Intergas Xtreme, koud huis ?


Reputatie 5
Badge +1

Najaar 2019 zijn we aangekomen in fase 3 van de verduurzaming van onze woning. Helaas kunnen we niet van het gas af (basis stamt uit 1910). De CV installatie is wel aangepast en geschikt voor LT stoken ( tot 55 graden). Met als uitgangspunt onze Nefit EcomLine HRC 30 (met boiler, geplaatst in 1999), ga je dan als eerst naar gelijkwaardige (of iets kleinere) ketels kijken.

Gebruikelijk is, dat fabrikanten achter het merk en model een cijfer plaatsen, wat (ongeveer) overeenkomt met het Nominale vermogen van deze ketel. Bijvoorbeeld bij onze EcomLine 30 komt die 30 overeen met een CV-vermogen van 28,8 kW

Dus logischerwijze, ga je op zoek naar modellen, waarbij de aanduiding eindigt op 28 á 30. Waarbij je verwacht, dat de aanduiding 28 of 30 op een gelijkwaardige CV-vermogen van tussen de 28 en 30 kW zal uitkomen. Nee dus ! !

Heb de meest verkocht CV-ketels eens in een tabel gezet. Blijkt dat de aanduiding 28 / 30 lang niet altijd overeenkomen met het te verwachten CV-vermogen. Extreem voorbeeld zijn de Intergas HReco 30 en de Intergas Xtreme 30.  Beide zijn een CW 4 ketel, met een tapwater vermogen van 28,4 resp. 28.2 kW.

Maar het Nominale CV-vermogen ligt ver uit elkaar. De  HReco 30 levert aan de CV installatie 32,3 kW, de Xtreme 30 komt bij vol vermogen tot 19,4 kW. Dat is ruim 30 % minder CV-vermogen, terwijl fabrikant Intergas aan beide modellen het  “30 & CW 4”  toevoegen !.

Komt er op neer, dat als je een CW 4 ketel zoekt en op de aanduiding “30” aanhoud, je met de Intergas Xtreme 30 op een wel erg krap (mogelijk te krap ?) CV-vermogen uitkomt.

Verwarrend ! !

Overzicht van de meest gemonteerde 28 - 30 CV-ketels.

P.S.  Bij ons eerste ‘plan’, kwamen wij op een HReco 30 uit. Aangezien de ‘oude’ Nefit EcomLine HRC 30 (!) de afgelopen jaren op 60 % draaide (= 19,9 kW), kon ook de HReco 30 op 60 % (+ 19,5 kW) zonder probleem het CV-net overnemen. Om technische redenen (zie: “Woede en spijt” ) toch op een Xtreme 30 uitgekomen. Bij ons geen probleem, alhoewel de Xtreme nu wel op 90 % (=  19,9 kW / 55 graden) staat ingeregeld. Dus weinig ‘reserve’ als het eens ‘Xtreme’ gaat winteren!


56 reacties

Reputatie 5
Badge +1

Van vroeger toen ik nog bij een cv installatiebedrijf werkte had men het al over 55 graden waar je niet onder mocht komen, want dan treedt er condensatie en roest op bij de conventionele cv ketels.

 

Leuke aansluiting om hier een stukje historie te plaatsen.

Met de vondst van het aardgas in Groningen (Slochteren, 22 juli 1959) kreeg Nederland een nieuwe , eigen, energie bron in de schoot geworpen. Vanaf 1963 rolde de Gasunie in record tempo een aardgas distributie netwerk uit over Nederland. December 1968 werd als laatste Gemeente, Egmond aan zee, op het Groninger aardgas aangesloten. Vanaf die datum had (bijna) elke Nederlandse woning een aardgas aansluiting.

Eind 60er jaren werden de ‘oude’ kolenhaarden massaal ingewisseld voor een schone en gebruiksvriendelijkere gashaard. Dit werd nog eens extra versneld, toen Nederland september 1973 in een energiecrisis belande (met o.a. de autoloze zondag en benzine op de bon).

Bij de bestaande woningen hield dit in, dat de verbrandingsgassen van de gashaard afgevoerd werden door het ‘oude’ stookkanaal. Een stookkanaal dat door de jaren kolen (of olie) rook had afgevoerd en inwendig nogal wat roet en teer aanslag had.

Om te voorkomen dat de bij het verbranden van aardgas vrijkomende waterdamp in het rookkanaal gaat condenseren (en als zwarte drab zou terug lekken in de verwarming !), kregen aardgas toestellen een ‘Aardgas geschikt keurmerk’.

Eén van de keuringseisen was, dat de minimale temperatuur van het rookgas boven (!) de 85 graden moest blijven. Na de energiecrisis in 1973 ontstond er zelfs een ‘energie-norm’ waaraan de Consument het rendement van zijn verwarmingsbron kon herleiden. Met een (hier verder niet toe te gelichte) grondslag kon een fabrikant het rendement berekenen, uitgaande dat de eis van de afvoergassen (> 85 graden) gehaald werden. Om die 85 graden te halen, bedachte fabrikanten diverse verbrandingstechnieken. Variërend van meerdere (thermosstatisch) Aan-Uit schakelbare branders tot Infra-Rood (!) met katalyserende keramische blokken.

Door het royale beschikbaarhdeid van aardgas (!), kwam half 70er jaren bij woningbouw al snel de ‘optie’ van een CV installatie in beeld. Maar ook voor bestaande woningen ontstond er markt voor  ‘betaalbare’ CV installaties. Afgestemd op de bestaande bouw kwamen er 2 systemen; de ‘moederhaard’ en de vrijstaande CV-ketel:

  • De ‘moederhaard’ kwam op de plek van de oude kolenhaard en met een ingebouwde (gietijzeren) warmte wisselaar, konden er enkele radiatoren op worden aangesloten.

In mijn ouderlijk huis heb ik in 1972 zo'n een CV-moederhaard geplaatst. Aangevuld met een forse radiator in de (enkel glas) erker en een convector put bij de tuindeuren. Na het nodige (waterzijdig !) inregelen, werd de ‘kamer & Suite’ ook in de winter behaaglijk.

Een goede kennis van ons heeft zelfs, tot hij in 2022 naar een aanleunwoning verhuisde, bijna 50 jaar (!) met zo’n CV-moederhaard zijn 50er jaren beneden appartement verwarmd.

[ CV-moederhaarden zijn sinds 2015 niet meer nieuw toegestaan. Maar in honderde (!) 60 er jaren appartementen staan deze, mede door gebrek aan alternatief, tot op vandaag nogsteeds de woning te verwarmen ]

Meer ingrepen vergde een ‘compacte’ vrijstaande CV-ketels;

  • Bij woningen van voor 1960 was plaatsen in de keuken favoriet. Fabrikanten ontwikkelde hiervoor smalle (naast het gasfornuis passende) vrijstaande CV ketels,
  • Maar ook op zolder, waar in het rookkanaal vaak al een nisbus aanwezig was, was een goede optie,
  • Heb ze zelfs eens op een tot werk/rommelkamer gepromoveerde slaapkamer één  geplaatst (gaatje hakken in het rookkanaal van beneden !).

Beide systemen werkte met een open verbranding. De verbrandingslucht werd ontrokken uit de ruimte waarin de geplaatst was. Maar ook de ‘oude’ verwarming werkte zo, dus waren er genoeg kieren (!) onder de deuren om luchttoevoer te garanderen. Om aan de > 85 graden rookgas eis te voldoen, konden de branderblokken alleen aan of uit. Regelen kon alleen bij grote en/of duurdere ketels.

In onze eerste woning plaatste ik in  1974 in de keuken een vrijstaande gietijzeren “Buderus” CV-ketel, met een (voor die tijd zeer goed !) rendement van > 80 %. (mijn schoonvader was Buderus dealer). Bij de Buderus werden 2 van de 3 branders uitgeschakeld zodra de temperatuur van het retour water boven de 60 graden (!) kwam (Systeem werkte met een thermokoppel op het gasregelblok. De gastoevoer naar 2 gasbranders werd dan afgesloten).

Enkele jaren later zelf verbeterd met een opgebouwde ‘Economizer’. Deed eigenlijk hetzelfde als wat we nu in een condensatie HR-ketel terug zien. Door verder verlagen van de rookgas temperatuur, steeg de retour water temperatuur met ongeveer 5 graden. Waardoor de CV ketel eerder beide branders afsloot en de temperatuur minder doorschoot.

Klein nadeel (!). Achter de ‘Economizer’ moest je een rechtop staande T-pijp op het rookkanaal aansluiten. En de onderpijp van de T in een emmer met zand laten eindigen (en jaarlijks het zand met de roetdrab vervangen)

Het Gasunie “Aardgas geschikt keurmerk” en het toekennen werd in 1994 overgedragen aan de Branche verenigingen KIWA en VFK (Ver. Van CV-ketelfabrikanten). Dit keurmerk heeft vooral betrekking op energiezuinigheid (rendement) en milieuvriendelijkheid.

In nieuwbouw verhuisde de CV ketel al snel naar zolder. Scheelde de bouw van 2 rookkanalen. Alleen een rooster in het dakbeschot voor verse lucht en een metertje pijp door het dak (soms nog wel conventioneel gemetseld !).

De grote doorbraak kwam met de introductie van de CV ketels met ‘gesloten’-verbranding. De rookgas eis kon komen te vervallen. Met een dubbelwandige pijp zoog de ketel zijn verbrandingslucht van buiten. Om condens (en regenwater) af te voeren, werd een aansluiting op de afvoer noodzakelijk. Maar ook de gebruikte materialen moesten geschikt zijn voor condenswater.

Het einde van de onverwoestbare (!) maar roest gevoelige gietijzeren branders.

Reputatie 5
Badge +1

Sinds maart 2020 moeten de installateurs de geplaatste CV-installatie inregelen. Of dat altijd goed gaat ??. Maar wie al een CV-installatie heeft en overgaat naar LT (Lage Temperatuur = ‘Aanvoertemperatuur’ van minder als 55 graden), staat vaak voor een haast onmogelijke opgave.

Waar gaan we beginnen ? Allereerst, het moet koud zijn, buiten temperaturen onder de 6 graden overdag en de nacht rond 0 is een mooie periode om de installatie te “Tunen". 

Het CV brander ‘Vermogen’ staat “af-fabriek” ingesteld op tussen de 60 tot 100 % (zie tabel bij de start van dit topic). De ‘Aanvoertemperatuur’ op 90 graden. Deze waarde geeft de fabrikant mee en zijn afgestemd op de gemiddelde woning met een gemiddelde Energie-label en een ‘klassieke’  hoge temperatuur installatie (HT = ong. 75 graden aanvoertemperatuur bij -7 graden buiten). Maar lang niet iedereen (!) woont in een ‘gemiddelde'-woning. 

Zeker als u in een beter Energie-label woning woont, vloerverwarming heeft of zelfs al LT radiatoren heeft, dan valt er een behoorlijke winst te halen uit een goede inregeling. Hoe gaan we te werk om de CV-installatie afgestemd te krijgen op Uw woning.

Korte uitleg vooraf:

De maximale “aanvoer temperatuur” bepaald grotendeels het (!) modulerend vermogen van de Intergas HREco en Xtreme CV ketel (dus de ‘Kamer / ruimte'-thermostaat !). De ‘Modulerende' ruimte wordt bepaald door het Nominale  ‘Maximale en Minimale'-vermogen van de CV Ketel. Dit is de ‘Modulatie'-breedte. Starten op een hoger vermogen heeft als voordeel dat er snel warm water door de installatie circuleert. Dus er een snelle opwarming is. Samen met de modulerend pomp regelt de ‘aanvoer temperatuur’ de aanwarm tijd.

Vast instellen max. aanvoertemperatuur  (Xtreme: P059, HREco: P - 5. )

Bij een LT installatie met een zelf ingestelde max. aanvoertemperatuur van tussen de 55 en 45 graden kloppen deze ‘af-fabrieks instellingen dus niets meer van, zeker bij een gecombineerde LT + vloerverwarming. De kans is groot, dat uw dure investering niet de verwachten besparingen oplevert. Er is veel experimenteren nodig, om een vlakke warmte afgifte te bereiken.

De ingestelde  ‘maximale aanvoer’ temperatuur en de temperatuur van de retour (meestal 30 á 35 graden)  zijn  sturend. Als de juist temperatuur van het circulerende CV water (de ‘Flow’) is bereikt regelt de ‘Modulatie'-breedte van de CV ketel zelf het vermogen terug en zoekt de ‘Modulatie'-breedte van de circulatiepomp de balans in de ‘flow’ om de juist  circulatie temperatuur in stand te houden. De ‘Modulatie'-breedte van de circulatie pomp kun je sturen door de ‘Maximale’  en ‘Minimale’  capaciteit van de circulatiepomp in te regelen.

De invoerwaarde “Maximale pomp capaciteit” (Xteme: P031, HREco: P - 3).

Deze verhogen levert een lagere aanvoertemperatuur ! Reden: de hogere temperatuur van het retour water. De CV ketel zal snel de woning opwarmen door de relatief hoge temperatuur van de radiatoren. Door de hoege temperatuur van het retour water, wordt het ketel vermogen snel terug geregeld of slaat deze zelfs af omdat de warmtevraag lager wordt als het laagste vermogen. Dit kan 2 gevolgen hebben: De kans is groot dat de CV ketel gaat pendelen. De kans is groot, dat de ruimte temperatuur door de hete radiatoren ‘doorschiet’ (tot wel 2 graden over de op de ‘kamer'-thermostaat ingestelde waarde).

De waarde van ‘Max pomp capaciteit ’ omlaag brengen is het water langer onderweg en kan meer energie aan de radiatoren (of vloer) afgeven. Het komt kouder retour. Het modulerende vermogen zal de ketel dus op een constanter vermogen laten branden en geleidelijk aan terug moduleren om de gewenste aanvoertemperatuur te halen. De woning zal dus gelijkmatiger opwarmen.

Nog nauwkeuriger verloopt dit proces, als U voor een ‘Modulerende’ ruimte (kamer) thermostaat kiest.  Deze meet de aanwarm snelheid en begint al voor de bereikte waarde het CV  vermogen terug te regelen. Dit voorkomt het ‘doorschieten’ over de ingestelde temperatuur waarde.

De invoer waarde “Minimaal pomp capaciteit” (Xtreme: P032, HREco: P - c. ).

Omlaag laat de cv ketel eerder afschakelen. Zodra de modulerende regeling het minimale vermogen heeft bereikt of de warmte wisselaar door een te lage doorstroming zijn vermogen niet meer kwijt kan, slaat de CV af.

Bij ‘Min. pomp capaciteit’  omhoog blijft er ook bij het laagste terug gemoduleerde vermogen voldoende ‘flow’ om de warmte uit de wisselaar op te nemen. De aanvoertemperatuur daalt dan wel, de CV blijft nog redelijk lang op de onderwaarde door branden (= constante warmte aanvoer) en voorkomt pendelen.

“Af-fabriek” staat de modulerende pomp capaciteit vaak erg ruim (dus erg gemiddeld !!)  afgesteld. 

Enkele tips om deze Xtreme / HREco zelf in te regelen;

Experimenteer nooit met meerdere instellingen tegelijk. Dan zijn de resultaten lastig te herleiden!.

Laat bij de experimenten in eerste instantie het ‘maximale vermogen onveranderd op de ‘af-fabriek’ waarde  (tenzij je echt zeker bent van een veel te groot CV vermogen ). Laat de ketel dus zoveel als mogelijk zelf zijn vermogen moduleren ! !

Allereerst, kies een bij uw installatie passende ‘Maximale aanvoer temperatuur’. Voor de meeste woningen kan dit al snel terug naar 65 graden. Bij een LT installatie zelfs naar 45 á 55 graden, in combinatie met een Hybride warmtepomp kan dit (vaak) terug naar 45 graden. Deze waarde kunt u op het paneel handmatig instellen, maar beter is om deze meteen in het CV menu vast te zetten. (Xtreme: P059,  HREco: P - 5. ).

Kijk of je het minimale aanvoer temperatuur kunt aanpassen (Xtreme: alleen in het installateurs menu). Bij HREco P - 5 = 25 graden, een juiste waarde !.

En ga dan met de doorstroomsnelheid, de ‘flow’, spelen door de ‘Min’ en  ‘Max’ capaciteit van de CV pomp te verhogen cq, te verlagen zoals hierboven. Wacht telkens enkele dagen en monitor het gasverbruik (op de meter) en het ‘Comfort’ in de woning. Meet bij een vloer verwarming de oppervlakte temperatuur van de vloer.

Zodra de waarde van de pomp capaciteit in balans zijn, herkenbaar in een gelijkmatig en rustig (!) brandende CV ketel, kunnen we ook  het ‘Maximale’ vermogen van de ketel bijsturen. Zoals al eerder gemeld, 80 % van de Nederlandse woningen hebben een te groot CV vermogen. Dus zal bij de meest dit ook terug gezet kunnen worden. Minder vermogen is niet hetzelfde als een koud huis ! Bij minder vermogen duurt het alleen iets  langer om de gewenste temperatuur te krijgen (tenzij u het vermogen radicaal terug zet !).

Het “ingestelde maximale vermogen”  (Xtreme: P010, HREco: P - 3 )

Nadat u de ‘flow’  op order heeft en de CV ketel rustig en gelijkmatig brand, kunt u  (als u dat wenst) het ‘Vermogen’ in stapjes terug brengen.  Maak kleine stapjes van b.v 10 % en wacht telkens enkele dagen om het resultaat te voelen. Ook de ‘ruimte’ thermostaat (Modulerend?) moet wennen aan de andere warmte aanvoer. Let wel; het minimale vermogen veranderd niet en is een vaste onderwaarde. U reduceert met het terug zetten van het ‘Max.’ vermogen  dus ook de ‘Modulatie'-breedte en daarmee de goede eigenschappen van (met name) de Xtreme.

Als uw klokthermostaat met periode van meer als 2 graden verschil schakelt, mag het vermogen best wat ruimer blijven staan. De aanwarm tijd regelt de CV ketel dan op zijn modulerende waarde.

Heeft u een vrijwel constante temperatuur in huis (of vloer verwarming), dan kunt u het vermogen vaak redelijk ver terug zetten. Let wel, de opwarmtijd (b.v. na een uitgeschakelde periode) is dan wel fors langer.

Als voorbeeld onze eigen woning, een vrijstaande semibungalow, verwarmd met een Xtreme30,  LT radiatoren + vloerverwarming met eigen circulatiepomp;

De ‘aanvoertemp’ geblokkeerd op 55, handmatig op 45 graden ingesteld. Doordat het rendement bij 55 gragen aanvoer stijgt (!) en  100 % vermogen, levert dit een Nominaal vermogen van 22,2 kW (Intergas opgave)

De pompcapaciteit: ‘Minimaal'= 25 %, ‘Maximaal’= 60 % (en daar zijn we nog steeds niet mee uit geëxperimenteerd / stand 2 februari ! )

Wij sturen met twee  "Honeywell Chronotherm Touch Modulation” thermostaten de warmte vraag ( 2-zone CV verdeling ). Deze hebben via  het “OpenTherm” protocol een optimale communicatie tussen ‘Ruimte'-regeling en het 'Modulatie' patroon van Intergas. Via de “Touch” en het ‘installateurs menu’ zijn ook diverse waarde van de CV ketel in te stellen en/of te volgen.

De 100 % vermogen hebben wij ingesteld, omdat we grotendeels de woning met een L/L warmtepomp verwarmen. Als deze uitvalt (Defrost) of de buitentemperatuur onder 0 zakt, neemt de Xtreme het over ( geprogrammeerd ). En dan is 100 % vermogen een betrouwbare route, zeker op nachten / dagen ver onder nul. En eenmaal in balans, neemt het modulerende vermogen het over. Daarom onze keuze voor de Xtreme.

 Verdere verdiepingen  + gebruikers experimenten staan in het topic; “Intergas Xtrem36 sensoren uitlezen.".

Succes met jullie experimenten, Rob.

Reputatie 7
Badge +1

@Dekker-Lochem  Interessante bevindingen! Ik vermoed dat bijna alle NL ketelfabrikanten deze marketing tactiek toepassen.

Jouw gasverbruik is iets van 950 m³ voor cv +sww of voor cv alleen?
Welke kamertemperaturen houd je  aan? Welke vertrekken (m²) worden verwarmd?

Wat mij verbaast is dat je een verwarmingsvermogen (cv) van ca. 20 kW bij -10°C wat aan de krappe kant vind. Dit valt volgens mij niet te rijmen met een jaarverbruik van 950 m³. Ik denk dat je warmteafgifte bij 55°C aanvoertemperatuur sowieso een stuk lager is.

Wat was je dagverbruik in de koude dagen rondom 3 februari 2012?
Mijn jaarverbruik voor cv was toen 863 m³
= gemiddeld 0,302 m³/gewogen graaddag  (vrijstaand 155m², bj. 1984)

darkfiber gasverbruik koudste nacht van de afgelopen 30 jaar

Ik zie net dat je de L/L-wp (aka airco) als bijverwarming gebruikt,  hoeveel gas bespaar je hiermee op jaarbasis ongeveer?

Reputatie 5
Badge +1

Sinds maart 2020 moeten de installateurs de geplaatste CV-installatie inregelen. Of dat altijd goed gaat ??. Maar wie al een CV-installatie heeft en overgaat naar LT (Lage Temperatuur = ‘Aanvoertemperatuur’ van minder als 55 graden), staat vaak voor een haast onmogelijke opgave.

 

Dag Rob,

Verder wilde ik vragen wat je ervan vindt dat meerdere vloggers (op Youtube o.a. John Visser en Anouar) aangeven dat je je aanvoertemperatuur op 75 graden moet laten staan, het vermogen moet verlagen en je min. en max. pompcapaciteit moet verlagen, en van daaruit je CV systeem moet optimaliseren. Dit is precies in contrast met wat jij aangeeft, waarbij je juist het vermogen kunt aanhouden (of iets verlagen, als je zeker weet dat je niet zo veel nodig hebt).

Alvast bedankt, Massri

Over de aanvoertemperatuur al ongelovelijk veel geschreven.

Dus maar weer op herhaling. Aardgas is een koolwaterstof verbinding. Tijdens de verbranding ontleed aardgas zich deels in water (H2O). Bij een optimale (!) verbranding, wordt dit water door de hoge temperatuur omgezet in waterdamp. Iedereen die indertijd bij natuurkunde lessen heeft opgelet, weet dat verdampen energie kost. In een CV ketel gaat tenminste 10 % van de calorische waarde van het aardgas verloren in het verdampen van het water. Of te wel; 10 % van je aardgas verstook je tot waterdamp !!

Deze verdamping, de energie hierin, kun je (grotendeels) terug winnen, door condensatie van deze waterdamp. De condensatie temperatuur van waterdamp ligt rond de 60 graden. Blijft je warmtewisselaar in de CV ketel boven de 60 á 65 graden, dan blaas je deze waterdamp de lucht in. Zichtbaar aan de forse damp wolk boven de dakuitlaat (het condenseert in de buitenlucht en warm je alleen de wereld op 😔 )

Als je de warmte wisselaar onder de 60 graden houdt, dus de aanvoertemperatuur van je CV onder de 55 graden houdt (!) , zal de waterdamp in de warmtewisselaar condenseren. Met het condenseren winnen we (theoretisch !) die 10 % energie terug. Gebruikmakende  van de condensatie, kan de CV ketel teminste 7 % energie terug winnen. Het gecondenseerde water loopt bij deze CV ketels via een afvoer naar het riool (dat is die chevron onder de CV ketel).

Begin deze eeuw werden deze CV ketels door het GIVEG gecertificeerd als ‘HR 107' . Een wat onlogische uitleg voor een CV ketel welke 100 % rendement levert plus nog eens  > 7 % extra  bij condensatie benutting. Vaak vergeten (ook door de installateurs ! ! ! ), dat die > 7 % alleen terug te winnen is, als de aanvoer temperatuur inderdaad onder de 55 wordt ingesteld. 

Kortom, wie zijn CV aanvoertemperatuur boven de 55 á 60 graden heeft ingestelt, verspilt dus > 7 % energie.

Bij de start van dit topic staat een tabel. In de 2 rechter kolommen is het maximale ‘verwarming’ (!) vermogen van de CV ketel weergegeven. Bij zowel de (door de fabrikant ingestelde) hoge temperatuur (60 tot 80 graden) en het geleverde ‘verwarming’ vermogen bij de instelling van de aanvoer temperatuur onder de 50 graden.

Om even bij de Intergas Xtreme 30 te blijven; boven de 60 graden = 19,4 kW, onder de 50 graden aanvoertemperatuur 22,2 kW !. Dus bij condensatie krijg je 2,8 kW meer ‘warmte’ bij  hetzelfde (100 %) brandervermogen.

En om specifiek bij de Intergas HRE en Xtreme te blijven.

De CV ketels van bijna alle bekende merken gebruiken één warmte wisselaar en een 3-weg klep. Bij een aanvoer temperatuur van < 55 graden werkt het terug winnen van warmte door Condensatie. Echter, als je voor sanitair water de CV (ter voorkomen van Legionella bacterie vorming) rond de 65 graden heb staan, warmt de brander de warmte wisselaar op tot diezelfde temperatuur. Dus even geen condensatie winst ! (en een dampwolk boven je schoorsteen)

Bij Intergas hebben ze een eigen ontwerp. Hier 2 aparte warmte wisselaars boven elkaar geplaatst, één voor sanitair water en één voor verwarmen. Als er sanitairwater vraag is (65 graden), gaat het verbrandingsgas eerst door de onderste warmte wisselaar. Vervolgens gaan de verbrandingsgassen door de 2e warmte wisselaar, die voor verwarming. Deze haalt er dan door te koelen onder de condensatie temperatuut (55 graden) de laatste warmte uit. En wordt deze ‘rest'-warmte afgeleverd aan je verwarming !

Dit is één van de redenen, dat de Intergas HRE en Xtreme in test verslagen zoveel beter scoren op Sanitairwater rendement.

 

Reputatie 7
Badge +1

@Rakker   Mijn streven is ook met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur (en een zo laag mogelijk vermogen) te verwarmen. De warmtewisselaar kan dan hopelijk zonder problemen de kleine hoeveelheid warmte wisselen.

Mijn huis heeft geen zo groot warmteverlies bij lage buitentemperaturen dat bijvoorbeeld een xTreme 24 ooit zijn maximum zal bereiken. Ongeveer 6 kW zijn volgens mij voldoende.

Voorbeeld van 1 december:

Een lage aanvoertemperatuur is natuurlijk ook belangrijk (en zelfs belangrijker) bij een eventuele overstap naar een warmtepomp. - Maar een mogelijkst optimale wp-installatie heeft verder nog andere uitdagingen, bijvoorbeeld voldoende flow.

 

Reputatie 7
Badge +2

Even een aanvulling.

Uit mijn persoonlijke meetgegevens van de aan en retour temperaturen van de CV zou blijken dat een HR ketel er zelf al voor zorgt dat de aanvoer temperatuur zodanig verlaagt wordt dat hij bij retour niet boven de maximale waarde (58C?) uit komt.

Ik heb de aanvoer temp op 65C staan, maar hij komt eigenlijk nooit boven de 58C.
 

hoogst/laagst aanvoer temperatuur per dag
hoogste/laagste retour temperatuur per dag


Anne.

Reputatie 5
Badge +1

Hallo Anne. Even nagevraagd bij een Vailant specialist. Indeerdaad heeft Vailant  VHR serie deze regeling (al sinds 2000 !) in zijn software opgenomen. Dus als er geen behoefte aan is, houdt deze VHR serie zijn aanvoertemperatuur onder de 58 graden. Valt niks aan te beinvloeden, zonder de complete software ‘open te breken'.

Volgens de “Gaskeur”-eisen, ingevoerd september 2015, mogen alleen CV-ketels welke op de onderwaarde een rendement van 100 % halen het keurmerk HR dragen. En dat haal je alleen, als de aanvoertemperatuur onder de 58 graden blijft. Als je onder de retourtemperatuur van 20 graden blijft wordt dit zelfs 110 % !). 

Fabrikanten krijgen dit HR-keur als dit in de software is verwerkt, ongeacht de ‘handmatig’ ingestelde aanvoertemperatuur (vaak tot max. 90 graden is in te stellen !).  Vaak staat bij HR ketels  ‘uit de doos’  fabrieksmatig  op 80 graden ingesteld, dit om “One fit for all” mogelijk te maken (zie tabel begin van dit topic).

Sinds 2023 is de installateur verplicht (!) dit aan te passen aan de warmte behoefte (en de installatie) in de woning. Maar,  . . . . . helaas !!

Nog even de uitleg (ook voor Darkfiber);

  • De software tracht, om de ‘oude’ HR107 = ‘nieuwe’ HR eisen te halen, de aanvoer temperatuur onder de 58 graden te houden. Dit wordt geregeld door een sensor op de retour temperatuur en het modulerend vermogen van de brander (Bij de Xtreme door moduleren van brander en modulerende circulatiepomp. Beide instelbaar)
  • Berekend de software dat de retour temperatuur bij 58  graden aanvoer temperatuur in combinatie met het max. ingestelde brander vermogen (!), dat deze telaag blijft (dus de woning een grote warmte vraag heeft), dan wordt de aanvoertemperatuur door de modulerend brander (vermogen) omhoog tot de minimale retour temperatuur is bereikt. Deze retour temperatuur is (soms) in de software instelbaar (bij de Intergas Xtreme 30 - 22 graden),
  • Maar het verhogen van de aanvoer temperatuur zal nooit verder oplopen tot op de (handmatig) ingestelde maximale aanvoer temperatuur. Of de (eveneens handmatig ingestelde) max. vermogen !
  • Dus ja, soms wil de CV ketel software-matig verder, mits de handmatig ingestelde parameters dit toelaten. Bij een CV waar alles in balans is (dus goed ingeregeld), zal het zelden voorkomen. En ja, daarom mogen deze CV ketels sinds 2015 het “Gaskeur HR” dragen ! !
Reputatie 6
Badge +1

Van vroeger toen ik nog bij een cv installatiebedrijf werkte had men het al over 55 graden waar je niet onder mocht komen, want dan treedt er condensatie en roest op bij de conventionele cv ketels.

Die 55 of 58 graden is nog niet gewijzigd. (gewoon natuurkunde) Veel gelezen over de retourtemperatuur onder de 58. Dan treedt er condensatie op. Nog beter is ook de aanvoertemperatuur onder die temperatuur, zodat de tegenstroom warmtewisselaar over het hele traject de rookgassen afkoelen om maximale condensatie te krijgen en daardoor het hoogste rendement.

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem Thanks.
Dat komt idd overeen met mij meetgegevens :)
Ik ga dit ook nog even delen.

Anne.

Voordat iedereen ‘over'-enthousiast wordt, dit proces in de soft-ware (ook bij andere fabrikanten), wordt vaak alleen maar bereikt door de samen werking tussen een modulerende (kamer) thermostaat en de modulerende.CV-ketel.  Reden dat tot voor kort vele fabrikanten dit koppelde aan een bij op ketel afgestemde modulerende thermostaat.

Ondermeer Vaillant heeft lange tijd vast gehouden aan zijn eigen thermostaat protocol. Dit om optimale communicatie tussen ruimte meting (thermostaat) mogelijk te maken.

Honeywell doorbrak deze ‘merk’-eigen communicatie door het ‘OpentTherm’  protocol te introduceren. Maar nog steeds, zoals bij koppeling aan een (hybride) warmtepomp, zie je dat fabrikanten wijzen op de samenwerkingsprotocollen tussen eigen merken. 

Bijvoorbeeld; de Vaillant Arotherm (hybride) warmtepomp werkt het moduleren alleen in combinatie met een Vaillant Cv-ketel. 

Maar ook ATAG en Intergas geven aan, dat de modulerende werking alleen bij een ‘Merk'-combinatie optimaal functioneert.

Alleen Rhemea meld dat de communicatie volledig via het  ‘OpenTherm’ protocol verloopt.

 

@Dekker-Lochem

Mooi voor mij - 110% rendement op onderwaarde - hier had ik never, nooit op gerekend.

Waar komt trouwens de (maximale) 58 °C aanvoertemperatuur vandaan?
Is dit iets specifieks van de Intergas eXtreme?

 

Volgens de huidige KIWA HR norm, komt de bovenwaarde nooit over de 100 %. Het rendement boven de 100% is terug gewonnen vermogen door condensatie. Met deze rekenwaarde kan de onderwaarde theoretisch oplopen tot 111 %. 

Condensatie vermogen kun je terug winnen, door de afvoergassen terug te koelen tot onder de condensatie temperatuur, natuurkundig ligt dit bij 58 Graden !! Door de temperatuur van de warmtewisselaat onder de 58 graden te houden, krijg je maximale condensatie IN deze warmte wisselaar en druppelt er echt water uit ! Vandaar de waterafvoer aansluiting ( 1 á 1,5 liter per m3 aardgas !)

Dus bij een aanvoertemperatuur (dat in NIET de retour temperatuur !) van ONDER de 58 graden ga je ‘winst’ maken. De hoogte van de ‘winst’  wordt weer bepaald door de retour temperatuur van de CV water.

Bij een grote Delta-T meer winst ! Vandaar ‘waterzijdig'-inregelen ! !

Met maximale terug te winnen vermogen is 11 %, maar dan moet je het retourwater in de CV installatie terug koelen tot 10 graden. Even rekenen; bij een retourtemperatuur overeenkomstig de ruimte temperatuur (!), bijvoorbeeld 20 graden en een maximale aanvoertemperatuur van 58 graden, kun je een Bovenwaarde van 99 %  (onderwaarde 110 % ) halen. Dus 10 % ‘winst’  uit je rookgas. 

Voor een ruimere uitleg, zie deze Wiki;

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogrendementsketel

[ Vaillant is trouwens een pionier in de modulerende brander techniek. Introduceerde in 1967 haar eerste Combi wandketel, de VCW20. Was in 1995, als opvolger van de Buderus ketel, de net nieuw ontwikkelde en modulerende Vailland VR 30 plaatste (in ons toenmalige huis). Uiteraard, niet meer in de keuken maar op de 2e verd. 

Heeft bij ons tot 2012 gebrand, bij mijn zwager zelfs tot 2019 ! ]

Reputatie 7
Badge +1

@Rakker  Zoals je het beschrijft is het iig bij mijn ketel te vinden: De rookgassen verlaten de (vertikaal opgestelde) warmtewisselaar aan de onderkant en hier is ook de intrede van de retour.
De interne rookgasafvoerpijp begint dus quasi aan de onderkant van de ketel (hier is ook het meet&inspectiepunt - met een dop uiteraard).

De temperatuur van de rookgasafvoer meet ik direct bij het manchet aan de bovenkant van de ketel kort na het terugvallen van het starttoerental in laaglast. Typische plaatjes:

links: 10.01 's nachts - rechts: 09.01 bij het opwarmen

De maximale temperatuur is ongeveer 34-35 °C - een witte pluim zie je niet meer.

Bij de volgende inspectie vraag ik ook om een meetprotocol met de rookgastemperatuur tijdens normaal low-load bedrijf.

 

Reputatie 6
Badge +1

Zonder woorden.

 

Reputatie 5
Badge +1
Principe HR CV ketel ! 
( temperaturen zijn ongeveer de waarde bij HR )
​​​​

 

  • Geintje ! !  Kon het even niet laten ! Het principe van een uit de 70er jaren stammende CV ketel met ‘Open verbranding’ , met een HR text eronder en HR temperaturen ! Zelfs een trekonderbreker in de schoorsteen !

Wie mijn bijdrage over de historie van het NL aardgas en de doorbraak van de kleinere CV ketels gelezen heeft, zal bovenstaande principe herkennen. 

En Ja, zoals ik op een reaktie van ‘Darkfiber’  op 11 jan. 24 bij RE-01 reageerde;

RE-01; Bij 50 graden condenseert slechts een deel van  de waterdamp in het bovenste deel van de warmte wisselaar. De temperatuur van de warmtewisselaar is bepalend. Als de rookgas in het bovenstedeel van de warmtewisselaar terug gekoeld is tot 50 graden (de retour temperatuur !), zal hier condensatie ontstaan.

Helaas zal dit water (!) door de warmtewisselaar omlaag zakken en dan weer langs het lagere deel op 65 graden komen. En zal opnieuw verdampen (dus warmte ontrekken uit de warmte wisselaar ! !) . Alleen als de gehele warmtewisselaar onder de 58 graden blijft, zal er  maximale condensatie ontstaan. Hoeveel ? Dit is afhankelijk van de retour temp.

Dit geld alleen voor een ‘oude’ openverbrandingsketel. Vandaar dat het toenmalige GasKeur een minimale rookgastemperatuur van 85 graden voorschreef ! ! 

Grote doorbraak in de CV-ketel techniek kwam toen het ‘tegenstroom’ principe ingevoerd werd. Met name fabrikant “Radson” heeft toen veel pioniers werk gedaan door de brander boven (!) de warmte wisselaar te plaatsen en met een rookgas ventilator naar beneden door de warmte wisselaar te zuigen (is nooit een succes geworden).

In de moderne HR ketels staat de warmte wisselaar rechtop. En nee, ‘Rakker', niet iedere HR ketel heeft een rookgas ventilator. Nadeel van de rookgas ventilator is dat deze bij een HT instelling, verbrandingsgas tot 85 graden moet wegpompen. Met redelijke storing kansen.

Inmiddels hebben de meeste fabrikanten (Interga, Remeha, Atag) de ventilator naar de koude zijde verplaatst. Bij de start zorgt deze eerst voor het ‘doorspoelen’  van de gesloten CV ketel. Na de start jaagt deze de gasbrander(s) aan. Met een temperatuur sensor in de rookgas, wordt de snelheid van de ‘aanjager’ geregeld. En kan de CV ketel zo optimaal als mogelijk zijn aardgas verbranden.

Anders nog even mijn posting van 6 januari 2024 nalezen. Zo zien we dat de in 2015 vernieuwde HR ‘GasKeur’ er voor heeft gezorgd, dat fabrikanten steeds meer electronica in de CV ketel stoppen. Juist om van de 85 graden af te komen en een hoger rendement uit het aardgas te halen

Of zoals ik op 9 januari aan Anne reageerde;

Inderdaad zijn er merken welke hun modellen na de invoer van het nieuwe Gaskeur (september 2015)  om aan de HR eis te voldoen een aanvoertemperatuur regeling op 58 graden instelde. Gestuurd op de retour temperatuur (!) bleef de aanvoer onder de 58 graden, zolang de retour temperatuur boven de 30 bleef. Pas als de retour onder de 30 graden zakte, werd de aanvoer temp.  verder opgehoogd (tot de ingestelde max. waarde)

Dus ‘Darkfiber', de reaktie van 11 januari mag je vergeten, "Geintje meneer Zonneberg” (vrij naar de legendarische Wim Sonneveld), Rob

 

   
   
   
Reputatie 5
Badge +1

Intergas Xtreme 36

Bij de Xtreme 36 is het helemaal oppassen indien je deze zonder meer uitwisselt voor een ‘oude’ 36   CV-ketel.

Ook hier staat de aanduiding 36 niet voor het CV-vermogen, maar voor het ‘warmwater’-vermogen, CW 5 !, wat overeenkomt met een Nominaal warmwater vermogen van 32,1 kW (bovenwaarde 36,3 kW).

Voor de CV gelden andere vermogens waardes. ‘Af-fabriek’ staat de Xtreme 36 ingesteld op 60 % vermogen, wat overeenkomt met een Nominaal CV-vermogen van slechts  15,4 kW ! !

In het menu is dit te verhogen tot 100 %, wat overeenkomt met een  Nominaal CV-vermogen van 25,7 kW. (sinds 2020 staat ‘af-fabriek’ de Xtreme 36 op 100 % CV-vermogen ingesteld)

Met een “opvoer-setje” (!) kan het vermogen naar 125 % gebracht worden.  Hiervoor moet in de Xtreme 36 de opvoerpomp verwisseld worden voor een circulatie pomp met meer capaciteit. De “Pomp set” (art. nr 093697 ) is optioneel leverbaar.  Omdat ook de Parameters moeten worden ingevoerd, mag alleen een erkend installateur dit wisselen (met behoud van Garantie).

Maar zelfs dan haalt de Xtrem 36 de aanduiding “36“  niet en blijft op een Nominaal CV-vermogen van 32,1 kW steken. 

Als de Installateur (op mijn verzoek) bij Intergas om een reactie vraagt, antwoord deze; “Met de instellingen van Intergas heb ik navraag gedaan of het toestel standaard wordt ingesteld op 100% af fabriek. De technische helpdesk beweert dat niet het geval was, maar de installatiehandleiding geeft dit wel aan. Dit is aangepast onlangs blijkbaar, want voorheen was dit 60%. Het type aanduiding van het toestel is altijd afgeleid van het vermogen tbv tapwater. Dan heeft het toestel een hoger vermogen”.

Vreemde marketing van Intergas, zeker gezien de forse prijsstelling van de Xtreme-lijn.

Reputatie 6
Badge +1

Het was voor mij ook een eye opener. Dat daar verschil in kan zitten. Het heeft natuurlijk niets met bedrog te maken, want het staat natuurlijk gewoon in de specificaties van de ketel. Vreemd vind ik het ook niet. 90 % van de inwoners van Nederland wil wel ongeveer voor SWW 20 kW vermogen. Voor verwarming is dat lang niet nodig. Vroeger had ik ook een ketel van 8 kW. Nu is dat veel hoger. (ik moet het nog opzoeken). Terwijl door isolatie ik misschien wel met 4 kW toe kan.

Ik denk dat je ook niet bang hoeft te zijn dat je het koud krijgt als er een nacht is met -20 graden.

Reputatie 5
Badge +1

Het was voor mij ook een eye opener. Dat daar verschil in kan zitten. Het heeft natuurlijk niets met bedrog te maken, want het staat natuurlijk gewoon in de specificaties van de ketel. Nu is dat veel hoger. (ik moet het nog opzoeken). Terwijl door isolatie ik misschien wel met 4 kW toe kan.

Ik denk dat je ook niet bang hoeft te zijn dat je het koud krijgt als er een nacht is met -20 graden.

Beticht niemand van bedrog !.

Staat inderdaad (en dat is mij ook bekend!) in de specificaties. Gaat, inderdaad (!) om de eye opener. Bij mijn buurman (bungalow in houtskelet bouw uit 60er jaren en ‘matige’ isolatie), adviseerde de “Adviseur” (van een Groot installatiebedrijf !)  najaar 2018 de Nefit EcomLine 43 (Nominaal CV-vermogen 40,0 kW !) zonder verdere toelichting te vervangen voor een Intergas Xtreme 36 (Nominaal CV-vermogen op 100% = 25,7 kW). Gaat deze het redden ? Tot op heden hebben we in die periode geen echte kou gehad.

Na mijn uitleg over CV-vermogen en instellingen, was de eigenaar onaangenaam verrast. Gaat in dit topic om de voorlichting (of het gebrek aan !). De “Adviseur” keek naar de geplaatste radiatoren, vroeg naar aantal vertrekken en badkamers en ‘Plop', het advies CW5 was geboren.

Gelukkig heeft de eigenaar inmiddels het dak geïsoleerd en ‘Tonson’ vloerisolatie (en een pelletkachel). Verwacht ook geen Xtreme (!) problemen.

[ mede om de ‘Pelletkachel', ga ik deze zomer zijn installatie splitsen met een 2-wegklep in 2 zone's met 2x een “Toon” als aansturing. ]

 

Reputatie 7
Badge +1

@Dekker-Lochem  Los van de "vreemde” marketingpraktijken van de NL-ketelbranche denk ik dat u (en misschien de buurman) onnodig bang voor onvoldoende verwarmingsvermogen bent.
(Ik begrijp uw standpunt wel: 36 kW gekocht en veel minder geleverd, dit is misschien zoiets als bij een auto 200 pk prospectus t.o.v. 100 pk in werkelijkheid.)


Ook bij -10°C is voor een normaal NL-woonhuis (<200 m²) een ketelvermogen van 20 kW ruim voldoende voor de verwarmingsbehoefte. Zoveel heeft ook bijna niemand aan warmteafgifte (75/60/20) hangen. - Uw huis lijkt in ieder geval niet op een royale:crown: villa uit de jaren 50 zonder na-isolatie.

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem  Interessante bevindingen! Ik vermoed dat bijna alle NL ketelfabrikanten deze marketing tactiek toepassen.

Jouw gasverbruik is iets van 950 m³ voor cv +sww of voor cv alleen?
Welke kamertemperaturen houd je  aan? Welke vertrekken (m²) worden verwarmd?

Wat mij verbaast is dat je een verwarmingsvermogen (cv) van ca. 20 kW bij -10°C wat aan de krappe kant vind. Dit valt volgens mij niet te rijmen met een jaarverbruik van 950 m³. Ik denk dat je warmteafgifte bij 55°C aanvoertemperatuur sowieso een stuk lager is.

Wat was je dagverbruik in de koude dagen rondom 3 februari 2012?
Mijn jaarverbruik voor cv was toen 863 m³
= gemiddeld 0,302 m³/gewogen graaddag  (vrijstaand 155m², bj. 1984)

Ik zie net dat je de L/L-wp (aka airco) als bijverwarming gebruikt,  hoeveel gas bespaar je hiermee op jaarbasis ongeveer?

 

Marketing ? Nee, gezien de tabel.

Nogmaals, gaat niet om onze keuze, maar om de verschillen in CV-vermogen van zgn. “CW5 - 36 " CV-ketels. En daarom staat in de titel "Koud huis?”, inderdaad om ervaring van Xtreme gebruikers te vinden. Heb goede contacten met Intergas, dus . . .

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem  Los van de "vreemde” marketingpraktijken van de NL-ketelbranche denk ik dat u (en misschien de buurman) onnodig bang voor onvoldoende verwarmingsvermogen bent.

Mij kun je daar niet mee te verrassen, maar ik ben ook niet de gemiddelde (vaak onwetende) klant.

Is een bekend gegeven, dat in 80 % van de Nederlandse woningen een CV-ketel met een (veel) te groot vermogen draait.  Mensen vragen voor warmwater tegenwoordig al snel om een ‘stevige’ douche, of bij 2 badkamers. Kom je uit op CW4 of CW5. Maar het hiervoor benodigde vermogen van ong. 30 kW, heb je absoluut niet nodig voor je CV !

En ja, de Installateurs verkopen graag ‘Comfort'. Werk (montage) blijft hetzelfde.

Intergas heeft hiervoor zelfs een aparte lijn ontwikkeld, de HRE Kompakt met een dubbele vermogens aanduiding. Heel helder ! (zie tabel in TS)

Zou duidelijker zijn, als men b.v. de “Xtreme 30” met dezelfde aanduiding als “Xtreme 30/20"  en de “Xtreme 36” met “Xtreme 36/26" en optioneel in “Xtreme 36/32”positioneert.

(maar wie ben ik ?), Rob.

Reputatie 7
Badge +1

Gelet op “Intergas Xtreme, koud huis ? “ als titel van dit topic ben ik benieuwd wanneer zich andere misleide? of slecht voorgelichte kopers onder de VEH-leden hier gaan melden om hun beklaag te doen. Zo nieuw is deze ketel-serie ook niet meer.

En hiermee is voor mij de kous af (voorlopig).

Reputatie 5
Badge +1

@Dekker-Lochem

Maar de vraag ging eigenlijk over de af fabriek instellingen - mijn vermoeden is dat af fabriek elke moderne ketel á priori een een HR-ketel volgens Gaskeur 2015 is, maar dat in het veld de monteur de ketel vrij snel op de gebruikelijke aanvoertemperaturen instelt => geen gezeur of terug moeten komen.

Als je even terug scrolt naar de topic start, dan zie je een tabel met daarop de ‘af-fabrieks’ instellingen van het vermogen (!) bij de fabrieks instelling van de aanvoer temperatuur.

En ja, die ligt ergens tussen de 80 (meestal ! ! ) en de 60 graden.

Probleem is dat de Gaskeur volgens de norm van 2015 een test opstelling is om de ‘titel’ HR te mogen voeren. Dus de te testen CV-ketel door de fabrikant in een optimale instelling aangeboden wordt, afgestemd op de test ciclus (in de autowereld zijn hieruit de ‘sjoemel-diesels’ voortgekomen)

Maar, . . . . al eerder geroepen, de test instelling hoeft niet de aflever instelling te zijn. En omdat het grootste deel van het NL woning bestand nog van HT radiatoren is voorzien en de installateur / fabrikant geen klachten over een koud huis wenst, leveren ze de ketels ‘standaard’ af in HT instelling.  Dat is een basis instelling afgestemd op de gemiddelde 80 - 90er jaren tussenwoning (‘One size, fit for all'). En de installateurs Is sinds 2023 verplicht deze ‘standaard’ instelling aan te passen en af te stemmen op de woning waarin de CV-ketel opgeleverd wordt. Helaas! 

Reputatie 6
Badge +1

@Dekker-Lochem 

 

Met het huidige Winter  ‘stook'-programma, stopt de CV rond 21h00 en is de andere ochtend de ‘kern’ (van de vloer) rond de 21 graden. Rond 9h00 slaat (handmatig) de L/L warmtepomp aan en houdt tot rond 17h00 de woonruimte op 21 graden. Door deze warme lucht stroom, koelt de vloer niet verder af en zelfs rond 18h00 nog boven de 20 graden. Dan voor 3 uurtjes (!)  de CV bij op 21 graden en halen we de kern temp.  weer op naar die (thermostatisch geregelde) 24 graden.

Ik neem aan dat je niet plotseling overvallen wordt met -15 graden 's nachts. Je zou dan ook voor even de nachtinstelling kunnen uitschakelen. Dat scheelt ‘s morgens uren opstooktijd en comfort. Dat komt misschien 3 dagen in de 5 jaar voor.

Reputatie 7
Badge +1

@Dekker-Lochem   Installateurs/monteurs/pijpfitters zijn ook al langer verplicht (sinds 10 maart 2020) om bij wezenlijke veranderingen aan een cv-installatie, zoals het ophangen van een nieuwe cv-ketel, te controleren of de installatie waterzijdig is ingeregeld. Waarschijnlijk gebeurt dit via de werkbon:

Wilt u hier even tekenen en een kruisje maken bij:

[x] - “Klant bevestigt dat de installatie waterzijdig is ingeregeld”

 

Reputatie 5
Badge +1

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Cd5O2a4qabo

Aardige video van Nefit.

Reputatie 7
Badge +3

Misschien ligt het niet aan het vermogen van de ketel maar de instelling c.q. de warmte afgifte van de radiatoren. U zou volgend stookseizoen de cv temperatuur misschien kunnen verhogen (u heeft immers geen vloerverwarming) en ook kunnen controleren of de retourtemperatuur van alle gebruikte radiatoren ongeveer het zelfde is.

Immers als de cv temperatuur de ingestelde cv temperatuur wordt gaat de brander uit.

Hallo allemaal, ik heb mij ook even aangemeld om dit interessante topic te volgen. Ik ben ook bezig om mijn Intergas Xtreme te finetunen. Vorig jaar is de ketel geplaatst maar zoals jullie vast wel bekend doet de gemiddelde installateur niets aan de instellingen. Nu had ik 3 maand terug een installateur erbij die de ketel heeft afgesteld. Helaas nu het zo koud is werd het niet meer warm in de woning. Nu wil ik mijzelf er beter in verdiepen en ik ben al een heel eind. Ik heb al wat interessante dingen voorbij zien komen. Allereerst heb ik een vraag. Op het display van de Intergas staat bij een in bedrijf een temperatuur van de cv, welke temperatuur is dit? Deze komt, als het een aanvoertemperatuur betreft niet overeen met die in het ‘verborgen’ menu uit de openingspost. Ik hoor het graag

Reageer