Nieuwe norm: allemaal op lagere temperatuur verwarmen?

  • 24 November 2022
  • 98 reacties
  • 1750 Bekeken


Toon eerste bericht

98 reacties

@darkfiber Bij mijn weten werkt het zo:
Stel je gebruikt 1500 m3 gas per jaar, stel 250 m3 voor warm tapwater in de keuken en douche en koken, dat is inwoner afhankelijk, de rest verwarming.
Dus gebruik je 1250 m3 voor verwarming.
Met de gebruiksoppervlakte van je woning kun je daaruit berekenen hoeveel warmte door de muren verloren gaat.
Heb je een kleine woning, dan verlies je betrekkelijk veel warmte en krijg je een lager label, heb je een grote vrijstaande woning dan heb je met het zelfde gasverbruik een goed geïsoleerde woning en krijg je een hoger label. 
Er zijn een paar sites die zo werken en aan de hand van die berekening kun je vaststellen hoe zwaar je warmtepomp moet zijn.
Natuurlijk hangt het ook af van hoe bewoners er mee omgaan, ben je slordig en laat je vaak de deuren open staan of let je daar goed op, maar het label is aan de woning gekoppeld en niet aan de gebruiker.

Reputatie 7
Badge +1

@Polvo55 Een warmteverliesberekening volgens NEN-EN 12381 ( ISSO 51, 53 en 57) wordt wel op een andere, wat ingewikkeldere, manier opgesteld, en met de omschrijving
“Met de gebruiksoppervlakte van je woning kun je daaruit (=gasverbruik voor cv) berekenen hoeveel warmte door de muren verloren gaat.” ben je toch echt iets te simplistisch bezig.

Voor een WVB in NL kan je bijvoorbeeld de software VABi elements gebruiken.

Voor berekeningen aan bouwelementen kan je ook de gratis website UBACUS gebruiken.

YMMV

 

@darkfiber Voor nieuwbouw zal jou methode wel gebruikt worden, maar voor bestaande bouw is de isolatie waarde van de vloer, muren en dank niet altijd bekent en heb je andere hulpmiddelen nodig.
Het mag dan simplistisch lijken, kennelijk voldoet het wel.
Wat jij bedoeld is denk ik dit: https://bouw-energie.be/nl-be/bereken/warmteverliesberekening
Wat ik bedoel is dit: https://warmtepomp-panel.nl/transmissie_gas.html

Reputatie 7
Badge +1

@Polvo55 warmtepomp-panel.nl kende ik nog niet, de methodiek is wel bekend in ik pas deze dan ook zelf in een nog meer praktijkgerichte manier (meten is weten, maar weet wat je meet) toe.
Jouw beknopte beschrijving zette me wel op het verkeerde been.

 

Betreffende de warmtepomp-panel.nl website en het gedeelte over “dimensionering”:

Tot de schatting van het vermogen van de wp kan ik nog mee gaan, alhoewel het benodigde vermogen voor verwarmen soms vermoedelijk iets te laag wordt berekend.

De getoonde warmtepompen vind ik dan weer niet actueel en de selectie is verre van volledig.

 

Een nadeel van de praktijkgerichte, verbruiksgebaseerde!, bepaling van het warmteverlies is de (sterke) afhankelijkheid van het verwarmingsgedrag van de huidige bewoners m.n. welke ruimtes worden werkelijk en op welke temperaturen verwarmd.


Als je het huis verkoopt en de capaciteit van de warmteopwekker i.c.m. de beschikbare warmteafgiftecapaciteit voldoet niet om de woning binnen “redelijke” termijn volledig op “normgerechte” temperaturen te krijgen zou dit als gebrek aangezien kunnen worden.

Reputatie 2

@Polvo55 

Niet alle fossiele brandstoffen zijn gelijk. Gas geeft een veel schonere verbranding dan kolen. Biomassa stoot nog meer uit, maar daar gaan ze mee stoppen. Wat als er geen/niet genoeg zon en wind is? We zullen afhankelijk blijven van gas/kolen centrales zolang er geen betrouwbare duurzame vervanger is. Nu is er ongeveer 9% dekking aan duurzame energie in de EU? Het elektriciteitsnet zal nog fors moeten worden aangepast.

Terzijde maar toch belangrijk. De industrie en bedrijven gaan natuurlijk alle transitiekosten doorberekenen in hun prijzen. Onze economie en welvaart kan in (groot) gevaar komen t.o.v. landen die niet of minder duurzaam zijn.

Een WP (boiler) kan efficiënter water verwarmen dan een (combi)HR ketel door de hoge COP, maar verbruikt daarvoor veel elektriciteit. Alleen hiervoor zou saldering moeten blijven vind ik, maar niet voor het overige verbruik, want dat had men eerder ook. Denk hierbij ook aan airco’s, jacuzzi's, zwembaden en sauna’s. Een deel verbruikt men sowieso al direct (voor de meter).

Een uitzondering op EV’s mag wat mij betreft, maar dan afhankelijk van het type EV. Wil men een luxe EV, dan een aftrek. Er zal later vast een beter duurzaam vervoersbeleid ontwikkeld worden. Veel zal niet meer hetzelfde zijn, verwacht ik.

Het energielabel is eigenlijk alleen goed ter vergelijk. Zie het eerdere artikel dat ik gaf. Het is tevens oneerlijk t.o.v. woningen waar geen of niet genoeg PV panelen voor het betere label op kunnen of een verkeerde ligging hebben.

Zoals eerder aangegeven is mijn (combi)gasverbruik heel laag met 255 m3, omdat ik de verwarming in mijn woning rond de 14 - 15 graden houd en niet vaak douche.

Voor alle maatregelen om mijn woning wp-geschikt te maken alsook het voor een volgende (standaard) bewoner in alle ruimtes comfortabel warm te maken met elke dag douchen, zijn hoge extra investeringen benodigd. Het zal heel lang duren voordat ik dat heb terugverdiend of ik zal er zelfs op verliezen. Behalve bij verkoop, maar ik moet ergens wonen. Een wp heeft nu nog subsidie maar is minstens 3x zo duur als een gasketel. 

Bovendien als we eerlijk zouden rekenen, dan moeten de energiekosten van alle extra maatregelen voor de transitie worden afgetrokken van de energiebesparing. Zie ook het artikel.

@darkfiber 

Ik las ergens dat een wp niet eens op 14 graden kan worden ingesteld. Klopt dat?

Reputatie 2

Terugkomend op IR panelen. Stralingsverwarming heeft duidelijke voordelen op convectie verwarming. Het kan een goede tussenoplossing zijn. 

Er zijn veel oude gebouwen of monumenten waar het onmogelijk is deze optimaal te isoleren. Tevens is het voor velen te duur ondanks de subsidies.

Hiermee kan ook worden voorkomen dat huurwoningen worden afgebroken voor nieuwbouw, als huurbazen/coops door de overheid worden gedwongen hun panden extra te isoleren.

Met IR panelen bereik je sneller een aangename gevoelstemperatuur. Het energieverbruik kan erg meevallen als men (net als ik) tevreden is met een lagere binnentemperatuur. Gerichter verwarmen wordt al door steeds meer mensen gedaan.

Hieronder een artikel (2014) ter verduidelijking. Quotes en onderstreept door mijzelf. 

Door de auteur;

Het artikel stelt de vraag hoe we in het enorme aanbod slecht geïsoleerde woningen het comfort kunnen verhogen en het energieverbruik kunnen verlagen zonder de huizen af te breken. En dan lijkt stralingswarmte door middel van IR-panelen blijkbaar een goede oplossing. Het kan snel gebeuren en het is evenmin een dure oplossing.

Zal het thermisch comfort even hoog zijn als in een goed geïsoleerd huis met luchtverwarming of stralingswarmte? Nee. Maar het zal hoger zijn dan in een niet-geïsoleerd huis met luchtverwarming.

Efficiënt verwarmen zonder thermische isolatie - Lowtech Magazine

Op zich is er niets mis met een "bijna-energieneutrale woning". Het concept werkt, in de zin dat zo'n huis inderdaad met heel weinig energie kan worden verwarmd. Er bestaan ongezonde en weinig ecologische isolatiematerialen, maar er zijn ook gezonde en duurzame alternatieven. Mechanische ventilatie kan gezondheidsproblemen veroorzaken, maar niet als ze goed wordt geplaatst en onderhouden. Toch is er een fundamenteel probleem met deze aanpak: ze houdt in dat we vrijwel ons volledige woningbestand moeten afbreken en weer opbouwen. De meerderheid van de gebouwen in België in Nederland is oud en slecht geïsoleerd.

(De link naar krantartikel is er niet meer, maar via wayback de koptitel nog wel; "Oude huizen slopen is beter dan isolatiepremie".

De Morgen Home (archive.org)

Afbreken en weer opbouwen

Dit betekent dat de keuze voor energieneutrale woningen slechts op zeer lange termijn vruchten zal afwerpen, om twee redenen. Ten eerste kunnen we uiteraard niet alle gebouwen tegelijk vervangen. Ten tweede kosten zowel de afbraak van oude huizen als de bouw van nieuwe huizen veel energie. Het kan vele decennia* duren eer die geïnvesteerde energie wordt gecompenseerd door het lagere operationele energieverbruik van grondig geïsoleerde woningen. Nemen we beide factoren in rekening, dan duurt het al gauw 100 jaar alvorens we het energieverbruik van verwarming drastisch kunnen doen dalen.

Daarbij dreigt er op deze manier ook heel wat architecturaal erfgoed verloren te gaan, en kost het volledig herbouwen of grondig renoveren van onze steden en dorpen natuurlijk ook heel veel geld.

 

*Link uit artikel (2008);
Huis afbreken is ecologische misdaad - Lowtech Magazine

Huis afbreken is ecologische misdaad. 

Het duurt makkelijk 50 jaar eer een nieuw, goed geïsoleerd gebouw een energiebesparing oplevert.


"Van het niet afbreken en het niet bouwen van huizen wordt niemand rijk"

"Door oude gebouwen neer te halen en ze te vervangen door energie-efficiënte gebouwen, stijgt het energieverbruik."

“Eén vierkante meter nieuwbouw kost evenveel CO2 als een vliegreis Brussel-Lissabon - heen en weer, per passagier"
 

De aangehaalde onderzoeken zijn niet wetenschappelijk te noemen, in de zin dat ze niet in een wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd, of door andere onderzoekers zijn geverifieerd. Het zal dus niet lang duren eer betonboeren de resultaten betwisten.

Het wordt dus hoog tijd dat het thema serieus wordt onderzocht.

Reputatie 2

Onlangs in de media wat als een bom insloeg. Er is nog een lange weg te gaan.

Milieukosten warmtepomp jarenlang te laag ingeschat; bouwregels duurzaam huis onder druk (cobouw.nl)

Milieubelasting warmtepomp valt hoger uit — (milieudatabase.nl)

De actualisatie toonde aan dat de berekening van de milieubelasting van de warmtepomp niet meer volledig was. Koudemiddel en elektronica waren nog niet in de milieudata verwerkt. Bovendien was de milieubelasting berekend met een type dat inmiddels niet meer representatief was voor de markt. De effecten van het rekenen met de geactualiseerde data werden duidelijk bij het opstellen van een nieuwe categorie-1 productkaart voor een warmtepomp. Als logisch gevolg van de verslechtering van de milieuscore van de categorie-1 warmtepomp heeft Stichting NMD de productkaart voor merk ongebonden warmtepompen (de categorie-3 productkaart) aangepast. Daarmee heeft de warmtepomp een hoger aandeel in het resultaat van de milieuprestatieberekening gekregen.

Wat betreft Techniek Nederland moet er een integrale milieu- en energieprestatienorm komen die geldt voor de gehele technische levensduur van apparaten en materialen. Op basis van zo’n norm is er volstrekt geen twijfel over de toepassing van duurzame energietechnieken zoals warmtepompen. De milieuscore van warmtepompen houdt ook geen rekening met een aantal andere aspecten.

Reputatie 2

@Anne

Klopt dat een WP nog steeds voordeel heeft, maar veel minder. Tot de ontwikkeling verbeterd is, valt deze denk ik voor mij af.

Ik heb een WP nog als optie of icm met een andere techniek zoals IR panelen. In de (nabije) toekomst zullen de normen verwacht ik nog strenger worden en dit zal ook invloed hebben op de waarde van mijn woning. Kopers/makelaars zullen kritischer worden op wat er aanwezig is.

Vaillant heeft een reactie hierop en daar las ik;

“Vaillant adviseert de NMD om op korte termijn met een oplossing te komen als vervanging van de nu geldende tijdelijke verrekenfactor die is bedoeld om de berekende milieubelasting tussen de oude en de nieuwe situatie te nivelleren. Er is noodzaak voor een structurele oplossing met evaluatie van de Bepalingsmethode en onderliggende aannames. Dit vraagt om afstemming tussen de NMD, betrokken ministeries en branchevertegenwoordigers.”

“In veel Europese landen is het overigens reeds verplicht om categorie 1 productkaarten te registreren. In Nederland geldt deze verplichting nog niet, maar stimuleert de overheid fabrikanten en leveranciers van technische installaties om categorie 1 productkaarten te laten opstellen en te laten opnemen in de NMD. Alleen dan ontstaat er een gelijk speelveld waarin de milieuprestaties op een transparante wijze inzichtelijk worden gemaakt en met elkaar vergeleken kunnen worden.”

Berichtgeving over milieuprestaties warmtepompen - Vaillant

 

Reputatie 7
Badge +2

Waarom zou een WP afvallen?
Welke manier van warmte opwekken is over het geheel gezien een betere optie?

Ik denk dat onderstaand deel,
wat in veel artikelen niet echt over het voetlicht komt,
goed aangeeft waar precies het probleem is.
En dat is dus niet in de toepasbaarheid van de WP als alternatief - of hulp - bij het omzetten van een deel van je gas verbruik naar een andere energiebron.

Maar vooral een probleem voor diegene die op de marges zitten van het ‘mileubewust’ bouwen.
Waardoor je dit soort situaties krijgt:
nieuwbouw met een ‘excuus’ zonnepaneel er op.


Zoals in het gelinkte artikel ook wordt vermeld:

Het gaat hier over de materiaalprestatie van de warmtepomp.
Niet over de energieprestatie.
Als we naar beide (materiaalprestatie en energieprestatie) kijken is
het toepassen van een warmtepomp nog steeds een heel goede keuze
voor het milieu en de economie
.


Kortom, ik denk dat je dus met een gerust hart een WP kunt (laten) installeren :)

Anne.

Reputatie 2

@Anne 

Om rekening mee te houden. In de (nabije) toekomst worden de gebruikte ‘gassen’ in dit soort installaties milieuvriendelijker. Dat zal meer geluid gaan produceren. Dat wordt nog wat als ze overal komen.

Het voornaamste wat bij mij meespeelt zijn de aanschafkosten en de afschrijftijd/terugverdientijd. Ze zijn bezig om dat naar 20 jaar levensduur te brengen. Dat zou al schelen. Echter met mijn lage (gas)verbruik eigenlijk geen optie. Vooralsnog zijn appartementseigenaren vrijgesteld van verplichte (hybride) installaties per 2026. 

Reputatie 2

@Driepinter

Dat klopt. Je lichaam kan snel wennen aan een lagere temp. en is goed voor je gezondheid. Wim Hof’s methode is daarvan een goed voorbeeld. Dat kan als start eenvoudig met koud afdouchen. Binnen 2 weken al resultaat mogelijk. 

Ik las (via hier?) op de website van lowtechmagazine.be dat het aandeel 20-25% is, maar dat kan verouderd zijn. Interessante website overigens. Ik ga zijn boekje kopen “Stralings verwarming; gezonde warmte met minder energie”. Nu heb ik toevallig Heuga tapijttegels. Zie in de recensie hieronder van dat boekje.

Stralingswarmte, effectieve manier van verwarmen - De Tuinen van MergenMetz

Ik las ook ergens dat het aandeel tapwater enorm is toegenomen. Ik douche ca. 1 a 2 keer pw. Mijn totale gasverbruik met combiketel was vorig jaar 255M3. Op stroom kan ik nog wat verbeteren. Ik las ook over piekbelasting, dat daar later wellicht kritischer naar wordt gekeken. 

Met thermisch ondergoed kun je ook goede resultaten bereiken zonder dat je je dik hoeft aan te kleden. Voor warmere voeten aan mijn bureau gebruik ik wel eens een kruik onder een deken. Deden ze vroeger ook. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld en high tech. 

Reputatie 2

@PC

De mentaliteit zou inderdaad een stuk beter kunnen. Bij iedereen vind ik.

Reputatie 2

Deze leuze kwam ik tegen via de website van Green Evelien en ben ik het mee eens. Ze is een voorstander van duurzame energie, maar met kritische kanttekeningen.

“De groenste kWh is immers de uitgespaarde kWh”

Je vergeet gemakshalve maar dat het nogal per persoon verschilt.
Ouderen hebben meer warmte nodig, mensen die fysiek bezig zijn minder, zit je stil achter een pc weer meer.
Mijn ervaring is dat dit nogal wat uitmaakt, als ik stil zit begint het beneden de 18 graden gewoon onaangenaam te worden, terwijl als ik bezig ben met 10 graden geen probleem heb.
Dus een lage temperatuur tot norm verheffen lijkt mij onzin.
Zo zijn er mensen die de verwarming uitzetten, maar het dan gek vinden dat de schimmel op de muren staat of het condens vocht er af loopt.
 Nu de energie prijzen torenhoog worden komen sommigen met de wildste ideeën, maar ik vindt ze vaak nogal doorgeschoten.
 

Reputatie 7
Badge +3

@Driepinter

Dat klopt. Je lichaam kan snel wennen aan een lagere temp. en is goed voor je gezondheid. Wim Hof’s methode is daarvan een goed voorbeeld.

De methode van Wim Hofman gaat over een andere manier van ademhalen. Het wordt gelinkt aan minimaal 4 sterfgevallen. Die methode staat dan ook los van de gangbare kennis van zaken.

  1. Door bij het douchen koud te beginnen trainen de lymfeklieren. (Doe ik zelf maar dan alleen in de zomer en begin herfst).
  2. Door (vervolgens) goed warm na te douchen en daarna koud na douchen train je je bloedvaten. Dat is dan te merken aan een lagere bloeddruk en een betere weerstand tegen de kou.
  3. 19 graden is een gezondere (ruimte) temperatuur dan 25 graden. De hoeveelheid suiker en vetverbrandende bruine vetcellen neemt dan toe.
  4. Uiteraard ga je met een lege maag onder de douche. 's morgens is je eigen lichaamstemperatuur ook een halve graad lager.

mijn mening en ervaring is dat (alleen maar) koud douchen tijdens het stookseizoen alleen maar meer energie kost. Als je koud uit de badkamer komt ga je dat immers compenseren door de verwarming hoger te zetten.

Koud douchen bespaart in de winter levens als je van plan bent om op natuurijs te gaan schaatsen. Als je een keer koud douchet bedenk je je wel om te veel risico te nemen om door het ijs te zakken. 

'Iceman'-oefening eist opnieuw leven | Het Parool

Reputatie 2

Mijn tapwater staat op Eco stand. Bij douchen is het dan wat langer koud voordat het opwarmt. Dan zet ik de douche op mijn tenen en ga langzaam naar boven. Bij inzepen douche uit. Koud afdouchen 30 sec. ongeveer. Ik douche meestal ‘s avonds. 

Het gaat om je kern temperatuur. Die zal goed blijven als je lichaam eraan gewend is.

Op een camping vroeger was een beekje en daar waste de eigenaar zich ‘s ochtends elke dag. Hij was al boven de 70. 

In dat artikel staat al dat ze mensen waarschuwden ermee op te passen. Zat mensen die hun grens opzoeken en daarbij de risico's onderschatten. Als ik zoiets al zou proberen dan onder deskundige begeleiding. Koptitel is verkeerd vind ik. 

Reputatie 2

@Anne

Om rekening mee te houden. In de (nabije) toekomst worden de gebruikte ‘gassen’ in dit soort installaties milieuvriendelijker. Dat zal meer geluid gaan produceren. Dat wordt nog wat als ze overal komen.

Kwestie van een een goede geluidsisolatiekast er om heen zetten?
Of hem in de schuur plaatsen?
Ik denk dat voor veel uitdagingen er wel een oplossing te vinden is.

Maar ik ben dan ook van het ‘doen, we kijken wel waar het schip strandt’.
Dat is natuurlijk niet een instelling die iedereen heeft of zich kan veroorloven.

Hoewel we ons natuurlijk steeds minder kunnen veroorloven om maar niets te doen.
Haalbaar en betaalbaar zijn we wat mij betreft al een tijdje voorbij.
Maar goed, da’s een hele andere discussie O:)

Anne.

De geluidsnormen bij plaatsing zullen omlaag gaan verwacht ik. Bij rijtjes huizen is het anders niet te doen. Wat ik in de diverse topics erover heb gelezen op bijv. Tweakers dat er veel installaties worden geplaatst tegen de regels in. Ook bij nieuwbouw. Nog niet te spreken over geluids beperkende maatregelen om de buren geen overlast te bezorgen. 

Ik ben van het voorkomen en het zoeken naar alternatieven. Daarbij je gezonde (boeren) verstand gebruiken en mensen de keuze geven. Ik heb mijn gasverbruik al aanzienlijk verlaagd tegen nul kosten. Alleen wat minder comfort. Dat heb ik ervoor over. Dring mij geen dure investeringen op die voor mij niks gaan uitmaken en voor het milieu al helemaal niet. Willen andere mensen wel meer comfort, prima, maar betaal daar dan zelf voor. 

Reputatie 2

Dit artikel geeft weer wat de per april 2021 ingevoerde geluidseisen in de praktijk betekenen.

De geluidsnormen gelden niet voor de installatie zelf (uit de fabriek), maar voor een bij een perceel geplaatste installatie. Dat betekent dat de installatie op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moet worden afgeschermd, zodat de 40 dB norm niet wordt overschreden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om nieuw geplaatste installaties vanaf 1 april 2021.

De meest stille buitenunits op de markt produceren tussen de 42 en 49 dB op één meter afstand van de warmtepomp. Om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen is het raadzaam om de units op een afstand van drie á vier meter van de perceelsgrens te plaatsen. Deze afstand is nadrukkelijk niet verplicht, maar meestal noodzakelijk om aan de geluidsnorm te voldoen.

Geluidseisen voor warmtepompen en airco’s: wat betekent dat in de praktijk? | DAS

Ze kunnen ook onaangename trillingen veroorzaken. Tot wel 3 huizen verderop hoorbaar las ik.

Door slijtage van de lagers zal het geluid toenemen. Dat kan al na enkele jaren afh. van het merk.

Reputatie 7
Badge +2

Maar WP zijn toch eigenlijk gewoon omgekeerde aircos?
Of - zoals in de meeste van mijn WP’s - gewoon echt airco’s?

Die worden al decennia lang over de hele wereld geïnstalleerd.
Ook in zeer dichtbevolkte gebieden en plaatsen waar strenge geluidnormen gelden?

Ik volg niet waarom een paar extra units hier in NL
dan opeens zo’n probleem zouden gaan opleveren.

Anne.

Reputatie 2

@Anne

Een paar extra units? Ik verwacht de komende jaren een flinke toename. 

Waarschijnlijk was hiervoor nog geen nadere regelgeving en wel de behoefte aan.

Staatscourant 2020, 62676 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Het is een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de nieuwe regels gelden ook bij het vervangen van bestaande installaties. Een eventuele geluidsmeting wordt gedaan op de perceelsgrens op vol vermogen. Tonaal geluid speelt hierbij ook mee.

Hieronder installatietips. De trilling van de koelleiding van een splitunit kunnen ook leiden tot ernstige geluidsklachten.

Montage en installatieadvies m.b.t. geluid - warmtepomp-panel

Van wat ik erover heb gelezen beschikken veel installateurs over te weinig kennis. Deze dienen vooraf een plaatsingsberekening te maken met een speciale rekentool, maar is ingewikkeld en geldt voor het plaatsen van slechts 1 buitenunit. Tevens niet geldig voor alle situaties. Binnenkort komt er dacht ik een makkelijkere rekentool.

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-a24c252b-5195-4035-b2cd-2d184e34e3f8/pdf

Bij rijtjes huizen wordt het dus erg lastig of wellicht onmogelijk om aan de nieuwe geluidseisen te voldoen.

Reputatie 2

@darkfiber

Als mensen al gaan zoeken naar info zou er bijv. bij het omgevingsloket betere informatie te vinden moeten zijn. Er is geen aparte categorie voor een airco/wp. Wordt gezien als extra bouwwerk. Ook info over de nieuwe geluidseisen zou erbij moeten vind ik. Evt. via een FAQ. 

Het rare is dat ook al wordt alles goed geinstalleerd, kan het alsnog verkeerd uitpakken. De kleinste dingen kunnen meespelen. Sommigen voorzien de binnenkant van de unit zelfs met geluidsisolatie. In de winter kan bevroren condens de werking behoorlijk aantasten tot zelfs vastlopen. Erg lastig dan als het op het dak staat.

FIR panelen hebben deze nadelen alvast niet. 

Reputatie 2

Dus wat gebeurt er? Vaak niet dat wat er nodig is om gericht de energie vraag naar beneden te krijgen, maar uit angst voor een hoge energierekening dus dan maar zo min mogelijk de CV aan en wordt er geregeld opportunistisch terug gevallen op wat men van horen zeggen  te weten komt. Zaken als IR-panelen kunnen als bijverwarming soms handig/nuttig zijn, maar het blijven COP=1 apparaten.  

Ergo: Er is nog veel voorlichting nodig hoe je gericht dit aan kunt pakken, zoals: Deels dat uit verbeteringen van het huis kan komen (o.a. isoleren,  onnodige tochten aanpakken), deels uit beter gebruik van de CV (o.a.) lagere CV-water temperatuur) en deels uit bewonersgedrag (o.a. geschiktere kleding aan waardoor de thermostaat een graadje of meer naar beneden kan) Dat laatste is wat dus in de titel van dit topic genoemd wordt. Het behoud van een acceptabel comfort, denk aan ouderen of mensen met een bepaald probleem waardoor ze veel stil zitten, lijkt me een goed uitgangspunt om na te streven, anders is er onvoldoende draagvlak om naar energiereductie te willen streven. 

 

Een uiteindelijke flinke energierekening gaf mij de motivatie om te testen tot hoever ik de temperatuur kon verlagen en het toch behaaglijk houden. Dat bleek makkelijker dan ik dacht.

Tevens ging ik na of wat er zoal wordt genoemd ter verduurzaming in het algemeen en voor mij een optie zouden zijn. 

Het doel is uiteindelijk van het gas af. Dat kan op vele manieren en ik vind dat mensen zelf moeten mogen uitmaken hoe ze dat gaan doen. Er wordt vind ik nu teveel gestuurd in een richting. 

Met FIR (Far Infrared) panelen kun je snel en gericht (individueel) verwarmen op een lagere temperatuur. Goede isolatie speelt hierbij een veel minder grote rol. Er gaat veel minder warmte verloren door (extra) ventilatie. Het is eenvoudiger te installeren. Afhankelijk van het merk geen elektrosmog en ook geen gloeiend heet oppervlak.

Elektrische kleding is ook een optie. Hoe dichter op het lichaam hoe beter.

Voor specifieke groepen, zoals kwetsbare ouderen of zieken, zouden uitzonderingen moeten komen. Dat kan via een indicatie. 

Ik kan je het eerder genoemde boekje over Stralingverwarming aanraden om te gaan lezen. Verkrijgbaar via Eburon.

Reputatie 2

@T.E.O.T 

Het zou kunnen dat vocht en schimmel meer kans krijgen bij een lage temperatuur. Daarom is een zekere basistemp. in huis noodzakelijk en goede ventilatie.

Warme lucht kan meer vocht opnemen dan koude lucht. Opwarmen van een kamer verlaagt de relatieve vochtigheid, maar zonder goede ventilatie blijft de hoeveelheid vocht hetzelfde. Bij afkoeling zal het vochtprobleem zich dus opnieuw voordoen.

Het enige wat helpt is ventileren met buitenlucht. Met in de winter regelmatig 5- 10 min. stootventilatie krijgt de massa geen kans af te koelen.

Ik heb afgelopen winter met 14 graden in mijn huis nergens condens gezien op mijn dubbelglas ramen. Ik heb als richtlijn een dauwpunt calculator gebruikt en zelfs een lagere temperatuur had gekund. 

Ik ben geen tegenstander van isoleren. Ik zal het doen als dit eenvoudig kan en snel bijdraagt aan lagere verwarmingskosten. Wel afgezet tegen de kosten natuurlijk, tenzij misschien voor een verhoogde woningwaarde.

Het eerdere artikel.
Efficiënt verwarmen zonder thermische isolatie - Lowtech Magazine

“Bij stralingswarmte zijn de muren (alsook de andere objecten in de ruimte) warmer dan de lucht, zodat de muren droog blijven. Dat heeft drie belangrijke voordelen. Ten eerste blijft de luchtvochtigheid in de ruimte op peil, wat aangenamer is voor de mensen die er vertoeven. Ten tweede werkt het schimmelvorming tegen, zelfs als het huis niet is geïsoleerd. Ten derde lekt er door droge muren minder warmte naar buiten.”

Het boekje geeft een goede samenvatting over de diverse verwarmingstechnieken. Wist je dat luchtverwarming eigenlijk isoleert? Een hogere luchttemperatuur zorgt ervoor dat het lichaam minder warmte verliest aan de omgeving via convectie, omdat het temperatuursverschil tussen de huid en lucht kleiner wordt. Kleding doet dat ook maar veel efficienter omdat hiervoor niet de hele ruimte maar slechts een dun laagje wordt opgewarmd. Met je eigen lichaamsenergie! 

Hij gaat oa ook in op het belang van de stralingstemperatuur. Het is de stralingstemperatuur die maakt dat we het in de zon warmer hebben dan in de schaduw, ook al is de luchttemperatuur hetzelfde. De stralingstemperatuur speelt een even belangrijke rol in de context van gebouwenverwarming, ongeacht het gebruikte verwarmingssysteem. 

In een ruimte met een hoge stralingstemperatuur kan het comfortabel zijn ondanks een lage luchttemperatuur, terwijl het in een ruimte met een lage stralingstemperatuur oncomfortabel kan zijn ondanks een hoge luchttemperatuur.
 

Ter inspiratie;
Aan kouder wonen kun je wennen | Green Evelien

Heb je afgelopen winter de temperatuur verlaagd en tot hoever?
 

Reageer