Vraag

AVG huurdersgegevens

  • 19 August 2023
  • 2 reacties
  • 51 Bekeken

  • Nieuwe deelnemer
  • 1 reactie

Onze VvE heeft een verhuurder als lid. Hieronder vallen meer dan de helft van de bewoners van ons complex.

De verhuurder weigert de contactgegevens met het bestuur te delen onder het bekende excuus van ‘het mag niet door de AVG’ en ‘dat doen wij nooit’.

Nu menen wij dat Aanmerkelijk belang een grondslag is om de gegevens wel te mogen delen.

Denk aan calamiteiten, overtredingen, organiseren van onderhoudsactiviteiten, etc

Wij zijn nu behoorlijk onthand mede doordat de verhuurder zich nogal laks opstelt op het moment dat wij richting huurders, een specifieke huurder willen communiceren. Oftewel er wordt niets doorgegeven.

 


2 reacties

Reputatie 2

Wat staat in de akte van splitsing vermeld? Staat hier iets vermeld dat bij verhuur een overeenkomst nodig is tussen bestuur, verhuurder en huurder dat de huurder (gebruiker) bekend is met het huishoudelijk reglement en de akte van splitsing en dat de huurder verklaart hiermee akkoord te gaan?

In de akte van splitsing zal ook wel iets staan over de taak van het bestuur om een register van eigenaren (o.a. de verhuurder) en gebruikers op te stellen (inclusief naam, adres, telefoon en email). 

Deze huurder (gebruiker) gegevens zijn noodzakelijke gegevens om als VvE te kunnen functioneren en moeten dus afgegeven worden. Hoe jullie vervolgens omgaan met deze gegevens kan je vastleggen in een Privacy Verklaring. 

Dank voor het antwoord. We hebben hiermee de weg gevonden voor het verkrijgen van de gegevens van de huurders.

In de splitsingsakte wordt inderdaad het register van eigenaars en gebruikers vermeld.

Daar staat bij "Teneinde het Bestuur in staat te stellen dit register bij te houden, is iedere Eigenaar en Gebruiker verplicht om zodra hij Eigenaar en/of Gebruiker is geworden, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan het Bestuur onder opgave van zijn naam, adres en overige voor communicatie”.

We gaan nu de huurders benaderen met briefjes in de brievenbus om zo de gegevens ophalen.

Reageer