"Waterstof tot nadenken" of om te verbranden? - Alleen voor probleemgevallen? Te duur?

  • 7 September 2023
  • 10 reacties
  • 85 Bekeken

Reputatie 7
Badge +1

De “titel” komt uit het recente VEH magazine - het gaat natuurlijk om het verbranden van waterstof om “probleemwoningen” en “probleemhuizen” te verwarmen.

Maar er wordt helemaal niet duidelijk gemaakt waarom hiervoor waterstof de enige geschikte energiedrager is en wat de verschillende voorwaarden zijn om de waterstof bij de potentiële verbranders te krijgen. En vooral het kostenplaatje en het tijdspad blijven mistig. Over de infrastructuur staat er alleen maar: “Nog niet klaar voor”.

Als ik lees (citaat van een belanghebbende): … in die [zeldzame] gevallen zou waterstof een uitkomst kunnen bieden.” zonder verdere onderbouwing! - dan weet ik (helaas niet) voldoende.

 


10 reacties

Reputatie 2

Waterstofgas is de ideale brandstof om woningen mee te verwarmen want je kan het uit water maken en na verbranding krijg je weer water. Alleen om het uit water te maken kost veel energie en dat werd tot nu toe met fossiele brandstof gedaan, maar dat geeft zoveel CO2 dat je het voordeel van stoken met waterstofgas teniet doet. Dus moet je het met zon- en windenergie doen, dat kan ook, dat noemen ze dan de groene waterstof. Maar om woningen ermee te verwarmen moet dat op een veel grotere schaal dat in de miljarden loopt. Tot nu toe is er geen bedrijf dat interesse heeft om zo'n grote stap te zetten in de fabricage van waterstofgas. Dat bedoelen ze met dat de omstandigheden nog niet goed zijn. Dit alles afgezien van het feit dat waterstofgas 10 tot 100 keer sneller tot explosie overgaat dan aardgas. Het minste of geringste elektrostatisch vonkje en het is een grote plof en je huis is weg. Hoe los je dat op bij het verwarmen van woningen? Die infrastructuur is dus nog niet klaar. Dus alleen in zeldzame gevallen zoals een demonstratie-modelhuis kunnen ze wat laten zien.

Reputatie 7
Badge +3

Waterstofgas is de ideale brandstof om woningen mee te verwarmen want je kan het uit water maken en na verbranding krijg je weer water. Alleen om het uit water te maken kost veel energie en dat werd tot nu toe met fossiele brandstof gedaan, maar dat geeft zoveel CO2 dat je het voordeel van stoken met waterstofgas teniet doet. Dus moet je het met zon- en windenergie doen, dat kan ook, dat noemen ze dan de groene waterstof. Maar om woningen ermee te verwarmen moet dat op een veel grotere schaal dat in de miljarden loopt. Tot nu toe is er geen bedrijf dat interesse heeft om zo'n grote stap te zetten in de fabricage van waterstofgas. Dat bedoelen ze met dat de omstandigheden nog niet goed zijn. Dit alles afgezien van het feit dat waterstofgas 10 tot 100 keer sneller tot explosie overgaat dan aardgas. Het minste of geringste elektrostatisch vonkje en het is een grote plof en je huis is weg. Hoe los je dat op bij het verwarmen van woningen? Die infrastructuur is dus nog niet klaar. Dus alleen in zeldzame gevallen zoals een demonstratie-modelhuis kunnen ze wat laten zien.

Het opschaalvoordeel bij de productie van waterstofgas gaat volledig te niet door het feit dat er nooit en ook nooit voldoende windstroom (en een beetje winterse zonnestroom) over zal zijn om die grote hoeveelheid te maken. Er wordt ook altijd vergeten hoe duur die elektrolysers zijn (want de verwachte subsidiestroom).

Reputatie 7
Badge +2

Waarom waterstof?
Omdat dat nu al uit aardgas te maken is.

En de bestaande infrastructuur met wat aanpassingen geschikt gemaakt kan worden voor transport van waterstof

Dus zijn de Gasunie en netbeheerders helemaal voor.

Anne.

Reputatie 7
Badge +3

En dus zijn we met waterstof niet verlost van fossiele brandstoffen, zoals EHM bericht. Wat een blunder dat het kraken van aardgas (en stoom) zelfs door een proffesor (zo ik uit het artikel kan op maken) elektrolyse wordt genoemd.  Men is er toe in staat om met 40 % verlies aardgas om te zetten in (blauwe) waterstof om maar aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Kortzichtig. Je verspilt de minst vervuilende schaarse fossiele brandstof en we moeten dan extra LNG gaan aanvoeren. Transport ect 10 % verlies aan CO2 en vooral met schaliegas extra methaan uitstoot (broeikaswaarde 21 x dat van CO2).

Reputatie 2

deze geeft wel een aardig beeld van mythes rondom waterstof: Wees wijs met waterstof: mythes over waterstof ontkracht | Natuur & Milieu (natuurenmilieu.nl) Deze onderbouwd dus wel waarom waterstof niet heel erg geschikt is voor woningen.

en er wordt gelukkig ook hard geexperimenteerd met waterstof: Subsidie aan zeven Nederlandse impactvolle projecten voor waterstofproductie - Alles over Waterstof

Reputatie 7
Badge +1

Er is ook zoiets als de waterstofladder tevens op natuur&milieu te vinden en in het artikel genoemd  (op internet met “hydrogen ladder" zoeken).

De consensus op dit moment - en voor de komende 10 tot 15 jaar - lijkt te zijn:
“Geen (dure, groene) waterstof mis(ge)bruiken voor verwarmen”.


Er zijn ook rare “kritische” commentaren op de promotor/uitvinder? van de "hydrogen ladder” te vinden, bijvoorbeeld van een organisatie RMP "respect my planet” -  We are committed to protecting fresh water resources by advocating for: sustainable energy.

Reputatie 7
Badge +3

Er is ook zoiets als de waterstofladder tevens op natuur&milieu te vinden en in het artikel genoemd  (op internet met “hydrogen ladder" zoeken).

De consensus op dit moment - en voor de komende 10 tot 15 jaar - lijkt te zijn:
“Geen (dure, groene) waterstof mis(ge)bruiken voor verwarmen”.


Er zijn ook rare “kritische” commentaren op de promotor/uitvinder? van de "hydrogen ladder” te vinden, bijvoorbeeld van een organisatie RMP "respect my planet” -  We are committed to protecting fresh water resources by advocating for: sustainable energy.

De consensus is ook dat er de eerste 20 jaar onvoldoende wind- en zonneenergie is om voldoende groene waterstof te maken. Dat houdt dus in dat de waterstoflobby van ons schaarse aardgas blauwe waterstof wil maken. Zie het VVD-ontwerpverkiezingsprogramma.

Reputatie 2

en zo doet vvd aan greenwashing, ze lijken oog te hebben voor het milieu, maar even doorlezen en je prikt er doorheen. 

Reputatie 7
Badge +1

@EmielS Misschien heeft de VVD wat electorale ondersteuning nodig? De industrielobby is waarschijnlijk niet (meer) voldoende. En als je dan de onbereikbare waterstofworst kan voorhouden - hap, snap (gemist) beleid of zoiets.

Reputatie 6
Badge

Van mij mogen ze op zee grote “Electrolysers” bouwen om de ter plaatse opgewekte wind- en zonne-energie in te zetten voor de productie van waterstof. Deze waterstof kan dan lokaal op zee worden afgenomen door de grote vaart. 

Dat lijkt mij economisch en milieutechnisch gezien voor dit moment het beste rendement op te leveren. Vooralsnog vraagt dat geen kabel/pijpleiding infrastructuur.

Laten we op land eerst maar proberen een maximaal rendement te halen uit de hernieuwbare energie die we daar op kunnen wekken

Reageer