Parkeergarage VvE lastig om geschikt te maken voor elektrisch rijden

  • 1 September 2023
  • 36 reacties
  • 782 Bekeken

Reputatie 1
  • Vereniging Eigen Huis
  • 0 reacties

Verenigingen van Eigenaars (VvE's) vinden het lastig om hun parkeergarage geschikt te maken voor elektrisch rijden en alle bewoners te laten investeren. Dit terwijl het aantal elektrische auto’s sterk toeneemt.

 

Wat is jouw ervaring met het aanleggen van laadpalen? Deel die hier 👇🏻

 


36 reacties

Ik opteer voor een goed plan. Uit inkoopoogpunt etc... is het goedkoper én duurzamer om alle aansluitingen (laadpaal ophangen op aangeven van de gebruiker) in één keer aan te leggen. Lijkt mij dat een goed plan een win/win situatie zal zijn.

Binnen onze particuliere garage (totaal zo'n 400 plaatsen) kan inmiddels elektrisch geladen worden.
Eerst is er een algemene infrastructuur aangelegd waarop individuele eigenaren een voorgeschreven laadstation kunnen laten aansluiten door een voorgeschreven installateur. E.e.a. heeft meerdere jaren geduurd aleer het eerste station afgelopen voorjaar kon worden aangesloten. Veel moest worden uitgezocht en gepionierd. Ook moet de VvE natuurlijk akkoord gaan met de investering en aanleg van de infrastructuur. Daar zijn grote bedragen mee gemoeid.

De 'slimme’ laadstations beschikken allen over load-balancing en staan met elkaar in verbinding via wifi om zo de beschikbare hoeveelheid stroom te kunnen verdelen, want het spreekt voor zich dat wij niet genoeg stroom hebben om (in de toekomst) 400 auto's tegelijk in één nacht vol te tanken.
Dit betekent o.a. dat je beter na elke rit de auto aan de lader kunt hangen zodat er maar een beetje stroom bij hoeft, en niet wachten tot je hem helemaal leeg gereden hebt.

Een probleem waar we nu wel tegenaan lopen is de net-congestie. Er is meer capaciteit aangevraagd bij de stroomleverancier, maar het stroomnet zit vol…...Kan nog jaren duren…..

Load-balancing met slimme laadstations dus, en vaak tanken.

Onze parkeergarage is een afgesloten deel van de openbare garage eigendom van de Gemeente Rhenen. De burgermeester heeft als standpunt, omdat er appartementen boven de parkeergarage liggen, geen laadpalen worden toegestaan. De veiligheidsregio deelt dit standpunt. Hopelijk biedt de nieuwe regelgeving ruimte dit terechte veiligheidsstandpunt te handhaven en worden aangrenzende publieke buitenplaatsen ingericht.

Onze VvE heeft onder het gebouw 22 parkeerplaatsen. Doorrijhoogte 2,20 meter, breedte inrijpoort tussen 2 gebouwen in slechts 2 meter. Brandveiligheidsadviseur heeft aangegeven dat met een investering van €150.000 de garage een uur brandwerend te maken is. Maar dan moet de brandhaard wel uit of verwijderd zijn. Brandweer heeft aangegeven dat ze vanwege de smalle inrijpoort, de beperkte hoogte en de ligging van de parkeerplaatsen (haaks op de inrijpoort) geen brandende auto’s uit de garage kan slepen. Adviseert om zowel stalling als opladen EV’s te verbieden. Bij brand EV zal de constructie van het gebouw worden aangetast, met 22 onbewoonbare appartementen tot gevolg. 
Zou het op prijs stellen als Eigen Huis wat meer benadrukt dat er situaties zijn waarbij de brandveiligheidssituatie parkeren en opladen EV’s kan verhinderen. 

Reputatie 1

Zoals hierboven ook als is geschreven; de brandweer adviseert om geen EV's te stallen in de parkeergarage waar ook appartementen boven zitten. Alle appartements eigenaren hebben een eigen afgesloten garage box. Ook de entree is dusdanig smal dat er geen blusvoertuig of sleepdienst in de kelder kan komen. De VvE heeft besloten om EV's te verbieden in de kelder. En zolang er nog appartementen boven een parkeerkelder zitten, zou ik het ook niet willen. Ik zou me kunnen voorstellen, dat als er een nieuwe generatie accu’s komt, dit beleid aangepast wordt.

Onze appartementen (50 ) zijn in aanbouw en daaronder zit een parkeergarage voor 70 plekken. Laadpalen kan iedere nieuwe eigenaar voor bepaalde datum aanvragen bij de aannemer/bouwer van het complex tegen meerprijs. Een klein deel heeft dat aangegeven te willen en anderen niet. De bekabeling komt vanaf eigen meterkast in je eigen appartement. Na oplevering zal voor degene die geen aanvraag hebben gedaan dus geen aansluiting meer vanaf appartement kunnen. Liggen geen loze leidingen tussen alle appartementen en garage. Dus eenmalige keuze. En hoe het zit met veiligheidseisen brandweer etc.: niets over gehoord. Gaat dus buiten een nog op te richten VvE om.

Ik woon in een iets ouder appartementen complex zonder eigen parkeergelegenheid. Wat mij veel meer zorgen maakt is dat bestaande elektrische voorzieningen in dergelijke complexen vaak bij lange na niet toereikend zijn voor de te verwachten benodigde vraag, en vele gemeentes, waaronder die waar ik woon, in het geheel niet bezig zijn om structurele oplossingen te ondersteunen. Onze VvE zou bijv prima mee kunnen denken/investeren.
Een overkoepelend plan kan ik alleen maar toejuichen (en niet alleen voor VvE parkeergarages, maar ook iets meer algemeen)

Een goed doordacht plan is noodzakelijk en met het verplichten via de overheid dient deze zich te realiseren dat er in ondergrondse garages meer risicos zijn dan in de openbare ruimte.

Aanpassingen zijn voor vve's en leden kostbaar als eea volledig moet worden aangepast en met name de brandveiligheid is nog steeds een discussie. Zie de laatste problemen met je schip boven de Waddenzee.

Men wil wel maar niet ten koste van alles. De gemeentelijke overheid is ook niet meewerkend als er ideeën worden aangedragen voor alternatieven.

Het uitsluiten van risico en veiligheid is belangrijk en daar kun je niet omheen als overheid in onze ogen.

Reputatie 7
Badge +2

Zijn er ook al VVE leden die een besluit om geen EV’s toe te staan hebben aangevochten?
Want in de praktijk blijken EV’s minder brandgevoelig en niet meer brandschade te veroorzaken.
Alleen als de accu beschadigd raakt en gaat branden zal conventionele blusmethode niet altijd helpen.

Dus ben ik wel benieuwd op basis van welke gegevens een negatief advies gegeven kan worden en ook stand kan houden.

Anne.

Reputatie 1

het lijkt mij verstandig om EV's  te weigeren uit parkeergarages, waarboven apartementen zijn. Denk dat we ff moten afwachten hoe de regelgeving gaat worden. Bij ons heeft men ingestemd om EV's te weren uit de parkeergarage

Ene kant begrijpelijk maar aan de andere kant met het gedwing van de overheid om elektrisch te gaan rijden staat dat haaks om het verbieden van EV's in de parkeergarage. In onze gebouwen die nu in aanbouw zijn is de keuze gekregen en ook betaald als meerprijs om een laadpaal bij je parkeerplek te hebben. Wie gaat het betalen als er een verbod komt en waar moeten de EV's dan geparkeerd worden? Buiten is er geen gelegenheid gecreëerd.

Logische redeneringen. He complex aan onze zijde is van 1986. Geen voorzieningen in het geheel vd garage. 

Bij plaatsen van ev's en laadpalen moet een vernieuwde blusinstallatie en onteigening van bepaalde parkeerplaatsen worden gedaan om aan de eisen van de brandweer te voldoen igv noodzaak om een brandend ev naar buiten te kunnen slepen. Tevens moet er een volledig netwerk worden aangelegd.

Allemaal kostbaar en op kosten van de VvE. Subsidies helpen hier niet.

Leden hebben in dit geval tegen gestemd. Ik wil echter naar voren kijken en naar de toekomstgerichte oplossingen kijken die los van alle verduurzamings eisen betaalbaar blijven

Reputatie 3

Als de akte van splitsing is gebaseerd op het modelreglement 2017, hoe kan een VvE dan een bewoner weigeren een laadpunt aan te (laten) leggen? Een dergelijke weigering is in strijd met de akte van splitsing en daarom vernietigbaar.

In onze ondergrondse parkeergarage willen ze nu mogelijk laadpalen gaan aanleggen. totaal 101 parkeerplekken.

Nu is er bij de eigendomsdocumenten met bijbehorende parkeerplek vastgelegd dat bij mijn huisnummer die parkeerpleknummers horen.

Onze parkeergarage is half ingegraven en aan buitenzijde zijn open ventilatieroosters. Dus hebben altijd frisse lucht. Er is maar 1 toegang tot de parkeergarage.

Om hoeveel laadpalen het gaat worden, is nog niet bekend maar er komt een adviesbureau die het in kaart gaat brengen.

Kan er besloten worden om de laadpalen bij de toegang van parkeergarage te plaatsen? Maar dan zal het eigendomsrecht van de desbetreffende eigenaar gewijzigd moeten worden.

Of heb ik dat nu helemaal verkeerd gedacht.

Ben benieuwd of er andere leden over dit item al ervaring hebben.

 

Hallo Jadine

Zoals je aangeeft is dat ook ongeveer onze situatie. Alle parkeerplekken liggen onder straatniveau in een afgesloten garage met 1 in- en uitgang. Alle parkeerplekken zijn eigendom per appartement en notarieel vastgelegd. 

Op het moment zijn er verduurzamings maatregelen actief vwb warmte isolatie wat al een behoorlijke aanslag is op de financien en een kijk naar warmtepompen. De druk voor bewoners om naar laadpalen te gaan op het moment is een brug te ver en van de vele plekken zijn er nog geen electrische autos. Daarnaast is op alternatieve voorstellen naar de gemeente om aan de buitenzijde van het pand een aantal aansluiten te mogen plaatsen negatief gereageerd.

Uiteraard is een adviesbureau een oplossing echter een blusinstallatie inclusief laadpalen en onteigening is een moeizaam traject waar geen meerderheid van eigenaren voor te vinden is. Mogelijk op termijn.

Jammer dat de overheid veel op het bordje legt van eigenaren en wegblijft van aanbiedingen voor alternatieven om tussentijdse oplossingen te verzorgen

 

Reputatie 7
Badge +2

@Korenbeurs VvE  Wat verwacht je precies van de overheid?
Mogelijk dat de VEH daarvoor kan lobbyen?

Anne.

Anne,

Gemeentelijke overheid die op een bepaald deel eigenaal is van de openbare weg. Staat los van een VEH

@ Jadine   Wij hebben ook parkeerplaatsen die bij het kadaster apart zijn geregistreerd. Wij gaan die niet herverdelen.

Mogelijk dat de  eigendomsakte veranderd moet worden. Maar het duurste en meest complexe is het wijzigen van de de Splitsingsakte. Daar staat in wie het recht heeft welke plek als privéruimte te gebruiken. Aanpassing daarvan vraagt een hele grote meerderheid iets van 4/5 van de stemmen en goedkeuring van bijvoorbeeld de hypotheek verstrekkers (beperkt gerechtigden). En het is duur: duizenden euro’s en die kosten zijn voor een deel afhankelijk van het aantal eigenaars door het moeten verkrijgen van goedkeuring van de beperkt gerechtigden.

Daarnaast is het een tijdelijke oplossing, Want zodra een groot deel van de bewoners een EV heeft, heb je hetzelfde probleem: veel EV’s staan dan niet meer dicht ij de uitgang. De brandweer kan er moeilijk bij. En zij kwamen met het plan EV’s dicht bij de uitgang te zetten,

Reputatie 7
Badge +2

@Korenbeurs VvE De VEH kan ook lobbyen bij gemeenten :)
Want idd staan nog niet in alle gemeenten op elke straathoek meerdere laadpunten.
En vanwege het kip - ei principe zou dat wel handig zijn.
Zeker als veel mensen een 1e stap naar plugin hybride zouden maken, wat al heel veel zou schelen.

Ik heb destijds voor een plugin hybride en nu voor een full EV kunnen kiezen juist omdat de laadinfrastructuur in Den Haag goed op orde was (voor een full EV zijn laadpalen in de buurt trouwens minder van belang).

Anne.

Zoals hierboven ook als is geschreven; de brandweer adviseert om geen EV's te stallen in de parkeergarage waar ook appartementen boven zitten. 

@D.J.vanderV

Wij hebben ook een parkeergarage met woningen daaboven en willen ook heel graag advies van de brandweer. Echter de brandweer in onze woonplaats wil dat advies niet geven. Ze geven aan verantwoordelijk te zijn voor de keuring van de garage zodra wij maatregelen hebben genomen om er veilig electrisch te kunnen laden. Wat er nodig is om veilig te kunnen laden wil men ook niet aangeven. Alle risico's om te voorkomen dat de “slager zijn eigen vlees keurt” worden uit de weg gegaan. Een duur advies bureau inhuren zonder wettelijk kader lijkt ons weggegooid geld. Dus hoe nu verder?

Reputatie 1

@BB, als je in het bestuur van de VvE zit, zou ik in het HHR opnemen, dat het gelet op de huidige stand van zaken verboden is om EV's in de garage te plaatsen. Mochten er nieuwe techn. ontwikkelingen zijn dan kun je het HHR altijd hierop nog aanpassen.

Het punt is, dat als een EV in brand geraakt, de brandweer bijna geen mogelijkheid heeft om de brandende auto te benaderen en dat er mogelijk door de warmte/hitte constructie problemen van het gebouw kunnen ontstaan. Bij ons zitten er op de begane grond winkels en we hebben overleg gehad, ze waren het helemaal eens met het verbod.

Je kunt beter nu een verbod instellen en dat in de loop der tijd gaan versoepelen.

Reputatie 7
Badge +2

@D.J.vanderV Waar is die informatie op gebaseerd?

Want elk onderzoek dat ik tot nu toe heb kunnen vinden spreekt tegen dat EV’s meer schade aan constructies zouden toebrengen.

Sterker nog, uit eerder vermeld onderzoek zou blijken dat EV’s minder snel gaan branden en ook minder intensief branden. De uitdaging is dat als de accu eenmaal is gaan branden, deze niet op een conventionele manier te blussen is.

Anne.

Reputatie 1

@Anne, op zich denk ik dat elke auto in brand kan vliegen, maar zover ik gezien/gelezen heb kan het mis gaan bij het opladen. En als een EV dan gaat branden is de hitte die vrij komt heel intensief en langdurig. Mocht een auto in brand gaan, dan loop je de kans dat de brand overslaat naar andere auto's.  En juist het langdurige en heftige kan schade toebrengen aan het gebouw.

Wij hebben gekozen voor zekerheid en houden in ons achterhoofd dat de regels tzt altijd aangepast/versoepeld kunnen worden. Achteraf een verbod instellen wekt veel meer weerstand.

Reputatie 6
Badge +1

Eenmaal een verbod ingesteld krijg je misschien later niet teruggedraaid. Kan ook invloed hebben op de prijs als je de woning wilt verkopen.

Wachten op toekomstige wetgeving en vertrouwen op huidige wetgeving is ook een optie.

Reputatie 7
Badge +2

@D.J.vanderV Het probleem dat ik daar mee zou hebben is dat het alleen op verhalen is gebaseerd.
Regelgeving invoeren op basis van (ongefundeerde?) verhalen lijkt mij nooit een goed idee.
En ook niet houdbaar als iemand er bezwaar tegen gaat maken.

Feit is dat bij de meeste (alle?) verhalen die je leest het een ICE auto is die in de brand is gevlogen en vervolgens andere auto’s zijn gaan branden. Ook is er volgens mij geen feitelijke informatie dat een EV in een garage heeft gebrand en daarbij meer schade heeft aangebracht dan de andere auto’s

Er is veel ruis wat dit onderwerp betreft.
Om op basis daarvan een beslissing te nemen zou mij geen goed idee lijken.
Als de VVE van de garage waar ik mijn Tesla stal op het idee zou komen dit te gaan verbieden zou ik daar zeker beroep tegen aantekenen.
En zoals gezegd heb ik tot nu toe nog nooit ergens betrouwbare informatie kunnen vinden die het aannemelijk maken dat EV’s brandgevaarlijker zijn. Sterker nog, uit het weinige onderzoek dat er naar gedaan is lijkt voort te komen dat ze minder snel branden en niet intensiever branden. Enkel het blussen van de accu, als die eenmaal is gaan branden, is met conventionele middelen niet helemaal mogelijk.

Anne.

Reageer