Wie is bevreesd voor de wijziging van de salderingsregeling?

 • 12 March 2019
 • 19 reacties
 • 1217 Bekeken

Reputatie 7
Badge +3
Vorige zomer verklaarde minister Wiebes aan een vervanging van de salderingsregeling te werken. Maar nu leek zijn terugleversubsidie als alternatief voor hem voorlopig te ingewikkeld. Afgelopen januari verklaarde de minister zijn plan uit te stellen tot op zijn vroegst 1 januari 2021. Hij heeft wel verklaard dat de terugverdientijd van zonnepanelen (indien gunstig gelegd) niet korter mag worden dan 7 jaar (Wiebes gaat immers nog steeds uit van daling van de kosten voor zonnepanelen). En verder dat er een gunstige overgangsregeling zou komen voor mensen die al zonnepanelen hebben. Wie is er bevreesd voor de plannen van deze minister ?
Ik ben van mening dat er altijd een (teruglever)subsidie moet blijven. Stroom van grote zonneparken worden immers ook gesubsidieerd (via de regeling Stimulering Duurzame Energie SDE). Elke kWh die door ons op het net wordt geleverd, wordt natuurlijk door anderen verbruikt. Elke geleverde kWh levert diezelfde overheid dus energiebelasting en btw op.

19 reacties

Reputatie 4
Badge +3
@driepinter Misschien weet niet iedereen wat de salderingsregeling inhoud. Misschien zou je dit nog kunnen verduidelijken? 🙂

Groetjes,

Pieter
Reputatie 7
Badge +3
De salderingsregeling (dus de huidige regeling tot op zijn vroegst 1 januari 2021) houdt in dat wat men verbruikt verrekend wordt met de kWh's die men op het net heeft terug geleverd. Heeft men 2200 kWh gebruikt maar (vooral in de zomer) 2000 kWh op het net geleverd wordt je dus maar voor 200 kWh afgerekend. Over die 2000 kWh betaal je dus niets, dus ook geen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.
Reputatie 4
Als alle, of heel veel particulieren stroom gaan terugleveren word het beeld toch anders,
dan word jou teruggeleverde stroom dus niet meer gebruikt door particulieren, maar door grote bedrijven.
Als grote bedrijven met veel stroomafname zonnepanelelen neerleggen is niet niet om te besparen, maar om een statement te maken naar de buiten wereld. Zij betalen namelijk veel minder per kWh dan een normaal huishouden en de investering kan niet uit.
Dan is het dus logisch dat je niet meer de volle mep terug krijgt voor wat jij terugleverd, want zelfs bij een netbeheerder en energieleverancier moet af en toe de kachel branden.
Daarbij komt ook nog is dat mensen erg veel panelen neer gaan leggen als er een subsidie komt voor teruggeleverde kWh.
Hierdoor krijg je dus een zeer hoge belasting van het net in de zomer.
Ook keur je accu’s af om stroom op te slaan, maar misschien moeten we alleen subsidie gaan verstrekken aan mensen die er moeite voor willen doen zo veel mogelijk van hun eigen opgewekte stroom te gaan gebruiken door middel van bijvoorbeeld accu’s.
Ik heb het al is eerder genoemd, we zijn verslaafd aan subsidie. Maar die subsidie betalen we met z’n allen, ook de mensen die niet het geld hebben om panelen aan te schaffen. Je teert dus eigenlijk op een ander zijn zak.

Ik ben niet bang voor de toekomst, een paar jaar geleden deed ik het ook zonder panelen en zonder subsidie, dus als het salderen vervalt zal ik er geen boterham minder om eten. Als je leven van de salderingsregeling af hangt, had je niet aan die panelen moeten beginnen.
Reputatie 7
Badge +3
Als grote bedrijven met veel stroomafname zonnepanelelen neerleggen is niet niet om te besparen, maar om een statement te maken naar de buiten wereld. Zij betalen namelijk veel minder per kWh dan een normaal huishouden en de investering kan niet uit.
Bedrijven ontvangen voor stroom uit zonnepanelen subsidie uit de SDE-pot (stimulering duurzame energie). Dat is uit de zelfde pot als voor windturbines en bedrijven die zelfs zelf totaal geen stroom verbruiken, namelijk de grondgebonden zonne'parken'.

Dan is het dus logisch dat je niet meer de volle mep terug krijgt voor wat jij teruglevert, want zelfs bij een netbeheerder en energieleverancier moet af en toe de kachel branden.

Nee dat is inderdaad niet logisch. Maar toch is dat momenteel het geval. En is er in het verdienmodel dus iets anders waar de energieleverancier aan verdient. Zoals bijvoorbeeld het vaste bedrag voor de leveringskosten.
Daarbij komt ook nog is dat mensen erg veel panelen neer gaan leggen als er een subsidie komt voor teruggeleverde kWh.

Die subsidie is er al. Alleen nu in de vorm van de salderingsregeling die, op zijn vroegst op 1 januari 2021, vervangen gaat worden door een terugleversubsidie. Dit is een bezuinigingsmaatregel en we kunnen er dus vanuit gaan dat deze subsidie lager zal zijn dan het huidige belastingvoordeel als gevolg van de salderingsregeling (besparing energiebelasting, opslag duurzame energie en btw). Ook kan minister Wiebes beslissen dat de duur van die subsidie wordt beperkt en of dat er een jaarlijks plafond komt van de subsidie. Voordeel van een terugleversubsidie is volgens mij wel dat het leggen van meer panelen (als er -dak-ruimte is) interessanter wordt aangezien met het installeren van meer panelen de installatiekosten per paneel afneemt.
Hierdoor krijg je dus een zeer hoge belasting van het net in de zomer,
WAS JIJ DAAR NIET HEEL ERG BANG VOOR MET ELEKTRISCHE CV KETELS ?

Die zelfde hoge belasting krijg je ook met de huidige grondgebonden zonneparken. In de meeste zonneparken worden de panelen immers op het zuiden gelegd. En niet in oost-west ligging. Aangezien niet alle daken precies op het zuiden liggen heb je met panelen op daken dus automatisch een afvakking van de dagproductie. Betreffende de hoge netbelasting met elektrische cv ketels is die piek in de netbelasting veel hoger, het gaat dan toch over 10 kW. En i.t.t. zonnepanelen is in feite elk huis "geschikt" voor een "CO2 besparende" cv-ketel. Verder is die netbelasting nog niet mijn grootste bezwaar tegen elektrische cv-ketels (en de daarvoor gebruikte verkooppraatjes als 'CO2-neutraal'). Je hebt dan natuurlijk ook een enorme piekbelasting in de productie van die stroom zelf. Men zal er dan wel extra fossiele elektriciteitscentrales voor weg moeten zetten.
ook keur je accu’s af om stroom op te slaan

Ook een andere gebruiker heeft daar een rekensom op los gelaten. Met name de opslag van stroom voor verbruik in de winter.
Maar die subsidie betalen we met z’n allen, ook de mensen die niet het geld hebben om panelen aan te schaffen. Je teert dus eigenlijk op een ander zijn zak.

Helemaal met u eens. Maar mijn redenatie is dan dat we die subsidie zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken. Nu wordt er dus sde-subsidie verleend aan grondgebonden zonneparken terwijl de netto-levering (dus het jaarlijkse overschot) van precies die zelfde panelen op daken van huiseigenaren niet gesubsidieerd wordt.

Tot slot over de piekbelasting door zonnepanelen op woonhuizen. Niet alleen liggen alle daken precies op het zuiden en vind er dus automatisch een spreiding van de kWh productie plaats de daadwerkelijke piekbelasting is afhankelijk van de omvormer. Nu al wordt geadviseerd niet de grootste en dus duurste omvormer te nemen omdat er maar een beperkt aantal uren is waarvoor die duurdere omvormer nuttig is.
Reputatie 1
We kunnen technische uitleg geven waarom wel of waarom niet salderingsregeling, het gaat om de betrouwbaarheid van de politiek die hierbij in het geding is. Gedane beloften moet je nakomen, ook de politiek. Helaas is niets minder waar en is de regel anders.
Minister Kamp (de voorganger van Wiebes) heeft toezeggingen gedaan waarop Wiebes nu terugkomt. "Wij" (burgers) "hebben het niet goed begrepen. Dat heeft Kamp anders bedoeld". Wiebes wil nu de salderingsregeling eerder vervangen dan was beloofd door Kamp (2023). Dit is niets meer en niets minder dan een bezuinigingsmaatregel maar schaadt wel het vertrouwen in de politiek (voor zover nog mogelijk). Links en rechts, ze houden zich lang niet altijd aan hun beloften. En dat stoort me het meeste.

Zelf ben ik meer voorstander van grootschalige opslag van energie met behulp van waterstof dan met accu's. Dat geldt ook voor elektrische auto's waarvoor de overheid nu vele miljoenen investeert en subsidieert in laadpalen en nagenoeg niets in waterstof (pompstations).

Met een waterstof infrastructuur kun je beide zaken bedienen; opslag van energie voor huishoudens en voor elektrische auto's. Mijns inziens is dat de toekomst.
Reputatie 4
Badge +3
Een interessant verhaal, @Derrek. Welkom op de community! Misschien is dit ook wel een interessante discussie voor jou. Over ons aardgas netwerk en of het voldoende van capaciteit is om de toekomstige warmtevraag via waterstof op te vangen. Ik ben benieuwd wat je hier over te zeggen hebt!

Groetjes,

Pieter
Het netwerk hoeft niet aangepast. Er bestaan waterstofgeneratoren voor particulieren.
Die leveren waterstof als het nodig is aan de verwarmingsketel. Betekent dat de ketel moet worden aangepast maar dit is ook het geval als waterstof via het bestaande netwerk wordt geleverd.
Reputatie 7
Badge +3
Er bestaan waterstofgeneratoren voor particulieren.
Die leveren waterstof als het nodig is aan de verwarmingsketel. Betekent dat de ketel moet worden aangepast maar dit is ook het geval als waterstof via het bestaande netwerk wordt geleverd.Maar een generator is een apparaat dat brandstof middels een verbrandingsmotor omzet in elektriciteit.

Dat heb ik in de hele discussie over de salderingsregeling ook nog nooit gehoord. Gaat iedereen dat doen? U gaat dat waterstofgas dan in de zomer opslaan voor de winter? Vinden u buren dat goed? Verder bent u sowieso al 30 % van de energie kwijt aan warmteverlies (tijdens de zomer met het omzetten van elektriciteit in waterstof met die 'generator'.
Reputatie 7
Badge +1
@Driepinter Ik heb ben niet bevreesd: Naast de eigen panelen op het dak (sinds 2015)
heb ik sinds begin 2018 ook zonnedelen via de lokale energiecoöperatie
(met provinciale en natuurlijk SDE+ subsidie voor 15+ jaren).
Reputatie 7
Badge +3
@darkfiber . Met SDE+ subsidie is dan weer iets anders dan de postcoderoosregeling. Die regeling bestaat uit een afspraak met de belastingdienst dat de deelnemers over hun aandeel in het project over de (op afstand) opgewekte kWh de energiebelasting en opslag duurzame energie terug krijgen. https://community.eigenhuis.nl/zonnepanelen-11/wie-heeft-ervaring-met-de-postcoderoosregeling-214 Maar als jullie hebben gekozen voor een sde+ regeling is het een gewone investering en gaat u over uw eigen panelen de ophanden zijnde wijzigingen van de salderingsregeling ook merken.
Reputatie 4
Ik heb eens mijn sreadsheets nagekeken. Ik heb zonnepanelen. De bruto zonnestroom opbrengst weet ik dankzij de bruto productiemetertjes (bruto). Verder heb ik een slimme meter die de uit het net binnengehaalde kilowattuurtjes registreert (import) en ook de aan het net teruggeleverde kilowattuurtjes (export).
Je kan de export uitdrukken als percentage van de bruto opbrengst. ik heb dat een half jaar gemeten. In de winter is dat percentage laag, zeg 20%, maar in het voorjaar loopt dat razendsnel op. Op dit moment wordt 70% van mijn zonnestroom teruggeleverd. Dat zal bij een heleboel zonnepaneelbezitters ook het geval zijn. Reden is dat het meeste stroomverbruik zit in uren dat de zon niet of minder schijnt.

Reken maar dat u en ik stevig gaan inleveren als de salderingsregeling wijzigt want:
 1. Wiebes heeft aangegeven dat zijn regeling niet beter is dan de huidige,
 2. Wiebes heeft aangegeven dat zijn regeling zal worden afgebouwd,
 3. Er zit een kap op Wiebes' regeling, dat wil zeggen een gefixeerd subsidievolume wordt uitgesmeerd over een jaarlijks sterk groeiend aantal zonnepaneelbezitters: verdunning,
 4. Wiebes is net als al zijn voorgangers absoluut niet te vertrouwen. geen enkele subsidieregeling voor zonnepanelen heeft het langer dan 2 jaar volgehouden,
 5. De regeling wordt zo complex dat we het ergste vrezen voor de uitvoering,
 6. Met name voor bezitters van warmtepompen betekent het wegvallen van de salderingsregeling een enorme kostenverhoging. Als je veel zonnepanelen hebt krijg je straks in de zomer - zeker met dynamische tarieven - heel weinig terug en in de winter als je warmtepomp lekker bromt zijn de kilowattuurtjes die je betrekt van de energieleverancier extra duur,
 7. Hierdoor valt de bodem onder de business case voor particulieren voor een warmtepomp.volledig weg.
 8. Het afschaf-voornemen creeert investeringsonzekerheid. Een van de redenen om zonnepanelen te nemen is om die te combineren met een warmtepomp. Dat is een investeringsbeslissing. Investeringsonzekerheid is voor mij een van de argumenten om voorlopig geen warmtepomp aan te schaffen,
 9. Verder is de salderingsregeling een wonder van eenvoud. Elk kind kan het begrijpen. Een salderingsregeling wordt hopeloos ingewikkeld. Wat als je er een setje paneeltjes erbij legt?
 10. O ja, Kamp (de vorige minister) heeft aangegeven dat hij van de salderingsregel af wilde omdat hij hem te duur vond. Nota bene. Particulieren betalen een veelvouid aan energiebelasting vergeleken met bedrijven. Die particuliere melkkoetjes moet je als minister van Economische Zaken in stand houden, dat heeft niets met bevorderen van duurzaamheid te maken. Wiebes heeft dat heel goed begrepen, zie de discussie over de CO2 belasting..
Kortom, reken er maar alvast op dat je er met je zonnepanelen dik op achteruit gaat vergeleken met de huidige situatie. Wiebes' subsidieregeling wordt wel een stimulans om eens goed te rekenen aan accusystemen en elektrische auto's. Kilowatturrtjes achter de meter houden zou wel een shet motto kunnen worden.,
Reputatie 7
Badge +3
Tsja Wiebes belooft een handhaving van een minimale terugverdientijd van 7 jaar (uitgaande van efficiente installaties) maar de invulling daarvan is dus nog erg ingewikkeld.
@Photoncatcher Ergo, een vervanging van de salderingsregeling wordt door sommigen ook meegegeven vanwege de ontwikkeling van accusystemen. Maar dat is, vooral voor de zomer winter opslag veel te duur, zo niet onmogelijk . https://community.eigenhuis.nl/zonnepanelen-11/accu-s-zijn-bij-vervanging-van-de-salderingsregeling-totaal-geen-oplossing-212
Reputatie 7
Badge +1
@Driepinter Wat je schrijft over de postcoderoosregeling is natuurlijk niet van toepassing.
De SDE+ subsidie loopt echt 15 jaar en de provinciale subsidie wordt eenmalig bij begin verstrekt.
De salderingsregeling heeft hiermee absoluut niets te maken. Belangrijk: De gekozen financiële constructie zit anders in elkaar, gelukkig. De leden van de ECL ontvangen ook geen geld uit de pv-opbrengst.
Reputatie 4
Badge +1
Afschaffen van salderen is oneerlijk. Het heeft ookniets met subsidie te maken. Salderen is het recht op vrij verkeer van je eigen stroom over de openbare weg voor stroom, het elektriciteitsnet.
Dat wordt nu voor 60% door huishoudens betaalt en 40% door bedrijven.
Netbeheerders zijn publieke bedrijven, van ons allemaal.
Daarom is dat salderen een recht.
Salderen si ook heel simpel, een subsidieregelign maakt het heel ingewikkeld en vergt weer ambtenaren uren.

De kern zit in de energiebelasting, bij salderen heb je daar vrijstelling van.
Bij een postciode roos heb je die vrijstellign 15 jaar, en de club die het opzet moet moeilijke proceduires doorlopen. En de postcode roos is natuurlijk bedoeld om tweedracht te zaaien in en gemeenschap, Toen hij nat het SER energieakkoord door ambtenaren werd uitgelgd, gaven die ook te dat de postcode roos regelng bedoeld was om voordeel voor burgers vooral klein te houden.

Maar alle huishoudens samen betalen ca 2 miljard energiebelasting
En in het klimaatakkoord is al afgesproken dat de energiebelastign meer moet verschuiven van huishpoudens naar bedrijven.
En met de porscode roos regelign laat de overheid zien dat zer dat ook al kunnen.

Daarnaast is in het klimaatakkoord afgesproken dat nieuwe projecten voor duurzame opwek, voor 50% van burgers moeten worden.
Dus geef die eigenaren dan ook het vruchtgebruik. Dan hebben burgers ook een reden eigenaar te worden, het voordeel dat het oplevert, stroom voor de kostprijs.
 • 4 cent per kWh voor een windpark op het land
 • 6 .. 8 cent voor zonneweides Ook afhankelijk of ze de aansluiting kunnen delen met bijv een windpark.
 • 6 .. 7 cent voor een nieuw offshore windpark
Het voordeel van een lage stroomprijs, ipv de gebruikelijke 22 cent, geeft ook alle huishoudnes in min of meer gelijke mate voordeel.

De zogenaamde participatie bij duurzame energie komt vaak neer op een aantal burgers die met een normaal deelneemt, 500 tot 2000 EUR en een paar lokale miljonairs die de bulk van het bedrag lenen.
Hen gaat het altijd om de SDE subsidie, het gesubsidieerde rendement op hun geld

Die wanverhouding voorkom je met salderen, en het vereist dat vele burgers me willen doen, eigenaar willen zijn van een stukje windpark of zonneweide voor eigen gebruik.

Daarom zou ik het waarderen en verstandig vinden van de VEH als ze deze petitie bij alle lden onder de aandacht willen brengen

https://salderenvanstroom.petities.nl/
Reputatie 4
Badge +1
De politiek moet alle huishoudens salderen gunnen, van de stroom van
 • zonnepanelen op eigen dak
 • een kavel windpark of zonneweide in de regio
 • of elders in het land, voor een hogere prijs
 • of een kavel offshore windpark
Deze bronnen werken risicoloos, dus kan elke stroomverbruiker ze gebruiken, zonder risico te lopen
Bedrijven kunnen dat al, want zij betalen vrijwel geen energiebelasting
Huishoudens niet, want zij betalen een boete, de extreem hoge energiebelasting, BTW en ODE
ODE is de subsidie voor bedrijven, huishoudens krijgen dat niet.
Dus we betalen de investeringen voor bedrijven, zonder daar iets v oor terug te krijgen
Daarnaast gaan we ook ca 80% van de investeringen van bedrijven voor het klimaatakkoord betalen, doordat die bedrijven dat gaan doorberekenen.

Door burgers salderen te gunnen, kunnen wij zelf onze eigen stroom opwekken, v oor de kostprijs.
4 cent ipv 22 cent per kWh

Dat levert in de energie transitie en voordeel van ca 3000 EUR per jaar op
Maar doordat salderen nu nog niet mag, krijgen we dat niet, en dat remt de energietransitie af.

Deze petitie vraagt de politiek om salderen
https://salderenvanstroom.petities.nl/

Een gemiddeld gezin en hun energie kosten:

Persoonlijk ben ik niet zo bang dat de salderingsregeling snel afgeschaft of veranderd zal worden. Het is niet voor niets al voor de derde keer uitgesteld tot 2023. Het enige wat de overheid misloopt door die salderingsregeling is het stuk energiebelasting dat in de variabele elektriciteitsprijs verwerkt zit. Wat je van de elektriciteit zelf terugkrijgt is voor rekening van de energiebedrijven.

Om dat stukje belastingnadeel terug te krijgen moet de overheid een heel nieuw ambtenaren-apparaat opzetten dat een nieuwe regeling moet gaat uitvoeren. Uiteraard moet een deel van dat "verdiende" geld door de overheid aan de energiebedrijven terugbetaald worden. Dat levert de overheid alleen maar werk op. Dat hele ambtenaren-apparaat kost natuurlijk jaarlijks heel veel geld. Het is maar de vraag of dat de misgelopen belastingopbrengst op elektriciteit de kosten van zo'n heel ambtenaren-apparaat goed maakt.

In stilte beseft deze regering zich dat heel goed. Ze hebben het niet voor niets uitgesteld, sterker nog, ze hebben het zelfs over deze kabinetsperiode heen getild. Krijgt deze regering de zeperd niet als blijkt dat die hele nieuwe regeling alleen maar geld kost in plaats dat het 1 cent opbrengt.

Een volgende regering mag deze hete kolen dus uit het vuur halen. Maar een volgende regering zou wel eens een stuk "groener" kunnen zijn als de huidige regering. Of zo'n "groene" regering hun vingers dan durft te branden aan een milieumaatregel die milieubewuste burgers nog eens geld kost ook, zonder dat het iets opbrengt, daar durf ik dan weer mijn vraagtekens bij te zetten.
Reputatie 7
Badge +3
@BreejKC .
Door de salderingsregeling loopt de overheid de energiebelasting, opslag duurzame energie en btw mis. Feit blijft wel dat de salderingsregeling de eenvoudigste manier is om zonnepanelen bij particulieren te stimuleren.
De verandering c.q. vervanging van de salderingsregeling is inderdaad dit voorjaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dat heeft echter alleen maar als reden/oorzaak dat de terugleversubsidie die de salderingsregeling had moeten vervangen volgens minister Wiebes uiteindelijk te ingewikkeld bleek.
Verder levert afschaffing of versobering van de salderingsregeling geen tot nagenoeg geen extra werk op voor de overheid. Nog sterker, de salderingsregeling heeft immers (bij een zogenaamde slimme meter) niet altijd bestaan. Op YouTube is daar nog iets van terug te vinden.
Een terugleversubsidie i.p.v. saldering is naar mijn mening zelfs groener. Zomers overschot kWh leveren op het net en in de winter die zelfde stroom gebruiken voor elektrische kacheltjes (of cv-ketel) of auto ongeacht er wel of geen voldoende windenergie is (en gasturbines met hun lage rendement moeten bijspringen) is namelijk niet groen.
Reputatie 3
Salderen kost de overheid nu 80 Miljoen Euro lees ik.
SDE+ budget is €600 miljoen subsidie (opgebracht door onder meer particulieren met 1 cent per kWh)
Dat is een bjina onbereikbare regeling voor particulieren want je hebt een netaansluiting van 3x80 A+ nodig,

Nu snap ik wel dat een commercieel zonneveld meer bijdraagt in de cijfers op weg naar de CO2 verduurzaming afspraak die ze ondertekend hebben. Alleen voor de acceptatie bij grote publiek voor verduurzamen wordt wel een stuk minder als ze salderen afschaffen.

Wel is me duidelijk dat de prijs van Solar steeds verder zakt en dat het ooit wel zonder subsidie moet. Maar ik lees niets dat je ook in 2023 geen SDE+ meer voor een commercieel zonneveld
SDE+ subsidie loopt een aantal jaren.

in dit overzicht: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836309.pdf
staat dat in 2017 er iets van 2.8 miljard gereserveerd is voor subsidie van zonne projecten (in de toekomstige jaren te betalen neem ik aan)

Als salderen 5 jaar door loopt en elk jaar verdubbeld zou je redelijk in de buurt komen.

zouden die zonne parken veel meer opleveren dan alle kleinere particuliere systemen bij elkaar ?

Het netwerk hoeft niet aangepast. Er bestaan waterstofgeneratoren voor particulieren.
Die leveren waterstof als het nodig is aan de verwarmingsketel. Betekent dat de ketel moet worden aangepast maar dit is ook het geval als waterstof via het bestaande netwerk wordt geleverd.


Voordeel zou zijn dat je de overdag gegenereerde waterstof kunt opslaan in een vat en gebruiken als de zon even niet schijnt. Groot probleem opgelost. Nadeel: Wel gevaarlijker voor de omgeving, vanwege omdat waterstof een grote energiedrager is.

 

Reageer