Wetsvoorstel salderingsregeling d.d. 28/10. Dus ook na 2023 voorlopig geen gevolgen bij huidig kWh overschot.

  • 3 November 2019
  • 29 reacties
  • 1563 Bekeken

Reputatie 7
Badge +4

Op 28 oktober presenteerde minister Wiebes een wetsvoorstel met zijn uitwerking van zijn plan om de salderingsregeling af te bouwen. Over 2024 mag nog maar 89 % gesaldeerd worden. Nu is het natuurlijk de vraag of dat percentage gesaldeerd mag worden over de kWh die op het net geleverd worden óf over de kWh's die opgenomen worden. Dat maakt namelijk wel een verschil uit.

 Stel ik lever op het net 2000 kWh en ik neem van het net af 1000 kWh.

Als ik per jaar 2000 kWh op het net lever en de saldering betreft het aantal kWh dat ik op het net lever kan ik over het jaar 2024 dus 89 % van 2000 kWh is dus maximaal 1780 kWh salderen. Ik neem maar 1000 kWh af dus kan ik dat gehele aantal salderen. Over het jaar 2024 heb ik dan dus nog geen negatief gevolg.

Als ik per jaar 2000 kWh op het net lever en de saldering betreft het aantal kWh dat ik van het net opneem dan kan ik over 2024 dus 89 % van slechts 1000 kWh salderen. Ik neem dus die 1000 kWh af maar ik kan daarvan dan maar 89 % is dus 890 kWh salderen. Ik betaal dan dus over de resterende 110 kWh dus btw, energiebelasting en opslag duurzame energie.

Het is dus de vraag betreft de beperking het aantal op het net geleverde of van het net opgenomen aan kWh's. Goed nieuws voor panelen bezitters met een huidig overschot aan PV-stroom. Want volgens een bericht op Solar Magazine betreft het namelijk het aantal kWh's dat op het net wordt ingevoerd.

 

 De afbouw betekent dat de invoeding van zonnestroom op het elektriciteitsnet door kleinverbruikers vanaf 1 januari 2023 niet langer tegen hun afname van elektriciteit wordt gesaldeerd. In plaats daarvan mag de kleinverbruiker slechts een percentage van de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed nog salderen met de afname van elektriciteit via dezelfde aansluiting.

 

Nu nog hopen dat er geen sprake is van een misverstand (naast het misverstand van de afschaffing van de salderingsregeling zelf). Het plaatsen van een overschot aan PV-panelen loont dus. Boven op het feit dat bij het installeren van zoveel mogelijk zonnepanelen, voor zover de (zon)ruimte op het dak het toelaat, de aanschaf- en installatiekosten per paneel lager worden. En zo hoort het ook !

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19771/wetsvoorstel-salderingsregeling-eigenaar-zonnepanelen-mag-vanaf-2023-jaarlijks-11-procent-minder-salderen

 


29 reacties

Reputatie 1

Je kunt hier lezen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-nadere-uitwerking-van-afbouw-van-salderingsregeling dat het afbouwpercentage inderdaad over de invoeding (= aan het net terug geleverde stroom) wordt berekend. In dit document staat ook een voorbeeldberekening. Jouw berekening dat het voor jou in het begin niet uitmaakt klopt ook.

Met je conclusie dat het plaatsen van een overschot loont ben ik het niet direct eens: Je krijgt dan toch i.p.v. van de 20-22 cent een lagere vergoeding van 4-11 cent per kWh, en daardoor wordt de terugverdientijd toch langer?

Reputatie 7
Badge +4

 

Met je conclusie dat het plaatsen van een overschot loont ben ik het niet direct eens: Je krijgt dan toch i.p.v. van de 20-22 cent een lagere vergoeding van 4-11 cent per kWh, en daardoor wordt de terugverdientijd toch langer?

Dank voor het scheppen van meer duidelijkheid. Er is dus inderdaad sprake van dat de korting betrekking heeft op het net ingevoerde kWh's. Zij die een overschot aan panelen hebben geplaatst worden de eerste jaren na 2023 dus ontzien.

U heeft inderdaad gelijk dat het plaatsen van een overschot (boven het eigen jaar-verbruik) niet loont. Aangezien we voor het overschot slechts 4 tot 11 cent per kWh krijgen i.p.v. de besparing van 20 tot 22 cent per kWh. Een effect dat wel optreedt is dat bij het plaatsen van meer panelen de kostprijs per geïnstalleerde paneel lager wordt.

Reputatie 7
Badge +2

Er is denk ik nog een belangrijk punt dat gemaakt moet worden mbt overschot.

Namelijk dat er nu met totalen wordt gewerkt, het totaal aan verbruik per jaar tov het totaal aan opwek per jaar.
Dat gaat als ik het goed begrijp veranderen in werkelijk gebruik en teruglevering.

Dus als je veel opwekt in de zomer en veel verbruikt in de winter dan zal dat uiteindelijk niet meer met elkeer worden verrekend. Alleen opgewekte energie die direct wordt verbruikt is dan nog (economisch gezien) interessant. Zonnepanelen plaatsen ter compensatie van het energie verbruik van een warmte pompt wordt dan dus min of meer zinloos.


1 van de ‘regulars’ hier heeft al eens een mooie grafiek laten zien over wat het feitelijk gebruik en teruglevering was, per uur geloof ik. 
Ik weet niet hoe ‘fijnmazig’ de registratie van de slimme meter is, maar het kan dus zo maar zijn dat het elke 5 minuten geregistreerd gaat worden.

Ik heb nog een oude dubbele meter.
Ik zet nu de wasmachine zo veel mogelijk overdag aan zodat het verbruik direct wordt gecompenseerd tov wat er in de zomer aan (extra) energie wordt opgewekt.

 

In de nieuwe situatie zal dit een stuk minder zinvol zijn.

Zelfs op een zonnige dag kan er natuurlijk net een wolk voor de zon komen op het moment dat mijn wasmachine gaat centrifugeren. Dat verbruik wordt dan meegeteld, ook al wordt er de rest van die dag kW’s meer opgewekt dan verbruikt. Van die kWh’s mag ik vanaf 2023 nog maar een deel salderen en uiteindelijk niets meer.

Nu heb ik bv in augustus 375kWh verbruikt en 526kWh opgewekt en kom ik per saldo dus op -151kWh. Echter, die 375 heb ik zeer waarschijnlijk vooral ‘s avonds gebruikt dus zal uiteindelijk in zijn geheel gaan meetellen. 
 

Dus zal het ‘overschot’ waarschijnlijk veel groter zijn dan wat nu het geval is.

Bij het gebruik van een warmtepomp wordt dat nog een stuk ‘erger’:
de zonne energie wordt vooral in de zomer opgewekt, terwijl het (extra) elektriciteitsverbruik van een warmte pomp in de winter plaats vindt.

Voor de energie die ik in de zomer zelf opwek krijg ik uiteindelijk ongeveer de kostprijs terug.
Voor de energie die ik (extra) in de winter gebruik mag ik lekker het volle pond betalen.
Dat is een aardig prijs opslag op wat in principe een premie is om mijn (zelf) opgewekte energie op te slaan. Overignes nog wel steeds een stuk goedkoper dan een powerwall :P

Of maak ik hier ergens een denk fout (komt wel eens voor ;))?

Anne.

Reputatie 7
Badge +1

@Driepinter  Citaat: “Zij die een overschot aan panelen hebben geplaatst worden de eerste jaren na 2023 ontzien.” - Kan je dit misschien aan een rekenvoorbeeld verduidelijken?

Concreet: Als ik net zoveel per jaar invoer (niet opwek!) als ik per jaar afneem betekent dit dan dat ik voor stroom ook na 2023 netto niets betaal? (behalve de vaste kosten en de netbeheerkosten).

En zelfs als ik meer terug lever (invoer) als ik afneem wordt ik “ontzien”?

P.S.: Ik verbruik  maximaal ca. 25-30% van mijn pv-opwek zelf, dus voor de meter, de rest wordt terug geleverd.

Maar op jaarbasis! kom ik via salderen wel op plus/min 0 kWh op de jaarrekening uit.

P.P.S.: Wat @Anne  hierboven schrijft, slaat de spijker precies op de kop. Het overschot en wat je werkelijk terug levert zijn verschillende dingen.

Reputatie 6
Badge

Er is denk ik nog een belangrijk punt dat gemaakt moet worden mbt overschot.
Namelijk dat er nu met totalen wordt gewerkt, het totaal aan verbruik per jaar tov het totaal aan opwek per jaar.
Dat gaat als ik het goed begrijp veranderen in werkelijk gebruik en teruglevering.

Of maak ik hier ergens een denk fout (komt wel eens voor ;))?

Anne.

@Anne , interessant punt wat inderdaad tot verder nadenken stemt en veel overwegingen die je daarbij noemt relevant zou kunnen maken.

Tot nu toe heb ik dit echter nog nergens kunnen terugvinden, ook het voorbeeld uit de kamerbrief laat dit niet zien

citaat Voorbeeld kamerbrief

Voorbeeld afbouw salderingsregeling voor huishouden in jaar X.

Afname door kleinverbruiker: 3500 kWhInvoeding door kleinverbruiker: 1500 kWhPercentage saldering: 70%. Voor 70% van de invoeding geldt WEL de salderingsregeling: Bij een afbouw van salderen via de grondslag mag in jaar X bijvoorbeeld nog 70% van de totale invoeding door een huishouden van 1500 kWh, dus nog 1050 kWh, gesaldeerd worden met afname op diezelfde aansluiting. Dit betekent dat dit huishouden voor 2450 kWh (dit is 3500 kWh min 1050 kWh) de elektriciteitsprijs, energiebelasting, ODE en btw is verschuldigd. Voor 30% van de invoeding geldt NIET de salderingsregeling:Daarnaast ontvangt het huishouden voor de ingevoede elektriciteit die niet wordt gesaldeerd (dat is 1500 kWh invoeding min 1050 kWh gesaldeerd = 450 kWh) van de energieleverancier een redelijke vergoeding. Deze redelijke vergoeding ligt momenteel tussen circa 4 en 11 cent per kWh ingevoede elektriciteit afhankelijk van de gekozen energieleverancier.

einde citaat.

Mede ook vanuit de praktische uitvoering via de facturatie van de energieleveranciers neem ik aan dat er nog steeds sprake blijft van een heel vol jaar als verrekeningsbasis. Als energieleveranciers op basis van momentaan verbruik moet gaan verrekenen en factureren zullen ze dat ook aan de gebruikers middels deze facturatie moeten verklaren. Die factuur gaat er dan heel anders uitzien en zal ook zelf heel duur worden.

Als ik goed geïnformeerd spelen bovendien op de achtergrond nog regels uit de wet op de privacy mee, van waaruit is vastgelegd dat energieleveranciers maar 1x per maand verbruikscijfers van de netbeheerder krijgen.

M..a.w Hele goede vraag die snel om een correct en ondubbelzinnig antwoord vraagt.

Ik ga er vooralsnog vanuit dat de jaarbasis voor de verrekening blijft bestaan

 

 

Reputatie 1

@darkfiberEven een simpele berekening, stroom verbruikt kost €0,20 en ingevoerde (=teruggeleverde) stroom levert €0,10 op. Stel jij voert 1000kWh in en je verbruikt 1000kWh. Nu mag je salderen dus het resultaat is €0,00. In 2023 mag je maar 86% van de ingevoerde stroom salderen = 860kWh. Je moet dan betalen voor 140kWh x €0,20 en krijgt 140kWh x €0,10 terug. Je moet dan €14,00 betalen.

Nu de berekening als je 2000kWh invoert en 1000kWh verbruikt. Nu saldeer je 1000kWh en krijgt 1000 x €0,10. Je ontvangt nu dus €100. In 2023 mag je 86%x2000kWh = 1720kWh salderen. Nu krijg je nog steeds 1000 x €0,10 =€100 terug. Je merkt het pas als de 86% onder de 50% komt.

Let wel: Deze laatste situatie geldt maar voor een klein deel van de Nederlandse huishoudens.

Hoop dat het zo wat duidelijker is :-)

Reputatie 1

@AnneJe hebt gelijk dat een moderne digitale meter die iedere paar seconden meet, kostentechnisch ongunstiger is dan je oude Ferraris meter (inderdaad door de wolken voor de zon, koelkasten die steeds een korte hoge piek van 2000W hebben etc.), maar het is wel meer in overeenstemming met de werkelijkheid.

In werkelijkheid is het nog ingewikkelder, omdat de meeste woningen 3 fasen hebben. Je levert dan terug op bijv. fase 1 en verbruikt op fasen 2 en 3. De moderne digitale meters hebben wel een ‘ferraris verrekening’ per fase, zodat je daar in ieder geval geen nadeel van hebt. Onze Landis en Gyr E360 slimme meter had trouwens eerst een software fout waarbij dat niet goed werd berekend, maar dat is nu opgelost met een ‘over the air’ software update.

 

@jvdleeuwVolgens mij is er geen probleem. In de kamerbrief staat toch dat het totaal genomen wordt in een jaar, en dat verrekend wordt met het salderingspercentage van dat jaar (86%, 70% etc.). Met een meteropname iedere maand kan je dat toch gewoon uitrekenen?

Reputatie 7
Badge +1

@Jeroen1961Dank je voor de heldere uitleg! Daar kan ik (en hopelijk anderen) wat mee. Ook de toelichting voor 3 fase meters is prima (Ik heb de discussie op tweakers.net gevolgd).

Maar is het niet “ferraris verrekening over alle drie fasen”?

Reputatie 1

@darkfiber Jij ook bedankt! Het moet inderdaad ‘ferraris verrekening over alle drie fasen’ zijn.

Reputatie 7
Badge +4

@jvdleeuw . Inderdaad gaan de PV-eigenaren met een kleinere jaarproductie dan het jaarverbruik het wel merken. Dus in het voorbeeld een huishouden dat 3500 kWh verbruikt en (vooral 's zomers) maar 1500 aan PV kWh's terug levert. De getallen komen overeen met wat er op Solarnieuws is geschreven. Van de 1500 door de panelen terug geleverde kWh's wordt dus inderdaad (voorbeeld 70% dus 1050 kWh, over 2023 wordt dat dus 89%) wordt het aantal kWh's dat gesaldeerd wordt berekend.

Reputatie 7
Badge +4

Ik heb nog zitten nadenken over wat het effect is van het, meestal gebroken boekjaar, van de energierekening. De berekening van wat er gesaldeerd kan worden is natuurlijk over een kalenderjaar. De plannen voor de afbouw van de salderingsregeling lopen daar (helaas) niet op vast.

Wiebes’ eerder voornemen om de salderingsregeling te vervangen door een terugleversubsidie liep op de uitvoerbaarheid (helaas) stuk.

Reputatie 7
Badge +1

@Driepinter Waar heb je de informatie vandaan dat de “afbouw van salderingsregeling” over een kalenderjaar en niet over het boekjaar van je energierekening gaat? - Op dit moment wordt namelijk standaard per boekjaar gesaldeerd, bij mij al sinds mijn zonnepanelen er  liggen.

Ik weet niet wat aan een terugleversubsidie voordeliger voor de pv-producent zou zijn, kan je dat uitleggen?

De uitvoering door een overheidsinstantie (RVO?) zou in ieder geval extra geld kosten (de overheid dan.)

Reputatie 6
Badge

@Driepinter, @darkfiber Met gebroken boekjaar bedoelen jullie waarschijnlijk dat de jaarlijkse facturatie datum van de energie leverancier niet gelijk valt met 1 januari,  Ik schat dat er 3 manieren zijn waarmee het “gebroken” boekjaar behandeld kan worden.

  1. Energie leveranciers verhuizen hun facturatie datum nog voor 2024 allemaal naar 1 januari, Dit lijkt me niet erg waarschijnlijk, je kunt waarschijnlijk wel als klant zelf verzoeken om een andere afrekeningsdatum, in dat geval kun je misschien wat voordeel naar je toe trekken.
  2. De saldering door de energieleverancier wordt op maandbasis vastgesteld en verrekend, bijv de laatste 5 maanden in 2023 volledig gesaldeerd en de volgende 7 maanden in 2024 een saldering op basis van de 89%. Een tussentijdse factuur zou alleen maar kosten voor de energieleverancier betekenen
  3. De saldering wordt bepaald door het jaar waarin gefactureerd wordt: factuur in 2023 > saldering 100%, factuur in 2024 > saldering 89%. In dit laatste geval wordt optie 1 interessant.
Reputatie 7
Badge +1

@jvdleeuw Typische uitwerking overheidsregels: Leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder.

Und der Teufel steckt im Detail! - Zoals altijd.

Reputatie 7
Badge +4

@DriepinterWaar heb je de informatie vandaan dat de “afbouw van salderingsregeling” over een kalenderjaar en niet over het boekjaar van je energierekening gaat? - Op dit moment wordt namelijk standaard per boekjaar gesaldeerd, bij mij al sinds mijn zonnepanelen er  liggen.

Ja natuurlijk. Omdat gezien de 100 % saldering het nu helemaal niet uitmaakt of het boekjaar wel of niet van 1 januari tot 1 januari het jaar daarop loopt.

Reputatie 7
Badge +4

@jvdleeuwTypische uitwerking overheidsregels: Leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder.

Und der Teufel steckt im Detail! - Zoals altijd.

Ondanks het gebroken boekjaar van de meeste energiecontracten zal de afbouw van de salderingsregeling nu ik er verder over nadenk tóch moeilijk uitvoerbaar worden.

Het boekjaar in mijn (3-jarig) energiecontract loopt van 1 februari tot en met 31 januari. Als ik zou verlengen krijg ik begin 2023 dus een rekening van 1 februari 2022 tot 31 januari 2023. Van 1 januari 2023 tot 31 januari 2023 heb ik, ondanks mijn jaarlijks enorm overschot, natuurlijk geen overschot aan terug geleverde kWh's. Namelijk relatief veel kWh verbruik (o.a. Infra Rood panelen) en weinig PV-productie. Over die maand zou ik dan alsnog geen volledige saldering behouden. Ook als mijn energiecontract van 1 maart tot 28 februari of van 1 april tot 31 maart zou lopen.

Simpel gezegd mag jaarlijks slechts het door Wiebes bepaalde percentage (over 2023 89 %) van de teruggeleverde kWh's gesaldeerd worden. 

Reputatie 4
Badge +1

Het lijkt wel of jullie genieten van deze door de regering georganiseerde diefstal van huishoudens.
Salderen corrigeert de zeer oneerlijke tarieven voor de energiebelasting
Huishoudens 10 cent per kWh
Grotere Bedrijven 0,1 cent per kWh

Salderen compenseert dat een beetje in de goede richting van de energietransitie
Protesteer tegen het afschaffen van salderen!

We gaan, waarschijnlijk, steeds meer duurzaam opgewekte stroom gebruiken.
Daarom zou salderen juist moeten worden uitgebreid naar kavels windpark en zonneweide, ergens op het Nederlandse net.
Teken deze petitie:
https://salderenvanstroom.petities.nl/

Je kunt je commentaar op het afschaffen van salderen geven bij deze internet consultatie an de regering.
https://www.internetconsultatie.nl/omvormingsalderen

Het kan strategisch onverstandig zijn om de actieve tegenstanders van een eerlijke energietransitie voor huishoudens de weg te wijzen.
Maar we zouden moeten opkomen voor de belangen van de miljoenen huishoudens die (straks) een set zonnepanelen op eigen dak hebben, en mede deel-eigenaar van de nieuwe duurzame opwek in het land.
Daarvoor is salderen een simpele, elegante en voor die miljoenen mensen, begrijpelijke regeling.
En daarmee is salderen een goede aanpak om de energietransitie snelheid te geven.

Reputatie 7
Badge +4

Het lijkt wel of jullie genieten van deze door de regering georganiseerde diefstal van huishoudens.
Salderen corrigeert de zeer oneerlijke tarieven voor de energiebelasting
Huishoudens 10 cent per kWh
Grotere Bedrijven 0,1 cent per kWh

Zoals ik al elders schreef door grote bedrijven weinig energiebelasting te laten betalen hou je ze, inclusief de werkgelegenheid binnen Nederland.

Reputatie 6
Badge

Het lijkt wel of jullie genieten van deze door de regering georganiseerde diefstal van huishoudens.
Salderen corrigeert de zeer oneerlijke tarieven voor de energiebelasting
Huishoudens 10 cent per kWh
Grotere Bedrijven 0,1 cent per kWh

Zoals ik al elders schreef door grote bedrijven weinig energiebelasting te laten betalen hou je ze, inclusief de werkgelegenheid binnen Nederland.


Nog afgezien van het feit dat deze bedrijven de hogere tarieven in hun prijzen zullen doorberekenen en wij uiteindelijk met z’n allen toch nog de rekening zullen betalen

Reputatie 4
Badge +1

Ja bedrijven verwerken de belasting in hun prijzen
Het PBL schat dat ze ook 80% van klimaatakkoord kosten in hun prijzen gaan verwerken.

Maar toch is het beter als bedrijven ook eerlijk belasting kosten hebben, want dat zet aan tot concurrentie op lagere energiekosten. Ze gaan dan meer innoveren. En dat is goed. Uiteindelijk betalen we dan als consumenten lagere kosten.

Het zal best dat bij eerlijke energiebelasting tarieven, sommige bedrijven vertrekken, of failliet gaan.
Maar is dat erg, als ze geen duurzaam bedrijfsmodel hebben?

 

 

Reputatie 7
Badge +2

Er is weer een nwe brief over de salderingsregeling. Met een onderzoek van TNO er bij.

Samenvatting: 
afbouwen gaat in stappen van 9%. 


teruglevering is tegen minimaal 80% van de basis prijs ex BTW (dus ca 5 cent)

Volgens TNO zal bij 30% direct eigen gebruik de terugverdien tijd van een installatie uiteindelijk naar 9 jaar gaan.


De uitwerking van TNO:

Een zon PV systeem op een woning van 3 kWp produceert 2700 kWh per jaar. De investering wordt gedaan in 2019. Als 30% daarvan direct eigen gebruik is, dat is 810 kWh, en het elektriciteitstarief is 0,22 €/kWh, dan levert dat een besparing van 178 euro per jaar op de energierekening (a in de figuur). De overige elektriciteitsproductie, 1890 kWh, wordt geleverd aan het net. Tot en met 2022 mag deze 100% gesaldeerd worden en is dan ook 0,22 €/kWh waard. Dat levert een besparing van 416 euro per jaar. Vanaf 2023 mag een steeds kleiner deel gesaldeerd worden (b1 in de figuur). Het deel dat niet wordt gesaldeerd, wordt in dit voorbeeld gewaardeerd tegen een terugleververgoeding van minimaal 0,05 €/kWh. Dat deel van de inkomsten loopt langzaam op omdat een toenemende hoeveelheid elektriciteit niet meer kan worden gesaldeerd (b2 in de figuur). De totale inkomsten door teruglevering aan het net lopen wel terug (b1 + b2 in de figuur).

Die 30% heb ik mijn vraagtekens bij.
Die 9 jaar zou betekenen dat een 3000Wu installatie ca 3.000,= kost.
(Nu nog ex BTW, maar dat zal over 10 jaar wrs wel anders zijn. Anderzijds is dat bedrag ongeveer hetzelfde als de inflatie over 10 jaar)De originele documenten:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05795&did=2020D12110

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/25/bijlage-effect-afbouw-salderingsregeling-op-de-terugverdientijd-van-investeringen-in-zonnepanelen

Reputatie 7
Badge +4

Het is mijn mening dat er een minimale saldering moet blijven. Er wordt gezegd dat het elektriciteitsnet ‘natuurlijk geen batterij is’ maar overdag is dat weldegelijk wel het geval. Als ik 's morgens mijn waterkoker ect gebruik terwijl mijn panelen nog niet in de zon liggen (panelen liggen op het westen) neem ik dan wel stroom uit het net, maar deze stroom wordt dan geleverd door huishoudens die hun panelen op het oosten of op het zuiden hebben liggen. En 's middags is het net anders om. Als ik overdag mijn wasmachine van 2000 watt aanzet en mijn panelen leveren op dat moment slechts 500 watt wordt de overige 1500 watt immers geleverd door de panelen van mijn buren. 

 

Reputatie 7
Badge +2

Bedrijven gebruiken toch overdag veel meer stroom dan ‘s avonds?
En bedrijven gebruiken volgens mij ook nog een stuk meer stroom dan huishoudens doen?
(In mijn postcodegebied een factor 2 volgens het CBS)

Oftewel: die zonneenergie die ik overdag opwek en zelf niet gebruik, kan prima voor bedrijven gebruikt worden en er zou dan dus helemaal geen overschot zijn?

De terugverdientijd van PV-installaties zit eigenlijk al jaren op ruim 8 jaar. Voldoende aantrekkelijk voor huiseigenaren om met de huidige salderingsregeling  vrij massaal panelen op hun dak te leggen.

Zonnepanelen zitten nog steeds in een technologisch stijgende lijn: de kWh-opbrengsten per paneel stijgen jaarlijks met 5 tot 10 %. De aanschafprijzen blijven gelijk, soms met een lichte daling.  

De prijzen van de omvormers vertonen eveneens een licht dalende lijn.

De kosten van installatiewerkzaamheden (voornamelijk manuren) stijgen daarentegen gestadig en doen de eerdergenoemde daling van investeringskosten meer dan teniet. 

In mijn ogen is een verwachting dat investeringskosten van een 3000 Wp installatie dalen richting € 3.000 absoluut niet realistisch. Ik vermoed eerder dat de PV terugverdientijd op wat langere termijn met 3 tot 7 jaar zal stijgen.  

Heb je wel eens uitgerekend wat het effect van de voorgenomen afbouw van de salderingsregeling is bij aanschaf in bijv. 2025 ? 

Ik adviseer wijkbewoners regelmatig over aanschaf van zonnepanelen. Bij mijn laatste gesprek trof ik iemand die van aanschaf afzag omdat hij geen zin had om na 2030 de overheid te subsidiëren (via te heffen EB en ODE) met door hem gratis in het net ingevoerde stroom.

Een wat excessief standpunt wellicht, maar ik verwacht dat de komende jaren steeds minder particulieren bereid zijn in PV te investeren.    

Niet dat dat een significant effect zal hebben op de NL energievoorziening, maar het geeft toch het beeld dat de overheid willens en wetens de bereidheid van mensen om zelf een steentje bij te dragen aan verduurzaming de nek omdraait.    

Reputatie 7
Badge +2

Tja, ik ben zelf ook niet echt overtuigd dat de terugverdientijd die TNO berekend (zie hierboven) klopt.

Anderzijds denk ik dat het ook nooit een des-investering zal zijn:
als je het systeem over ca 20 jaar kunt afschrijven zijn de kosten per kWu waarschijnlijk vergelijkbaar met wat je krijgt voor je teruglevering (5 cent?). En dus blijft zelfs bij 0% saldering alles wat je zelf kunt gebruiken (wat ca 20% is in mijn geval) ‘winst’.

Maar zo rooskleuring als de TNO berekening hier boven verwacht ik het ook allemaal niet.

Daarom geef ik mensen ter overweging mee dat als ze verwachten binnen nu en een paar jaar aan een lucht - water warmtepomp te willen beginnen, dat als het kan nu te doen icm een PV systeem. Dan neem je nog stevige subsidie en een goed stuk saldering mee.

De anderen adviseer ik meestal eerst maar eens rustig af te wachten wat hun gemeente gaat doen. Van het gas af is vaak toch al snel 1 a 2 CV ketels verwijderd.

Ik heb het allemaal wel gedaan, maar ik behoorde ook tot de 1e groep.
 

Reageer