Nieuws

Renovatie? Verplicht verduurzamen

  • 26 January 2022
  • 4 reacties
  • 567 Bekeken

Reputatie 3

Huiseigenaren die hun woning ingrijpend verbouwen, zijn vanaf 1 februari verplicht ook verduurzamingsmaatregelen te nemen, zoals warmtepompen of zonnepanelen. Deze nieuwe verplichting komt voort uit Europese regelgeving. 

In Europa is afgesproken dat huiseigenaren bij een grondige renovatie van hun woning ook verduurzamingsmaatregelen moeten nemen, zoals de installatie van een warmtepomp of zonnepanelen. Een renovatie is ingrijpend als van de buitenzijde 25 procent of meer wordt vernieuwd, veranderd of vergroot én de verwarmings- of koelinstallatie wordt aangepast. Na renovatie moet de energie die de huiseigenaren gebruiken voor een deel afkomstig zijn uit duurzame bronnen. 

Wat vind jij ervan dat huiseigenaren bij een grote renovatie ook moeten verduurzamen?


4 reacties

Reputatie 7
Badge +1

Europese regelgeving, ja en?- NL heeft hier vermoedelijk weinig invloed op gehad (dit zou ik als Rutte IV in ieder geval beweren), net zoals op andere zaken welke buiten de landsgrenzen spelen (stijgende CO2-concentratie). Maar idd het is nu aan de NL overheid om een paar? tandjes bij te zetten wat het faciliteren  van verduurzamingsmaatregelen betreft.

Ik ben benieuwd wat het nieuwe kabinet aan concrete plannen en uitvoeringsmaatregelen uit de hoge hoed gaat toveren. Het geld is er blijkbaar = 35 miljard?, nu nog (eindelijk) de passende plannen en niet vergeten de resourcen om deze dan ook uit te kunnen voeren.

Mijn vrees is dat de capaciteiten van de bouw- en installatiebranche bij lang niet toereikend zijn en dat dit ook nog jaren zo blijft. Met capaciteiten bedoel ik niet alleen de mankracht maar vooral de passende opleidingen om over de gevraagde verduurzamingsmaatregelen correct te adviseren, de werkzaamheden/installaties dan exact te dimensioneren en competent uit te kunnen voeren.

Voorbeeld: Hoeveel installateurs (percentage) kunnen een (dure) warmtepompinstallatie correct plannen, dimensioneren, installeren, in bedrijf stellen en ook nog optimaliseren?

Hier hebben de laatste 3 kabinetten ontzettend veel op de lange bank geschoven en dat wreekt zich nu. Een krachtige visie ontbreekt eigenlijk nog steeds.

 

P.S.: Het in het artikel genoemde “onuitvoerbare beleid” en de mogelijke juridische problemen i.v.m. de Europese Richtlijn kan de regering waarschijnlijk niet door een “versoepeling” bij de uitvoering oplossen.

Reputatie 7
Badge +1

Een onderzoek van de DNB wijst uit dat 1 op de 5 huiseigenaren een verduurzaming van de eigen woning niet kan betalen/financieren. (NRC economie 09.02.2022) - Dit ondanks de huidige subsidiemogelijkheden welke blijkbaar bij deze groep geen effect hebben.

Hier het bericht van de DNB:
Stimuleer huiseigenaren meer om de eigen woning te verduurzamen

Reputatie 7
Badge +2

Een grote verbouwing is een vrij logisch moment om ook naar duurzaamheid te kijken.
De verbouwing zal ook gefinancierd moeten worden dus daar kan de verduurzaming dan in mee worden genomen?

We kunnen wel allemaal naar de ander blijven kijken, maar dan gebeurt er ook niets.
Maar hoe dit ingevuld gaat worden is natuurlijk nog maar helemaal de vraag.

Zodra er wordt gezegd dat iets ‘Europese regelgeving is’ wil dat trouwens vaak zeggen dat iemand een excuus zoekt om zich achter te verschuilen.

Anne.

Reputatie 2

Ikzelf denk dat men kan wachten op regelgeving, maar ik hoop dat door de huidige prijzen voor energie mensen hun consumptiegedrag onder loep gaan nemen en eerst hun gedrag aanpassen. 

We kunnen wel vol inzetten op groene energie opwekken, maar als je dit gedrag blijft houden blijf je gas of zelf kernenergie(🤮) nodig hebben voor de winters zonder zon en wind.

Een verbouwing na dit inzicht zorgt vanzelf dat men eerst gaat isoleren en de badkamer minder luxe maakt. Waarom moet je daar €20.000 aan uitgeven trouwens. Fijn als t kan. Maar niet huilen als je luxe bad je strax €25  per keer kost.

Ff m'n zegje

 

Jurgen 

Reageer