Zo zit het met de terugverdientijd van zonnepanelen

  • 4 December 2023
  • 77 reacties
  • 2041 Bekeken

De terugverdientijd van zonnepanelen is korter geworden, blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. Maar onzeker blijft hoe deze zich in de toekomst precies zal ontwikkelen. Vereniging Eigen Huis vindt dat de politiek een redelijke terugverdientijd moet garanderen.  

De afgelopen tijd was er veel te doen over zonnepanelen. De prijzen schommelden, het demissionair kabinet wil de salderingsregeling afschaffen en verschillende energieleveranciers namen maatregelen gericht op zonnepaneeleigenaren. Denk aan een heffing voor klanten die zonnestroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Hierdoor vroegen veel consumenten zich af hoe het zit met de terugverdientijd. 

Milieu Centraal berekende drie scenario's. Daarover lees je meer in ons laatste nieuwsbericht op de website.  

Heb jij al zonnepanelen? Zo ja, wanneer denk jij dat je ze hebt terugverdiend? Zo nee, spelen de onzekerheden een rol in de overweging tot aanschaf van de zonnepanelen? Laat het hieronder weten! 👇🏼


77 reacties

Reputatie 3

Dat de salderingsregeling zou verdwijnen, kon je zien aankomen. Misschien zelfs wel extra betalen!? Allereerst de timing van je gebruik optimaliseren: machines aan en je elektrische auto opladen als de zon schijnt. En tijd om je te gaan verdiepen in opslag mogelijkheden voor je surplus aan opgewekte stroom. Kijk maar eens op SESSY.nl. Een modulair systeem, aanpasbaar op je behoefte en van Nederlands fabricaat, voor een interessante prijs.

Als TU-ingenieur Elektrotechniek ben ik bang dat we bij het overschakelen naar ‘all-electric’ nog heel wat mee gaan maken. Niet alleen zijn veel oudere huizen ongeschikt, er zijn ook grote hindernissen. Vooral door tekort aan net-capaciteit. Maar ook door tekorten aan technisch personeel en de concurrentie om materialen en grondstoffen. Vooral ook omdat ze in Den Haag niet weten waar ze mee bezig zijn en dus geen enkele regie kunnen voeren. Alleen dwang door opschroeven van belasting op energie. Tegen de achtergrond van bovengenoemde tekorten: stuurloos gedram.

Reputatie 2

 @jvdleeuw Je hebt gelijk, ik heb het eigen gebruikt hier in niet opgenomen.
Maar aan terug leveren is niet te ontkomen.
Even er van uitgaan dat gebruik en opwekking in evenwicht is, bv 3500 kWh, dan wordt er zomers  veel meer opgewekt dan je nodig hebt en in de winter te weinig.
Accu's lossen dat ook niet op, die zijn ook zonder saldering weggegooid geld.
Zoals ​​​​​​@darkfiber al noemde is een derde het maximaal haalbare, al zit ik met opwekking en gebruik (beide 6500 kWh) daar net iets boven op 37% eigen gebruik.

@N.S Kregen we maar de marktprijs, op dit moment is de vergoeding 20 tot 25% van de kale marktprijs.
Ik vind dat de energie maatschappijen krokodillen tranen huilen.
Ze vinden zelf dat ze voor de in de zomer goedkope opgewekte stroom in de winter dure stroom moeten leveren.
Dat klopt wel, maar ze leveren in de zomer ook goedkope energie terwijl ze wel de volle contract prijs krijgen.
 

Reputatie 6
Badge

@Polvo55, @J.H.vanT  Jullie commentaren leggen wel een vinger op een zere plek. Je laat je in privé investeringsbeslissingen leiden door onbetrouwbaar overheidsbeleid en winstbejag van markt partijen. Beide zijn kortere termijn en kortzichtige overwegingen. Dat wordt dan nog eens versterkt door allerlei cowboy verhalen die op het internet de ronde doen.  Echte duurzaamheid overwegingen kijken verder en laten zich niet beïnvloeden marktprijzen alleen. Gezond verstand zegt dat de zon voor niets opgaat (in Nederland niet elke dag!) en als iemand denkt het beter te weten hij een truuk heeft om er zelf beter van te worden (ten koste van een ander).

Baseer je op feiten, realiteit en gezond boerenverstand. Zelf energie opwekken heeft zin als je ook een vorm vindt om je energieverbruik daarmee te verminderen. Hoe slimmer je dat doet des te meer financieel voordeel zul je daarvan hebben. 

 

Reputatie 2

De berekende terugverdientijd door milieu centraal vind ik erg optimistisch.
Hoe ze aan 8 jaar komen is mij een raadsel.

Simpel voorbeeld:
Ik betaal bijna 40 cent voor een kWh en door de salderingsregeling krijg ik dat ook terug.
Net een klein setje van 840 Wp gekocht voor bijna 1200 euro, zelf instaleren.
Dat zou 700 kWh per jaar op kunnen leveren als de omvormer in de zomer niet uitvalt tenminste, in geld dus 280 euro.
De terugverdien tijd is daarmee bijna 4,5 jaar (1200/280) mede dankzij het zelf instaleren 
Maar ik krijg maar 4 cent voor een terug geleverde kWh buiten de saldering.
Dus zonder salderingsregeling is de terugverdientijd 45 jaar. (1200/28)

En dan heb ik het nog niet over de nadelen van extra kosten die in rekening gebracht worden, het niet kunnen afsluiten van een meer jarig contract en zelfs zware heffingen zoals bij VandeBron.

Ik zal dit setje nog wel terug verdienen omdat de regeling langzaam wordt afgebouwd, maar ik denk dat de meeste zonnepanelen niet vervangen gaan worden op het einde van hun leven.
Het instaleren van nieuwe sets is al aan het opdrogen, bedrijven moeten nu al knokken om de opdrachten binnen te halen.
Het gaat gewoon geld kosten en dan doet niemand het meer.
 

Onze 11 panelen a 320 Wp zijn in 2018 geplaats en in 5,5 jaar inmiddels terugverdiend. Deze korte tijd komt vooral door de huidige salderingsregeling in combinatie met de enorme stijging van de energieprijzen.

De waarschijnlijke afbouw van de salderingsregeling maakt de terugvedientijd een stuk langer.

Budget energie verzon de truc om per maand te gaan salderen. Dit betekend in de zomer een schijntje terugkrijgen, en in de winter fors betalen. Gelukkig heeft de ACM hen op deze onwettige praktijken teruggefloten.

De terugleverboete van van de bron maakt de terugverdientijd een stuk langer. Waar is de ACM?

Steeds meer energieleveranciers kiezen er voor om hoog en laag tarief separaat te salderen. Ca. 85 % wordt op hoog tarief opgewekt en 15 % (2 dagen weekend + feestdagen) op laag. Bij een normaal 50/50 % hoog laag verbruik, zal je op hoog tarief een zeer kleine teruglever vergoeding ontvangen, maar op laag tarief de volle mep betalen. Ook deze truc kost kan de consument veel geld kosten en de terugverdientijd verlengen. In mijn perceptie is ook dit onwettig. Waar is de ACM?

Steeds meer energie leveranciers hebben voor zonnepanelen eigenaars speciale minder gunstige contracten. Waar is de ACM?

De overheid heeft belang bij het innen van “gemiste” belasting inkomsten ten gevolge van de salderingsregeling. De overheid heeft ook belang bij verdere verduurzaming. Helaas zijn deze belangen tegenstrijdig.

Onze energieleveranciers zullen waarschijnlijk steeds creatiever worden om het gebruik van zonnepanelen duurder te maken. Helaas kijkt de ACM vaak de andere kant op en laat het neo liberaal aan de markt over.

Dynamische contracten lijken mij op de lange termijn de betere oplossing. Ik ben dan wel benieuwd wat er gebeurt als steeds meer huishoudens de zonnepalen uitzetten bij een negatieve stroomprijs.

ach, ik ga me nergens meer druk over maken. Met onze overheid weet je hoe het gaat.

Als iets succesvol is, kun je er op wachten dat het voordeel wordt afgeschaft of ingeperkt.

Denk maar aan de wet Hillen. Prima regel, hypotheek aflossen en geen bijtelling meer. Tijdens de financieele crisis wordt iedereen aangeraden extra af te lossen en dus wordt de wet Hillen afgebouwd. Zo gaat het ook met het salderen. En als iedereen van het gas af is vliegt de elektriciteitsprijs omhoog want dan blijkt dat genoeg elektriciteit regelen onmogelijk is.

Het idee van vakministers, die in ieder geval verstand hebben van hun toko, lijkt me daarom een prima idee.

En gezien de nieuwe samenstelling van de 2e kamer zal het aantal amendementen nog verder oplopen , want elk lid moet op zijn minst een paar wijzigingen aanbrengen zodat er niks overblijft van het oorspronkelijke doel.

Dus het maakt eigenlijk niet zo veel uit wat voor regering er komt.

Reputatie 4


waar ik niemand over hoor spreken is het opgewekte vermogen versus eigen gebruik per jaar. Men heeft vaak veel meer vermogen op het dak dan wat op jaar basis de eigen behoefte is. Kan daar nog naar gekeken worden?

Ik denk dat dat meevalt. Maar op welke manier zou je daar naar willen kijken? Wat zou je ermee willen?

 

als saldering afgeschaft wordt, is er dus alleen maar terugleveren, waarbij het niet uitmaakt of je meer opwekt dan zelf verbruikt. Energie=energie, of dat nou boven je eigen verbruik zit of niet. En energie is schaars, dus altijd geld waard, alleen verbloemen de huidige commerciele modellen dat

Reputatie 6
Badge

Ik blijf de terugverdientijd van zonnepanelen een minder relevante vraag vinden.

Veel belangrijker is hoe je de opgewekte stroom verbruikt en welke “andere energiekosten” je daarmee kunt besparen.

Mijn panelen en de daaraan gekoppelde opslag zijn betaald door besparingen op gas en benzine.

Reputatie 7
Badge +1

Een gevolg van de dichterbij komende afbouw van de salderingsregeling en de zgn. terugleverboetes en misschien ook de discussies over netcongestie:

De particuliere huiseigenaren worden blijkbaar onzekerder wat zonnepanelen betreft, de gouden tijden voor solarteurs zijn voorlopig voorbij. In mijn woonplaats zijn er een aantal bedrijfjes die het moeilijk hebben en een daarvan heeft vorige week faillissement aangevraagd.

 

Je ziet ook fusies en overnames bij middelgrote solarteurs gebeuren (Dit is waarschijnlijk niet bevorderlijk voor de werkgelegenheid, etc.). Ik verwacht komend jaar een behoorlijke shake-out onder de kleinere solarteurs in de branche.

Solarteurs zullen hun activiteiten moeten uitbreiden, bijvoorbeeld met (accu)opslag en energie/stroom managementsystemen.

Maar ik vrees dat veel solarteurs dit qua opleiding/training niet kunnen (ook in toekomst niet).

 

Wat de vraag naar een tvt betreft:
Hiermee hou ik me eigenlijk niet bezig. Ik vind het belangrijk in toekomst zoveel mogelijk van de zelf opgewekte stroom voor de meter (=direct in huis) te gebruiken en dan mogelijkst efficiënt.

Mijn oude installatie was binnen ca. 7 jaar terugverdient en heeft een fin. rendement van ca. 5% opgeleverd. De nieuwe vervangende installatie is dubbel zo groot en was per Wp ca. 30% goedkoper. De tvt wordt, zo hoop ik, ca. 4 jaar.

Just my 2 mWh (elektrisch)

 

 

Reputatie 4

Ik kon begin vorig jaar meedoen met een aanbieding voor zonnepanelen georganiseerd door de gemeente. In de brochure was de prognose dat de besparing €875 per jaar kan zijn met 10 zonnepanelen van 380wp per stuk. Op dat moment betaalde ik €325 per jaar voor stroom wat zou stijgen naar €375. Grote onduidelijkheid dus hoe ze dan aan die €875 konden komen. Je kon vragen stellen, maar daarop kreeg ik slechts een pdf met uitgebreide uitleg van de salderingsregeling. Geen antwoord op mijn vraag.

Ik heb in juli 10 zonnepanelen genomen van NZU, ook zij kwamen met een prognose van €875 besparing per jaar. Nu een jaar verder is die prognose op €35 na ook daadwerkelijk gehaald. Maar het antwoord zat dus in het gegeven dat meer dan de helft van de besparing met zonnepanelen dus de teruggave is van de energiebelasting. Ik bespaarde dus die €375 en daarbovenop nog eens €465 teruggaaf energiebelasting. Dat was de crux. Met zonnepanelen bespaar je dus meer op energiebelasting dan op stroom. Je terugverdientijd wordt dus voor meer dan de helft bepaald door de teruggaaf energiebelasting. Nu wordt de energiebelasting verlaagd, dat heeft dan weer invloed op de terugverdientijd.

Door elektrisch te gaan koken en een elektrische close-in boiler onder het aanrecht en dito elektrische boiler in de badkamer wordt ook op gas bespaard. Deze besparing heeft dus ook invloed op de terugverdientijd van de zonnepanelen, kookplaat en boilers en ombouw meterkast naar 3-fase (was €285).

Omdat de tarieven en belastingen steeds veranderen ben ik te lui om die steeds bij te houden om de terugverdientijd te weten. Een keer gezien wat het in orde van grootte is, is genoeg, bij gelijk blijven van alles zou het 5,5 jaar zijn, maar als het verandert kan het ook 6,5 jaar zijn. Maakt niet zo uit.

Wat wel lachen is, is dat de klimaattop in Dubai het opwekken van zon- en windenergie voor 2030 wil verdrievoudigen. Dus er moet per jaar 1000 gigawatt bijkomen. Nou dat is prima, maar de netbeheerders in Nederland laten geen aansluiting meer toe omdat het net vol zit. Dus hoe moet dat nou? 

 

Reputatie 4

je haalt een aantal zaken door elkaar. 

De salderingsregeling is onhoudbaar, het kan nooit zo zijn dat je energie in de zomer teruglevert en diezelfde hoeveelheid in de winter weer terughaalt voor hetzelfde bedrag. ergens gaat dat kosten opleveren en je ziet nu iedere energieleverancier een 'boete’ opleggen aan zonnepaneelhouders, puur om die salderingskosten terug te brengen naar de veroorzakers. Dus afschaffen die saldering en ook de boete en een fatsoenlijke terugleververgoeding betalen.

In de zomer is er echt wel een enorm overschot aan kWh's, dat ga je niet aan je buren slijten, want die hebben immers ook al grotendeels panelen. Ik wek 40kWh op vandaag, gebruik er max 10 (moet ik m'n best doen) en dus hou ik 30 over. Hier in het dorp heeft de helft panelen.

Groot aanbieders worden afgeschakeld als er overschot is, dat is dus geen probleem.

Onderaan de streep is energie altijd geld waard, de balans moet alleen even terugkomen in deze oververhitte markt, en waarschijnlijk gaat dat richting dynamische tarieven. 

Een ander probleem is de onbalans markt, veroorzaakt door de grillen van het weer en de net niet perfecte manier van voorspellen ervan. 

en tot slot hebben we het te dunne kabelprobleem, kost jaren om op te lossen.

dus best wel complex, die energietransitie ;-)

Reputatie 1

Beste VEH, hou nou eens op met deze bangmakerij! Zonnepanelen zijn defacto een besparingsmaatregel die je hoe dan ook ‘terugverdiend’. Die saldering is een sigaar uit eigen doos die alleen er voor zorgt dat 1. mensen teveel zonnepanelen laten plaatsen, 2. netbeheerders daardoor in de moeilijkheid brengt omdat er stroom geloosd wordt.

Als men geld wil verdienen met zonnepanelen laat ze dan ook lekker de marktprijs ervoor krijgen. Wel zo eerlijk.

 

Stel je voor, de overheid stelt een km vergoeding in die zo hoog is dat het loont om een 2e auto te kopen en een extra rondje van huis naar werk te rijden. Ook krijg je km vergoeding voor een rondje naar de supermarkt.

Op een gegeven moment raken de wegen overvol omdat iedereen op dezelfde momenten de weg op gaat. Is het dan raar dat die km vergoeding eraf moet en dat we alleen kilometers vergoeden die werkelijk voor werk zijn? Moet je nu ineens geen gebruik meer maken van het OV van een auto om naar je werk te gaan? Is het kopen van een auto nu ineens een zeer onzekere aankoop waarvan je niet weet of het waarde heeft?

Reputatie 4

subsidie op panelen en de salderingsregeling is bedoeld om de energietransitie te bevorderen. En vanwege een scope van 4 jaar vwb visie, is inderdaad het kabel netwerk onvoldoende uitgebreid voor de lange termijn. En dat zit vooral in de lokale netwerken, daar waar wij consumenten op aangesloten zijn. Wind- en zonneparken zitten niet op dat lokale netwerk en dus zijn dat geen veroorzakers van volle lokale netwerken. En belangrijk, die grote jongens worden afgeschakeld mocht er een probleem op het middennet komen of als er een overschot is aan energie.

Verder is een energieleverancier niet meer dan een administratie kantoor, dus laat ze aub niet gaan bemoeien met techniek als accu’s ed., ze schatten in wat ze in moeten kopen en verrekenen dat met wat ze moeten leveren. En daar gaat het mis want voorspellen hoeveel zonneenergie (per kwartier) morgen opgewekt wordt is nogal een probleem. Dat is onbalans.

En stroom in de winter was niet duurder, nu ook niet. Stroom in de zomer is goedkoper, door alle panelen. Overigens valt dat verschil best mee, want als de zon niet schijnt, waait het vaak en vice versa. En de helft van de duurzame energie is wind en de andere helft is zon. Als je de kWh prijs in 1 grafiek zet met zon en wind dan zie je die relatie heel mooi terug incl verloop over het jaar.

 

De enige visie die mist is die op het elektriciteitsnet, maar de politiek kijkt helaas maar max 4 jaar vooruit en daar ging het mis en hebben ze hopelijk van geleerd. De netbeheerders hadden die visie wel, maar die werd geblokkeerd door de politiek

Reputatie 2

@jvdleeuw Met elektrische auto en warmtepomp zal het eigen gebruik inderdaad wel gaan stijgen.
Maar niet iedereen kan zomaar van het gas af en een warmtepomp en elektrische auto kopen.
De eerste heb ik, maar de 2e zal er nooit komen, die kosten zijn voor mij veel te hoog.
En voor velen is de warmtepomp ook onbetaalbaar, dan ontkom je niet aan een terug verdien plaatje.

@FRITS van Dijk In den Haag hebben ze alleen politieke doelen, en je hebt gelijk, ze weten niet waar ze mee bezig zijn.
Vele doelen zijn praktisch gezien onhaalbaar.
Maar ja, je kunt van een beroepsneuzelaar ook niet verwachten dat hij/zij enig technisch inzicht heeft toch?

 

Reputatie 7
Badge +1

@FRITS van Dijk  Helemaal mee eens - Nederland gasland wreekt zich hier in zekere zin -

de stroomnet infrastructuur is te zwak, op welk niveau dan ook, en natuurlijk de huisaansluitingen zijn veel te “dun” en onderbemeten voor de komende uitdagingen. Toen ik in NL kwam wonen en van 1 fase 35A als standaard voor een huisaansluiting hoorde kon ik het bijna niet geloven.

Ter illustratie: In Noordrijn-Westfalen, waar ik vandaan kom, werd decennialang met spotgoedkope nachtstroom van de bruinkoolcentrales verwarmd. De laagspanningsnetten hadden en hebben standaard huisaansluitingen van 3 x 63A tegen laagste netbeheerkosten.
U wilt meer? - Geen probleem 3 x 100A, a.u.b..
Wij hadden een 3-fase doorstromer van 24 kW aan de muur hangen, veel werd met stroom verwarmd, geen gasaansluiting tot begin jaren 90 (de oliegestookte cv-ketel werd pas 2007 vervangen).

In Duitsland is het snelladen van EV's in de woonbuurten absoluut geen probleem,
in NL wil ik graag zien (of liever niet) wat er gebeurt als er in een straat 's avonds ook maar 30% van de huizen met snelladers van 11 kW aan de slag gaan (bij een kleine 3x25A aansluiting kan dat overnacht in theorie). - 17 kW snelladers zijn sowieso uit den boze.
En dan gaan in hartje winter de warmtepompen draaien en de backup-heater bijschakelen . …. .Boem!

De stroomproductie van particuliere zonnepanelen is in vergelijking daarmee bijna peanuts wat het te transporteren vermogen aangaat.

@Koningbolo  Moderne omvormers schakelen trouwens niet helemaal af maar terug.
En netbeheer NL heeft aan de ACM voorgesteld de “afschakelgrens” van 253 V wat op te rekken.

P.S.: Toevallig voert Liander volgende week dinsdag in onze buurt “kabelwerkzaamheden” uit. Wat dat dan ook betekent - schrijven ze namelijk niet in de aankondiging, alleen dat de stroom voor maximaal 4 uur kan uitvallen.

Ik ben nu volledig op elektrisch aangewezen (nieuwbouw), wat de overheid graag wil. Als de overheid nu de salderingsregeling wil afschaffen wordt het wel heel erg duur. Eén warmtepomp heeft nl veel stroom nodig ‘‘s nachts en ‘‘s winters als er geen stroom of weinig stroom opgewekt wordt via de panelen. Dus als de salderingsregeling wordt afgeschaft kom je behoorlijk bedrogen uit. Als oplossing kun je gebruiken, als het doorgaat, de hoofdschakelaar van de omvormer uitzetten. Dan lever je nl geen stroom meer terug, in de zomer, wat de elektriciteitsbedrijven daarna weer duur kunnen verkopen. De overheid wil van het gas af en als je dan van het gas af bent wordt je een oor aangenaaid.

Reputatie 7
Badge +1

@H.N Je bent duidelijk gefrustreerd m.n. door het beleid van de overheid.


Maar op zich mag de ontwikkeling ook voor jou met een warmtepomp geen verrassing zijn
- de afbouw van de salderingsregeling staat al langer op de politieke agenda.

“Weg van het gas” staat daar in zekere zin helemaal los van (vindt blijkbaar de politiek)

Afwachten dus wat een nieuwe regering van de energietransitie bakt.

Reputatie 4

we moeten ons niet te veel focussen op het sec afschaffen van de salderingsregeling, dat gaat links of rechtsom toch wel gebeuren. Wat daarbij hoort is dat de geachte energieleveranciers een transparant model gaan hanteren voor hun kosten. Nu 35ct betalen voor een kWh en 6ct terug krijgen is natuurlijk niet in balans. Dus saldering eraf, tlv naar een fatsoenlijk niveau en we kunnen weer door. Niks aan het handje.

Zolang onze geachte energie boeren echter een 100% commercieel belang hebben, zal dit niet vanzelf gaan en zullen ze niet die transparantie gaan bieden. Daar is dus weer wetgeving voor nodig of de overheid moet die markt weer zelf gaan exploiteren. 

En zelf verbruiken wat je opwekt of thuisbatterijen is gewoon een kul-maatregel, legt alleen de druk bij de consument terwijl die daar niet hoort en haalt de druk weg bij de kabelaars die gewoon moeten gaan uitbreiden qua capaciteit.

Meer zelf opgewekte stroom direct gebruike roept men steeds. Kan ik doen met de vaatwasser maar veel meer opties heb ik niet. Ben een gemiddelde Nederlander die gewoon naar zijn werk moet. 
waar ik niemand over hoor spreken is het opgewekte vermogen versus eigen gebruik per jaar. Men heeft vaak veel meer vermogen op het dak dan wat op jaar basis de eigen behoefte is. Kan daar nog naar gekeken worden?

Reputatie 3

Het eigen verbruik, eventueel rekening houdend met toekomstige uitbreidingen, is een punt bij het leggen van zonnepanelen. Het aantal moet daarbij passen. In mijn wijk zie ik daar weinig van: daken volgeplempt.

Zelf heb ik (nog?) geen panelen genomen (Ik ben 80-plus. Levert te weinig op t.o.v. het gedoe. Ik vind het niet mooi. En energie kost maar enkele procenten van mijn inkomen). Maar ik heb wel een aantal firma's over de vloer gehad. Die likkebaarden bij het zien van mijn grote daken. “U kunt heel wat kwijt. Dat levert lekker op". Ze kwamen tot zo'n 40 panelen. Slechts ÉÉN firma bracht het eigen verbruik naar voren: “U kunt met negen panelen toe". Ik bedoel maar …..

Ik heb al sinds 2003 zonnepanelen en er ook regelmatig bijgeplaatst. Volgens mij is een eenvoudige en toekomst bestendige oplossing voor het salderingsprobleem mogelijk door salderen voor elke huisaansluiting voor een periode van 5 jaar toe te passen. Deze periode begint vanaf het moment dat er energie teruggeleverd wordt vanaf deze aansluiting. Deze regeling is toekomstbestendig, bied zekerheid/duidelijkheid en eenvoudig te implementeren.

Ik denk niet dat de terugverdientijd het probleem is, maar het aanschaffen van zonnepanelen heel sterk afhangt met wel of niet aanschaffen van een warmtepomp installatie. De warmtepomp verbruikt vooral in de winterperioden heel veel stroom. Zonnepanelen leveren voornamelijk in de zomerperioden veel stroom. Met de salderingsregeling kan je zomers stroom leveren aan het net en dus opsparen, in de winter verbruik je je stroom weer. Als de salderingsregeling komt te vervallen, dan wordt het stoken met een warmtepomp wel heel erg duur. Ik twijvel dus nog om voor een warmtepomp te gaan. Ik wil eerst weten wat met de Salderingsregeling gaat gebeuren.

Ik denk niet dat de terugverdientijd het probleem is, maar het aanschaffen van zonnepanelen heel sterk afhangt met wel of niet aanschaffen van een warmtepomp installatie. De warmtepomp verbruikt vooral in de winterperioden heel veel stroom. Zonnepanelen leveren voornamelijk in de zomerperioden veel stroom. Met de salderingsregeling kan je zomers stroom leveren aan het net en dus opsparen, in de winter verbruik je je stroom weer. Als de salderingsregeling komt te vervallen, dan wordt het stoken met een warmtepomp wel heel erg duur. Ik twijvel dus nog om voor een warmtepomp te gaan. Ik wil eerst weten wat met de Salderingsregeling gaat gebeuren.

Dat is nu precies wat ik bedoel. Maar bij nieuwbouw ben je verplicht op elektrisch, gasaansluiting krijg je niet meer.  Dus als die salderingsregeling verdwijnt wordt het wel een kostbare situatie. Je bent nl de meeste stroom nodig als de opbrengst, van zonnepanelen, laag is

Reputatie 4

met alle respect voor de goede bedoelingen, maar dit zijn slechts druppels op een gloeiende plaat. Heb je net je wasmachine aangezet, rolt er een wolk voor de zon…..

 

Eigen zonnestroom eerst? Stop toch met die mythe | Trouw

Reputatie 2

Daarnaast krijg ik maar 5 cent, terwijl ze mijn stroom voor een veelvoud hebben verkocht. Hoezo kosten? 

Het is een misverstand dat het energiebedrijf voor onze stroom die ze op zonnige zomerse middagen moet verkopen een hoge prijs krijgt. Bij een overschot is de stroom immers niets waard.

Dat hangt er vanaf, de tarieven die ze hun klanten berekenen staan ook bij een variabel contract voor een half jaar vast, bij vaste contracten voor 1 tot soms 5 jaar.
Ze vangen dan gewoon het volle tarief voor stroom.

Alleen bij een flexibel contract kost het hun geld.
Dan zie je ook direct waar de belangen van een energie leverancier ligt zoals Vandebron.
Die verkopen liever flexibele contracten want daar zitten de meeste klanten. 
Maar dan willen ze geen vol tarief voor zonnestroom betalen en hebben ze de terug lever boete bedacht.
Het zet echter een rem op de energie transitie en is dé reden dat de verkoop van zonnepanelen op zijn gat ligt.

Reageer