Warmte voor Warmtepompen

  • 5 April 2019
  • 66 reacties
  • 68313 Bekeken

Reputatie 5
Badge
  • Verduurzamer
  • 101 reacties
Er is veel onduidelijkheid over de werking van warmtepompen en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. In het stukje 'Warmte voor Warmtepompen' (zie de bijlage) heb ik naast de werking ook de voor- en nadelen van de verschillende types warmtepomp besproken.

Aanbevolen: de enquête over bodembronnen.
Aanbevolen: mijn eigen webstek.

66 reacties

Reputatie 5
Badge

Nou JWD, mijn COP is gemiddeld over het jaar 5,4 en dat inclusief tapwater voor 5 personen.

Niks te klagen hier dus, wat niet wil zeggen dat je info niet interessant is hoor. Ik betwijfel echter of je grafiek voor elke warmtepomp geldt. Wellicht wel in de basis, maar qua getallen kan de ene warmtepomp efficienter zijn dan de andere, en wellicht ook vlakkere (of minder vlakkere) curves opleveren.

5,4 is een prima COP! Mijn bewering is alleen, dat het met een grondwaterbron nog beter kan en dat de aanleg de helft kost.  

Of er zijn bezwaren tegen zo'n bron aan te voeren die ik niet ken. 

Reputatie 4

Nou JWD, mijn COP is gemiddeld over het jaar 5,4 en dat inclusief tapwater voor 5 personen.

Niks te klagen hier dus, wat niet wil zeggen dat je info niet interessant is hoor. Ik betwijfel echter of je grafiek voor elke warmtepomp geldt. Wellicht wel in de basis, maar qua getallen kan de ene warmtepomp efficienter zijn dan de andere, en wellicht ook vlakkere (of minder vlakkere) curves opleveren.

Reputatie 5
Badge

.@KlaasT  :

“Er zit best een verschil in temperatuur wat ik binnenkrijg via de gesloten leiding met glycol, in de winter kan het in de buurt van de nul graden komen, en nu in de zomer is het ca. 12 graden.”

“dat er een delta zit tussen zomer en winter wil nog niet zeggen dat dit een probleem hoeft op te leveren.”

Ik heb even het COP-T diagram uit mijn stukje ‘Warmte voor Warmtepompen” hieronder gezet. 

Dan zie je de invloed van T op de COP: Bij 11 grC COP = 5,3 en bij 0 grC COP = 4,0. Het rendement van de warmtepomp is dus zomaar verminderd met een factor 4,0/5,3, de elektra kosten in euro vermeerderd met een factor 5,3/4,0. 

Dat levert geen probleem op, maar het kost wel geld! 

Nogmaals, mijn open bron op grondwater loopt nu al 15 jaar probleemloos, is twee jaar geleden gecontroleerd en schoon bevonden, heeft dus geen onderhoud nodig. 

Voor de aanleg van een bodembron kun je rekenen op ca. euro 30 per geboorde meter, zie de enquête over bodembronnen. 

De enquête suggereert dat je voor een gesloten bron (met glycol) ruim tweemaal meer moet boren dan voor een open bron (op grondwater). Waarom worden er dan zo vaak gesloten bronnen aangelegd? 

Reputatie 4

Je geeft precies het bezwaar tegen gesloten leidingen aan. Die kunnen ‘s winters de grond eromheen bevriezen wanneer ze niet voldoende ruim bemeten zijn. Met een open bron met een retourleiding verderop (zo’n 10 m) heb je dat bezwaar niet.@JWD . Ik heb zo mijn twijfels. In de gesloten bron liggen altijd lussen conform het tegenstroomprincipe. De werkelijke koude zone zit met name aan het oppervlak en zal enkele tientallen meters diep geen aanleiding meer geven tot bevriezing van de omgeving.
Bij een open bron wordt de koude retourleiding niet "voorverwarmd" en lijkt me het risico op bevriezing groter.
Ik hoor graag wat de echte experts hierover zeggen.

@JWD, dat er een delta zit tussen zomer en winter wil nog niet zeggen dat dit een probleem hoeft op te leveren. In mijn geval in ieder geval niet, kwestie van berekenen door de installateur. Maar om nou op die grond (...) voor open bron te kiezen lijkt me te kort door de bocht, ook daar zijn nadelen... en voordelen waarschijnlijk...
Reputatie 6
Badge
Je geeft precies het bezwaar tegen gesloten leidingen aan. Die kunnen ‘s winters de grond eromheen bevriezen wanneer ze niet voldoende ruim bemeten zijn. Met een open bron met een retourleiding verderop (zo’n 10 m) heb je dat bezwaar niet.

@JWD . Ik heb zo mijn twijfels. In de gesloten bron liggen altijd lussen conform het tegenstroomprincipe. De werkelijke koude zone zit met name aan het oppervlak en zal enkele tientallen meters diep geen aanleiding meer geven tot bevriezing van de omgeving.
Bij een open bron wordt de koude retourleiding niet "voorverwarmd" en lijkt me het risico op bevriezing groter.
Ik hoor graag wat de echte experts hierover zeggen.
Reputatie 5
Badge
Je geeft precies het bezwaar tegen gesloten leidingen aan. Die kunnen ‘s winters de grond eromheen bevriezen wanneer ze niet voldoende ruim bemeten zijn. Met een open bron met een retourleiding verderop (zo’n 10 m) heb je dat bezwaar niet.
Reputatie 4
Ik heb het idee dat de grond rondom mijn 3 boringen van 100 meter (gesloten systeem met glycol), ook warmte uitwisselt met wijdere omgeving. Ofwel het is geen geisoleerd stukje grond op zich, wat energetisch op peil moet worden gehouden door de warmte die je in de winter onttrekt, er perse in de zomer weer ingestopt moet worden.
Er zit best een verschil in temperatuur wat ik binnenkrijg via de gesloten leiding met glycol, in de winter kan het in de buurt van de nul graden komen, en nu in de zomer is het ca. 12 graden.
Reputatie 5
Badge
Grondwater heeft de eigenschap - omdat het meer dan enkele meters diep zit - dat het de jaarlijkse temperatuurvariatie van het grondoppervlak uitmiddelt en daardoor het hele jaar door op 10 à 11 grC zit (in Nederland). In het algemeen is er stroming in het grondwater aanwezig, zodat een eventuele verstoring (opwarming / afkoeling) zich verspreidt en dus ook ruimtelijk uitmiddelt.
Dit is de situatie bij onze open bron en die situatie kan alleen bij stedelijke bebouwing misschien afwijken. Daar moet een gemeente dan toezicht op houden.
Reputatie 7
Badge +3

We krijgen de benedenverdieping van ons huis 's zomers ook bij een hittegolf niet boven 24 grC. Op de bovenverdieping wordt het soms warmer, omdat er teveel warmte door het dak heen komt. Dat is wel geïsoleerd, maar daar kan de vloerkoeling niet tegenop. Van enig effect van 'vol raken van de ondergrondse warmtebuffer' is geen sprake. Het schijnt dat de hoeveelheid koelwarmte 's zomers minder is dan de verwarmingswarmte 's winters.


Maar was de WKO (warmtekoude opslag) nu juist niet aangelegd om 's winters als warmtebron (voor de water-water warmtepomp) te dienen. Derhalve moet op hete dagen (vooral in de nazomer) toch juist de ondergrondse warmtebuffer opgewarmd worden met de hete buitenlucht. Kunt u nu de temperatuur meten van die warmtebuffer? Die zou toch minstens boven de 25 graden moeten kunnen zijn (dankzij een -bovengrondse- buitenunit).
Reputatie 5
Badge
Twee vragen over de WKO (warmte koude opslag) met dus de mogelijkheid om koud grondwater door de vloerverwarming te laten stromen (met de warmtepomp dus uit, er draaien dan alleen 1 of 2 (indien er een warmtewisselaar is tussen het grondwatercircuit en het vloerverwarmingscircuit).
  1. Met het gebruik van de vloerverwarmingsbuizen als koeling wordt tevens de buffer in de grond opgewarmd zodat dat de nu overtollige warmte in de winter gebruikt kan worden als warmtebron voor de water-water warmtepomp. Dat zal dan echter alleen tijdens een warme periode in mei of juni moeten zijn. Want het lijkt mij veel efficiënter om de grondbuffer op te warmen met een aparte buitenunit met buitenlucht van boven de 33 graden dan met huiskamerwarmte van ca 23 graden.
  2. Nu, 31 augustus, dient die grondbuffer al te zijn opgewarmd. Je kan er je huis nu dus niet meer mee koelen.


Ik kan hier mijn eigen ervaring opschrijven. Wij hebben een bodembron op grondwater: met één buis van 60 m diep wordt grondwater van 11 grC opgepompt en met een tweede buis van 30 m diep en 12 m verderop weer terug gepompt. Dit werkt al 15 jaar probleemloos.

We krijgen de benedenverdieping van ons huis 's zomers ook bij een hittegolf niet boven 24 grC. Op de bovenverdieping wordt het soms warmer, omdat er teveel warmte door het dak heen komt. Dat is wel geïsoleerd, maar daar kan de vloerkoeling niet tegenop. Van enig effect van 'vol raken van de ondergrondse warmtebuffer' is geen sprake. Het schijnt dat de hoeveelheid koelwarmte 's zomers minder is dan de verwarmingswarmte 's winters.

Zie ook de discussie Wat zijn duurzame manieren om je huis te koelen?
Reputatie 7
Badge +3
Twee vragen over de WKO (warmte koude opslag) met dus de mogelijkheid om koud grondwater door de vloerverwarming te laten stromen (met de warmtepomp dus uit, er draaien dan alleen 1 of 2 (indien er een warmtewisselaar is tussen het grondwatercircuit en het vloerverwarmingscircuit).
  1. Met het gebruik van de vloerverwarmingsbuizen als koeling wordt tevens de buffer in de grond opgewarmd zodat dat de nu overtollige warmte in de winter gebruikt kan worden als warmtebron voor de water-water warmtepomp. Dat zal dan echter alleen tijdens een warme periode in mei of juni moeten zijn. Want het lijkt mij veel efficiënter om de grondbuffer op te warmen met een aparte buitenunit met buitenlucht van boven de 33 graden dan met huiskamerwarmte van ca 23 graden.
  2. Nu, 31 augustus, dient die grondbuffer al te zijn opgewarmd. Je kan er je huis nu dus niet meer mee koelen.
Reputatie 7
Badge +3
Met wtp bedoel ik onze grond warmtepomp, excuus voor de verwarring.
Wij hebben geen CV, alleen deze warmtepomp, en gaan deze warmte (met COP van bijna 6) ook voor de bovenverdieping gebruiken.

Fout zat bij mij. 'w' voor een 'v' (van 'ventilatie') aangezien.
U bedoelt u heeft geen cv-ketel.
Reputatie 4

Wat overbleef voor ons als keuze is elektrisch verwarmen (bij goede isolatie hoeft dit maar beperkt, bij lage investering) en vloerverwarming aanleggen. Dit laatste wordt waarschijnlijk onze keus, voornamelijk gedreven door comfort en het feit dat de reeds geinstalleerde wtp nog voldoende overcapaciteit heeft hiervoor."wtp" is een ventilatiewarmtepomp die de cv-leiding bij verwarmt ? In dat geval is de warmtebron de warmte binnen het huis. Volgens mij is dat alleen gunstig in een groot huis waar de ruimte waar de wtp staat en het te verwarmen deel goed gescheiden zijn. Door extra te ventileren met de ventilatiewarmtepomp verliest men warmte in de ruimte waar de buitenlucht wordt aangezogen (bij voorbeeld de zolder). Zo kan je dus die warmte 'oppompen' (samen met de mechanische/elektrische energie die de pomp verbruikt) tot een temperatuur waar je bijvoorbeeld de huiskamer kan opwarmen. Omdat je met een ventilatiewarmtepomp warmte van binnenshuis benut zal het rendement bij extra ventileren volgens mij niet hoog zijn.


Met wtp bedoel ik onze grond warmtepomp, excuus voor de verwarring.
Wij hebben geen CV, alleen deze warmtepomp, en gaan deze warmte (met COP van bijna 6) ook voor de bovenverdieping gebruiken.
Reputatie 7
Badge +3

Wat overbleef voor ons als keuze is elektrisch verwarmen (bij goede isolatie hoeft dit maar beperkt, bij lage investering) en vloerverwarming aanleggen. Dit laatste wordt waarschijnlijk onze keus, voornamelijk gedreven door comfort en het feit dat de reeds geinstalleerde wtp nog voldoende overcapaciteit heeft hiervoor.

"wtp" is een ventilatiewarmtepomp die de cv-leiding bij verwarmt ? In dat geval is de warmtebron de warmte binnen het huis. Volgens mij is dat alleen gunstig in een groot huis waar de ruimte waar de wtp staat en het te verwarmen deel goed gescheiden zijn. Door extra te ventileren met de ventilatiewarmtepomp verliest men warmte in de ruimte waar de buitenlucht wordt aangezogen (bij voorbeeld de zolder). Zo kan je dus die warmte 'oppompen' (samen met de mechanische/elektrische energie die de pomp verbruikt) tot een temperatuur waar je bijvoorbeeld de huiskamer kan opwarmen. Omdat je met een ventilatiewarmtepomp warmte van binnenshuis benut zal het rendement bij extra ventileren volgens mij niet hoog zijn.
Reputatie 4

Neem bv 20 meter en 150 dagen met een draaitijd van 10 uurDe ventilatoren van Speed Comfort draaien alleen als de temperatuur boven de 35 graden wordt ((voor gebruik met een water-warmtepomp zal dat minimaal 5 graden verder omlaag moeten)). Bij het huidige standaard gebruik met een hr-ketel draaien die ventilatoren dus veel korter dan die 10 uur per dag. Hooguit 1 uur.

Per Speed Comfort (drie ventilatoren) kom ik op 5 x 3 x 150 x 1 = 2250 Watt = 2,25 kWh = € 0,52.

Sommige gebruikers klagen i.d.d. over het geluid en stellen de grens met drie Speedcomfort units. Tocht kan bij lagere temperaturen (i.c.m. een water warmtepomp ook een rol gaan spelen maar dan zou er niemand tevreden moeten zijn met een lucht-lucht warmtepomp c.q. een airco in verwarmingsmode).

Verder wordt elke kWh die aan een ventilator in huis verloren gaat warmteverlies en wordt derhalve als warmte benut.


Wij overwogen een jaar geleden om op slaapkamers en praktijkruimte (op hooizolder) LT radiatoren te installeren, dit in combinatie met onze warmtepomp (grond).
Ik heb weinig enthousiaste installateurs ontmoet, eentje had het bij 3 huizen geinstalleerd, allemaal hoofdpijn dosiers. Kan natuurlijk ook aan zijn deskundigheid liggen, maar hij gaf deze redenen: geluid, opwervelend stof, en beperkt rendement.
Klinkt mij niet onlogisch in de oren, radiatoren zijn gebasseerd op het principe van convectie, en van dat principe blijft weinig over bij temperatuurverschillen van minder dan 15 graden tussen verwarmend medium en ruimtetemperatuur.
Ook infraroodpanelen hebben we niet gekozen als alternatief. Duurrrrr...
Wat overbleef voor ons als keuze is electrisch verwarmen (bij goede isolatie hoeft dit maar beperkt, bij lage investering) en vloerverwarming aanleggen. Dit laatste wordt waarschijnlijk onze keus, voornamelijk gedreven door comfort en het feit dat de reeds geinstalleerde wtp nog voldoende overcapaciteit heeft hiervoor. Maar ook niet goedkoop, gelukkig doe ik het meeste werk zelf waardoor kosten enigzins binnen de perken blijven.
Reputatie 4
Hallo JW,

Het systeem is er op gebaseerd dat een buffervoorraad water (ca. 10m3) in de zomer verwarmd wordt.
In een koudere periode kan het water uit de buffervoorraad gebruikt worden om warmte aan te onttrekken.
De buffer koelt dan steeds verder af. Bij de faseovergang van vloeibaar naar vast (water naar ijs) komt een zeer grote hoeveelheid aan energie/warmte vrij (Om water van 0°C te bevriezen tot ijs van 0°C komt evenveel energie vrij als bijvoorbeeld voor het afkoelen van water van ongeveer 80°C tot 0°C). Deze grote hoeveelheid energie kan dan in de winter gebruikt worden als warmtebron. Als in de winter de zon schijnt, warmen de pv-panelen ook op, zodat die warmte indien nodig gebruikt wordt om het ijs te laten dooien. Het ijs kan evt. ook gebruikt worden voor koeling.

Voor zover ik heb kunnen vinden zijn er nu 2 mogelijkheden voor een ijsbuffer, nl. een betonnen bak in de tuin ingegraven, of een kunststof bufferzak in b.v. de kruipruimte plaatsen.

In Duitsland wordt het ijsbufferprincipe al meer toegepast, maar ook in Nederland is het al toegepast in kantoren en woningen.

Doordat de warmtepomp steeds kan schakelen tussen buitenlucht en (ijs)buffer (welke bron levert op dat moment de meeste warmte) is het (tot op heden) nog niet mogelijk om een SCOP voor dit systeem aan te geven. Hier loopt o.a. bij TNO een onderzoek naar. Tevens zijn de nadelen t.o.v. bronsysteem (ondergrondse waterhuishouding) bij een ijsbuffersysteem niet aanwezig.

Mvg, Ronald


Energetisch is 10m3 nooit voldoende om voor een woonhuis de gehele energiebehoefte te kunnen voldoen, maar het klink inderdaad als een interessante mogelijkheid om pieken op te vangen. Mogelijk ook interessant als het salderen van electriciteit een keer stopt, al wil je daar feitelijk seizoenseffecten op kunnen vangen en daar is weer een grotere buffer voor nodig.

In Schotland zag ik deze zomer een fraai voorbeeld van energiebuffering wat al zeer lang wordt toegepast; de energieopwekking uit meren (hydroelectric), waarbij water ook weer omhoog gepompt wordt bij energie overschot.
Reputatie 4

Vloerkoeling
Bij de (helaas) warmer wordende zomers heeft een warmtepomp op bodemwater een belangrijk aanvullend voordeel boven een luchtwarmtepomp. De koelte van het bodemwater kan - zonder dat de warmtepomp hoeft te werken - aan de vloerverwarming worden doorgegeven, waardoor vrijwel gratis airco van het hele huis mogelijk is. Een luchtwarmtepomp kan in omgekeerde stand worden gezet en werkt dan ook als airco. Maar iedereen weet hoeveel elektriciteit een airco kost en hoeveel geluid die in de omgeving produceert.
Dat lijkt mij inderdaad ook wel een heel groot voordeel. Met een grondwater (bodem)temperatuur van 11 graden hoeft er voor koeling in de zomer inderdaad helemaal geen warmtepomp te draaien. Alleen maar de circulatiepomp in het circuit buiten en de circulatiepomp van het watercircuit met onder andere de leidingen onder de vloer.

Is een nevenvoordeel hiervan ook niet dat daardoor in de zomer de bodemtemperatuur iets opgewarmd kan worden waardoor in de winter de warmtepomp een iets hogere COP heeft ?


Inderdaad Driepinter, alleen enkele pompen die draaien. Impact op temperatuur in huis is wel beperkt, in ons geval gevoelsmatig 1-2 graden lager.
Ook stop je weer wat warmte in de grond in de zomer, wat je 's winters weer kan benutten. Al is dat laatste erg theoretisch, aangezien een bodem zich zelf ook wel 'hersteld' na de winter.
Reputatie 5
Badge

Er is veel onduidelijkheid over de werking van warmtepompen en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. In het bijgaande stukje heb ik naast de werking ook de voor- en nadelen van de verschillende types warmtepomp besproken.Goed stuk. Het laatste deel over de eenheden en het omrekenen maakte mij wat onzeker. Ik heb altijd begrepen dat je mag zeggen dat 1000 kWh overeenkomt met 100 m3 aardgas. Maar klopt dat wel?


Het laatste deel over de eenheden* eindigt met:
"Dan levert 1000 m3 aardgasequivalent = 9,3 MWh aan warmte op. (Ietsje naar boven afgerond komt dus 1000 m3 aardgas overeen met 10.000 kWh warmte.) Een warmtepomp met een COP van 5 heeft daarvoor 9,3/5 = 1,86 MWh nodig (bij een COP van 5).
Wil je dus omrekenen van gasverbruik naar elektra, dan is als vuistregel te gebruiken:
1000 m3 aardgas komt overeen met 2000 kWh elektriciteit voor een warmtepomp."

Dus jouw opmerking klopt wanneer 'gewone' elektrische verwarming (COP = 1) wordt gebruikt. Bij toepassing van een warmtepomp wordt het elektraverbruik een factor 5 lager (bij een COP = 5). Dan komt dus 200 kWh overeen met 100 m3 aardgas.

* Laatste versie, zie mijn webstek www.nautilus-educatief.nl
Reputatie 7
Badge +3
Deze opmerking bestrijdt ik niet, vraag me wel af of 1 van de links die ik vermeld heb bekeken is.

Ik heb de eerste link bekeken. Ik wil hierbij opmerken dat PV panelen geschikt maken als PVT panelen ook een behoorlijke investering is. Zonder isolerende glas laag boven de bestaande lagen van het PV paneel e.d. treedt er namelijk nagenoeg geen verwarming op. Alleen op hete zomerse zonnige dagen met weinig wind (eigen ervaring), het PV-rendement loopt dan wel terug maar als je voor dat zelfde geld (ergens anders) extra panelen legt heb je die extra opbrengst ook. Met die PVT panelen heb je dan dus een warmtebuffer in de "ijsbuffer". Dan geldt weer de natuurkundige wet dat afkoeling van water (4,2 joule per graad) in geen verhouding staat met de door de fabrikant beloofde stollingswarmte van 334 joule en derhalve de berekende besparing aan 300 m3 gas.
Het valt me op dat wanneer er gesproken wordt over lucht/water en/of hybride warmtepompen altijd wordt uitgegaan van BUITENlucht en systemen met binnen- en buitenunits.
Mijn huis in Gaasperdam (Amsterdam Zuidoost) is opgeleverd in 1987. Veel huizen uit die tijd zijn voorzien van mechanische ventilatie die permanent aanstaat. Het gaat om die typische Nederlandse rijtjeshuizen, zo'n 70 tot 110 m2 met luchtafvoer in WC, keuken en badkamer die centraal wordt afgezogen.
Dit is de lucht die gebruikt wordt door de VentilatieWarmtepomp (VWP).
Toen ik het huis kocht in 2010 heb ik zo'n VWP laten installeren voor € 4800,- (waarna ik € 2000 subsidie terug ontving). Een lage temperatuurverwarming is wel noodzakelijk, dus op de benedenverdieping vloerverwarming aangelegd. Ik weet natuurlijk niet hoe het verbruik was vóór ik het huis kocht, maar naar schatting verbruikt de VWP zo'n 1100 kwh per jaar en schommelt het gasverbruik rond 250 kuub. Koken gaat ook (nog) op gas. Naast water voor verwarming wordt door deze Inventum Ecolution ook het tapwater in een 50 ltr boiler tot 50 C voorverwarmd en moet dus ivm legionella beveiliging voor die laatste 10 graden nog altijd via de combiketel.
Even voor de volledigheid: een huis van 110 m2, 3 personen, bij aankoop energielabel C, maar door eigen aanpassingen (oa meer isolatie nu wel rond A. Het geluid is vergelijkbaar met een combiketel die aan staat, dus naast of in een slaapkamer misschien net iets te rumoerig. Omdat het om LTV gaat staat in de winter de pomp dag en nacht aan.
Reputatie 1

Dit zijn een aantal willekeurig genomen sites met informatie. Dit om niet blind te varen op de informatie van 1 partijEr staat niets wat de uitleg van community-lid JWD weerlegt.


Blijkbaar heb je mijn opmerking verkeerd begrepen. Mijn bedoeling is niet om iemand af te branden, maar om niet partijdig (dus niet door maar 1 leverancier aan te halen) over te komen.

Niet iedereen heeft de ruimte om een heel groot aantal pv-panelen te plaatsen, dus uw opmerking hierover zal niet overal realiseerbaar zijn.
Dat verandert nog niets aan de natuurkundige wet dat de COP hoger is als het verschil in bron -en condensor temperatuur lager is. Een temperatuur van nul graden (bevriezend water) is altijd lager dan de gemiddelde temperatuur van grondwater en meestal ook van de buitenlucht. Alleen als de buitentemperatuur lager is dan nul en je huis op permafrost in Siberië staat is een nog niet bevroren waterreservoir als warmtebron voor een warmtepomp interessant.Deze opmerking bestrijdt ik niet, vraag me wel af of 1 van de links die ik vermeld heb bekeken is.

Zolang de buitentemperatuur niet lager dan 12 graden is, zal een bronsysteem een lagere COP hebben t.o.v. lucht. Als dit niet het geval is heeft de ijsbuffer (door opwarming in de zomer van het water in de buffer, waarbij tevens de pv-panelen gekoeld worden zodat die optimaal presteren) nog de mogelijkheid om warmte uit het water in de buffer te halen. Zolang de watertemperatuur in de buffer boven de 12 graden blijft, heeft dit systeem nog steeds een betere COP dan het bronsysteem.
Ook in de winter zal, door opwarming van de pv-panelen door de zon, warmte beschikbaar zijn voor verwarming van de woning of verwarming van de buffer. Als dit er voor zorgt dat de temperatuur niet onder de 12 graden komt blijft de COP hoger dan een bronsysteem.

Een onderbouwde reactie m.b.t. een ijsbuffersysteem op basis van de theorie, zoals door diverse leveranciers aangegeven, zie ik graag verschijnen. Nog liever praktijkervaringen met zo'n systeem. Theorie en praktijk hoeven nl. niet altijd overeen te komen.

Mvg, Ronald
Er is veel onduidelijkheid over de werking van warmtepompen en welke keuzes er gemaakt kunnen worden. In het bijgaande stukje heb ik naast de werking ook de voor- en nadelen van de verschillende types warmtepomp besproken.
Goed stuk. Het laatste deel over de eenheden en het omrekenen maakte mij wat onzeker. Ik heb altijd begrepen dat je mag zeggen dat 1000 kWh overeenkomt met 100 m3 aardgas. Maar klopt dat wel?
Reputatie 7
Badge +3
Dit zijn een aantal willekeurig genomen sites met informatie. Dit om niet blind te varen op de informatie van 1 partij
Er staat niets wat de uitleg van community-lid JWD weerlegt.


Niet iedereen heeft de ruimte om een heel groot aantal pv-panelen te plaatsen, dus uw opmerking hierover zal niet overal realiseerbaar zijn.

Dat verandert nog niets aan de natuurkundige wet dat de COP hoger is als het verschil in bron -en condensor temperatuur lager is. Een temperatuur van nul graden (bevriezend water) is altijd lager dan de gemiddelde temperatuur van grondwater en meestal ook van de buitenlucht. Alleen als de buitentemperatuur lager is dan nul en je huis op permafrost in Siberië staat is een nog niet bevroren waterreservoir als warmtebron voor een warmtepomp interessant.
Reputatie 1
Hallo Driepinter,

Wellicht dat de volgende links een beter beeld kunnen geven over de werking van een ijsbuffersysteem:
https://www.viessmann.nl/nl/Eengezinswoning/warmtepompen/eis-energiespeicher/ijsbuffersysteem.html, https://www.solareis.nl/zo_werkt_het.html,https://aliusenergy.nl/solarp/volthera, https://www.solarenergybooster.nl/, https://www.solarfreezer.nl/hoe-werkt-het/ en https://solarmagazine.nl/u/magazine/sm3-2018.pdf#page=20. Dit zijn een aantal willekeurig genomen sites met informatie. Dit om niet blind te varen op de informatie van 1 partij.

Niet iedereen heeft de ruimte om een heel groot aantal pv-panelen te plaatsen, dus uw opmerking hierover zal niet overal realiseerbaar zijn.

Theoretisch lijkt mij, bij een voldoende geïsoleerd pand met een niet heel groot dakoppervlak, een ijsbuffersysteem een zeer goede oplossing voor een gasloos pand te kunnen zijn.

Mvg, Ronald
Reputatie 7
Badge +3
Bij een luchtgevoed systeem en ook ijsbuffersysteem is de SCOP wel van belang. Afhankelijk van de buitentemperaturen gedurende een jaar/seizoen, zal de COP bij die systemen veranderen.
Lijkt mij niet bij een ijsbuffersysteem aangezien de temperatuur van het (smeltend) ijs bij elke buitentemperatuur immers het zelfde is, namelijk 0 graden. Of zelfs nog lager, want als dit systeem om de een voor mij onbegrijpelijke reden, gekoppeld worden met PVT-panelen zal in dat water immers ook antivries moeten zitten.

Een ijsbuffersysteem heeft misschien een ander voordeel zoals geen buitenventilator nodig maar het rendement zal het nooit ten goede komen.

Verder heeft u het over panelen die warmte opnemen. Ik begrijp niet wat dat met het ijsbuffersysteem met de schijnbaar gewenste brontemperatuur van nul graden te maken heeft. PVT-panelen leveren in de zomer als ze door water gekoeld worden inderdaad een hoger rendement op maar 1. Op een PVT panelen zit een glazen isolatielaag die in de winter dan wel warmte kunnen leveren maar door minder lichtinval (vooral bij een lage hoek) ook een lagere opbrengst hebben. PVT panelen hebben bij warm weer dan wel een hoger rendement maar als u voor dat zelfde bedrag nu eens extra gewone panelen weglegt heeft u die (extra) opbrengst, vooral in de winter, ook.

Ook zijn PVT panelen zwaarder en zal het dak er dus voor geschikt moeten zijn.

Reageer