dat het voor de zonnestroomproductie op je eigen dak vanaf 2025 aantrekkelijker wordt om ervoor te zorgen dat je een hoger percentage van je opwek voor de meter verbruikt, d.w.z. dat je minder teruglevert als nu. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk c.q. nog te ontwikkelen.
Tijdelijke opslag is hierbij maar een van de mogelijkheden.

De netwerkinfrastructuur in NL is op dit moment namelijk en blijft nog enkele jaren een beperkende factor, niet alleen voor zonnepanelen maar vooral voor windturbines.

Wat de  vergoeding voor duurzaam opgewekte stroom betreft: Ik verwacht een model met dynamische tarieven per uur naarmate de saldering steeds meer wordt afgebouwd.
Er zijn waarschijnlijk nog veel meer (energiepolitieke) aspecten waar ik geen verstand van heb en aan die ik op dit moment niet denk.

Reputatie 6
Badge

Het is natuurlijk een open deur (en zeer zeker niet wat we willen) maar als de stroom prijs maar hoog genoeg is, dan zal de ~30% direct verbruik al zorgen voor het “terug verdienen” binnen 7 jaar.

Reken voorbeeldje:

Stel Installatie kosten PV incl. alles €1.30 per Wp

Voor de opbrengst per jaar nemen we een behouden schatting 80% van geinstalleerd piek vermogen.

7 jaar * 80% = 560% van Wp → Dus voor elke Wp is er 5.6 kWh opgeleverd waarvan er 30% direct verbruikt is, dit is 1.68 kWh Dus bij een prijs van meer dan 1.30/1.68 = 77.4 cent per kWh is het dan binnen 7 jaar terug verdient, zelfs als je helemaal niets voor je terug levering krijgt.

 

 

 

Reageer