compensatieregeling

  • 22 September 2022
  • 10 reacties
  • 234 Bekeken

Er komt een compensatie in de kosten voor gas én elektra; prijsplafond.

Bij minder dan 1200m3 gas en 2400 kWh elektriciteit gelden de lagere tarieven.

Ik ben overgestapt van aardgaswarmte naar elektrische. Daarmee uiteraard hoger elektriciteitsverbruik.

Ik mis nu de lagere gaswarmte compensatie en betaal in verhouding veel meer voor elektrische energie.

Beter zou zijn als alles wordt berekend in kWh ( ook gas) en bij elkaar opgeteld, en daar een plafond wordt afgesproken.


10 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Een aardgascentrale heeft een rendement van 50 %. Daarnaast is er ook een klein verlies aan transport. Ook kan er bij een zeer hoog elektriciteitsverbruik zelfs een tekort ontstaan. Dat vanwege alle elektriciteit door een beperkt elektriciteitsnet moet. Elektriciteit is per kWh dan ook niet voor niets een stuk duurder dan aardgas. Normaal zou dat ongeveer 2 ½ keer zo duur zijn.

Derhalve zou je voor het prijsplafond nooit kWh-electriciteit één op één bij kWh-aardgas moeten kunnen optellen.

Een m3 aardgas komt ongeveer overeen met 10 kWh. Gezien het rendement van een hr-ketel (bovenwaarde) van 90 % dus 9 kWh.

1200 m3 aardgas komt dan overeen met 12000 x 0,9 = 10800 kWh.  met een gemiddeld rendement van 300 % van een warmtepomp (of omkeerbare airco) komt dat overeen met 10800 / 3 = 3600 kWh.

Een ‘totaal kWh-voorstel’ zou dan moeten zijn een prijsplafond voor 2400 kWh + 3600 kWh = 6000 kWh. 

Daar moet volgens mij dan wel de voorwaarde worden gesteld dat er een warmtepomp of een voor verwarming te gebruiken airco (dus niet voor een meestal onverwarmde slaapkamer) aanwezig zijn.

Nu hebben de meeste warmtepomp bezitters ook zonnepanelen. De invoering van een totaal-kWh prijsplafond kan mijns inziens dan ook prima gecombineerd worden met het accuut vervangen van de salderingsregeling door een terugleveringssubsidie. De salderingsregeling is immers één van de oorzaken van een hoge kWh prijs (energiebedrijf moet de in zomer goedkope opgekochte kWh's in de winter aan de saldeerder terugleveren met veel duurdere stroom, welke het energiebedrijf moet verrekenen in een algemene hogere kWh-prijs  [Energiecrisis] Saldering alsnog accuut vervangen door een terugleversubsidie. | Community - Vereniging Eigen Huis).

Reputatie 4

Volgens mij hebben ze het onnodig ingewikkeld gemaakt. Zowel wat betreft berekening maar ook voor de leveranciers.

Ik zit niet in de regering, maar zie ik het volgende verkeerd?

De belastingverlaging gaat voor ieder huishouden naar stel € 2.500 (hoger kan ook maar als voorbeeld).
Dit bedrag wordt alleen verrekend met het bedrag dat je verschuldigd bent en wordt NIET uitbetaald.

Als voorbeeld:

Iemand krijgt de jaarafrekening en is zonder belastingverlaging verschuldigd een bedrag van € 4400.
Hierop komt in mindering een belastingverlaging van € 2.500, per saldo te betalen € 1.900.

Nu wordt het ingewikkelder (lijkt het maar is het niet).
Iemand heeft een hoop zonnepanelen en levert meer terug dan hij gebruikt. Daarnaast gebruikt hij relatief weinig gas. Samen met de vaste kosten aan de netwerkbeheerder en de leverancier is hij totaal verschuldigd € 600.
Hierop komt in mindering een belastingverlaging van € 2.500, MAAR niet meer dan hij verschuldigd was vóór de belastingverlaging dus maximaal € 600. Per saldo betaald hij niets maar krijgt ook niets uitbetaald.

De huidige situatie is dat in mijn situatie ik veel teruglever tegen een mooi bedrag en haast geen gas gebruik. Dit samen met de vast kosten voor netwerk en leverancier is lager dan de belastingverlaging nu. Daardoor krijg ik een gedeelte van de belastingverlaging uitbetaald.
Dit is leuk meegenomen, maar eigenlijk van de zotte.

Slimme mensen in de kamer, maar heeft hier nu niemand aan gedacht? Of vinden ze interessant om het ingewikkeld te maken?
Mijn idee is hetzelfde als bij de inkomstenbelasting: ik krijg een heffingskorting maar niet meer dan ik verschuldigd ben aan belasting. Hoe makkelijk kan het zijn?

Of zie ik het echt verkeerd?

Reputatie 7
Badge +3

Het effect zou dus zijn dat tot een verbruik tot de door u voorgestelde heffingskorting iedereen volop gas en electriciteit kan verbruiken. Je krijgt het dan namelijk toch vergoed.

Reputatie 7
Badge +1

Ik zou op dit moment en voorlopig ook alleen maar kunnen speculeren wat de regering nu eigenlijk bedoelt met de energetische hete luchtballonnen van afgelopen dinsdag.

Ik verspil mijn tijd waarschijnlijk beter aan concretere dingen die hopelijk op langere termijn meer opleveren.

Reputatie 7
Badge +2

@Jacques H. Ik zou zeggen dat het mogelijk zou moeten zijn om je gas verbruik te verruilen voor elektriciteitsverbruik.
Maar niet alles op een stapel gooien, dan kiest nl iedereen met een CV ketel er voor om alles naar gasverbruik te schuiven.

@RobvanV Een gemiddelde bijstand moeder in een sociale huurwoning betaalt geen (inkomsten)belasting waarmee € 2.500,= verrekend kan worden volgens mij?
Ik ga er van uit - idd zijn de plannen zoals wel vaker nog vrij vaag - dat er een directe verrekening komt met de energie leveranciers. Dus dat je voor de gestelde plafonds geen factuur krijgt van hen maar zij die direct naar de overheid sturen.

Anne.

@Jacques H. Ik zou zeggen dat het mogelijk zou moeten zijn om je gas verbruik te verruilen voor elektriciteitsverbruik.
Maar niet alles op een stapel gooien, dan kiest nl iedereen met een CV ketel er voor om alles naar gasverbruik te schuiven.

@RobvanV Een gemiddelde bijstand moeder in een sociale huurwoning betaalt geen (inkomsten)belasting waarmee € 2.500,= verrekend kan worden volgens mij?
Ik ga er van uit - idd zijn de plannen zoals wel vaker nog vrij vaag - dat er een directe verrekening komt met de energie leveranciers. Dus dat je voor de gestelde plafonds geen factuur krijgt van hen maar zij die direct naar de overheid sturen.

Anne.

@Anne met je eens. De verhouding moet wel aangepast worden als @Driepinter aangeeft

Inmiddels is de compensatie aangepast naar 1200 m3 gas (max. €1,45) en 2900 kwh stroom (max. €0,4).

Er wordt gesteld dat er rekening gehouden wordt met mensen met een warmtepomp. Dat betwijfel ik. Het argument van de overheid dat je in een WP investeert voor meer dan 10 jaar is niet steekhoudend. Het kostenprobleem is namelijk acuut, vandaag.

Als ik uitga van de gemiddelde woning (afgerond 1200 m3 en 2500kwh), en als alternatief deze woning maar dan full electric, dan kom ik op de volgende jaarbedragen:

zonder WP: €2740

Met WP: €3700 ## 

Maw, de bewoners die vooruitlopen op vergroening en nu met variabele, nieuwe tarieven zitten (internet scan > 90 cent per kwh) worden onvoldoende gecompenseerd ivt de gasstoker ( ik heb zelf een CV-ketel op gas).

 

## Extra stroomverbruik voor verwarming en tapwater uit de WP met formule:
m3 gas*10/rendement WP.
Ik reken met een (optimistisch) SCOP van 4 en de 1200 m3 gemiddeld. Dat levert 3000KWh extra op voor de WP.
2500+3000=5500 KWH. Daarvan wordt 2900 KWH à 40 cent doorbelast. De rest, 2600 KWH, belast ik door tegen €0,9 per KWH

Reputatie 7
Badge +3

Het volume van de prijsplafonds ligt naar mijn mening sowieso te hoog. De miljarden die het kost moet je als belastingbetaler vroeg of laat toch weer opbrengen.

Nu zijn veel huizen met een warmtepomp vaak goed geïsoleerd maar dat geldt niet voor de vele woningen met een omkeerbare airco voor gewoonlijk te verwarmen ruimtes - dus geen slaapkamers- (en bewoners die ze ook als warmtepomp willen gebruiken) en hebben niet alle WP gebruikers zonnepanelen.

Er zou dan ook een regeling moeten komen dat het ongebruikte deel van de (nu nog 1200 m3) gasplafond benut kan worden voor een verhoging van het aantal kWh prijsplafond voor elektriciteit.

Bijvoorbeeld voor elke niet benut m3 zo'n 3 kWh extra aan prijsplafond voor elektricteit.

Er moet dan m.i. aan de uitvoerende instantie (de energieleverancier) wel een verklaring afgegeven dat er een warmtepomp is gebruikt. En niet met elektrische kacheltjes.

Ook als bezitters van een gascv hebben we er belang bij dat warmtepompen gebruikt (blijven) worden om aardgas te besparen. Want door een hogere gasvraag stijgt immers de prijs (ook van elektriciteit dat immers met gas wordt opgewekt). De hoge belastinguitgaven voor de prijsplafonds is dus niet het enige nadeel van de prijsplafonds.

 

Als je van het meergebruik door de WP (die 3000 kwh die ik hierboven berekende) 60%  tegen het maximale tarief van €0.40 en de rest marktconform doorbelast, dan wordt in beide gevallen (op gas of stroom met WP) ongeveer evenveel betaald. 

Dat we het uiteindelijk terug moeten betalen is duidelijk. Of dat alles wordt valt nog te bezien. Brussel is niet voor niets bezig met een plan om  de megawinsten van de energiebedrijven af te romen. Maar ook de overheid loopt lekker binnen. De heffingen (zoals btw) leveren bij de hogere basisprijs voor gas en stroom ook veel meer op. Het zou de staat sieren als deze ‘toename in baten teruggegeven zou worden. 

  

Reputatie 7
Badge +3

In België brengt de afroming van de niet fossiele winsten slechts 2 miljard op. En dat van een afroming vanaf al € 180 per mwh. Belgié heeft een veel groter nucleair aandeel. Dus verwacht niet te veel van die afroming. Windparken en zonneparken hebben veelal een stroom allang door verkocht. Dus dan zullen alle contracten op tafel moeten komen. Verder zouden we ons rijk rekenen dat we met de hogere inkomsten aan btw de gestegen marktprijzen volledig zouden kunnen compenseren. 

Reageer