Beantwoord

Vervanging salderingsregeling door terugleversubsidie gunstig met veel panelen.


Reputatie 7
Badge +3

(Toevoeging 19 november 2019. In april 2019 heeft minister Wiebes besloten dat de salderingsregeling pas vanaf 1 januari 2023 wordt afgebouwd).

 

Minister Wiebes wil, op zijn vroegst op 1 januari 2021, de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Dankzij de salderingsregeling bespaar je nu € 0,12286 per verbruikte (en dus gesaldeerde) kWh aan energiebelasting (en Opslag Duurzame Energie) en zo'n € 0,04 aan btw. Dit zal na 1 januari 2021 dus vervangen worden door een terugleversubsidie van misschien (een grote slag om de arm) van € 0,10. Misschien dat de energieleverancier nog wel blijft salderen (met de netto kWh-prijs) of dat de energieleverancier voor de teruglevering de terugleververgoeding (nu meestal € 0,06 of € 0,07) gaat hanteren. We gaan er dan op achteruit (het is immers een bezuinigingsmaatregel). Voor mensen met al zonnepanalen wordt een soepele overgangsregeling beloofd. Maar … als je veel panelen hebt met een jaarlijks overschot aan kWh's krijg je nu slechts de € 0,06 of € 0,07 terugleververgoeding. In het geval van een terugleversubsidie krijg je daar boven op dus nog de terugleververgoeding.

Voorbeeld.
Nu jaarlijks 4000 kWh waarvan 400 rechtstreeks verbruikt. Met een afname van 1600 kWh uit het net blijft er een jaarlijks overschot van 2000 kWh over. Met de huidige (salderings) regeling blijft er dus een teruggave van 2000 à € 0,07 is € 140,- over.

Met een terugleversubsidie i.p.v. saldering wordt dat dus

 • de 400 rechtstreeks verbruikte kWh blijft gratis (de slimme meter kan het überhaupt niet meten).
 • de afgenomen 1600 kWh was eerst gratis maar ga je nu 1600 x € 0,23 = € 386,- betalen.

Deze 1600 kWh lever je natuurlijk wel terug. Derhalve een terugleversubsidie van 1600 x € 0,10 = € 160,- en de bestaande teruglevergoeding van 1600 x € 0.07 = € 112,- (totaal € 272,-) dus netto een verlies van 386 minus 272 = - € 114,- .

 • over de overschot à 2000 kWh kreeg je eerst slechts de terugleververgoeding à € 0,07 is € 140,- maar komt nu dus de terugleversubsidie van 2000 x € 0,10 = € 200- er bovenop.

Dat is derhalve een gunstig effect van 200 - 140 = € 70,-

Conclusie: Als men (veel) meer panelen heeft dan het eigen verbruik kan de vervanging van de salderingsregeling door een terugleversubsidie dus gunstig uitpakken.

Op zich is dat gunstig want

 1. Zonder salderingsregeling wordt besparing van op het elektriciteitsverbruik interessant.
 2. Hoe meer panelen men laat installeren (als men daar voldoende -zonnige- ruimte voor heeft) hoe goedkoper de prijs (vooral de installatiekosten) per paneel.
icon

Beste antwoord door KoosB 9 March 2019, 12:44

Bekijk origineel

54 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Anderen die de hogere netwerkkosten voor mensen met zonnepanelen moeten betalen.

 1. Met in mijn omgeving 1 op de 10 huizen met panelen zie ik die extra investeringen niet. En toch ken ik elke kWh kwijt op het net. 
 2.  Als er warmtepompen komen moe(s)t dat net toch verzwaard worden.
 3.  Betreffende waterstofgas zijn er dan geen hogere netwerkkosten maar heb je zeven keer zo veel windmolens nodig dan met warmtepompen. Bovendien kosten elektrolysers per vermogen even veel als een windturbine op zee. Namelijk 1 miljoen euro per MW.

Biogas kan hooguit 1 % van het aardgas vervangen. De biogasproductie van de twee grootste biogasproducenten (de 2 suikerfabrieken) is goed voor amper 5 % van het eigen verbruik. Laat staan dat ze heel Nederland kunnen verwarmen.

Reputatie 6
Badge +1

@RoelJ

Hieronder een knipje uit jouw post

Ik ben van mening dat je de afbouw van de salderingsregeling en warmtepompen wel integraal moet bekijken, het maakt onderdeel uit van de energietransitie. Waarbij je ziet dat mensen energie neutraal bouwen en verwachten te zijn, mede door de salderingsregeling. Met het afbouwen en uiteindelijk vervallen van de salderingsregeling ontstaat mogelijk een situatie waarbij een warmtepomp niet rendabel is.

 

Je hebt daar helemaal gelijk in, maar toch is de huidige salderingsregeling een doodlopende weg in de energietransitie. De beprijzing is niet goed. De mensen die panelen of windturbines hebben profiteren, terwijl de benodigde netwerkkosten door mensen wordt betaald zonder eigen energieopwekking. En er zijn mega investeringen nodig als iedereen een elektrische warmtepomp heeft.

Het probleem is de seizoensopslag. In de zomer opwekken en in de winter gebruiken. Jij hebt als oplossing het waterstof. Net als @darkfiber heb ik daar mijn twijfels over. Zeer sterk zelfs. Vroeger in mijn MTS tijd beloofden de docenten al een waterstofeconomie. Het is er nog steeds niet. Als er in 2030 één procent van ons gas bestaat uit waterstof dan is dat wel heel veel. Waar moet je die groene energie vandaan halen. Zonnepanelen hebben een winterdip, dus moet het van windmolens komen of andere vormen.

Biogas of synthetisch gas heeft waarschijnlijk een grotere toekomst. Wat in de toekomst misschien ook weer kan is WKK in combinatie met een warmtepomp. Van Warmte Kracht Koppeling hoor je tegenwoordig niet meer van, maar kan zo weer rendabel worden. Daar is niet zo'n grote update van ons elektriciteitsnet voor nodig.

De toekomst zal een combinatie zijn van heel anders bouwen, zonneboilers, zonnepanelen, windenergie en veel duurdere energie.

Zo hebben nog veel mensen nog enkel glas, ongeïsoleerde muren, gewoon thermopane. Gewoon omdat het nog niet lonend genoeg is om hier in te investeren. Ik heb zelf nog één enkel glasraam. Die gaat er in de zomer ook uit en dat is mijn huis voorzien van geheel HR++ glas. Ook dat laatste raam is niet lonend om te vervangen, maar principes tellen ook mee.

Reputatie 7
Badge +1

@RoelJ Mijn huidige verbruiks/verwarmingssituatie (per jaar)

 • ca. 800 m³ gas (ca. 700m³ cv + ca.100 m³ sww)
 • laagtemperatuurverwarming (max. 45°C/33°C)
 • ca. -150 kWh door pv-panelen (saldering)

Ik heb quasi als drop-in een l/w-warmtepomp + warmtepompboiler “geplaatst" en tegen de huidige tarieven de nieuwe energiekosten per jaar "berekend” (met hopelijk realistische aannames over rendementen cv-ketel (cv en sww); warmtepomp (cv) en warmtepompboiler (sww)).

Het resultaat (per maand) -volledig salderen

 • met gas: ca. € 42
 • all-electric: ca. € 7

Hoe zich de gasprijs tegenover de elektraprijs precies ontwikkelt weet ik niet, maar ik veronderstel dat door de belastingen de gasprijs (veel) sterker stijgt en de elektraprijs (een beetje) zakt.
Met de afbouw van de salderingsregeling zal de elektrarekening vanaf 2023 helaas (weer sterker) stijgen.

Wat een toekomstige (na 2030) waterstofeconomie betreft laat mijn oude kristallen bol helaas niet veel zien, in tegendeel bij een bevraging begint hij barstjes te vertonen. Misschien maar op Internet een nieuwe bol bestellen. Hopelijk krijg ik geen fake bol geleverd.

De energietransitie is idd. veel breder te zien dan de aanleg van zonneparken en windturbines, de warmtetransitie hoort er net zo goed bij en de energieopslag sowieso. Helaas gaat de RES (Regionale Energie Strategie) op dit moment nog bijna uitsluitend over zonneparken en windturbines (o.a. zoekgebieden aanwijzen, draagvlak creëren).

Het corona-effect op de economie zal ook niet zonder repercussies op de energietransitie en het klimaatakkoord  blijven. Misschien verandert hierdoor ook de afbouw van de salderingsregeling?

Reputatie 1

Mijn voorbeeld is meer om aan te geven dat bij een overschot aan zonne-energie van je zonnepanelen je je niet direct rijk moet rekenen en verder moet kijken dan alleen de terugleververgoeding. Dat er iets gaat gebeuren met de tarieven is een zekerheid voor mij.

 

Ik ben van mening dat je de afbouw van de salderingsregeling en warmtepompen wel integraal moet bekijken, het maakt onderdeel uit van de energietransitie. Waarbij je ziet dat mensen energie neutraal bouwen en verwachten te zijn, mede door de salderingsregeling. Met het afbouwen en uiteindelijk vervallen van de salderingsregeling ontstaat mogelijk een situatie waarbij een warmtepomp niet rendabel is.

 

Naar mijn inzicht heeft waterstof wel toekomst. Het grote voordeel is dat je het kan opslaan en makkelijker in grote energie volumes kan transporteren dan elektriciteit. Het rendement van elektrolyse is nu idd nog beperkt, maar ontwikkelingen gaan hard. Nu bestaat er nog geen keuze mogelijkheid, maar als we eens tien jaar verder kijken.  Ik heb de verwachting dat waterstof al een heel stuk verder is doorontwikkeld en een belangrijk onderdeel zal zijn voor onze energievoorziening (o.a. energie opslag, mobiliteit).

Reputatie 7
Badge +3

Ik denk dat niemand er van uit gaat dat na de afbouw van de salderingsregeling een terugleververgoeding van 11 cent zal blijven bestaan. En recent is wettelijk geregeld dat er een minimale terugvergoeding komt van … 80 % van de netto leveringsprijs (dus zonder de btw en energieheffingen die we wél betalen voor alle stroom die we van diezelfde energieleverancier afnemen.

Wel of geen zonnepanelen of warmtepompen moet los van elkaar staan. Het beleid moet zo zijn dat voor vrijwel iedereen warmtepompen aantrekkelijk wordt.

Vergeet waterstofgas. Nog afgezien van het feit dat niemand kan kiezen tussen waterstof of aardgas. Je bent namelijk afhankelijk van één gasleidingnetwerk. Waterstofgas maak je uit elektriciteit en dan nog wel met 30 % elektrolyseverlies. Goede electrolysers kosten even veel per MW als een windturbine op zee per MW. De zelfde energie eenheid aan waterstof is dus altijd per definitie stukken duurder dan de zelfde energie eenheid aan elektriciteit.

Reputatie 1

Naar mijn mening is het verminderen en uiteindelijk vervallen van de salderingsregeling slecht voor zonnepaneel bezitters. 
 

De meeste energie heb je nodig in de winter (licht, verwarming) en in dit seizoen wek je zeer beperkt op. Hierdoor heb ik grote twijfels of het verwarmen van je huis middels een warmtepomp wel rendabel zal zijn. Afhankelijk van de prijs van aardgas of prijs en beschikbaarheid van waterstof of green gas, is de kans reeel aanwezig dat men terug grijpt naar conventioneel verwarmen middels een gasgestookte cv ketel.

 

verder lees ik discussie over terugleveren (overschot) van energie opgewekt met zonnepanelen. Ik lees ook op vergelijkingssites dat green choice €0,11 /kWh geeft. Let wel op dat er grote verschillen zijn in de vaste leveringskosten. Bij een verschil van ca. €40,00 en een terugleververgoeding van €0,06/kWh zit de winst pas boven een terugleveren van 800 kWh (praktijkvoorbeeld eigen situatie).

 

 

 

Reputatie 7
Badge +3

Je kan wel een goedkope accu kopen maar het gaat er ook om hoelang hij mee gaat. Een accu wordt alleen rendabel als je hem overdag vol kan laden (dat is met een 8 kWh accu dus vaker het geval dan met een 16 kWh accu) én je 's nachts die 8 kWh gesubsidieerd op het net kan leveren. Ondanks het groeiende probleem van zomerse stroomoverschotten overdag en derhalve negatieve stroomprijzen is van zo'n subsidiering nog geen sprake. Bovendien zou een dag - nacht stroomopslag (peak shaving) op grotere schaal sneller rendabel worden. Vanwege andere technieken zoals flow batterijen.

Reputatie 3

Ik heb op 30 dagen na een maand in mijn excel file gezet. Nu is 1 jaar zon opbrengst mager om conclusies op te baseren.

Voor €6000 investering heb ik bijna 14 jaar terugverdien tijd zoals het nu lijkt. Dat is niet een erg goede business case.

 

ik zal de sheet wel netjes een jaar in gaan vullen, dan heb ik straks 2 jaar data, en dan zien we wel weer,

Reputatie 7
Badge +1

@JvN Tja - de voordelige SDE+ regeling en een keer toegekend  loopt ze ook nog 15+ jaar, daar kunnen particuliere pv-bezitters in toekomst alleen maar van dromen. Ik heb sinds 2018 als lid van de lokale energiecoöperatie een aantal zonnedelen en het volgende project wordt deze zomer gerealiseerd. Het rendement is weliswaar een stuk lager dan op je eigen installatie, maar je hebt idd een “gegarandeerd” (nominaa) rendement wat weer vergelijkbaar is met vele andere (groene) beleggingen welke wel meer risico dragen.

Reputatie 3

@JvN

Ik had het gisteren al over Solar Edge dat ze al wat hadden, maar jouw link is nog wat nieuwer.

Solaredge heeft deze oplossing: https://www.photovoltaik4all.de/wechselrichter/solaredge-se10k-rws-hybrid-48v

Die kost ruwweg €1100-1200 meer dan een SE10K. Dan hoeft er alleen nog een 50 mm2 kabel tussen en klaar ben ik. Aangezien ik toch nog wel upgraden wil, verkoop ik de huidige tegen die tijd en koop zo’n unit terug. Dan hoef ik maar weinig te veranderen aan het systeem.

Stuk voordeliger dan een sunny island, of soortgelijk systeem die dan via AC werkt en 2x omzetverlies heeft,

 

Dan zat ik er qua prijs niet zoveel naast. Ik wist dat Solar Edge niet eerst naar AC ging met z'n systeem. Dit zal de toekomst zijn. Alleen de eerst 5 a 6 jaren niet ivm de huidige salderingsregeling.

Er zullen ook nog wel wat verborgen kosten zijn. Ook de uren voor een installateur moet je weer niet onderschatten. En dan moet je nog iemand hebben die weet wat hij doet met deze relatieve nieuwe materie. Er zijn helaas veel cowboys in de zonnepanelen wereld.

Maar ik ga lekker door met informatie in excel zetten en er wat aan rekenen. Meten is weten, en gokken is dokken.

Ben begonnen met afgelopen jaar Juni en verder er ook maar in te zetten. Dan heb ik straks aan einde van Mei een soort van jaaroverzicht

Reputatie 6
Badge +1

@JvN 

Ik had het gisteren al over Solar Edge dat ze al wat hadden, maar jouw link is nog wat nieuwer.

Solaredge heeft deze oplossing: https://www.photovoltaik4all.de/wechselrichter/solaredge-se10k-rws-hybrid-48v

Die kost ruwweg €1100-1200 meer dan een SE10K. Dan hoeft er alleen nog een 50 mm2 kabel tussen en klaar ben ik. Aangezien ik toch nog wel upgraden wil, verkoop ik de huidige tegen die tijd en koop zo’n unit terug. Dan hoef ik maar weinig te veranderen aan het systeem.

Stuk voordeliger dan een sunny island, of soortgelijk systeem die dan via AC werkt en 2x omzetverlies heeft,

 

Dan zat ik er qua prijs niet zoveel naast. Ik wist dat Solar Edge niet eerst naar AC ging met z'n systeem. Dit zal de toekomst zijn. Alleen de eerst 5 a 6 jaren niet ivm de huidige salderingsregeling.

Reputatie 3

@JvNIs de afbouwregeling voor salderen niet recent gewijzigd wat de percentages niet-te-salderen teruglevering per jaar betreft? Vlakkere afbouw eerst en aan het einde in 2029 een sterkere afbouw?

Jazeker, 9% per jaar en dan laatste jaar 28% eraf. Dat is op zich gunstiger dan 11% die eerst in voorstel stond. Maar zoals ik al eerder schreef lees ik weinig over feed in tarief boven op die 80% van de inkoop prijs die nu ook bij wet geregeld is.

Als daar niets bovenop komt (de 11 cent van Greenchoice zal wel niet lang houdbaar zijn, en is gelimiteerd) dan is het een cent of 4 a 5 die we krijgen. Gezien de huidige crisis en de xx Miljard die dat gaat kosten verwacht ik geen feed in tarief om op een lijn te komen met de zonneparken met de SDE+ regelingen (meestal commercieel tarief aangevuld tot rond €0.10)

Reputatie 7
Badge +1

@JvN Is de afbouwregeling voor salderen niet recent gewijzigd wat de percentages niet-te-salderen teruglevering per jaar betreft? Vlakkere afbouw eerst en aan het einde in 2029 een sterkere afbouw?

Reputatie 7
Badge +1

@darkfiber

Wat ik schreef is niet voor de situatie na 2030, maar om de jaren 2023 en verder. Dus tijdens de eerste jaren van de afbouw van de salderingsregeling, zoals ik schreef. Voor de jaren na 2030 heb je helemaal gelijk, met de aanvulling dat er dan geen ferrarismeter meer is.

Volgens mij hintte @Driepinter daar vorige week ook al een keer op.


Als ik me niet erg vergis moeten particuliere bezitters van pv-installaties vóór 2023 de ferrarismeter laten vervangen voor een meter met teruglever-telwerk, anders is er geen saldering meer mogelijk.

Reputatie 3

Solaredge heeft deze oplossing: https://www.photovoltaik4all.de/wechselrichter/solaredge-se10k-rws-hybrid-48v

Die kost ruwweg €1100-1200 meer dan een SE10K. Dan hoeft er alleen nog een 50 mm2 kabel tussen en klaar ben ik. Aangezien ik toch nog wel upgraden wil, verkoop ik de huidige tegen die tijd en koop zo’n unit terug. Dan hoef ik maar weinig te veranderen aan het systeem.

Stuk voordeliger dan een sunny island, of soortgelijk systeem die dan via AC werkt en 2x omzetverlies heeft,

Reputatie 6
Badge +1

@JvN

Een 10kWh accu zal bij jou wel het eerst rendabel zijn. Maar met zo'n 48V accu alleen ben je er niet. Die accu zal opgeladen moeten worden via een speciale omvormer van de zonnepanelen. Er zal ook een omvormer moeten zijn naar 230 V wissel. Daarna besturing om eerst de stroom van de zonnepanelen te gebruiken, het overtollige in de accu te stoppen, de stroom uit de accu te gebruiken en daarna pas stroom uit het net. Dat zou kunnen dat 1 apparaat dat kan doen. (zeker in de toekomst) Stel dat kost € 2000 samen. Met de bijna € 4000 van de accu is totaal ongeveer € 6000.

De levensduur zal verwacht ongeveer 10 jaar zijn. Je zult dan €600 per jaar moeten besparen om quite te draaien.

Reputatie 3

Voor de berekening of dat een accu rendabel is, is het belangrijkste de prijs van die accu: € 6000,- voor een accu met 16 kWh opslag. Nu verbruikt een huishouden vrijwel nooit 16 kWh 's avonds en 's nachts en zeker niet in de zomer (wanneer er geen warmtepomp hoeft te draaien). Een thuisaccu is dus nooit rendabel. En al helemaal niet voor seizoensopslag.

Dan hebben wij grote pech, of jij kent maar weinig all electric woningen. 16 kWh gaat er hier elke winter avond/nacht wel door heen, alleen krijg ik nooit zoveel energie van de zonnepanelen. Dat is alleen lente en herfst wellicht.

Nogmaals, ik ben gewoon aan het bijhouden of het lonend is in plaats van maar roepen dat het niet kan.

 

Een 10 kWh accu kost €3860: https://www.tesup.nl/product-page/48v-lg-chem-resu-accu-Nederland

En ik verwacht dat opslag nog wel in kosten daalt de komende 5 jaar.

Reputatie 7
Badge +3

Voor de berekening of dat een accu rendabel is, is het belangrijkste de prijs van die accu: € 6000,- voor een accu met 16 kWh opslag. Nu verbruikt een huishouden vrijwel nooit 16 kWh 's avonds en 's nachts en zeker niet in de zomer (wanneer er geen warmtepomp hoeft te draaien). Een thuisaccu is dus nooit rendabel. En al helemaal niet voor seizoensopslag.

Reputatie 3

Het is inderdaad waar dat er bij begin afbouw saldering regeling maar 9% per jaar niet te salderen is (vanaf 2023)

ik heb de meeste dagen 20 kWh+ verbruik die ik ook veel dagen als overschot het net op zet.

als je van 20 kWh per dag uit gaat, dan is er in 2023 over die 20 kWh 1.8 kWh niet te salderen is. Voor makkelijk rekenen krijg je €0.10 voor een niet te salderen kWh. Dat is dan €0.18 per dag, ofwel €65,07 per jaar

2024 - 3.6 kWh per dag, €0,36 x 365 = €138,70

2025 - 5.4 kWh per dag €0,54 x 365 = €197,10

2026 - 7.2 kWh per dag €0,72x 365 = €262,80

2027 - 9 kWh per dag €0,90 x 365 = € 328,05

2028 - 10.8 kWh per dag €1,08 x 365 = €394,20

2029 - 12,6 kWh per dag €1,26 x 365 = € 459,60

2030 - 14.4 kWh per dag €1,44 x 365 = €525,60

2031 - 20 kWh per dag €2,00 x 365 = €730,00

Dat is over de afbouw jaren opgeteld rond de €2300, en dan €730 per jaar inkomsten uit niet te salderen kWh’s, (uitgaande van die €0,10 voor verkoop elke kWh

Maar .. ik heb diezelfde kWh wel nodig (op ander tijdstip op die dag) en moet ze dus terugkopen voor €0,23-€0,10=€0,13

Dat verhoogd  al die prijzen met 30%, dus  €3000 nadeel tijdens salderen afbouw, en dan €949 per jaar.


Een jaar gemiddelde is echter moeilijk te bepalen, ik heb nu van januari-april ingevoerd. Ik heb dagen dat er ook 40 kWh door gaat en ook van de panelen komt (eind maart) maar ook dagen met maar stuk minder verbruik, en zeker dagen met minder opwek, en dus overschot.
Maar heb in 2019 bijna 7000 kWh opgewekt, en had iets meer dan 10.000 kWh verbruik, dus voor mijn eigen situatie is het voorbeeld goed.

 

Reputatie 6
Badge +1

@darkfiber 

Wat ik schreef is niet voor de situatie na 2030, maar om de jaren 2023 en verder. Dus tijdens de eerste jaren van de afbouw van de salderingsregeling, zoals ik schreef. Voor de jaren na 2030 heb je helemaal gelijk, met de aanvulling dat er dan geen ferrarismeter meer is.

Volgens mij hintte @Driepinter daar vorige week ook al een keer op.

Reputatie 7
Badge +1

@Rakker  Helaas is jouw “berekening” niet juist. Het gaat in toekomst (na 2030) niet om een integrale saldering per dagdeel, dag, week, maand of jaar of wat dan ook maar om de momentane saldering per seconde, minuut of hooguit per kwartier. Je kan dus niet jouw verbruik in de nacht “salderen” met opwekking overdag. Je moet je momentane verbruik quasi kunnen compenseren met je momentane opwekking.

Just my 2 cts

P.S.: Met een ferrarismeter moet de draaischijf bij wijze van spreken de hele tijd stil staan voor “nul op de meter” wat je afrekening na 2030 betreft.

Reputatie 6
Badge +1

@darkfiber 

Ik bedoel inderdaad hoog ipv laag. Ik heb de tekst aangepast. Bedankt voor het melden.

En nu een antwoord op jouw vraag: De afbouw van de salderingsregeling werkt met een percentage.

Mijn panelen leveren meer dan ik kan verbruiken. Dus ik lever al veel terug. Als ik veel zware machines ‘s nachts laat lopen, lever ik overdag nog meer terug. Stel dat ik op een gegeven moment 75% mag salderen. Dat is dan 75% van een hoog aantal kWh teruglevering. Dan mag ik dus meer kWh salderen. En voor mij zou dat betekenen dat ik veel langer 100% mag salderen.

Ik heb nog geen getallen. Er zou eigenlijk een excel gemaakt moeten worden om het zichtbaar te maken. Zo'n ster ben ik niet met dat programma. Maar over enkele jaren wordt dat wel eens door iemand gemaakt.

Reputatie 7
Badge +1

@Rakker Je bedoelt waarschijnlijk “...om het percentage (direct) eigen verbruik zo hoog mogelijk te krijgen ...”” . 

Als je op een gegeven moment gasloos gaat is het zeker zinvol om de warmwaterbereiding (bij voorkeur met een warmtepompboiler of warmtepomp) precies af te stemmen op jouw actueel! beschikbare overschot aan solarstroom. Desnoods kan je ook een elektrisch element gebruiken met een intelligente aansturing.

Je laatste alinea snap ik helaas helemaal niet: “… ‘s nachts stroom moet verbruiken om zoveel mogelijk kWh gesaldeerd te krijgen.” Kan je dat misschien a.d.h.v. een voorbeeld uitleggen?

Reputatie 6
Badge +1

Ik heb nergens gezegd dat ik het slecht idee vind. Maar als jouw vraag is of het financieel zinvol is, dan is het antwoord duidelijk nee. Zeker zolang de salderingsregeling nog niet afgebouwd is. En dan praat je niet over een paar jaar, maar over 10 jaar.

De Solar Edge die je hebt is misschien al voorbereid om daar een accu bij aan te sluiten. Moet je wel het allernieuwste model hebben. Die accu kan dan voor dat de omvormer het omzet naar wisselstroom, met gelijkstroom geladen worden.

Ik zou graag jouw of iemand anders zijn berekeningen zien om rendabel een accu thuis te plaatsen die van 1 of enkele dagen het nachtverbruik uit de accu kunnen halen. Ik denk als het nachtverbruik te klein is de installatie niet uit kan, want alle besturing en relais moet wel aanwezig zijn. Het eerste zal het lonend zijn bij warmtepompen die wat meer verbruiken in voor en najaar.

Om wel een besparing te krijgen op de belasting. (23 -5 cent per kWh) is om het percentage eigen verbruik zo hoog mogelijk te krijgen. Dat kan met voorraadvaten warm water, schakelklokken, inschakelen overdag van zware apparaten etc.

Helaas werkt de afbouwende salderingsregeling wat tegen, omdat er jaren zullen zijn dat je juist 's nachts stroom moet verbruiken om zoveel mogelijk kWh gesaldeerd te krijgen.

Reputatie 3

@JvN

Je stelt onderstaand. Is natuurlijk niet geheel waar. Want je stopt hem overdag vol om de stroom 's nachts te gebruiken. Je suggereert dat je in de winter de accu wel gebruikt. Dat is ook niet waar. In de winter komt er zo weinig in je accu dat je er ook later niet wat kunt uithalen.

Met een accu neem je weinig tot niets af in stuk voorjaar, zomer en najaar afhankelijk van je panelen setup, verbruik en accu maat. Dat moet je met elkaar afstemmen.

 

Heb ik Winter genoemd ? Ik had herfst moeten schrijven en geen najaar. Maar zelfs in de winter kun je wellicht nog een keer een kWh meer produceren dan verbruiken op een bepaald moment, en die paar minuten later gebruiken. Maar over algemeen kun je een accu in de wintermaanden waarschijnlijk beter uitzetten.

 

Maar je mag het een slecht idee vinden, ik kijk alleen of een accu financieel zinvol zou zijn bij huidig verbruik en opwek. Ik zal er hier niets meer over schrijven. Dan komt het onderwerp over paar jaar wel terug..

Reageer