Intergas Xtreme, koud huis ?


Reputatie 5
Badge +1

Najaar 2019 zijn we aangekomen in fase 3 van de verduurzaming van onze woning. Helaas kunnen we niet van het gas af (basis stamt uit 1910). De CV installatie is wel aangepast en geschikt voor LT stoken ( tot 55 graden). Met als uitgangspunt onze Nefit EcomLine HRC 30 (met boiler, geplaatst in 1999), ga je dan als eerst naar gelijkwaardige (of iets kleinere) ketels kijken.

Gebruikelijk is, dat fabrikanten achter het merk en model een cijfer plaatsen, wat (ongeveer) overeenkomt met het Nominale vermogen van deze ketel. Bijvoorbeeld bij onze EcomLine 30 komt die 30 overeen met een CV-vermogen van 28,8 kW

Dus logischerwijze, ga je op zoek naar modellen, waarbij de aanduiding eindigt op 28 á 30. Waarbij je verwacht, dat de aanduiding 28 of 30 op een gelijkwaardige CV-vermogen van tussen de 28 en 30 kW zal uitkomen. Nee dus ! !

Heb de meest verkocht CV-ketels eens in een tabel gezet. Blijkt dat de aanduiding 28 / 30 lang niet altijd overeenkomen met het te verwachten CV-vermogen. Extreem voorbeeld zijn de Intergas HReco 30 en de Intergas Xtreme 30.  Beide zijn een CW 4 ketel, met een tapwater vermogen van 28,4 resp. 28.2 kW.

Maar het Nominale CV-vermogen ligt ver uit elkaar. De  HReco 30 levert aan de CV installatie 32,3 kW, de Xtreme 30 komt bij vol vermogen tot 19,4 kW. Dat is ruim 30 % minder CV-vermogen, terwijl fabrikant Intergas aan beide modellen het  “30 & CW 4”  toevoegen !.

Komt er op neer, dat als je een CW 4 ketel zoekt en op de aanduiding “30” aanhoud, je met de Intergas Xtreme 30 op een wel erg krap (mogelijk te krap ?) CV-vermogen uitkomt.

Verwarrend ! !

Overzicht van de meest gemonteerde 28 - 30 CV-ketels.

P.S.  Bij ons eerste ‘plan’, kwamen wij op een HReco 30 uit. Aangezien de ‘oude’ Nefit EcomLine HRC 30 (!) de afgelopen jaren op 60 % draaide (= 19,9 kW), kon ook de HReco 30 op 60 % (+ 19,5 kW) zonder probleem het CV-net overnemen. Om technische redenen (zie: “Woede en spijt” ) toch op een Xtreme 30 uitgekomen. Bij ons geen probleem, alhoewel de Xtreme nu wel op 90 % (=  19,9 kW / 55 graden) staat ingeregeld. Dus weinig ‘reserve’ als het eens ‘Xtreme’ gaat winteren!


56 reacties

Reputatie 5
Badge +1
Principe HR CV ketel ! 
( temperaturen zijn ongeveer de waarde bij HR )
​​​​

 

  • Geintje ! !  Kon het even niet laten ! Het principe van een uit de 70er jaren stammende CV ketel met ‘Open verbranding’ , met een HR text eronder en HR temperaturen ! Zelfs een trekonderbreker in de schoorsteen !

Wie mijn bijdrage over de historie van het NL aardgas en de doorbraak van de kleinere CV ketels gelezen heeft, zal bovenstaande principe herkennen. 

En Ja, zoals ik op een reaktie van ‘Darkfiber’  op 11 jan. 24 bij RE-01 reageerde;

RE-01; Bij 50 graden condenseert slechts een deel van  de waterdamp in het bovenste deel van de warmte wisselaar. De temperatuur van de warmtewisselaar is bepalend. Als de rookgas in het bovenstedeel van de warmtewisselaar terug gekoeld is tot 50 graden (de retour temperatuur !), zal hier condensatie ontstaan.

Helaas zal dit water (!) door de warmtewisselaar omlaag zakken en dan weer langs het lagere deel op 65 graden komen. En zal opnieuw verdampen (dus warmte ontrekken uit de warmte wisselaar ! !) . Alleen als de gehele warmtewisselaar onder de 58 graden blijft, zal er  maximale condensatie ontstaan. Hoeveel ? Dit is afhankelijk van de retour temp.

Dit geld alleen voor een ‘oude’ openverbrandingsketel. Vandaar dat het toenmalige GasKeur een minimale rookgastemperatuur van 85 graden voorschreef ! ! 

Grote doorbraak in de CV-ketel techniek kwam toen het ‘tegenstroom’ principe ingevoerd werd. Met name fabrikant “Radson” heeft toen veel pioniers werk gedaan door de brander boven (!) de warmte wisselaar te plaatsen en met een rookgas ventilator naar beneden door de warmte wisselaar te zuigen (is nooit een succes geworden).

In de moderne HR ketels staat de warmte wisselaar rechtop. En nee, ‘Rakker', niet iedere HR ketel heeft een rookgas ventilator. Nadeel van de rookgas ventilator is dat deze bij een HT instelling, verbrandingsgas tot 85 graden moet wegpompen. Met redelijke storing kansen.

Inmiddels hebben de meeste fabrikanten (Interga, Remeha, Atag) de ventilator naar de koude zijde verplaatst. Bij de start zorgt deze eerst voor het ‘doorspoelen’  van de gesloten CV ketel. Na de start jaagt deze de gasbrander(s) aan. Met een temperatuur sensor in de rookgas, wordt de snelheid van de ‘aanjager’ geregeld. En kan de CV ketel zo optimaal als mogelijk zijn aardgas verbranden.

Anders nog even mijn posting van 6 januari 2024 nalezen. Zo zien we dat de in 2015 vernieuwde HR ‘GasKeur’ er voor heeft gezorgd, dat fabrikanten steeds meer electronica in de CV ketel stoppen. Juist om van de 85 graden af te komen en een hoger rendement uit het aardgas te halen

Of zoals ik op 9 januari aan Anne reageerde;

Inderdaad zijn er merken welke hun modellen na de invoer van het nieuwe Gaskeur (september 2015)  om aan de HR eis te voldoen een aanvoertemperatuur regeling op 58 graden instelde. Gestuurd op de retour temperatuur (!) bleef de aanvoer onder de 58 graden, zolang de retour temperatuur boven de 30 bleef. Pas als de retour onder de 30 graden zakte, werd de aanvoer temp.  verder opgehoogd (tot de ingestelde max. waarde)

Dus ‘Darkfiber', de reaktie van 11 januari mag je vergeten, "Geintje meneer Zonneberg” (vrij naar de legendarische Wim Sonneveld), Rob

 

   
   
   
Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem  Weet je misschien een merk/type ketel die af fabriek zo is ingesteld als je het hierboven beschrijft. - Een normale installateur zou zoiets vermoedelijk niet zelf verzinnen.

 

Deze vraag doet me herinneren aan een symposium van VNI / UNETO (nu: Techniek Nederland) van enkele jaren geleden. Zoals gebruikelijk, na afloop een uitgebreide (en gesponsorde!) netwerk borrel. Kom je in gesprek met ‘Vakgenoten’. Zoals gebruikelijk (!) op dit soort bijeenkomsten, is ruim 80 % van de deelnemers manager of Directielid.

Of zoals de presentator mijn fijntjes in m’n oor fluisterde: “ Een manager kan wel een dag gemist worden, maar bij een monteur zou de productie een dag stil liggen !”.

 

Terzijde, het programma ging over de invoering van de NEN 1010, de norm voor de inrichting van de groepenkast en de installatie in woningbouw. Dus of de opgedane kennis altijd doorkomt ?

 

Reputatie 7
Badge +1

@Dekker-Lochem Mooi deze anekdotische verhalen van congressen en bijeenkomsten op (directie)niveau. Ken ze ook tot overmaat.

Maar de vraag ging eigenlijk over de af fabriek instellingen - mijn vermoeden is dat af fabriek elke moderne ketel á priori een een HR-ketel volgens Gaskeur 2015 is, maar dat in het veld de monteur de ketel vrij snel op de gebruikelijke aanvoertemperaturen instelt => geen gezeur of terug moeten komen.

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem

Maar de vraag ging eigenlijk over de af fabriek instellingen - mijn vermoeden is dat af fabriek elke moderne ketel á priori een een HR-ketel volgens Gaskeur 2015 is, maar dat in het veld de monteur de ketel vrij snel op de gebruikelijke aanvoertemperaturen instelt => geen gezeur of terug moeten komen.

Als je even terug scrolt naar de topic start, dan zie je een tabel met daarop de ‘af-fabrieks’ instellingen van het vermogen (!) bij de fabrieks instelling van de aanvoer temperatuur.

En ja, die ligt ergens tussen de 80 (meestal ! ! ) en de 60 graden.

Probleem is dat de Gaskeur volgens de norm van 2015 een test opstelling is om de ‘titel’ HR te mogen voeren. Dus de te testen CV-ketel door de fabrikant in een optimale instelling aangeboden wordt, afgestemd op de test ciclus (in de autowereld zijn hieruit de ‘sjoemel-diesels’ voortgekomen)

Maar, . . . . al eerder geroepen, de test instelling hoeft niet de aflever instelling te zijn. En omdat het grootste deel van het NL woning bestand nog van HT radiatoren is voorzien en de installateur / fabrikant geen klachten over een koud huis wenst, leveren ze de ketels ‘standaard’ af in HT instelling.  Dat is een basis instelling afgestemd op de gemiddelde 80 - 90er jaren tussenwoning (‘One size, fit for all'). En de installateurs Is sinds 2023 verplicht deze ‘standaard’ instelling aan te passen en af te stemmen op de woning waarin de CV-ketel opgeleverd wordt. Helaas! 

Reputatie 7
Badge +1

@Dekker-Lochem   Installateurs/monteurs/pijpfitters zijn ook al langer verplicht (sinds 10 maart 2020) om bij wezenlijke veranderingen aan een cv-installatie, zoals het ophangen van een nieuwe cv-ketel, te controleren of de installatie waterzijdig is ingeregeld. Waarschijnlijk gebeurt dit via de werkbon:

Wilt u hier even tekenen en een kruisje maken bij:

[x] - “Klant bevestigt dat de installatie waterzijdig is ingeregeld”

 

Reputatie 5
Badge +1

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Cd5O2a4qabo

Aardige video van Nefit.

Reageer