Beantwoord

Vervanging salderingsregeling door terugleversubsidie gunstig met veel panelen.


Reputatie 7
Badge +3

(Toevoeging 19 november 2019. In april 2019 heeft minister Wiebes besloten dat de salderingsregeling pas vanaf 1 januari 2023 wordt afgebouwd).

 

Minister Wiebes wil, op zijn vroegst op 1 januari 2021, de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Dankzij de salderingsregeling bespaar je nu € 0,12286 per verbruikte (en dus gesaldeerde) kWh aan energiebelasting (en Opslag Duurzame Energie) en zo'n € 0,04 aan btw. Dit zal na 1 januari 2021 dus vervangen worden door een terugleversubsidie van misschien (een grote slag om de arm) van € 0,10. Misschien dat de energieleverancier nog wel blijft salderen (met de netto kWh-prijs) of dat de energieleverancier voor de teruglevering de terugleververgoeding (nu meestal € 0,06 of € 0,07) gaat hanteren. We gaan er dan op achteruit (het is immers een bezuinigingsmaatregel). Voor mensen met al zonnepanalen wordt een soepele overgangsregeling beloofd. Maar … als je veel panelen hebt met een jaarlijks overschot aan kWh's krijg je nu slechts de € 0,06 of € 0,07 terugleververgoeding. In het geval van een terugleversubsidie krijg je daar boven op dus nog de terugleververgoeding.

Voorbeeld.
Nu jaarlijks 4000 kWh waarvan 400 rechtstreeks verbruikt. Met een afname van 1600 kWh uit het net blijft er een jaarlijks overschot van 2000 kWh over. Met de huidige (salderings) regeling blijft er dus een teruggave van 2000 à € 0,07 is € 140,- over.

Met een terugleversubsidie i.p.v. saldering wordt dat dus

 • de 400 rechtstreeks verbruikte kWh blijft gratis (de slimme meter kan het überhaupt niet meten).
 • de afgenomen 1600 kWh was eerst gratis maar ga je nu 1600 x € 0,23 = € 386,- betalen.

Deze 1600 kWh lever je natuurlijk wel terug. Derhalve een terugleversubsidie van 1600 x € 0,10 = € 160,- en de bestaande teruglevergoeding van 1600 x € 0.07 = € 112,- (totaal € 272,-) dus netto een verlies van 386 minus 272 = - € 114,- .

 • over de overschot à 2000 kWh kreeg je eerst slechts de terugleververgoeding à € 0,07 is € 140,- maar komt nu dus de terugleversubsidie van 2000 x € 0,10 = € 200- er bovenop.

Dat is derhalve een gunstig effect van 200 - 140 = € 70,-

Conclusie: Als men (veel) meer panelen heeft dan het eigen verbruik kan de vervanging van de salderingsregeling door een terugleversubsidie dus gunstig uitpakken.

Op zich is dat gunstig want

 1. Zonder salderingsregeling wordt besparing van op het elektriciteitsverbruik interessant.
 2. Hoe meer panelen men laat installeren (als men daar voldoende -zonnige- ruimte voor heeft) hoe goedkoper de prijs (vooral de installatiekosten) per paneel.
icon

Beste antwoord door KoosB 9 March 2019, 12:44

Bekijk origineel

54 reacties

Reputatie 2
De meer groene leveranciers hanteren vaak wel een hogere teruglevertarief dan 7 cent. 10 - 11 cent is nu haalbaar (Greenchoice).
Reputatie 6
Badge +1

@RoelJ

Hieronder een knipje uit jouw post

Ik ben van mening dat je de afbouw van de salderingsregeling en warmtepompen wel integraal moet bekijken, het maakt onderdeel uit van de energietransitie. Waarbij je ziet dat mensen energie neutraal bouwen en verwachten te zijn, mede door de salderingsregeling. Met het afbouwen en uiteindelijk vervallen van de salderingsregeling ontstaat mogelijk een situatie waarbij een warmtepomp niet rendabel is.

 

Je hebt daar helemaal gelijk in, maar toch is de huidige salderingsregeling een doodlopende weg in de energietransitie. De beprijzing is niet goed. De mensen die panelen of windturbines hebben profiteren, terwijl de benodigde netwerkkosten door mensen wordt betaald zonder eigen energieopwekking. En er zijn mega investeringen nodig als iedereen een elektrische warmtepomp heeft.

Het probleem is de seizoensopslag. In de zomer opwekken en in de winter gebruiken. Jij hebt als oplossing het waterstof. Net als @darkfiber heb ik daar mijn twijfels over. Zeer sterk zelfs. Vroeger in mijn MTS tijd beloofden de docenten al een waterstofeconomie. Het is er nog steeds niet. Als er in 2030 één procent van ons gas bestaat uit waterstof dan is dat wel heel veel. Waar moet je die groene energie vandaan halen. Zonnepanelen hebben een winterdip, dus moet het van windmolens komen of andere vormen.

Biogas of synthetisch gas heeft waarschijnlijk een grotere toekomst. Wat in de toekomst misschien ook weer kan is WKK in combinatie met een warmtepomp. Van Warmte Kracht Koppeling hoor je tegenwoordig niet meer van, maar kan zo weer rendabel worden. Daar is niet zo'n grote update van ons elektriciteitsnet voor nodig.

De toekomst zal een combinatie zijn van heel anders bouwen, zonneboilers, zonnepanelen, windenergie en veel duurdere energie.

Zo hebben nog veel mensen nog enkel glas, ongeïsoleerde muren, gewoon thermopane. Gewoon omdat het nog niet lonend genoeg is om hier in te investeren. Ik heb zelf nog één enkel glasraam. Die gaat er in de zomer ook uit en dat is mijn huis voorzien van geheel HR++ glas. Ook dat laatste raam is niet lonend om te vervangen, maar principes tellen ook mee.

Reputatie 1

Ook wij leveren nu 2000kwh terug aan het net. Dit hadden wij ooit berekend om een warmtepomp of infrarood aan te schaffen, immers de 2000kwh wordt hoofdzakelijk in de zomer opgewekt en kun je straks kon je weer opmaken in de winter. Voor ons heeft dit echter rust gebracht, het voortdurend kijken naar oplossingen hebben wij los gelaten. Immers elke poging die wij doen wordt toch weer teniet gedaan. Deze zomer kopen wij een jacuzzi zodat win er zelf plezier van hebben, vragen ons wel af of dit achteraf dan de bedoeling was. Conclusie? Wij stoppen met verduurzamen want het levert niks op.

Reputatie 7
Badge +3
https://www.eigenhuis.nl/eigen-huis-kopen/huis-duurzaam-maken/energiehuis/zonnepanelen

Overdag en vooral in de zomer produceren zonnepanelen meer stroom dan je rechtstreeks verbruikt (voor bijvoorbeeld de koelkast, TV, radio). Dat gaat het openbare net op en wordt door de slimme meter ook aangegeven (een oude draaischijfmeter draait dan terug). Als je 1000 kWh terug levert maar 's avonds en ín de wintermaanden 1000 kWh verbruikt worden thans die verbruikte kWh verrekend met de kWh's die je geleverd heb. Je verbruik van 1000 kWh wordt dus weggestreept door de 1000 kWh die je geleverd hebt. Hiervoor betaal je dus niets. Geen transportkosten. En ook geen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. De overheid loopt die inkomsten dus mis en zien de meeste politici als een vorm van subsidiëring. Omdat er steeds meer zonnepanelen bij particulieren verschijnen wil de regering op termijn de salderingsregeling vervangen door een versoberde terugleversubsidie.
Reputatie 7
Badge +3
Transportkosten betaal je aan de netwerkbeheerder, via je energieleverancier. De transportkosten betaal je gewoon, of dat je saldeert of niet.

Inderdaad. Dat zijn de vaste netwerkkosten.
@tpgr
De "Opslag" in de afkorting ODE staat niet voor opslag van electriciteit, maar voor een fiscale opslag. De ODE en de transportkosten die jij betaalt zijn volstrekt onvoldoende om de energie van de zonnepanelen voor jou op te slaan zodat je in de winter er je electrisch kacheltje op kunt laten draaien.

Om 2000 kWh aan opgewekte stroom op te slaan heb je bijvoorbeeld 150 Tesla Powerwalls nodig à €7.000 = ca. €1.000.000.
Reputatie 4
ik heb ooit eens uitgerekend hoeveel het afschaffen van de salderingsregeling gaat schelen voor
Jan-de-particulier. Hierbij is rekening gehouden met afbouw van de terugleversubsidie van Wiebes (want ALLE subsidieregelingen die er ooit zijn geweest zijn voortijdig gesneuveld. Men kan de berekening vinden in het blaadje van de Zonnestroom Producenten Vereniging, jaargang 14 (2017) nummer 2, blz 14. (www.zonnestroomproducenten.org). Bij een 3,5 kWp zonnestroomsysteem kan dat - met een hele reeks aannamen - kan dat 200 euro per jaar schelen vergeleken met salderen. Een oplossing? Accuopslag wordt in het post-salderingstijdperk interessant. Net zoals elektrische auto's.

Om 2000 kWh aan opgewekte stroom op te slaan heb je bijvoorbeeld 150 Tesla Powerwalls nodig à €7.000 = ca. €1.000.000.Hele volksstammen geloven nog in seizoensopslag in accu's.
Het is nog erger. Want als je 2000 kWh opslaat hou je na opladen en ontladen met de 500 kilo aan Tesla accu's nog maar 1500 kWh over.

Ik vrees dat onze politici die het klimaatakkoord geformuleerd hebben, dit ook denken. Ik heb n.l. nog niet het begin van een oplossing voor een stroomvoorziening gebaseerd op wind en zon gezien, wanneer alle fossiele, bio en kerncentrales hun deuren hebben gesloten.
Het klimaatakkoord is gebaseerd op wensdenken.
Reputatie 4

. Een oplossing? Accuopslag wordt in het post-salderingstijdperk interessant. Net zoals elektrische auto's.Zonder saldering of terugleversubsidie zijn panelen nooit rendabel. Accuopslag is helemaal geen oplossing. Die zijn veel te duur en ook gaat er veel energie verloren aan warmte. En omdat de grondstof Lithium schaars is eigenlijk al een maatschappelijk probleem op zich. Zomeropslag is al helemaal onzinnig (je zolder kan het gewicht van die accu's in eens niet dragen) want in de winter is er een overschot aan windenergie. Ze gaan nog net niet het winteroverschot aan windenergie opslaan voor de zomer (wanneer er weer een overschot is aan zonnestroom).
Accuopslag mag nooit het standpunt worden van de Vereniging Eigen Huis.


Toch lijkt mij een accu pakket interessant, niet te groot, maar dat je in de zomer maanden geen stroom uit het net gebruikt.
Dat is dus niet voor de besparing, maar gewoon voor de kick om een zo laag mogelijk verbruik te realiseren.
zelfs in de zomer zou ik niet volledig op accu’s kunnen draaien, je moet er nogal een paar parallel hebben staan als je gaat koken.
de inductie plaat hier in huis trekt bij vol vermogen al 7Kw, dan zou ik hier dus 4 accu pakketten moeten ophangen. ONBETAALBAAR.
Het is heel jammer dat de salderingsregeling na 2020 niet meer bestaat. De teruglever subsidie is slechts een armzalige pleister op de wonde, want die subsidie zal ook steeds minder gaan worden en uiteindelijk wel helemaal verdwijnen. Mijn dak ligt vrijwel vol met zonnepanelen, waarvan het merendeel tweedehands is, via marktplaats gevonden. Het zijn er in totaal 22 van wel 6 verschillende typen. Alles heb ik zelf geïnstalleerd op een aparte groep in de meterkast. Ik ben er mee begonnen in augustus 2009, toen ik mijn eerste 3 kleine zonnepaneeltjes met een OK4E micro inverter aansloot. Steeds kocht ik er weer een paar bij als ik die goedkoop kon vinden via marktplaats. Alleen in 2012 heb ik 6 nieuwe zonnepanelen gekocht, die ik voordelig via marktplaats vond. In 2017 kocht ik voor heel weinig geld mijn laatste 3 zonnepanelen, en nu produceer ik ruim boven mijn jaarverbruik. De saldering pakt voor mij dus gunstig uit, en zolang die er is zie ik mijn geïnvesteerde bedrag elk jaar kleiner worden. Wel moet ik er even bij vermelden dat ik al een paar keer wat micro inverters heb moeten vervangen, vandaar dat ik tot nu toe tweederde van mijn investering terug heb verdient.
Echter, als ik nu voor de keuze zou staan om aan zonnepanelen te beginnen, dan zou ik daar niet eens meer aan beginnen, gezien het onbetrouwbare gedrag van onze overheid. Men zegt wel, dat je de aanschaf in 7 jaar moet kunnen terugverdienen, maar in de praktijk is dat niet zo, omdat je ook nog je renteverlies moet meerekenen. Verder hoor ik her en der verhalen, dat er sommige gemeenten zijn, die je huis een hogere WOZ waarde toerekenen vanwege je zonnepanelen. Hoe dat zit in Almere weet ik nog niet, maar het is toch een grof schandaal, dat degenen die duizenden Euro's uitgeven om hun huis te verduurzamen, daar vervolgens voor gestraft worden! Als de WOZ waarde vanwege zonnepanelen verhoogd wordt, dan wordt het steaks zelfs onaantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen.
Accu's plaatsen lijkt mij erg zinloos, ze zijn veel te duur, en je kan nooit de winter overbruggen. Tijdens de maanden november tot en met januari leveren zonnepanelen hooguit 10% van het vermogen op, vergeleken met de zomermaanden.
Reputatie 1
Globaal rekensommetje m.b.t. eigen opslag in accus bij netonafhankelijke toepassing van zonnepanelen.
Jaarlijkse opbrengst van de panelen: 4800 kWh
Precies voldoende voor mijn huishouden, gemiddeld dus 400 kWh per maand.
Echter in de maand december : Opbrengst zonnepanelen : 100 kWh.
Dus 300 kWh tekort.
Hiervoor zijn 22 Powerwalls nodig (13,5 kWh per stuk).
Dit kost netto aan accus 22 x 7.000 Euro = 154.000 Euro.
Er zullen echter nog meer Powerwalls nodig zijn omdat ook de andere wintermaanden te weinig energie leveren om de Powerwalls voldoende op te laden.
(dit nog los van andere problemen als gewicht, volume, brandgevaar, enz)
Reputatie 7
Badge +3
Dit lezende dacht ik ook niet gelijk aan het volgende : Het verlies aan warmte door eerst het laden van de batterijen en daarna het lossen uit de batterijen. Wie weet wel 30 % verlies. Dan kost het dus geen 154.000 euro maar 200.200 euro. Met 19 andere personen kan je daar voor 4 miljoen euro een windturbine van 4 MWpiek op zee weg zetten. Hoef je ook geen stroom op te slaan.
De productie van die windturbine zou zijn 4 x 24h x 365 dagen x 40 % productiefactor = 14.016 MWh = 14.016.000 kWh per jaar.
Terwijl een investering in opslag voor powerwalls geen enkele kWh extra oplevert.

Eigenlijk is er toch geen sprake van eigen gebruik? Je levert terug en je verbruikt (slimme meter). Als de stroom uitvalt schakelt ook je zonneinstallatie uit (veiligheid bij brand).

Reputatie 6
Badge +1

@JvN 

Je stelt onderstaand. Is natuurlijk niet geheel waar. Want je stopt hem overdag vol om de stroom 's nachts te gebruiken. Je suggereert dat je in de winter de accu wel gebruikt. Dat is ook niet waar. In de winter komt er zo weinig in je accu dat je er ook later niet wat kunt uithalen.

Met een accu neem je weinig tot niets af in stuk voorjaar, zomer en najaar afhankelijk van je panelen setup, verbruik en accu maat. Dat moet je met elkaar afstemmen.

 

Reputatie 3

@JvN

Je stelt onderstaand. Is natuurlijk niet geheel waar. Want je stopt hem overdag vol om de stroom 's nachts te gebruiken. Je suggereert dat je in de winter de accu wel gebruikt. Dat is ook niet waar. In de winter komt er zo weinig in je accu dat je er ook later niet wat kunt uithalen.

Met een accu neem je weinig tot niets af in stuk voorjaar, zomer en najaar afhankelijk van je panelen setup, verbruik en accu maat. Dat moet je met elkaar afstemmen.

 

Heb ik Winter genoemd ? Ik had herfst moeten schrijven en geen najaar. Maar zelfs in de winter kun je wellicht nog een keer een kWh meer produceren dan verbruiken op een bepaald moment, en die paar minuten later gebruiken. Maar over algemeen kun je een accu in de wintermaanden waarschijnlijk beter uitzetten.

 

Maar je mag het een slecht idee vinden, ik kijk alleen of een accu financieel zinvol zou zijn bij huidig verbruik en opwek. Ik zal er hier niets meer over schrijven. Dan komt het onderwerp over paar jaar wel terug..

Reputatie 7
Badge +1

@darkfiber

Wat ik schreef is niet voor de situatie na 2030, maar om de jaren 2023 en verder. Dus tijdens de eerste jaren van de afbouw van de salderingsregeling, zoals ik schreef. Voor de jaren na 2030 heb je helemaal gelijk, met de aanvulling dat er dan geen ferrarismeter meer is.

Volgens mij hintte @Driepinter daar vorige week ook al een keer op.


Als ik me niet erg vergis moeten particuliere bezitters van pv-installaties vóór 2023 de ferrarismeter laten vervangen voor een meter met teruglever-telwerk, anders is er geen saldering meer mogelijk.

Reputatie 3

@JvNIs de afbouwregeling voor salderen niet recent gewijzigd wat de percentages niet-te-salderen teruglevering per jaar betreft? Vlakkere afbouw eerst en aan het einde in 2029 een sterkere afbouw?

Jazeker, 9% per jaar en dan laatste jaar 28% eraf. Dat is op zich gunstiger dan 11% die eerst in voorstel stond. Maar zoals ik al eerder schreef lees ik weinig over feed in tarief boven op die 80% van de inkoop prijs die nu ook bij wet geregeld is.

Als daar niets bovenop komt (de 11 cent van Greenchoice zal wel niet lang houdbaar zijn, en is gelimiteerd) dan is het een cent of 4 a 5 die we krijgen. Gezien de huidige crisis en de xx Miljard die dat gaat kosten verwacht ik geen feed in tarief om op een lijn te komen met de zonneparken met de SDE+ regelingen (meestal commercieel tarief aangevuld tot rond €0.10)

Reputatie 7
Badge +3

Ik denk dat niemand er van uit gaat dat na de afbouw van de salderingsregeling een terugleververgoeding van 11 cent zal blijven bestaan. En recent is wettelijk geregeld dat er een minimale terugvergoeding komt van … 80 % van de netto leveringsprijs (dus zonder de btw en energieheffingen die we wél betalen voor alle stroom die we van diezelfde energieleverancier afnemen.

Wel of geen zonnepanelen of warmtepompen moet los van elkaar staan. Het beleid moet zo zijn dat voor vrijwel iedereen warmtepompen aantrekkelijk wordt.

Vergeet waterstofgas. Nog afgezien van het feit dat niemand kan kiezen tussen waterstof of aardgas. Je bent namelijk afhankelijk van één gasleidingnetwerk. Waterstofgas maak je uit elektriciteit en dan nog wel met 30 % elektrolyseverlies. Goede electrolysers kosten even veel per MW als een windturbine op zee per MW. De zelfde energie eenheid aan waterstof is dus altijd per definitie stukken duurder dan de zelfde energie eenheid aan elektriciteit.

Reputatie 1

Mijn voorbeeld is meer om aan te geven dat bij een overschot aan zonne-energie van je zonnepanelen je je niet direct rijk moet rekenen en verder moet kijken dan alleen de terugleververgoeding. Dat er iets gaat gebeuren met de tarieven is een zekerheid voor mij.

 

Ik ben van mening dat je de afbouw van de salderingsregeling en warmtepompen wel integraal moet bekijken, het maakt onderdeel uit van de energietransitie. Waarbij je ziet dat mensen energie neutraal bouwen en verwachten te zijn, mede door de salderingsregeling. Met het afbouwen en uiteindelijk vervallen van de salderingsregeling ontstaat mogelijk een situatie waarbij een warmtepomp niet rendabel is.

 

Naar mijn inzicht heeft waterstof wel toekomst. Het grote voordeel is dat je het kan opslaan en makkelijker in grote energie volumes kan transporteren dan elektriciteit. Het rendement van elektrolyse is nu idd nog beperkt, maar ontwikkelingen gaan hard. Nu bestaat er nog geen keuze mogelijkheid, maar als we eens tien jaar verder kijken.  Ik heb de verwachting dat waterstof al een heel stuk verder is doorontwikkeld en een belangrijk onderdeel zal zijn voor onze energievoorziening (o.a. energie opslag, mobiliteit).

Reputatie 7
Badge +1

@RoelJ Mijn huidige verbruiks/verwarmingssituatie (per jaar)

 • ca. 800 m³ gas (ca. 700m³ cv + ca.100 m³ sww)
 • laagtemperatuurverwarming (max. 45°C/33°C)
 • ca. -150 kWh door pv-panelen (saldering)

Ik heb quasi als drop-in een l/w-warmtepomp + warmtepompboiler “geplaatst" en tegen de huidige tarieven de nieuwe energiekosten per jaar "berekend” (met hopelijk realistische aannames over rendementen cv-ketel (cv en sww); warmtepomp (cv) en warmtepompboiler (sww)).

Het resultaat (per maand) -volledig salderen

 • met gas: ca. € 42
 • all-electric: ca. € 7

Hoe zich de gasprijs tegenover de elektraprijs precies ontwikkelt weet ik niet, maar ik veronderstel dat door de belastingen de gasprijs (veel) sterker stijgt en de elektraprijs (een beetje) zakt.
Met de afbouw van de salderingsregeling zal de elektrarekening vanaf 2023 helaas (weer sterker) stijgen.

Wat een toekomstige (na 2030) waterstofeconomie betreft laat mijn oude kristallen bol helaas niet veel zien, in tegendeel bij een bevraging begint hij barstjes te vertonen. Misschien maar op Internet een nieuwe bol bestellen. Hopelijk krijg ik geen fake bol geleverd.

De energietransitie is idd. veel breder te zien dan de aanleg van zonneparken en windturbines, de warmtetransitie hoort er net zo goed bij en de energieopslag sowieso. Helaas gaat de RES (Regionale Energie Strategie) op dit moment nog bijna uitsluitend over zonneparken en windturbines (o.a. zoekgebieden aanwijzen, draagvlak creëren).

Het corona-effect op de economie zal ook niet zonder repercussies op de energietransitie en het klimaatakkoord  blijven. Misschien verandert hierdoor ook de afbouw van de salderingsregeling?

Reputatie 7
Badge +3

Anderen die de hogere netwerkkosten voor mensen met zonnepanelen moeten betalen.

 1. Met in mijn omgeving 1 op de 10 huizen met panelen zie ik die extra investeringen niet. En toch ken ik elke kWh kwijt op het net. 
 2.  Als er warmtepompen komen moe(s)t dat net toch verzwaard worden.
 3.  Betreffende waterstofgas zijn er dan geen hogere netwerkkosten maar heb je zeven keer zo veel windmolens nodig dan met warmtepompen. Bovendien kosten elektrolysers per vermogen even veel als een windturbine op zee. Namelijk 1 miljoen euro per MW.

Biogas kan hooguit 1 % van het aardgas vervangen. De biogasproductie van de twee grootste biogasproducenten (de 2 suikerfabrieken) is goed voor amper 5 % van het eigen verbruik. Laat staan dat ze heel Nederland kunnen verwarmen.

Reputatie 3
Dank @driepinter kun je misschien voor de leek (zoals ik) uitleggen wat de Salderingsregeling inhoudt? Wat doet die? en waarom?

gr.
Reputatie 1
https://www.eigenhuis.nl/eigen-huis-kopen/huis-duurzaam-maken/energiehuis/zonnepanelen

Overdag en vooral in de zomer produceren zonnepanelen meer stroom dan je rechtstreeks verbruikt (voor bijvoorbeeld de koelkast, TV, radio). Dat gaat het openbare net op en wordt door de slimme meter ook aangegeven (een oude draaischijfmeter draait dan terug). Als je 1000 kWh terug levert maar 's avonds en ín de wintermaanden 1000 kWh verbruikt worden thans die verbruikte kWh verrekend met de kWh's die je geleverd heb. Je verbruik van 1000 kWh wordt dus weggestreept door de 1000 kWh die je geleverd hebt. Hiervoor betaal je dus niets. Geen transportkosten. En ook geen energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. De overheid loopt die inkomsten dus mis en zien de meeste politici als een vorm van subsidiëring. Omdat er steeds meer zonnepanelen bij particulieren verschijnen wil de regering op termijn de salderingsregeling vervangen door een versoberde terugleversubsidie.


Transportkosten betaal je aan de netwerkbeheerder, via je energieleverancier. De transportkosten betaal je gewoon, of dat je saldeert of niet.
Reputatie 7
Badge +3
De meer groene leveranciers hanteren vaak wel een hogere teruglevertarief dan 7 cent. 10 - 11 cent is nu haalbaar (Greenchoice).

Het is de vraag wat de energieleveranciers gaan doen na vervanging van de salderingsregeling. Nu betalen de energieleveranciers 6 tot 11 cent voor elke kWh die ná saldering wordt teruggeleverd. Dus in mijn eerste voorbeeld niet over slechts 2000 kWh maar dus ook over de 1600 kWh die, na vervanging van de salderingsregeling, niet meer gesaldeerd kan worden. Dat kost de energieleverancier dan dus 1600 x € 0,05 = € 80,- meer.
Je kunt ook anders rekenen. Ik produceer 2000 KWh meer dan ik normaliter gebruik. Die voed ik in het stookseizoen voornamelijk aan een elektrisch kacheltje in de woonkamer. Dat bespaart me 1300 m3 gas (oorspronkelijk 2600 m3). Dus, kosten: 2000 KWh x € 0,06/KWh = € 120. Opbrengst: 1300 m3 x € 0,65/m3 = € 845. Als gas volgend jaar een dubbeltje duurder wordt € 975.
Welbeschouwd lever ik dus (bijna) niets terug maar gebruik de netbeheerder als tijdelijke opslag van de door mij opgewekte elektriciteit. De enige heffing die dan volgens mij redelijk is, is de ODE en de transportkosten.

Reageer