Vraag

Standpunt VEH over woning in box 3 en de uitspraak Hoge Raad 14.12.2021 geen vermogensheffing totdat noodwetregeling is aangenomen?

  • 6 February 2022
  • 13 reacties
  • 351 Bekeken

Reputatie 1

Welk standpunt neemt VEH hierin?

Vanaf 01.01.2025 wordt door de fiscus bij vermogensheffing rekening gehouden met het werkelijk behaalde rendement op vermogen. Dit wordt een lastige taak om ingevoerd te krijgen in het computersysteem van de Belastingdienst voor 01.01.2025. Gezien de huidige problemen: afhandeling compensatie gedupeerde toeslagouders en afwikkeling 200.000 bezwaarschriften welke gegrond verklaard zijn door de Belastingdienst op 04.02.2022, aangaande onredelijkheid van fictief vastgestelde 4% rendement op vermogen sinds 2017.


13 reacties

Reputatie 1

‘Zwaardere lasten op woning voor meer gelijkheid vermogens’;
 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220708_95618786

Reputatie 2

@Dre2021 Hoi, ik verplaats je vraag naar Overig. De laatste topic sluit ik omdat je de vraag dubbel stelt en @Alexander-VEH heeft reeds deels antwoord gegeven. Zou je je laatste vraag in deze topic op een duidelijkere manier kunnen formuleren? Je kunt dan in de tekst die je reeds hebt gestuurd de vraag opnieuw formuleren en dit voor ons aangeven met het woordje 'update' erboven. Let wel voor het beantwoorden van een specialistische vraag is een analyse van je situatie nodig. Om die reden willen wij graag telefonisch contact en nemen wij inderdaad e-mails niet in behandeling. We kunnen je vraag voorleggen aan onze specialisten zoals we met het eerste gedeelte van je vraag hebben gedaan, kans is groot dat we je vragen om te bellen of dat we je doorverwijzen. Groet, Stephanie

Reputatie 1

@T.vandenBrink Email al gestuurd op wo 9-2-2022 19:14 aan ledenservice.

Ook heb ik antwoord ontvangen: https://community.eigenhuis.nl/overig-20/waar-komen-de-standpunten-vandaan-die-veh-uitdraagt-richting-de-politiek-en-hoe-kan-de-community-daaraan-bijdragen-1011  6e reactie van https://community.eigenhuis.nl/members/alexander-veh-2028 Alexander-VEH

Tevens heb ik in deze topic een verdere vraag gesteld: mijn reactie is 7e reactie. In een andere topic eerder gemaakt was dit de topic: https://community.eigenhuis.nl/jouw-verhaal-19/eigen-woning-als-onderdeel-van-je-pensioenvoorziening-gevolgen-uitspraak-hoge-raad-over-vermogensbelasting-box-3-1092

@Dre2021 Wanneer je Vereniging Eigen Huis nog een e-mail hierover wil sturen kan dit naar ledenservice@eigenhuis.nl Groet, Thea

Reputatie 7
Badge +2

Sorry, mijn reactie hierboven was niet voor deze thread bedoeld.

Ik moet ook zeggen dat ik niet helemaal volg wat precies de vraag is.
Er liggen toch nog helemaal geen concrete voorstellen?

Wat ik heb begrepen ging de uitspraak van de Hoge Raad enkel over de berekening van het rendement op vermogen? Dat is in de IB wet van 2001 geloof ik omgezet in een fictief rendement.
Dat zal nu wrs weer gaan veranderen in een nog gecompliceerder model waarbij je het feitelijke rendement moet gaan bewijzen?

Maar zoals gezegd, wat er gaat veranderen is volgens mij nog niet duidelijk?
En heeft niet direct iets met je eigen huis te maken?
Het gelinkte document is meer een hersenoefening uit 2009 dan een lijst van concrete plannen?

Anne.

Reputatie 1

De link van scriptie De eigen woning - HBO Kennisbank : https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_hz:oai:surfsharekit.nl:46494744-4ae6-4f9e-adae-a7a24bc2a216?q=inkomstenbelasting

Reputatie 7
Badge +2

<reactie verwijderd, deze hoorde niet hier thuis />

Anne.

Reputatie 7
Badge +4

Dre 2021, nog even dit,

Je hebt dit gepost in het gedeelte dat gaat over het verduurzamen van je huis.
Daar valt jouw verhaal absoluut niet onder.

Moderator?

Anders komen de subsidies (=negatieve belastingen) ook regelmatig voorbij in verduurzamingstopics. 

Reputatie 1

@RobvanV bedankt voor je reactie. Terechte laatste reactie van je.

Mijn vraag op de Community met deze topic kon ik niet in een email kwijt aan VEH op hun algemene website > contact > email > contactformulier > onderwerp financieel gekozen > kom vervolgens uit op een belverzoek, wat ik niet wil. Ik wil de vraag per email stellen en een antwoord van de expert VEH krijgen. Ik heb geen smart phone en op mijn mobiletje geen internet .

Reputatie 4

Dre 2021, nog even dit,

Je hebt dit gepost in het gedeelte dat gaat over het verduurzamen van je huis.
Daar valt jouw verhaal absoluut niet onder.

Moderator?

Reputatie 4

Dre 2021,

Daar dit verschillend is per woning, in hoeverre heeft de Belastingdienst hiermee rekening gehouden met bepalen percentage eigenwoningforfait?

Als je antwoord op die vraag wil hebben kan je een WOB verzoek doen.
Naar mijn mening is dit niet de plaats om dit soort informatie boven water proberen te krijgen. De mensen die op dit forum kijken zijn (over het algemeen) geen belastingdeskundigen noch hebben die (als ze dat wel zouden zijn)  geen inzicht in de beleidsstukken die hebben geleid tot de tot standkoming van wetten.

Overigens zijn de mensen die de programma's bouwen bij de Belastingdienst niet betrokken bij de afhandeling van de toeslagenaffaire of de afhandeling van bezwaren. Dit is dan ook geen belemmering om programma's te bouwen die koppelingen leggen tussen gegevens van de banken en de individuele belastingplichtigen.
Overigens bestond er onder wet inkomstenbelaasting 1964 al zo iets als het in de aangifte aangeven van rente en dividend, en daarnaast een vermogensbelasting over de gemiddelde waarde op 1 januari en 31 december. Dus tot 22 jaar geleden gebeurde dat al.

Reputatie 1

 Ja ik wil dat de eigen woning ook in box 1 blijft, maar ik wil graag weten hoe de berekening percentage eigenwoningforfait er uit ziet en welke factoren in welke maten hierin zijn meegewogen?

Daarom ben ik ook van mening, gezien de uitspraak van de Hoge Raad, dat de eigenwoningregeling indirect ook een belasting is op het vermogen in mijn eigen huis.

Daar ik volgens de eigenwoningregeling voordeel zou hebben t.o.v. de overbuurman, die een huur van € 852,-/mnd betaald voor zijn huurwoning. Alle woningen in mijn wijkdeel zijn gelijktijdig gebouwd door dezelfde bouwmaatschappij. Dus redelijk vergelijkbaar. Maar in de huur zitten kosten onderhoud huurwoning, verzekeringen voor huurwoning, eigenaren deel WOZ-beschikking gemeente, kosten noodzakelijke/verplichte verbeteringen. Aldus hoe is het percentage eigenwoningforfait berekend door de Belastingdienst? Is dit eveneens een fictief ( onredelijk of redelijk ? ) percentage? Ik heb net online een scriptie van autrice Jolanda Luitwieler van 08.07.2009 gevonden: De eigen woning - HBO Kennisbank. Vanaf 1971 is het huurwaardeforfait ingevoerd, welke in 2001 is omgedoopt tot eigenwoningforfait. De wet Hillen werd in 2005 ingevoerd. In mijn situatie heb ik met beide te maken.

Helaas heb ik nu net geen tijd om het percies uit te zoeken, daar ik volop bezig ben mijn gehele renovatie woning, schilderwerk zolder-overloop en voorbereiden offerte aanvragen nieuwe kunststof geïsoleerde gevelkozijnen met tripleglas met kwalitietseisen en isolatiewaarden eisen volgens de ISDE subsidie 2022 voorwaarden. zie  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren#

Ik moet ook kosten maken voor onderhoud woning, verzekeringen voor de woning, eigenaren deel WOZ-beschikking, verbeteringen aanbrengen ( soms door gebrek verhelpen aan de woning: voorbeeld vervangen CV-ketel/warmwatervoorziening ) om energiezuiniger/energieneutraler woning te krijgen, zo ook beter energielabel ( dus hogere WOZ-waarde ), klimaat bestendiger maken woning en tuin.

Daar dit verschillend is per woning, in hoeverre heeft de Belastingdienst hiermee rekening gehouden met bepalen percentage eigenwoningforfait?

Reputatie 7
Badge +4

Hou het a.u.b. forfaitair. Dat wordt anders een hele rompslomp met koersverliezen, adviserings- en andere kosten. Ook voor woningbezitters. Überhaupt is er helemaal geen winst als je huis in waarde is gestegen. Want als je het verkoopt, moet je immers ook een duurder huis terug kopen. En verder moeten we alle bonnen voor het onderhoud bewaren en in de belastingaangifte opvoeren. Zoals vervangen van kozijnen, ramen, schilderwerk, verzekeringen ect ect.

Reageer