Nieuws

Afbouw salderingsregeling uitgesteld tot 2025


Reputatie 3

De afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld naar 1 januari 2025. Vereniging Eigen Huis vindt dat een goed plan. De goedwerkende regeling stelt zonnepaneeleigenaren in staat om de woning te verduurzamen en de energienota te verlagen. Daarom is het belangrijk dat huiseigenaren ook na 2025 zonnepanelen kunnen blijven aanschaffen tegen aantrekkelijke condities.

Ondanks dat de afbouw van de salderingsregeling later in werking treedt, wil het kabinet nog wel blijven vasthouden aan het jaar 2031 waarin de salderingsregeling volledig is afgebouwd. Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt. Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36%. Tussen 2026 en 2031 daalt het percentage jaarlijks met 9%. Vanaf 2031 daalt het salderingspercentage met 28% tot 0%. 

Het afbouwvoorstel van minister Jetten.

 Nu het kabinet deze regeling wil afbouwen, vindt Vereniging Eigen Huis het van belang dat de terugverdiengarantie van zeven jaar blijft gewaarborgd. Dat geeft niet alleen huiseigenaren investeringszekerheid, het is ook een extra stimulans voor steeds meer zonnepanelen op zoveel mogelijk daken. 

Ik ben benieuwd naar jullie reacties op het afbouwvoorstel van de minister. Reageer hieronder! 

 


34 reacties

Reputatie 7
Badge +2

@H.R.D Ik ben nog wel benieuwd naar wat voor systeem het dan om gaat.
Ik heb eind 2017 zowel een L/W warmtepomp als 3600Wp zonnepanelen laten installeren, dat koste me echter resp € 2.300,= en € 4.000,=

Als ik dit jaar € 1,27/kWu en € 3,80/m3 zou moeten betalen zou ik de besparing van de WP al bijna in 1 jaar ‘terugverdienen’ - als in minder meer geld uitgeven.

Anne.

Reputatie 7
Badge +1

@H.R.D   Over de juiste interpretatie van de (huidige) salderingsregeling bestaat idd. ook nog een verschil van mening tussen energieleveranciers, de overheid/wetgever en de consumenten.


Het gaat dan om: salderen per jaar of maand, of salderen per tariefperiode (en per telwerk), etc..
In diverse fora (hier, consumentenbond, tweakers.net, Kassa, Radar ...) zijn er soms heel uitgebreide & felle discussies over.

Maar dit staat in zekere zin los van de afbouw vanaf 2025 op zich.

 

Bijna 4 jaar.. maar betrof nieuwbouw en derhalve al 2 jaar eerder getekend.

Maar los daarvan ben ik het op zich met u eens dat vanaf het begin al duidelijk was dat deze regeling eindig was. 

Masr het zou netjes geweest zijn om overschotten aan geleverde Kwh's (ontstaan in de zomer) in de winterperiode te mogen compenseren.…

 

Reputatie 7
Badge +1

@H.R.D   De diverse wetsvoorstellen betreffende een afbouw van de salderingsregeling (als onderdeel van de subsidie op pv-installaties) zijn niet van gisteren.

Sinds wanneer heeft u de warmtepomp en de zonnepanelen?

 

Het gaat er om dat ik in November t/m februari maandelijks zo'n € 300 p/m kwijt zal zijn omdat er niet meer gesaldeerd kan worden... bij blijvende saldering is dat nul euro in de wintermaanden..

Dus de winter gaat me jaarlijks (ceteris paribus) € 1.200 per jaar kosten... 

Spijt als haren op mijn hoofd van aanschaf warmtepomp en zonnepanelen. Juist in de winter hoog elektriciteitsverbruik (3.000 kwh voor vloerverwarming etc).

Dure investering van  € 15.000 voor warmtepomp en € 10.000 verdienen we nooit terug.....

@H.R.D Ik denk dat het wel meevalt, hoeveel zou je kwijt zijn zonder zonnepanelen en warmtepomp?
Ik ongeveer 5500 euro, maar ik heb nog lang niet de tarieven die nu gevraagd worden, dan zou het al tegen de 8000 gaan lopen.
Ik kom nu met WP en ZP minimaal op nul uit, maar krijg waarschijnlijk nog enkele honderden euro's terug.
Tegen de tijd dat de saldering afgebouwd is heb ik ze allang terug verdient.
Maar ik denk ook niet dat je blij wordt als ze jou op een warmtenet gaan aansluiten, uiteindelijk zal je toch van het gas af moeten.

Reputatie 7
Badge +1

@Rakker  Er zijn waarschijnlijk veel zonnepaneelbezitters/gebruikers met een (groot) overschot die gespannen afwachten in welke richting de euro gaat vallen.
Vooral mensen die het gesaldeerde overschot in warmtepompen etc. dachten te kunnen stoppen.

De overheid neemt en de overheid geeft (aan iemand anders).
“Subsidies” (salderingsregeling etc.) uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Ik verwacht dat andere, doeltreffendere  regelingen/technische oplossingen die bijvoorbeeld ook het netwerk kunnen ontlasten in toekomst de uitgespaarde subsidie vanaf 2025 ontvangen.

Spijt als haren op mijn hoofd van aanschaf warmtepomp en zonnepanelen. Juist in de winter hoog elektriciteitsverbruik (3.000 kwh voor vloerverwarming etc).

Dure investering van  € 15.000 voor warmtepomp en € 10.000 verdienen we nooit terug.....

Reputatie 6
Badge +1

Als ik uit de OP van @Marijke mag citeren:

“…. Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt. Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36%. ...”

Is dat echt wat in het wetsontwerp staat?

 

Dat is inderdaad wat er in het wetsontwerp stond toen de afbouw regeling controversieel verklaard werd en daardoor niet door het vorige kabinet werd behandeld. Het is een percentage van wat er terug geleverd wordt.

 

 

 

 

 

Als dit zo berekend gaat worden, heeft @Driepinter gelijk met zijn berekening en ik niet. Helaas is nog niets in wetgeving vastgelegd. Je weet dus nog niet hoe het dan berekend gaat worden. Voor mij zal het niet veel verschil maken. Tegen die tijd heb ik meer verbruik dan opgewekte zonnestroom.

Reputatie 6
Badge

Als ik vanaf vandaag een jaar terug kijk heb ik 10777 kWh aan het net geleverd en 6501 kWh afgenomen.

Als ik de prijzen van mijn huidige jaar contract neem voor afname en terug lever vergoeding, dan zal het variabele deel van de stroom rekening van € -673.54 nu stijgen naar € +577.84 in 2031. Dus als de prijzen en mijn verbruik gelijk blijven zal mijn electra rekening stijgen met ruim € 1250,-

Vanaf 2027 zou ik niet meer 100% van mijn afname kunnen salderen.

 

Reputatie 6
Badge

Als ik uit de OP van @Marijke mag citeren:

“…. Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt. Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36%. ...”

Is dat echt wat in het wetsontwerp staat?

 

Dat is inderdaad wat er in het wetsontwerp stond toen de afbouw regeling controversieel verklaard werd en daardoor niet door het vorige kabinet werd behandeld. Het is een percentage van wat er terug geleverd wordt.

 

 

 

 

 

Reputatie 7
Badge +1

@Anne  Als ik zoek met “steuer auf eigenverbrauch pv” vind ik op de eerste pagina o.a. de volgende websites:

"Steuern.de” met de volgende kop:

Wie ermittle ich den zu versteuernden Eigenverbrauch meiner Photovoltaikanlage?

 

of de website "handelsblatt.de”:

“Diesen Steuern unterliegt Solarstrom im Jahr 2022”:

Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch von Solarstrom

 

Zoals gebruikelijk veranderen de fiscale regelingen bijna regelmatig, ook in Duitsland.
Vorig jaar 1. juli zijn de regelingen iets soepeler geworden (meer uitzonderingen), maar á priori is in Duitsland het eigenverbruik van solarstroom belast (forfaitair, maar ook met meetinrichting (verzegelde productiemeter bij de omvormer?).

Just my € 2ct

P.S.: Hebben wij het nog goed en makkelijk bij de fiscus in NL!

 

Reputatie 7
Badge +2

@darkfiber Nee hoor, ik heb uitgebreid zitten zoeken op het internet maar vind helemaal niets over het belasten van eigen zonnepaneel stroom in Duitsland?

Tenzij ze verplichten dat je de hoeveelheid stroom die door je PV systeem wordt opgewekt ook met iemand gat delen, is er ook geen mogelijkheid om stroom (die op dezelfde fase) wordt opgewekt en verbruikt te registreren?

Anne.

Reputatie 7
Badge +1

@Driepinter Wie zoekt die vind op Internet de landen waar ook het eigen verbruik wordt belast en hoe ze dat dan doen. Hint: bijvoorbeeld in Duitsland

Ik heb een aantal zonnedelen (=zonnepanelen) op drie verschillende daken via de lokale energiecoöperatie en idd. de opbrengsten zijn quasi gegarandeerd zolang de SDE+ subsidie loopt. Maar het is niet zo dat de financiële rendementen vergelijkbaar zijn met je eigen pv-installatie.

Reputatie 7
Badge +3

Volledige afbouw van de salderingsregeling houdt ook in dat zonnepanelen in zonneparken wel worden gesubsidieerd (middels de 15 jaar lopende SDE-minimumgarantieprijsregeling) terwijl de panelen van de belastingbetaler dus niet.

Reputatie 7
Badge +3

 

P.S.: In andere landen wordt ook het (eigen) verbruik voor de meter belast.

Hoe meet de overheid het eigen verbruik voor de meter dan. De overheid heeft toch geen inzicht op hoeveel mijn zonnepanelen produceren. Zo ver ik het als leek kan zien zitten mijn zonnepanelen aangesloten op dezelfde contactdoos als mijn wasmachine. Dan is het eigen verbruik onmogelijk te meten.

Reputatie 7
Badge +1

@Paul Holscher    Twijfel of isolatiemaatregelen en/of toch zonnepanelen? - Deze vraag leeft blijkbaar bij meer mensen op dit moment. Een antwoord is  met de prijsontwikkelingen (subsdies!) en de beschikbare capaciteiten al moeilijk genoeg - en dan nog de afbouw van de salderingsregeling als “moving target”.
Nodig: goede financiële onderbouwing en een werkende glazen bol.

Reputatie 7
Badge +1

Als ik uit de OP van @Marijke mag citeren:

“…. Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt. Dit percentage gaat elk jaar omlaag en daalt in 2025 met 36%. ...”

Is dat echt wat in het wetsontwerp staat?

Als ik dat wat in het citaat staat, correct interpreteer betekent dit namelijk dat ook iemand met een grote installatie (bv. 11.000 kWh opwek) in 2028 46% van zijn vermoedelijk ook grote teruglevering in mindering op zijn “verbruik” (waarschijnlijk wordt de *levering bedoelt) mag brengen.

Voorbeelden ter illustratie:
1. Installatie met 10 kWp met een opwek van  11.000 kWh/j.
Daarvan worden 2000 kWh voor de meter verbruikt en uit het net worden 2000 kWh geleverd.

Teruglevering:  9000 kWh 
te salderen 0,46 x 9000 kWh = 4140 kWh bij een aangenomen levering (verbruik?) van 2000 kWh
=> "volledige” saldering met reserve
Ook in het laatste jaar met 28% salderingspercentage kan nog steeds 2520 kWh gesaldeerd worden.
= nog steeds “volledige” saldering met reserve

2. ander voorbeeld: Installatie met een opwek van “maar” 5000 kWh/j.

Teruglevering: 3000  kWh - te salderen 0,46 x 3000 kWh = 1380 kWh bij dezelfde levering van 2000 kWh als hierboven mag nog maar  1380 kWh gesaldeerd worden??

Ik hoop niet dat dit de intentie van de wetgever is.
Dit zou namelijk een grote installatie tijdens de afbouwregeling onevenredig bevoordelen. 

*Het levertelwerk registreert niet het “verbruik”, dit kan alleen de pv-bezitter berekenen.

Met de huidige volledige saldering mag je alleen maar dat wat je geleverd krijgt “wegstrepen” tegen dat wat je teruglevert. Afhankelijk van het saldo krijg je de TLV of moet je bijbetalen.
Het afbouwpercentage zou eigenlijk op het leveringsdeel van toepassing moeten zijn
(wat je dus mag wegstrepen) - Mijn voorbeeldberekening zie hierboven
Just my € 2 ct

Reputatie 2

Ik denk dat dit geen goede maatregel is. De terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen is erg kort als je deze vergelijkt met de terugverdientijd van isolatiemaatregelen. Ik heb het gevoel dat we (de Nederlandse bevolking) op de wat langere termijn beter af zijn als we zonnepanelen wat minder en isolatiemaatregelen wat meer subsidiëren, zodat die een wat kortere terugverdientijd krijgen. Energie die je niet gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken.  En dan te beginnen bij de slecht geïsoleerde (meestal huur)huizen, maar deze opmerking zal de Vereniging Eigen Huis  misschien niet waarderen.

 

Reputatie 7
Badge +2

@Rakker Ik bedoelde idd vanuit eigen perspectief.

Voor mij is het financieel rendement wat minder van belang aangezien het ook een hobby van me is.
Zoals ik hierboven ook al aangaf: voor mij TV en auto heb ik ook nooit de terugverdien tijd berekend O:)

Slim schakelen heeft vaak de vervelende beperking dat nog maar weinig apparaten van buiten af kunnen worden aangestuurd, maar ook niet (meer) geschikt zijn om achter bijvoorbeeld een slimme schakelaar of een tijdschakelaar te zetten.

Zo heeft mijn (warmtepomp) droger tiptoets bediening. Die kan ik, itt tot mijn ‘oude’ - alles meer dan 10 jaar oud is tegenwoordig blijkbaar al oud - wasmachine niet alvast op een bepaalde stand zetten en dan met een slimme meter of tijdklok op een ander moment laten starten.
Ook als ik de aan/uit schakelaar al zou kunnen ombouwen van tiptoets naar mechanische schakelaar - wat ik bij een ander apparaat heb gedaan - dan nog zou ik daar niets aan hebben omdat hij ‘de weg kwijt’ raakt als de stroom er (even) af gaat.
Ook hier heeft mijn oude wasmachine een voordeel omdat die gewoon weer verder gaat waar hij was.

Het zal nog wel een hele tijd duren voordat ook een gemiddelde gebruiker makkelijk eigen opwek zoveel mogelijk zelf kan gebruiken.


Ik verwacht trouwens dat ik binnen nu en ca 2 jaar hier wel een soort powerwall zal ophangen.
Al was het alleen maar om eens te zien hoe dat werkt O:)
Omdat het kan, was destijds ook een reden om een L-W Warmtepomp aan te schaffen, daar spin ik nu wel goed garen mee.

Anne.

Reputatie 7
Badge +2

@darkfiber 
Een PV systeem met 3800Wp haalt toch geen 4000kWu per jaar aan opwek per jaar?
Dat zal toch eerder rond een factor 0,9 dus 3400kWu zijn?
(nog even afgezien van het ‘cappen’ door een omvormer op 3600W)

Ik haal idd met zelf wat slim schakelen - wasmachine, droger, vaatwasser aan als de zon schijnt - ca 30%-35% eigen gebruik. Dat is zonder de airco’s mee te rekenen die ik ook  voor verwarming gebruik, daarmee kom ik op ca 45%.

Hoe kan eigen gebruik vóór de meter worden gemeten?
Als dat niet over verschillende fases loopt, dan kan geen enkele meter, slim of dom, dat verbruik toch zien?

Anne.

Reputatie 7
Badge +1

O.a. uIt mijn ervaring als energiecoach kan ik afleiden dat bij een 2 persoon huishouden (beide werkend) in een rijtjeshuis met 10 panelen op een zuiddak de volgende sommen voor elektra kunnen worden opgemaakt:

Verbruik zonder panelen was 3000 kWh/jaar

Nu:

10 panelen á 380 Wp leveren 4000 kWh/jaar = Opwek

Levering: 2000 kWh; Teruglevering: 3000 kWh (slimme meter - 1 tarief)

Verbruik in huis is natuurlijk nog steeds: Levering + (Opwek - Teruglevering) = 3000 kWh

Verbruik voor de meter is met maar 25% = 1000 kWh (Opwek-Teruglevering/Opwek) niet ongewoon, voor een hoger percentage dan 30-35% is vaak wat "slim schakelen” nodig.

 

Tot 1 januari 2025 kan nog volledig gesaldeerd worden (wetsvoorstel!) => 2000 kWh Levering
hiervoor betaal je niets, voor het overschot van 1000 kWh krijg je de overeengekomen terugleververgoeding.

In het eerste “afbouwjaar” kan je nog 64% van de 2000 kWh = 1280 kWh salderen,
voor 2000 kWh - 1280 kWh = 720 kWh krijg je het kale leveringstarief (meestal gelijk aan de TLV).

Na afbouw van de salderingsregeling tot nul krijg je over de voorheen volledig gesaldeerde 2000 kWh alleen nog het kale leveringstarief/de TLV (net zoals voor het overschot).

Alles hierboven natuurlijk zonder garantie (het is tenslotte politiek🤐).

P.S.: In andere landen wordt ook het (eigen) verbruik voor de meter belast.

 

Reputatie 6
Badge +1

@Driepinter@Anne 

Het punt van accugebruik is  voor persoonlijk belang deels anders dan het algemene belang.

Waarom zou stroom in accu's moeten als het ergens anders gebruikt kan worden. Accu's hebben enkele grote nadelen. Een daarvan is het verlies van laden en ontladen.

Zolang het aandeel groene energie nog maar een fractie is van de totale verbruikte energie gaan accu's nu alleen maar zorgen voor (laad)verlies van groene energie.

Als de salderingsregeling helemaal weg is, zullen sommige mensen lonend een accu kunnen aanschaffen. Dat is dan wel geheel afhankelijk van de terugleververgoeding die geboden kan worden.

De capaciteit van het netwerk zal ook een punt worden. Voor velen zal het gebruik van je eigen zonnestroom overdag het  meest rendabel zijn. Niet alleen handmatig aanzetten van apparaten, maar ook via tijdklokken of slimme oplossingen kan overdag meer gebruikt worden.

Reputatie 6
Badge +1

Met ingang van 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt.

Dus het percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd. Ik verbruik uit het net jaarlijks zo'n 500 kWh. Terugleveren zo'n 2000 kWh. Dus pas als ik slechts 25 % (= 500 kWh) van wat ik heb teruggeleverd in mindering mag brengen op de hoeveelheid stroom die ik heb verbruikt ga ik de afbouw van de salderingsregeling pas merken. Dat is in mijn geval dus pas 2030.

Nog sterker. Aangezien energiebedrijven verplicht worden voor de teruglevering een redelijke vergoeding te geven is er zelfs kans dat ik er nog op vooruit ga. momenteel krijg ik € 0,30 per kWh terug.

Helaas voor jou (en mij) wordt het zo niet berekend. Van je verbruik (500kWh) mag je dan 25% salderen. Dus je mag maar 125 kWh salderen ipv 500.

Reputatie 7
Badge +2

 Dus heb je een systeem nodig dat voldoende opwek overdag in de winter heeft, gecombineerd met eigen opslag,

Dat is 1. onbetaalbaar en 2. Vooral totaal zinloos. en 3. werkt zelfs averechts.

  1. Er is in de winter overdag landelijk geen stroom over. Dus waarom zou je het dan opslaan. Door in de winter overdag stroom op te slaan draaien dus dan dus overdag de gascentrales alleen maar harder.
  2. Door in de winter overdag stroom op te slaan om 's nachts zelf te gebruiken heb je naast het effect dat je overdag de gascentrales harder laat draaien ook nog eens 10 % laad- en ontlaadverlies door het batterijgebruik.


Ik bedoelde dit vooral ihkv zelfvoorzienendheid.
Dat je alle stroom die je in de winter voor verwarming gebruikt zelf zou opwekken.

Dan heb je vooral een heel groot PV systeem nodig.
Voor mij ongeveer 10x zo groot als de 12 panelen die er nu liggen.

Dus idd met zo’n 35k niet financieel rendabel.

Ik volg overigens niet waarom gascentrales harder moeten draaien als ik de stroom van mijn eigen PV systeem in mijn aigen accu opsla en (vooral) ‘s nachts gebruik om mijn huis te verwarmen O:)

Maar dat is dus ook niet zo van belang aangezien voldoende eigen opwek op een winterdag toch niet mogelijk is.

Anne.

Reageer