Wat vind jij?

'Bouw meer seniorenwoningen voor een betere woningmarkt'Toon eerste bericht

39 reacties

Reputatie 1

Dit is een kortzichtige stelling!

Er is een brede behoefte aan woningen.

Maar in Ridderkerk bouwt men alleen dure woningen. Niet voor gewone mensen. Ouderen kunnen hier niet doorstromen omdat de eengezinswoningen net onder de grens voor de huurtoeslag vallen. En de ouderenwoningen daar flink boven zitten. Dat heeft de gemeente niet door, of wil het niet weten. Daardoor krijgen startende huurders geen ruimte. Ook worden veel woningen gerenoveerd ( lees; achterstallig onderhoud wordt opgelapt) en dan moeten ze ineens boven de huursubsidiegrens worden verhuurd. Dat scheelt dan weer in de uit te geven toeslagen! En bij vernieuwbouw worden passende woningen vergroot. De oude bewoners moeten maar zien waar ze dan weer gaan wonen. Want die nieuwe zijn veel duurder. Als eigenaar moet ik lopend onderhoud doen en afschrijven; sparen voor renovatie. Iets wat verhuurders blijkbaar nooit geleerd hebben.

Alleen maar seniorenwoningen bouwen lost dus het onderliggend probleem niet op.

 

Het is verbazingwekkend dat in NL het bouwen van zg 2 generatiewoningen niet vd grond komt terwijl dit zowel voor de toekomstbestendigheid voor ouderen als voor de financieringsproblemen van starters een oplossing biedt. Veel ouderen willen trouwens helemaal niet in een concentratie van ouderen terechtkomen en wonen liever tussen alle leeftijdsgroepen. Snap geroep om aparte seniorenwoningen niet. Bouw gewoon meer huizen voor alleenstaanden en partners (max 2). Deze zijn ook geschikt voor ouderen.

Ik heb het gezien bij mijn moeder: kinderen de deur uit, man overleden. Ze wilde graag kleiner wonen en gelijkvloers, zonder tuin maar wel een redelijk balkon. Als je een tuin gewend bent wil je ook in een appartement lekker buiten zitten als het mooi weer is. Ook in de buurt van winkels en O.V.

Ze had eindelijk na een lange tijd wat gevonden, jammer dat huur van een  parkeerplaats verplicht was terwijl ze geen auto meer mocht rijden (ondanks midden in centrum was 75% van de parkeerplaatsen dus leg). Ze heeft er niet lang van mogen genieten. Het was een fantastisch appartement, ik zou er ook zo in willen echter na renovatie niet meer te betalen.

Ook snap ik niet waarom er na renovatie in een appartement met 1 slaapkamer 2 toiletten zijn (1 apart en 1 in de badkamer) en een supergrote koel/vriescombinatie. Tevens in de berging opgegaan aan een boiler-CV kombinatie waarbij je een hoog bedrag voor huur/onderhoud moet betalen dus servicekosten boven de al hoge huur zijn rond de  300,-.

Dus als er wat gebouwd wordt houd het dan ook betaalbaar voor mensen met AOW en klein pensioen. 

wij een echtpaar van 70+ , wonen in een grote eengezinswoning en zijn al lang op zoek naar een passend appartement. Helaas kunnen we niets vinden wat betaalbaar is, omdat appartementen duurder zijn dan eengezinswoningen. Raar maar waar. 

Zeer belangrijk dat er voornamelijk seniorenwoningen worden gebouwd. Dan wel voor verschillende categorieën bewoners en pas voor bewoning vanaf 70+ of met handicap. 

Hierdoor veel verbetering mogelijk;

1/ grote huizen komen ter beschikking van gezinnen en hoeven dus (veel) minder te worden gebouwd.

2/ die huizen worden dan meteen verduurzaamd terwijl nu de bejaarde bewoner dat vaak niet de moeite waard vindt.

3/ verhuizing van een ouder stel of persoon naar een woonvorm met gelijkgestemden voorkomt eenzaamheid.

4/ de snel duurder wordende zorg voor thuiswonende ouderen wordt veel efficiënter en goedkoper alleen al door sterke vermindering van reistijd en kan door 1 organisatie worden uitgevoerd ipv het versnipperde zorgaanbod van nu.

Ik zou zeggen; laten we de hofjes weer gaan bouwen op grote schaal!

 

 

Het is het bekende verhaal van de put en het kalf. Klaarblijkelijk kunnen overheden niet inschatten hoe de leeftijdsopbouw in gemeentes is en gaat worden. Zowel aan de bovenkant, de senioren, als aan de onderkant, de starters.

Vaak staan woningstichtingen aan de kant en overheersen projectontwikkelaars, met alle gevolgen vandien. Veel appartementen en woningen in een te dure categorie.

Als hier niet dwingend bijgestuurd wordt loopt dit verder spaak.

Zelf zijn we (70 en 64) een klein jaar geleden vertrokken uit het dorp waar we meer dan 40 jaren met veel plezier hebben gewoond. 65 km verderop hebben we een levensloopbestendige woning gevonden. We voelen ons ook daar gelukkig thuis. Maar zo'n stap blijft jammer.

Vereniging Eigen Huis: schudden aan lokale, provinciale en landelijke overheden is van groot belang. SUCCES

Reputatie 1

Mooie ideeën! Het hokjesgeest, meer eigen initiatief. Het kan dus best, nu de regelgeving nog. Ps. In Duitsland noemen ze de vergrijzing de verzilveren, die heel veel kansen biedt op het gebied van dienstverlening. 

Zolang een appartement of senioren woning meer kost dan een gezinswoning. Blijven ouderen logischerwijs gewoon in de gezinswoning wonen en dus vindt er geen doorstroming plaats.

De hoge prijzen voor de appartementen/seniorenwoningen komt m.i. door het tekort op de woningmarkt.

Dus idd, regering/gemeenten ga eens wat meer appartementen/seniorenwoningen bouwen!

Seniorenwoningen zijn een deel van de oplossing.

Het grotere beeld is dat de totale bevolking vergrijst. Dat kost veel en levert weinig op.

Van dit kabinet verwacht ik evenveel als van het vorige. Niets dus.

We zullen zélf met oplossingen moeten komen. Zelf opgezette samenwoon-combinaties, gemeenschappelijke, kleinschalige zorgregeling, regelmatige dialoog met andere leeftijdscategoriëen, allerlei zaken die de huidige regering ‘over de schutting’ naar de gemeenten heeft gegooid, zonder adequate financiering, en zonder begeleiding en ervaringsoverdracht.

Maar ja, dat vergt rekening houden met elkaar. Vooroordelen overboord gooien.

Nee, ik ben geen SP-er. Probeer geen etiketten te plakken, durf na te denken en je uit te spreken, anders word je net zo'n bananenrepubliek-figuur.

Kom op voor jezelf, en voor je lotgenoten.

Mijn woongemeente schiet in ieder geval ernstig tekort. Zij werkte mee aan een bouwplan voor 9 rijtjeswoningen voor sociale huur, terwijl er voorheen 3x2 onder één kapwoningen hebben gestaan waarin senioren woonden. Plek centraal in het dorp; ideaal voor 6 levensbestendige woningen.

Maar blijkbaar leveren 9 huurwoningen meer huurpenningen op dan 6! En de verhuurder zei mij dat zij zelf bepalen wat zij op hun grond bouwen. De gemeente werkte mee aan deze afwijking van het bestemmingsplan zonder de gemeenteraad plus de omgeving hierin te kennen. 
Een gemiste kans!

Wij kennen veel mensen van 60 jaar en ouder en er zijn er maar weinig die nu al naar hun toekomstige huisvesting kijken. Zelf hebben wij 3 jaar geleden onze grote hoekwoning in een dorpje ingeruild voor een bungalow in het centrum van een groter dorp met alle voorzieningen binnen handbereik. 

Reputatie 1

Pleidooi aan gemeenten:

Sta nu toch eens snel toe dat er seniorenhofjes bebouwd kunnen/mogen worden, vooropgesteld dat het uitsluitend om 1 enkele woonlaag gaat. Ze zijn bij uitstek geschikt voor mensen in de latere herfst van hun leven waarbij er langzamerhand sprake is van achteruitgang van mobiliteit. Deze hofjes is een een veilige, sociaal op elkaar gerichte woonvorm, met een al dan niet zelf te onderhouden centrale binnentuin. Die hofjes zijn van lang vervlogen tijden waren zo gek nog niet.En nee, bouw als je blieft niet van die anonieme appartementen complexen voor de genoemde seniorengroep. Appartementen complexen zijn prima geschikt voor reislustige actieve ouderen (1 levensfase eerder) die de deur veilig achter zich kunnen trekken als ze van huis zijn, of als verleeghuis.  Voorzie de hofjes woningen ruimschoots van eenvoudige demotica (verlichting, toegangsbeheer communicatie met de evt zorg op afstand, ….). Alles gebouwd met nul op de meter, bijvoorkeur van houtbouw (CO2 neutraal, snel te realiseren en uitstekend geïsoleerd). Bied voor deze woonvorm ruimte aan zowel koop als sociale huur. Zorg ook voor een centrale ontmoetingsruimte, een gemeenschappelijke fietsenstalling en wat parkeerplekken met een beperkt aantal gemeenschappelijke laadpalen aangesloten op zonnestroom.

Als we deze senioren voorzieningen creëren dan kunnen senioren tenminste doorstromen en komen hun inmiddels veel te grote woningen met al dan niet te  grote tuinen weer beschikbaar aan de jongere generaties. 

Centrale overheid en gemeenten toon visie, durf en actiebereidheid en wacht niet tot de dag man morgen..

 

Reputatie 1

 

Pleidooi:

Deze vraag puzzelt ons enorm. Het huidige aanbod aan alternatieven die er zijn als wij ons grote huis willen verkopen is minimaal. Weinig spannend aanbod met een zwaar betuttelend sausje in veel te dure jasjes.  Het zou heel erg helpen als gemeentes wat flexibeler met de bouwvoorschriften om zouden gaan. We zagen een prachtige stadswoning met 300 m2 woonruimte over 3 verdiepingen. Inclusief tuin met twee parkeerplaatsen aan de achterzijde. Verbouw in 3 appartementen niet toegestaan in verband met mogelijke parkeeroverlast. Mooie villa met fijne tuin om met twee vriendenstellen in te gaan wonen na verbouw in 3 appartementen en op die manier de mantelzorg  voor elkaar te dragen. Niet toegestaan.

Geef de markt wat meer ruimte en kijk naar de initiatieven die er voor zelfbewoning ontstaan!

Dit zagen we al jaren geleden aan komen. Wij willen graag verhuizen naar een kleinere woning, alles gelijkvloers, geen appartement, kleine tuin, betaalbaar. Dit soort woningen is er nauwelijks. Misschien een gevalletje voor Kopen zonder kijken. Voorlopig blijven we dus maar lekker zitten en gaan ons oriënteren op de aanschaf van een traplift tzt. Want voor de woningen er wel zijn, zijn we twintig jaar verder. 

Reputatie 1

Al sinds het afschaffen van bejaardenhuizen en het langer thuis laten wonen van ouderen wist ik al: dit gaat fout. De woningmarkt ‘stroomt niet door’ als iedereen lekker thuis blijft wonen. Ik vermoed dat de senioren van nu willen wonen in een omgeving waar verzorging en maaltijden ‘ in de buurt zijn als het nodig is’. Uit onderzoek zal best een hybride woonvorm te voorschrijn komen waarin ouderen zich prettig en veilig voelen, met behoud van eigen initiatief zo lang het kan.

De zorg is met de komst van thuiszorg zowel onoverzichtelijk als duur en tekortschietend geworden, met alle respect voor de medewerkers. Wat is het probleem? Een technocraat mist het gevoel van de aloude geneesheer-directeur.

Reageer