Parkeergarage VvE lastig om geschikt te maken voor elektrisch rijden

  • 1 September 2023
  • 13 reacties
  • 204 Bekeken

Verenigingen van Eigenaars (VvE's) vinden het lastig om hun parkeergarage geschikt te maken voor elektrisch rijden en alle bewoners te laten investeren. Dit terwijl het aantal elektrische auto’s sterk toeneemt.

 

Wat is jouw ervaring met het aanleggen van laadpalen? Deel die hier 👇🏻

 


13 reacties

Ik opteer voor een goed plan. Uit inkoopoogpunt etc... is het goedkoper én duurzamer om alle aansluitingen (laadpaal ophangen op aangeven van de gebruiker) in één keer aan te leggen. Lijkt mij dat een goed plan een win/win situatie zal zijn.

Binnen onze particuliere garage (totaal zo'n 400 plaatsen) kan inmiddels elektrisch geladen worden.
Eerst is er een algemene infrastructuur aangelegd waarop individuele eigenaren een voorgeschreven laadstation kunnen laten aansluiten door een voorgeschreven installateur. E.e.a. heeft meerdere jaren geduurd aleer het eerste station afgelopen voorjaar kon worden aangesloten. Veel moest worden uitgezocht en gepionierd. Ook moet de VvE natuurlijk akkoord gaan met de investering en aanleg van de infrastructuur. Daar zijn grote bedragen mee gemoeid.

De 'slimme’ laadstations beschikken allen over load-balancing en staan met elkaar in verbinding via wifi om zo de beschikbare hoeveelheid stroom te kunnen verdelen, want het spreekt voor zich dat wij niet genoeg stroom hebben om (in de toekomst) 400 auto's tegelijk in één nacht vol te tanken.
Dit betekent o.a. dat je beter na elke rit de auto aan de lader kunt hangen zodat er maar een beetje stroom bij hoeft, en niet wachten tot je hem helemaal leeg gereden hebt.

Een probleem waar we nu wel tegenaan lopen is de net-congestie. Er is meer capaciteit aangevraagd bij de stroomleverancier, maar het stroomnet zit vol…...Kan nog jaren duren…..

Load-balancing met slimme laadstations dus, en vaak tanken.

Onze parkeergarage is een afgesloten deel van de openbare garage eigendom van de Gemeente Rhenen. De burgermeester heeft als standpunt, omdat er appartementen boven de parkeergarage liggen, geen laadpalen worden toegestaan. De veiligheidsregio deelt dit standpunt. Hopelijk biedt de nieuwe regelgeving ruimte dit terechte veiligheidsstandpunt te handhaven en worden aangrenzende publieke buitenplaatsen ingericht.

Onze VvE heeft onder het gebouw 22 parkeerplaatsen. Doorrijhoogte 2,20 meter, breedte inrijpoort tussen 2 gebouwen in slechts 2 meter. Brandveiligheidsadviseur heeft aangegeven dat met een investering van €150.000 de garage een uur brandwerend te maken is. Maar dan moet de brandhaard wel uit of verwijderd zijn. Brandweer heeft aangegeven dat ze vanwege de smalle inrijpoort, de beperkte hoogte en de ligging van de parkeerplaatsen (haaks op de inrijpoort) geen brandende auto’s uit de garage kan slepen. Adviseert om zowel stalling als opladen EV’s te verbieden. Bij brand EV zal de constructie van het gebouw worden aangetast, met 22 onbewoonbare appartementen tot gevolg. 
Zou het op prijs stellen als Eigen Huis wat meer benadrukt dat er situaties zijn waarbij de brandveiligheidssituatie parkeren en opladen EV’s kan verhinderen. 

Zoals hierboven ook als is geschreven; de brandweer adviseert om geen EV's te stallen in de parkeergarage waar ook appartementen boven zitten. Alle appartements eigenaren hebben een eigen afgesloten garage box. Ook de entree is dusdanig smal dat er geen blusvoertuig of sleepdienst in de kelder kan komen. De VvE heeft besloten om EV's te verbieden in de kelder. En zolang er nog appartementen boven een parkeerkelder zitten, zou ik het ook niet willen. Ik zou me kunnen voorstellen, dat als er een nieuwe generatie accu’s komt, dit beleid aangepast wordt.

Onze appartementen (50 ) zijn in aanbouw en daaronder zit een parkeergarage voor 70 plekken. Laadpalen kan iedere nieuwe eigenaar voor bepaalde datum aanvragen bij de aannemer/bouwer van het complex tegen meerprijs. Een klein deel heeft dat aangegeven te willen en anderen niet. De bekabeling komt vanaf eigen meterkast in je eigen appartement. Na oplevering zal voor degene die geen aanvraag hebben gedaan dus geen aansluiting meer vanaf appartement kunnen. Liggen geen loze leidingen tussen alle appartementen en garage. Dus eenmalige keuze. En hoe het zit met veiligheidseisen brandweer etc.: niets over gehoord. Gaat dus buiten een nog op te richten VvE om.

Ik woon in een iets ouder appartementen complex zonder eigen parkeergelegenheid. Wat mij veel meer zorgen maakt is dat bestaande elektrische voorzieningen in dergelijke complexen vaak bij lange na niet toereikend zijn voor de te verwachten benodigde vraag, en vele gemeentes, waaronder die waar ik woon, in het geheel niet bezig zijn om structurele oplossingen te ondersteunen. Onze VvE zou bijv prima mee kunnen denken/investeren.
Een overkoepelend plan kan ik alleen maar toejuichen (en niet alleen voor VvE parkeergarages, maar ook iets meer algemeen)

Een goed doordacht plan is noodzakelijk en met het verplichten via de overheid dient deze zich te realiseren dat er in ondergrondse garages meer risicos zijn dan in de openbare ruimte.

Aanpassingen zijn voor vve's en leden kostbaar als eea volledig moet worden aangepast en met name de brandveiligheid is nog steeds een discussie. Zie de laatste problemen met je schip boven de Waddenzee.

Men wil wel maar niet ten koste van alles. De gemeentelijke overheid is ook niet meewerkend als er ideeën worden aangedragen voor alternatieven.

Het uitsluiten van risico en veiligheid is belangrijk en daar kun je niet omheen als overheid in onze ogen.

Reputatie 7
Badge +2

Zijn er ook al VVE leden die een besluit om geen EV’s toe te staan hebben aangevochten?
Want in de praktijk blijken EV’s minder brandgevoelig en niet meer brandschade te veroorzaken.
Alleen als de accu beschadigd raakt en gaat branden zal conventionele blusmethode niet altijd helpen.

Dus ben ik wel benieuwd op basis van welke gegevens een negatief advies gegeven kan worden en ook stand kan houden.

Anne.

het lijkt mij verstandig om EV's  te weigeren uit parkeergarages, waarboven apartementen zijn. Denk dat we ff moten afwachten hoe de regelgeving gaat worden. Bij ons heeft men ingestemd om EV's te weren uit de parkeergarage

Ene kant begrijpelijk maar aan de andere kant met het gedwing van de overheid om elektrisch te gaan rijden staat dat haaks om het verbieden van EV's in de parkeergarage. In onze gebouwen die nu in aanbouw zijn is de keuze gekregen en ook betaald als meerprijs om een laadpaal bij je parkeerplek te hebben. Wie gaat het betalen als er een verbod komt en waar moeten de EV's dan geparkeerd worden? Buiten is er geen gelegenheid gecreëerd.

Logische redeneringen. He complex aan onze zijde is van 1986. Geen voorzieningen in het geheel vd garage. 

Bij plaatsen van ev's en laadpalen moet een vernieuwde blusinstallatie en onteigening van bepaalde parkeerplaatsen worden gedaan om aan de eisen van de brandweer te voldoen igv noodzaak om een brandend ev naar buiten te kunnen slepen. Tevens moet er een volledig netwerk worden aangelegd.

Allemaal kostbaar en op kosten van de VvE. Subsidies helpen hier niet.

Leden hebben in dit geval tegen gestemd. Ik wil echter naar voren kijken en naar de toekomstgerichte oplossingen kijken die los van alle verduurzamings eisen betaalbaar blijven

Reputatie 2

Als de akte van splitsing is gebaseerd op het modelreglement 2017, hoe kan een VvE dan een bewoner weigeren een laadpunt aan te (laten) leggen? Een dergelijke weigering is in strijd met de akte van splitsing en daarom vernietigbaar.

Reageer