Wie heeft ervaring met booster-panelen, buffervat, en evt. verbeteren van zo'n systeem ?

  • 9 November 2019
  • 29 reacties
  • 5008 Bekeken

Reputatie 1

We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met systemen met boosterpanelen, die dus warmte winnen achter de zonnecellen. Bijvoorbeeld energy booster van Solar Energy Booster. Maar er zijn er meer. En evt. in combinatie met een buffervat.

De installatie bij ons is, laat ik het netjes zeggen, 'sub-optimaal' en we zoeken dus naar hoe het beter kan. Beter door (radicale..) aanpassingen in het systeem, beter door begeleiding van een deskundige partij xyz..

Suggesties zeer welkom 🙂 !


29 reacties

Reputatie 7
Badge +1

Misschien heb je wat meer informatie?

Bijvoorbeeld: Type/oppervlak van de PV-Solar Energy Booster installatie? Sinds  wanneer in bedrijf? - Wat betekent op dit moment ‘sub-optimaal’ in verhouding tot de prognose (of jullie verwachting), het liefst in cijfers? - Ik neem aan dat in de technische specs iets staat over de verhouding pv-opbrengst en thermische opbrengst van de “Booster  panelen”.

Reputatie 6
Badge

De installatie bij ons is, laat ik het netjes zeggen, 'sub-optimaal' en we zoeken dus naar hoe het beter kan. Beter door (radicale..) aanpassingen in het systeem, beter door begeleiding van een deskundige partij xyz..

Suggesties zeer welkom :) !

Er klinkt hier echte ontevredenheid met de huidige situatie door. Eens met @darkfiber dat er dan toch wel meer inzicht in die huidige situatie nodig is voordat je eraan kunt gaat klussen. Als er vooraf verkeerde verwachtingen zijn gewekt kan het probleem best serieus zijn.

Dus beschrijf je huidige installatie even kort (# panelen, Wattpiek waarde , oriëntatie op de zon, opbrengst) en wat je precies tegenvalt aan deze installatie.

 

Reputatie 1

Dank dank voor de reacties.
Enige details: 24 300 WP PV panelen met allemaal boosters. 12 WZW, 12 ONO (ongeveer) Dakhelling ~32 graden. De stroomopbrengst is vergelijkbaar met andere installaties. Daar zit dus niet het probleem.

Koelmiddel dat door leidingen achter de boosterpanelen en door een buffervat (5 kuub) stroomt, voedt de waterwarmtepomp. Voor verwarming en warm water. En gelijktijdig zouden de PV panelen gekoeld moeten worden en dus meer opbrengst hebben.

Het systeem is verkocht als iets dat warmte opslaat van de boosters in het buffervat. En dat doet het dus niet. Er blijken, bij nader onderzoek, ook geen componenten in te zitten die daarvoor zouden kunnen zorgen. En de panelen worden dus nauwelijks gekoeld als ze warm zijn. Wel als het buiten 5 graden is; dan staat er ijs op..
Het probleem in exacte getallen uitdrukken, is lastig. Maar waar een LWP bij een buitentemperatuur van 10 graden dus een bron van 10 graden heeft, zitten wij bij die temperatuur dan eerder aan 5 graden bron en kouder. En in het buffervat heeft langer ijs dan water gezeten.. Hoezo 'warmteopslag'...

Dus het geheel werkt niet zoals voorgesteld, en is niet zo efficiënt als voorgesteld. ("  ", zegt u? Ja, dat gaan we doen. Maar we hebben gronden om daarvan toch niet veel te verwachten, dus nemen zelf al initiatief.)
Er zijn nog zo wat bijzondere zaken, maar die maken voor de vraagstelling niet uit, denk ik. Het moet beter.

Reputatie 1

@darkfiberen@jvdleeuw : helpt de nadere uitleg?
Het ingewikkelde is misschien wel dat er niet zoveel hard aan te rekenen valt.
We zijn ook in dit huis geland, terwijl het jaren ongeveer onbewoond was, en zijn ijverig van alles gaan klussen, isoleren en isoleren(*) en van het gas af enz… dus referenties uit het verleden hebben we niet :)
Vandaar wellicht ook de wat abstracte vraag in de eerste omschrijving " .. we zoeken dus naar hoe het beter kan. Beter door (radicale..) aanpassingen in het systeem, beter door begeleiding van een deskundige partij xyz.."

 

*) isoleren en aanleggen van verwarmings-elementen is zelfs nog niet afgerond.

 

Interessant bericht. In mijn zoektocht kwam ik deze oplossing ook tegen.
 

Heb je achter alle 24 panelen die booster zitten? 
Daarmee zou je warmtepomp toch, in dit jaargetijde, ruimschoots genoeg energie uit moeten kunnen halen voor het verwarmen van je buffervat.
Heb je statistiek van je warmtepomp (COP) en van je buffervat? 

Reputatie 6
Badge

@Gerlinde en Cor

Ik krijg een beetje onbehaaglijk gevoel over de dimensionering van het geheel. De hoeveelheid koelmiddel in de boosters lijkt me wel erg weinig tov het volume van het buffer vat, zeker als die booster de enige bron is, en er ook nog regelmatig warmte aan de buffer ontrokken wordt. Je zegt dat je componenten mist, kun je die benoemen?

Als het systeem goed ontworpen is zou er een regelbare circulatie pomp en een compressorvat in het broncircuit moeten zitten. T.b.v. een goede monitoring verwacht ik ook ten minste 2 temperatuur voelers in dat bron circuit bijv. bij de in- en uitlaat van de booster.  Dit heb je minstens nodig om vast te kunnen stellen dat je bron functioneert.

Zijn er überhaupt sensoren in het systeem opgenomen om de bedrijfscondities van de hele installatie te kunnen controleren, beter nog worden er regelmatig ergens gegevens geregistreerd ?

Misschien is het toch wel beter om hier een deskundige “2nd opinion” installateur bij te halen. Zo op afstand zonder installatietekening en meetgegevens is het lastig helpen

Reputatie 7
Badge +1

@Gerlinde en Cor  Vooraf:

Waarschijnlijk kan niemand hier op afstand een diagnose van mogelijke/waarschijnlijke verbeterpunten in de installatie afgeven. - Meer als een referentie installatie uit 2017 (3 april 2017 Roelofsen in Laren) kon ik zo snel ook niet vinden.

- Voor zover ik uit diverse bronnen kan opmaken wordt het  zgn. "buffervat”  met de warmte uit de thermische panelen via een warmtewisselaar “verwarmd”. De warmtepomp onttrekt vervolgens weer warmte uit het buffervat (en koelt de inhoud natuurlijk sterk af). @Stefan_vdF het is dus niet zo dat de warmtepomp dit speciale buffervat opwarmt, als ik me niet erg vergis.

Het buffervat heeft volgens mij dus dezelfde functie als de 11m³ plasticzak van de zgn. “Solarfreezer”.

Op zich kan je met een buffer van 5.000l water! van ca. 50°C? niet al te veel warmte opslaan (hooguit voor enkele dagen), het is zeker niet mogelijk om warmte uit de zomer voor de winter te "bufferen”. En bij een tank buiten en misschien nog ondergronds heb je sowieso behoorlijke warmteverliezen.

[A priori kan je in het phase-change systeem ijs/water relatief veel energie opslaan, maar hoe je de warmteoverdracht regelt is cruciaal voor de werking van het systeem. Enkele trefwoorden: warmtegeleiding van ijs is minder dan water, m²? oppervlak warmtewisselaar, doormenging? systeem etc.. - En niet vergeten: IJs heeft een groter volume dan water.]

Ik ben heel erg benieuwd naar harde cijfers d.w.z. de sCOP van de warmtepomp gemeten met een MID-geijkte warmteteller en een aparte kWh-meter voor de warmtepomp. (Het liefst zou ik ook willen weten hoeveel warmte  de booster panelen werkelijk leveren.)

@Gerlinde en Cor Wat moeten we ons bij nog te plaatsen “verwarmingselementen” voorstellen?

 

 

 

Reputatie 1

Dank @darkfiber Je veronderstelling van de werking van het buffervat komt overeen met hoe wij het hier zien.

Wb het "nog plaatsen van verwarmingselementen”: we gaan op enkele plekken in het huis nog LT vloer- of wandverwarming aanbregen. Die ruimten zijn nu nog niet verwarmd - behalve soms even met een los elektrisch kacheltje.

Interessant dat je die referentie-installatie hebt gevonden. Zo zou het dus moeten werken. Maar je maakt zelf op opmerkingen over het 5000 l in de tuin ingegraven buffervat.  De formulering " in diens optimale COP-waarde opereert" mbt warmtepomp, lijkt me ook raar.

Reputatie 1

@jvdleeuw Dank - je benoemt precies de componenten die wij missen…

We hebben al initieel contact met enkele andere bedrijven. En kijken hier, met jullie steun :) - naar aanknopingspunten die we kunnen gebruiken.

Reputatie 1

@Stefan_vdFHet buffervat zou dus warmte moeten bufferen, dus dat er in zekere mate actief warmte van het dak naar het vat wordt getransporteerd. Wat dan later weer gebruikt zou moeten worden als de WP draait. Enfin, je begrijpt dat daarvoor niets geregeld is. Het zogenaamde buffervat lijkt meer een extra bron om warmte uit te winnen. Maar, zoals@darkfiber opmerkt, als je warmte uit 5 kuub water haalt, is dat met een woning snel op. En hij noemde ook al het volumeverschil tussen water en ijs..

Nu blijkt het buffervat dus niet geïsoleerd te zijn, om zodoende warmte uit de grond op te kunnen nemen. Maar dat is natuurlijk beperkt. En het staat weer haaks op het principe van een vat waarin je warmte opslaat.

Het lijkt erop dat de leverancier bij ons aan het experimenteren is geslagen. Uiteraard zonder overleg..

Reputatie 7
Badge +1

@Gerlinde en Cor  - Als je de vrij zwevende “witte” alupex-leidingen in het plaatje bekijkt weet je dat dit geen werk van een vakman kan zijn. [En ik zie bijvoorbeeld geen “thermosifons” tegen microcirculatie bij het boilervat.]

Het staat wel met de referentie:

“H:\Putman  Solar Techniek\Cees;
Werkvoorbereider-------------------\Foto's
projecten af 03-april-2017\Roelofsen in Laren\
20170504_165346.jpg
in het .pdf bestand - Dus de foto lijkt van 4 mei 2017 16:53 te zijn.

 

Reputatie 1

@darkfiberen@jvdleeuw Uit jullie reacties begrijp ik dat er vrij specifiek gerekend kan worden met aantal booster-panelen, (andere variabelen) en te halen warmteopbrengst ?
Tenminste, door mensen die daarvan verstand hebben?

Zo ja, weten jullie waar één of meer personen uit die categorie te vinden :) ?

Reputatie 7
Badge +1

@Gerlinde en Cor Ik verwacht niet dat je met alleen “rekenen” veel verder zal komen.
Waarschijnlijk zullen ook mensen met verstand van zaken (=experts) het zonder bepaalde meetgegevens niet redden.

Zoals @jvdleeuw en ik al hebben aangegeven heb je die harde meetgegevens nodig, anders weet je niet waar het misgaat en vooral zie je niet wat eventuele maatregelen aan verbetering brengen.

Belangrijk is eerst te meten: Wat komt er aan warmte energie via de boosters van jullie dak?
En hopelijk (onder andere) in het “buffervat” terecht.

[Dit is dan het maximale aan zonwarmte wat je weer in de warmtepomp kan stoppen, maar je hebt natuurlijk ook nog diverse verliezen.]

Ik ken geen experts en trouwens, experts werken meestal niet gratis.

Reputatie 1

 

@Gerlinde en CorIk verwacht niet dat je met alleen “rekenen” veel verder zal komen.
Waarschijnlijk zullen ook mensen met verstand van zaken (=experts) het zonder bepaalde meetgegevens niet redden.

Uiteraard - het verzamelen van gegevens hoort daarbij.

 

Ik ken geen experts en trouwens, experts werken meestal niet gratis.

Daarmee ben ik, als expert op bepaalde andere gebieden, bekend ;)

Het is niet de bedoeling om hier zaken gratis laten te fiksen - hoewel een keer mazzel natuurlijk nooit kwaad kan ;) - We zoeken aanknopingspunten. Waarmee jullie helpen. Dus dank dank daarvoor!

@Gerlinde en Cor, Als bovenstaande kwestie nog actueel is zouden we misschien de ervaringen met Solar Energy Booster eens moeten delen. Wij zijn met een niet doorgerekend, onwerkzaam en toch heel duur systeem  van Jan Putman opgezadeld. Moeten we samen optrekken en naar oplossingen zoeken? Ik heb inmiddels zelf wat kennis van zaken opgedaan.

Reputatie 7
Badge +2

Is dit vergelijkbaar met het Solarfreezer systeem van @RuudW ?

Hij heeft wat ervaring hier gedeeld
https://community.eigenhuis.nl/duurzaam-verwarmen-12/ervaringen-met-solarfreezer-540

 

Reputatie 3

@Anne , @Gerlinde en Cor, @jvdleeuw, @Stefan_vdF , @Sluishoef 

Zo ik wordt gerefereerd. Misschien nog iets toe vroeg. In April 2021 hoop ik een jaar overzicht te schrijven van mijn Solarfreezer systeem. Maar tot nu toe:

Mijn Solar Freezer systeem gaat nu de winter in. Uit de temperatuur van de bufferzak maak ik op dat die nu aan het bevriezen is. Dat is op 1/12 begonnen. Maximaal was de 12,3 m3 zak in de zomer opgewarmd tot 24 graden. Hoger heeft ook geen zin want dan verliest hij te veel warmte in de kruip ruimte.

Op 11/12/2020 stuurt de warmtepomp de circulatie vloeistof uit met een temperatuur van - 8 graden. Deze wordt opgewarmd tot -2,8 graden door de PVT panelen en de bufferzak. Als het buiten warmer is dan zegt 5 graden, dan wordt ook warmte onttrokken aan de PVT panelen en warmt de zak eventueel op (= ontdooien dus ik kan geen temperatuur verschil meten en dus niets uitrekenen). Dit uitgaande temperatuur is afhankelijk van de warmte behoefte van de WP. Als het kouder is dan komt de energie alleen uit de bufferzak en groeit het ijs daar aan. Doordat de aanvoer temperatuur van de warmtepomp zo laag is, is de COP ook laag en bij koud weer vraagt mijn woning een temperatuur van 40 graden of meer. Ik heb helaas geen vloer verwarming. Wel ventilatoren op mijn radiatoren maar dat is niet genoeg. Waarschijnlijk ga ik 1 radiator vervangen door een grotere met ingebouwde ventilatie in de hoop dat ik dan de circulatie temperatuur wat kan verlagen om het binnen op 20 graden te houden en zodoende de stroom verbruik verlagen.

Op een koude dag moet ik 110 kWh aan warmte aan de bufferzak onttrekken (40 - 45 graden delta T). Dat kost 37 kWh aan stroom, dus een COP van 2,97 (dit is inclusief alle circulatie pompen en de warmwater voorziening). Het is dus nog net economisch. Mijn 12,3 m3 buffer zak heeft 1,144179 kWh aan (vries) warmte/energie. Als het buiten -10 graden is dan denk ik 208 kWh per dag aan warmte aan de zak te moeten onttrekken. De zak is dus goed voor 229 dagen vorst. Natuurlijk zal de warmtewisselaar in de zak langzaam gaan bevriezen, dus de geleiding wordt minder. Aan de andere kant komt er elke dag nog wat warmte van de PVT panelen dat hopelijk de ijsvorming om de wisselaar zal smelten zodat het ijs naar boven drijft. 

Overigens heb ik niet een meetbaar verschil gezien in de efficiency van de PV panelen over de zomer. Helaas zijn de warmtewisselaars (12 x) verdeeld over verschillende strings dus ik heb geen duidelijk referentie. 

Met jullie 24 PVT panelen zul je genoeg warmte van de zon en uit de lucht kunnen halen. Misschien is de buffer zak te klein en kan de warmtepomp niet in temperatuur laag genoeg gaan (lager dan -10 graden) om nog energie uit de bufferzak te halen. Dat was eerst bij mij ook het geval toen de pomp verkeerd was aangesloten Zie https://community.eigenhuis.nl/duurzaam-verwarmen-12/ervaringen-met-solarfreezer-540. De bevriesingsbeveiliging in mijn pomp is toen van -7 naar -12 graden gezet. Let wel de capacitiet van mijn Nibe pomp (6 kW) wordt al voor deze temperatuur terug geschakeld om bevriezing van de circulatie vloeistof (glycol+water) te voorkomen. 

Ter info: Mijn 12 PVT (15,6 m2) panelen geven maximaal zo’n 20kWh/dag aan warmte af. Dat is natuurlijk erg afhankelijk van de circulatie temperatuur van de koel vloeistof. Bij direct zonlicht geven ze meer warmte dan stroom. (60% warmte, 40% stoom). Bij diffuus licht doen ze weinig. Jullie NNO panelen zullen daarom die veel warmte, maar ook niet veel stoom, leveren.

Success en als jullie nog vragen hebben, vraag maar.

Reputatie 1

Is dit vergelijkbaar met het Solarfreezer systeem van @RuudW ?

Deels. Wel in de zin dat er warmte van het dak wordt gewonnen en er een buffersysteem is.

Niet in de zin dat bij ons op het dak koelelementen onder de zonnepanelen zitten en in de grond in de tuin een buffervat.

En dat het systeem zoals het bij ons is aangelegd een loterij is: als je mazzel hebt, werkt het best aardig en als je pech hebt, is het een ramp..

Ik denk dat Sluishoef (hierboven) meer in de tweede situatie zit. Bij ons is het best aardig, beetje mazzel, flinke overcapaciteit in de WP helpt mee, denk ik. Maar het moet beter.

En tenminste twee beloofde elementen werken niet: 1) meeropbrengst PV panelen door koeling (als het warm is loopt de WP niet); 2) buffering van warmte in de put (ongeveer zelfde reden: als het op het dak warmer is dan in de put, loopt de WP niet); 3) rendement is lager dan beloofd.

Reputatie 1

@Anne , @Gerlinde en Cor@jvdleeuw@Stefan_vdF , @Sluishoef 

Zo ik wordt gerefereerd. Misschien nog iets toe vroeg. In April 2021 hoop ik een jaar overzicht te schrijven van mijn Solarfreezer systeem. Maar tot nu toe:

Dank voor het delen!

Mogelijk dat ik nog eens contact op moet nemen met Solarfreezer om onze installatie te verbeteren (regeltechnisch).

…..vraagt mijn woning een temperatuur van 40 graden of meer. Ik heb helaas geen vloer verwarming. Wel ventilatoren op mijn radiatoren maar dat is niet genoeg.

Wij hadden alleen opbouwvloerverwarming in de woonkamer. En twee oude grote radiatoren in hal en keuken. De afgelopen zomer zijn hal en keuken vernieuwd en hebben we daar vloer- en wandverwarming. Een suk confortabeler en de WP kan de warmte beter kwijt.

...

vorst. Natuurlijk zal de warmtewisselaar in de zak langzaam gaan bevriezen, dus de geleiding wordt minder. Aan de andere kant komt er elke dag nog wat warmte van de PVT panelen dat hopelijk de ijsvorming om de wisselaar zal smelten zodat het ijs naar boven drijft. 

Je weet neem ik aan dat in de faseverandering van water naar ijs veel meer energie zit, dan bij normale temperatuurverandering van water.

Overigens heb ik niet een meetbaar verschil gezien in de efficiency van de PV panelen over de zomer. Helaas zijn de warmtewisselaars (12 x) verdeeld over verschillende strings dus ik heb geen duidelijk referentie. 

(Zie mijn opmerking in mijn vorige bericht.)

Met jullie 24 PVT panelen zul je genoeg warmte van de zon en uit de lucht kunnen halen.

Het gaat natuurlijk om situaties waarin het lang koud is en mistig enzo. Dan zijn de koelpanelen op het dak echt dik onder nul. Maar ook daar kan de Hautec nog wel warmte uit winnen, maar niet zo efficient als beloofd..

Misschien is de buffer zak te klein en kan de warmtepomp niet in temperatuur laag genoeg gaan (lager dan -10 graden) om nog energie uit de bufferzak te halen.

In de eerste winter is het buffervat in onze tuin stuk gevroren. Was niet op vorst berekend.. maar de installatie maakt het natuurlijk wel zo koud.

Dus dat moeten we nog oplossen..

Dank nogmaals voor je uitleg. Gaat mogelijk  nog van pas komen.

@Gerlinde en Cor We hebben dezelfde ervaring als jullie. Zijn jullie al iets verder? Hebben jullie inmiddels wijzigingen/verbeteringen aangebracht?

Systeem van Solar Energy Booster kan werken. Warmte vanachter zonnepanelen levert best energie om huis te verwarmen.

De ondergrondse bufferput is volgens mij onzinnig. Zomers niet nodig want dan hoeft alleen warm water gemaakt te worden, leidingwerk van achter zonnepanelen levert genoeg energie. In de winter mag de put niet invriezen  (anders gaat ie stuk) dus rond 3-5  graden buitentemperatuur moet de warmtepomp electrisch gaan verwarmen.  Zonder put zou dat een flink aantal graden lager kunnen zijn. Voorjaar en najaar heeft volgens mij ook geen zin. Het is een waanidee zonder enige technische onderbouwing vanuit Solar Energy Booster. Ik heb van hem nog nooit een energieberekening kunnen krijgen. 

Klopt John,

Geen enkele berekening of tekening alleen een paar principe schetsen / kopieën.

Maar het zal met de nodige kennis en kunde van deskundige mensen net als bij de solarfreezer een beter werkend systeem te bouwen zijn.

En daar ben ik naar opzoek ik beschik over een behoorlijk groot water put met daarin een grootte warmtewisselaar.

Met de booster panelen moet dat op temperatuur te houden zijn zodat er een buffer beschikbaar is om bij strenge vorst het systeem te kunnen ondersteunen.

Er is geen besturing in het systeem ingebouwd om dat te regelen.

  

Hallo Bernard,

 

Ik vermoed dat de buffering hooguit genoeg is voor enkele dagen. Putwater koelt al snel af naar 0 graden. Bij strenge vorst vriest het water rond mijn warmtewisselaar (een slang die viermaal door de put gedraaid is) als een cilinder om de slang dicht. Ik verwacht niet dat daar nog veel warmte doorheen gaat. Leverancier beweert dat vanuit de grond nog warmte geleverd wordt. Zeer twijfelachtig of dit in een zinvolle mate gebeurt. Inderdaad geen enkel meetpunt om zo iets te monitoren. En ik geloof er ook niet meer in. Ook bij vorst kun je warmte uit de panelen halen.

Ik doek de put op, trek warmte van de panelen waarbij ik hoop dat de warmtepomp naar bijvoorbeeld minus 6-8 graden brontoevoertemp ingesteld kan worden. Ik trek zo warmte van het dak, bij te lage brontemp schakelt electrisch element in warmtepomp dan bij. Bij hele strenge vorst dan tijdelijk nog electrische radiator in kamer erbij.

 

Groet

Reputatie 7
Badge +4

Voor het geval je zonnepanelen hebt waar je kan bij komen (bijvoorbeeld een dakraampje) kan je een keer voelen hoe warm een zonnepaneel in de winter wordt als de zon schijnt: Nagenoeg niets. Alleen in de zomer bij windstil weer wordt een paneel flink warm (wat overigens dan ook te merken is aan het teruglopend elektrisch rendement). Dus als je in de zomer niets nuttigs met die warmte kan doen, heb je ook niets aan een systeem die in de zomer die warmte kan winnen.

Ook de kosten die je maakt om in de zomer de panelen te koelen om dan een hogere opbrengst te hebben kan je beter maken door gewoon extra PV-panelen te nemen. 

Beste @Gerlinde en Cor

Ik heb zojuist het topic doorgelezen.

Er vallen mij een aantal dingen op, waardoor ik het vermoeden heb dat hier één en ander fout gaat.


Het eerste is het initiële gebruiksdoel van de solar-boosters.

Aan de naam te horen zijn deze bedoeld om het rendement van de 24 zonnepanelen een boost te geven? Dan zou dit naar mijn mening ook precies passen bij de uitvoeringsvorm. Want een ongeïsoleerde buffervat in de bodem met een pompje zou hier zeer geschikt voor zijn omdat:

  • In de zomer kan het paneel gekoeld worden met water wat in de buffer zit opgeslagen. Voor een snelle afgifte, lees piek in de temperatuur van de panelen dient de 5m3 water. Dit water zal echter omdat de buffer ongeisoleerd is de warmte weer langzaam aan de bodem afgeven.
  • In de winter kan eventueel het paneel verwarmd worden zodat de panelen sneeuwvrij gehouden worden. Kou van de panelen wordt naar de buffer getransporteerd. Waarbij het zomer principe omgekeerd wordt. Snelle afdracht voor pieken aan de buffer. En de buffer geeft de kou weer langzaam af aan de bodem. Of de bodem zorgt er voor dat de buffer niet bevriest.

Bovenstaand systeem zou indien goed gedimensioneerd zonder regelkring kunnen werken, echter met twee of drie sensoren en een flowregeling zou je het rendement (onnodig draaien pomp) kunnen optimaliseren. En 5m3 klinkt (als leek) voor dit doel als een niet heel gekke dimensie.

Reageer