Wie heeft ervaring met booster-panelen, buffervat, en evt. verbeteren van zo'n systeem ?

  • 9 november 2019
  • 14 reacties
  • 533 Bekeken

Reputatie 1

We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met systemen met boosterpanelen, die dus warmte winnen achter de zonnecellen. Bijvoorbeeld energy booster van Solar Energy Booster. Maar er zijn er meer. En evt. in combinatie met een buffervat.

De installatie bij ons is, laat ik het netjes zeggen, 'sub-optimaal' en we zoeken dus naar hoe het beter kan. Beter door (radicale..) aanpassingen in het systeem, beter door begeleiding van een deskundige partij xyz..

Suggesties zeer welkom 🙂 !


14 reacties

Reputatie 6

Misschien heb je wat meer informatie?

Bijvoorbeeld: Type/oppervlak van de PV-Solar Energy Booster installatie? Sinds  wanneer in bedrijf? - Wat betekent op dit moment ‘sub-optimaal’ in verhouding tot de prognose (of jullie verwachting), het liefst in cijfers? - Ik neem aan dat in de technische specs iets staat over de verhouding pv-opbrengst en thermische opbrengst van de “Booster  panelen”.

Reputatie 6
Badge

De installatie bij ons is, laat ik het netjes zeggen, 'sub-optimaal' en we zoeken dus naar hoe het beter kan. Beter door (radicale..) aanpassingen in het systeem, beter door begeleiding van een deskundige partij xyz..

Suggesties zeer welkom :) !

Er klinkt hier echte ontevredenheid met de huidige situatie door. Eens met @darkfiber dat er dan toch wel meer inzicht in die huidige situatie nodig is voordat je eraan kunt gaat klussen. Als er vooraf verkeerde verwachtingen zijn gewekt kan het probleem best serieus zijn.

Dus beschrijf je huidige installatie even kort (# panelen, Wattpiek waarde , oriëntatie op de zon, opbrengst) en wat je precies tegenvalt aan deze installatie.

 

Reputatie 1

Dank dank voor de reacties.
Enige details: 24 300 WP PV panelen met allemaal boosters. 12 WZW, 12 ONO (ongeveer) Dakhelling ~32 graden. De stroomopbrengst is vergelijkbaar met andere installaties. Daar zit dus niet het probleem.

Koelmiddel dat door leidingen achter de boosterpanelen en door een buffervat (5 kuub) stroomt, voedt de waterwarmtepomp. Voor verwarming en warm water. En gelijktijdig zouden de PV panelen gekoeld moeten worden en dus meer opbrengst hebben.

Het systeem is verkocht als iets dat warmte opslaat van de boosters in het buffervat. En dat doet het dus niet. Er blijken, bij nader onderzoek, ook geen componenten in te zitten die daarvoor zouden kunnen zorgen. En de panelen worden dus nauwelijks gekoeld als ze warm zijn. Wel als het buiten 5 graden is; dan staat er ijs op..
Het probleem in exacte getallen uitdrukken, is lastig. Maar waar een LWP bij een buitentemperatuur van 10 graden dus een bron van 10 graden heeft, zitten wij bij die temperatuur dan eerder aan 5 graden bron en kouder. En in het buffervat heeft langer ijs dan water gezeten.. Hoezo 'warmteopslag'...

Dus het geheel werkt niet zoals voorgesteld, en is niet zo efficiënt als voorgesteld. ("  ", zegt u? Ja, dat gaan we doen. Maar we hebben gronden om daarvan toch niet veel te verwachten, dus nemen zelf al initiatief.)
Er zijn nog zo wat bijzondere zaken, maar die maken voor de vraagstelling niet uit, denk ik. Het moet beter.

Reputatie 1

@darkfiberen@jvdleeuw : helpt de nadere uitleg?
Het ingewikkelde is misschien wel dat er niet zoveel hard aan te rekenen valt.
We zijn ook in dit huis geland, terwijl het jaren ongeveer onbewoond was, en zijn ijverig van alles gaan klussen, isoleren en isoleren(*) en van het gas af enz… dus referenties uit het verleden hebben we niet :)
Vandaar wellicht ook de wat abstracte vraag in de eerste omschrijving " .. we zoeken dus naar hoe het beter kan. Beter door (radicale..) aanpassingen in het systeem, beter door begeleiding van een deskundige partij xyz.."

 

*) isoleren en aanleggen van verwarmings-elementen is zelfs nog niet afgerond.

 

Interessant bericht. In mijn zoektocht kwam ik deze oplossing ook tegen.
 

Heb je achter alle 24 panelen die booster zitten? 
Daarmee zou je warmtepomp toch, in dit jaargetijde, ruimschoots genoeg energie uit moeten kunnen halen voor het verwarmen van je buffervat.
Heb je statistiek van je warmtepomp (COP) en van je buffervat? 

Reputatie 6
Badge

@Gerlinde en Cor

Ik krijg een beetje onbehaaglijk gevoel over de dimensionering van het geheel. De hoeveelheid koelmiddel in de boosters lijkt me wel erg weinig tov het volume van het buffer vat, zeker als die booster de enige bron is, en er ook nog regelmatig warmte aan de buffer ontrokken wordt. Je zegt dat je componenten mist, kun je die benoemen?

Als het systeem goed ontworpen is zou er een regelbare circulatie pomp en een compressorvat in het broncircuit moeten zitten. T.b.v. een goede monitoring verwacht ik ook ten minste 2 temperatuur voelers in dat bron circuit bijv. bij de in- en uitlaat van de booster.  Dit heb je minstens nodig om vast te kunnen stellen dat je bron functioneert.

Zijn er überhaupt sensoren in het systeem opgenomen om de bedrijfscondities van de hele installatie te kunnen controleren, beter nog worden er regelmatig ergens gegevens geregistreerd ?

Misschien is het toch wel beter om hier een deskundige “2nd opinion” installateur bij te halen. Zo op afstand zonder installatietekening en meetgegevens is het lastig helpen

Reputatie 6

@Gerlinde en Cor  Vooraf:

Waarschijnlijk kan niemand hier op afstand een diagnose van mogelijke/waarschijnlijke verbeterpunten in de installatie afgeven. - Meer als een referentie installatie uit 2017 (3 april 2017 Roelofsen in Laren) kon ik zo snel ook niet vinden.

- Voor zover ik uit diverse bronnen kan opmaken wordt het  zgn. "buffervat”  met de warmte uit de thermische panelen via een warmtewisselaar “verwarmd”. De warmtepomp onttrekt vervolgens weer warmte uit het buffervat (en koelt de inhoud natuurlijk sterk af). @Stefan_vdF het is dus niet zo dat de warmtepomp dit speciale buffervat opwarmt, als ik me niet erg vergis.

Het buffervat heeft volgens mij dus dezelfde functie als de 11m³ plasticzak van de zgn. “Solarfreezer”.

Op zich kan je met een buffer van 5.000l water! van ca. 50°C? niet al te veel warmte opslaan (hooguit voor enkele dagen), het is zeker niet mogelijk om warmte uit de zomer voor de winter te "bufferen”. En bij een tank buiten en misschien nog ondergronds heb je sowieso behoorlijke warmteverliezen.

[A priori kan je in het phase-change systeem ijs/water relatief veel energie opslaan, maar hoe je de warmteoverdracht regelt is cruciaal voor de werking van het systeem. Enkele trefwoorden: warmtegeleiding van ijs is minder dan water, m²? oppervlak warmtewisselaar, doormenging? systeem etc.. - En niet vergeten: IJs heeft een groter volume dan water.]

Ik ben heel erg benieuwd naar harde cijfers d.w.z. de sCOP van de warmtepomp gemeten met een MID-geijkte warmteteller en een aparte kWh-meter voor de warmtepomp. (Het liefst zou ik ook willen weten hoeveel warmte  de booster panelen werkelijk leveren.)

@Gerlinde en Cor Wat moeten we ons bij nog te plaatsen “verwarmingselementen” voorstellen?

 

 

 

Reputatie 1

Dank @darkfiber Je veronderstelling van de werking van het buffervat komt overeen met hoe wij het hier zien.

Wb het "nog plaatsen van verwarmingselementen”: we gaan op enkele plekken in het huis nog LT vloer- of wandverwarming aanbregen. Die ruimten zijn nu nog niet verwarmd - behalve soms even met een los elektrisch kacheltje.

Interessant dat je die referentie-installatie hebt gevonden. Zo zou het dus moeten werken. Maar je maakt zelf op opmerkingen over het 5000 l in de tuin ingegraven buffervat.  De formulering " in diens optimale COP-waarde opereert" mbt warmtepomp, lijkt me ook raar.

Reputatie 1

@jvdleeuw Dank - je benoemt precies de componenten die wij missen…

We hebben al initieel contact met enkele andere bedrijven. En kijken hier, met jullie steun :) - naar aanknopingspunten die we kunnen gebruiken.

Reputatie 1

@Stefan_vdFHet buffervat zou dus warmte moeten bufferen, dus dat er in zekere mate actief warmte van het dak naar het vat wordt getransporteerd. Wat dan later weer gebruikt zou moeten worden als de WP draait. Enfin, je begrijpt dat daarvoor niets geregeld is. Het zogenaamde buffervat lijkt meer een extra bron om warmte uit te winnen. Maar, zoals@darkfiber opmerkt, als je warmte uit 5 kuub water haalt, is dat met een woning snel op. En hij noemde ook al het volumeverschil tussen water en ijs..

Nu blijkt het buffervat dus niet geïsoleerd te zijn, om zodoende warmte uit de grond op te kunnen nemen. Maar dat is natuurlijk beperkt. En het staat weer haaks op het principe van een vat waarin je warmte opslaat.

Het lijkt erop dat de leverancier bij ons aan het experimenteren is geslagen. Uiteraard zonder overleg..

Reputatie 6

@Gerlinde en Cor  - Als je de vrij zwevende “witte” alupex-leidingen in het plaatje bekijkt weet je dat dit geen werk van een vakman kan zijn. [En ik zie bijvoorbeeld geen “thermosifons” tegen microcirculatie bij het boilervat.]

Het staat wel met de referentie:

“H:\Putman  Solar Techniek\Cees;
Werkvoorbereider-------------------\Foto's
projecten af 03-april-2017\Roelofsen in Laren\
20170504_165346.jpg
in het .pdf bestand - Dus de foto lijkt van 4 mei 2017 16:53 te zijn.

 

Reputatie 1

@darkfiberen@jvdleeuw Uit jullie reacties begrijp ik dat er vrij specifiek gerekend kan worden met aantal booster-panelen, (andere variabelen) en te halen warmteopbrengst ?
Tenminste, door mensen die daarvan verstand hebben?

Zo ja, weten jullie waar één of meer personen uit die categorie te vinden :) ?

Reputatie 6

@Gerlinde en Cor Ik verwacht niet dat je met alleen “rekenen” veel verder zal komen.
Waarschijnlijk zullen ook mensen met verstand van zaken (=experts) het zonder bepaalde meetgegevens niet redden.

Zoals @jvdleeuw en ik al hebben aangegeven heb je die harde meetgegevens nodig, anders weet je niet waar het misgaat en vooral zie je niet wat eventuele maatregelen aan verbetering brengen.

Belangrijk is eerst te meten: Wat komt er aan warmte energie via de boosters van jullie dak?
En hopelijk (onder andere) in het “buffervat” terecht.

[Dit is dan het maximale aan zonwarmte wat je weer in de warmtepomp kan stoppen, maar je hebt natuurlijk ook nog diverse verliezen.]

Ik ken geen experts en trouwens, experts werken meestal niet gratis.

Reputatie 1

 

@Gerlinde en CorIk verwacht niet dat je met alleen “rekenen” veel verder zal komen.
Waarschijnlijk zullen ook mensen met verstand van zaken (=experts) het zonder bepaalde meetgegevens niet redden.

Uiteraard - het verzamelen van gegevens hoort daarbij.

 

Ik ken geen experts en trouwens, experts werken meestal niet gratis.

Daarmee ben ik, als expert op bepaalde andere gebieden, bekend ;)

Het is niet de bedoeling om hier zaken gratis laten te fiksen - hoewel een keer mazzel natuurlijk nooit kwaad kan ;) - We zoeken aanknopingspunten. Waarmee jullie helpen. Dus dank dank daarvoor!

Reageer